De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van webcolleges Griet Lust

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van webcolleges Griet Lust"— Transcript van de presentatie:

1 Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van webcolleges Griet Lust griet.lust@ped.kuleuven.be

2 1. Inleiding: webopnames in het hoger onderwijs - Populariteit - Educatieve meerwaarde 2. Doelstelling presentatie