De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van webcolleges

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van webcolleges"— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van webcolleges
Griet Lust

2 1. Inleiding: webopnames in het hoger onderwijs. - Populariteit
1. Inleiding: webopnames in het hoger onderwijs - Populariteit - Educatieve meerwaarde 2. Doelstelling presentatie 3. Onderzoek naar webopnames - Methode - Resultaten 4. Conclusie

3 Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie 1.1 Webopnames in het Hoger Onderwijs - populariteit cf. flexibilisering en schaalvergroting - ≠ soorten implementatie (Hew, 2009)

4 Scenario 1: Webcolleges ter voorbereiding op de colleges
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Scenario 1: Webcolleges ter voorbereiding op de colleges Webcollege A College A Webcollege B College B Scenario 2: Webcolleges als duplicatie van de colleges (Hew, 2009) Webcollege A College A Webcollege B College B Scenario 3: Webcolleges ter uitbreiding op de colleges Webcollege B Webcollege A College A College B

5 1.2 Voordelen van webopnames - Praktische voordelen
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie 1.2 Voordelen van webopnames - Praktische voordelen - Educatieve voordelen Cognitieve theorie m.b.t. multimediaal leren (Mayer, 1997) Cognitieve lading theorie

6 Visuele representaties Visuele stimuli Visuele representaties
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Multimediaal leren (Mayer, 1997) (Dual coding theory) 3. Connecties 1. Visuele representaties Visuele representaties Visuele stimuli Visuele representaties 2. Tactiele representaties Tactiele stimuli Tactiele representaties 3. Verbale representaties Verbale representaties Verbale stimuli Werkgeheugen Stimuli

7 Schetsen van toekomstige uitdagingen voor onderzoek en praktijk
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Empirische evidentie m.b.t. webopnames belichten aan de hand van eigen onderzoek Onderzoeksresultaten en bijkomende vragen koppelen aan ander onderzoek m.b.t. webopnames Schetsen van toekomstige uitdagingen voor onderzoek en praktijk

8 Focus op het gebruik van webcolleges doorheen het semester
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Eigen onderzoek Focus op het gebruik van webcolleges doorheen het semester focus op studentenverschillen in gebruik meten van gebruik webcolleges via gedragsmaten i.p.v. vragenlijsten Focus op de determinanten van het webcollege gebruik

9 Technologie Acceptatie Model (Davis, 1989; 1993)
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Technologie Acceptatie Model (Davis, 1989; 1993)

10 Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Praktische en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek: - inzicht in het gebruik van webcolleges via gedragsmaten => een ‘objectieve’ maat van de mate waarin studenten deze webcolleges gebruiken => inzicht in de manier waarop webcolleges worden gebruikt - inzicht in de determinanten van het webcollege gebruik => richtlijnen om webcolleges te integreren in de leeromgeving zodat het gebruik wordt gemaximaliseerd.

11 3.1 Methode Cursus Webopnames Metingen Inleiding
2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie 3.1 Methode Cursus ‘Leren & Instructie’, eerste bachelor ‘pedagogische wetenschappen’ Theoretische cursus bestaande uit twee delen Webopnames Scenario 2, webopnames als duplicatie Gebruik webopnames en colleges volledig vrij Metingen Gebruik webopnames, logfiles Frequentie van aanklikken Kijkduur Beïnvloedende factoren (percepties en attitudes) Vragenlijst onderzoek

12 Gebruik van de webcolleges Gemiddeld Frequentie, M= 10, SD= 113
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Gebruik van de webcolleges Gemiddeld Frequentie, M= 10, SD= 113 Kijkduur, M= 34’15’’, SD= 49’ 35’’ Doorheen het semester

13 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Piek in de eerste maand, exploratie Stijgende lijn met piek in Mei (cf. cursusdeadlines)

14 Strategisch gebruik van de webopnames (Harley et al., 2003)
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Strategisch gebruik van de webopnames (Harley et al., 2003) Gemotiveerd gebruik van webopnames (Acharya, 2003; Brotherton & Abowd, 2004; Harley et al., 2003; Traphagan, et al., 2010). Bvb. studie Harley et al. (2003) - Tegengestelde trends illustreren ‘novelty effect’ (Clark, 1983)

15 (Brotherthon & Abowd, 2004; Copley, 2007; Lane, 2006)
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Effecten op aanwezigheid? Rapportage studenten (57% - 70%): - veilige back-up - geen nood om colleges te skippen (Brotherthon & Abowd, 2004; Copley, 2007; Lane, 2006) Redenen? - nood aan structuur en routine - mogelijkheden tot interactie - ‘live’ beter dan ‘recorded’ (Copley, 2003) Relatie opname gebruik en gerapporteerde afwezigheid Geen relatie (Harley et al., 2007; Kushnir, Wyman, Berry, & Salajan, 2011) Relatie opname gebruik en afwezigheid Positieve relatie (Trapaghan et al., 2010)

16 2. Determinanten van het gebruik van collegeopnames
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie 2. Determinanten van het gebruik van collegeopnames A) Percepties m.b.t. de bruikbaarheid voor het leerproces

17 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie B) Percepties m.b.t. het gebruiksgemak

18 C) Attitudes t.a.v. webopnames
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie C) Attitudes t.a.v. webopnames

19 Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Impact van percepties en attitudes op het gebruik van webopnames - Enkel het gebruik gedurende maart-juni - Significante en positieve impact van percepties m.b.t. de bruikbaarheid op het gebruiken van webopnames

20 3) Effecten op leren Correlatie analyse
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie 3) Effecten op leren Correlatie analyse Opdracht Examen Totaal Frequentie .234 ** n.s. Kijkduur .160 * ** p ≤ .01 * p ≤ .05

21 Niet eenduidig of webopnames leren effectiever maken
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie A. Relatie met leren Geen relatie (Brotherton & Abowd, 2004; Harley et al., 2003; Hew, 2008; Taylor, 2009; Trapahagan, et al. 2010) Positieve relatie (Day & Foley, 2006; Stephenson, Brown, & Griffin, 2008; Goldberg & McKhann, 2000) Niet eenduidig of webopnames leren effectiever maken Mogelijke verklaringen: Neutraliserende effecten (Trapaghan et al., 2010) Afhankelijk van het soort gebruik (Harley et al., 2003) Efficienter leren (Brotherton & Abowd, 2004)

22 B. Relatie met zelf-gerapporteerd leren
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie B. Relatie met zelf-gerapporteerd leren Groter engagement t.o.v. het cursusmateriaal Verhoogd bewustzijn m.b.t. het eigen leerproces Effectiever hulpmiddel in vergelijking met de eigen nota’s en slides Effectief hulpmiddel om het begrip van de cursusinhoud te vergroten (Taylor, 2008; Evans, 2008; Hew, 2008; Bongey, Cizaldo, & Kalnbach, 2006) => Positief effect op het gepercipieerd leren!! Motiverende effecten!!

23 Studentenverschillen in diverse studies
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Gemotiveerd gebruik van webcolleges Gebruik verbonden aan specifieke leeractiviteiten Hulpmiddel i.p.v. duplicatie B) Niet voor iedereen Studentenverschillen in diverse studies Eigen onderzoek: - een minderheid gebruikt de webopnames doorheen het semester - enkel wanneer men de functionaliteit voor het leerproces erkent

24 C) Effecten op afwezigheid colleges Zeer gering
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie C) Effecten op afwezigheid colleges Zeer gering Studenten appreciëren de unieke kenmerken van het college t.o.v. de webcolleges Men lijkt de beide hulpmiddelen te gebruiken D) Effecten op het presteren Geen eenduidige leereffecten in onderzoek Afhankelijk van het soort gebruik // theoretische voordelen

25 Uitdagingen voor onderzoek
Inleiding 2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek 4. Conclusie Uitdagingen voor onderzoek - In kaart brengen van soorten gebruik (bvb. strategisch versus passief gebruik) (cf. theoretische voordelen) - Relatie met het gebruik van andere hulpmiddelen Uitdagingen voor praktijk - Gebruik webopnames is niet vanzelfsprekend! - Functionaliteit webopnames is belangrijk! - Gepercipieerde functionaliteit is nog belangrijker! => Interventies gericht op het verhogen van deze percepties !

26 Referenties Acharya, C. (2003, August). NUCast survey. Paper presented at the conference on human factors in computing systems, Montreal, Canada. Retrieved August 22, 2010 from https://team.nus.edu.sg/cdtl/staff/Research/CDTLMSNo_4.pdf Bongey, S. B., Cizaldo, G., & Kalnbach, L. (2006). Explorations in course-casting: Podcasts in higher education. Campus-wide Information Systems, 23(5), Brotherton, J., & Abowd, G. (2004). Lessons learned from eclass: Assessing automated capture and access in the classroom. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 11(2), Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), Copley, J. (2007). Audio and video podcasts of lectures for campus-based students: Production and evaluation of student use. Innovations in Education and Teaching International, 44(4), Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3),

27 Referenties Davis, F. D.(1993). User acceptance of information technology: system characteristics, users perceptions, and behavioral impacts. International Journal of Man Machine Studies, 38(3), Day, J., & Foley, J. (2006). Evaluating web-lectures: A case study from HCI. Paper presented at the conference on human factors in computing systems, Montreal, Canada. Retrieved August 22, 2010 from Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & Education, 50(2), Goldberg, H. R., & McKhann, G. M. (2000). student test scores are improved in a virtual learning environment. Advances in Physiological Education, 23(1), Harley, D., Henke, J., Lawrence, S., McMartin, F., Maher, M., Gawlik, M., & Muller, P. (2003). Costs, culture, and complexity: An analysis of technology enhancements in a large lecture course at UC Berkeley. Retrieved 22 August, 2010 from University of California, Berkeley, Center for Studies in Higher Education.

28 Referenties Hew, K. F. (2009). Use of audio podcast in K-12 and higher education: A review of research topics and methodologies. Educational Technology Research Development, 57(3), Kushnir, L., P., Wyman, J., Berry, K., & Salajan, F. (2011). Lecture capture: Good student learning or good bedtime story? An interdisciplinary assessment of the use of podcasts in higher education. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Vol (1). Ed-Media. Lisbon, Portugal, 2011 (pp – 3178). Chesapeake, VA: AACE. Lane, C. (2006). Postcasting at the UW: An evaluation of current use. University of Washington: The Office of Learning Technologies. Mayer, R. E. (1997). Multimedia learning: Are we asking the right questions. Educational Psychologist, 32, Mayer, R. E. (2001). Multi-media learning. Cambridge: Cambridge University Press. Traphagan, T., Kuscera J. V., & Kishi, K. (2010). Impact of class lecture webcasting on attendance and learning. Educational Technology Research and Development, 58(1),

29 Referenties Stephenson, J. E., Brown, C., & Griffin, D. K. (2009). Electronic delivery of lectures in the university environment: An empirical comparison of three delivery styles. Computers & Education, 50(3), Taylor, M. Z. (2009). Podcast lectures as a primary teaching technology: Results of a one-year trial. Journal of Political Science Education, 5(2),


Download ppt "Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van webcolleges"

Verwante presentaties


Ads door Google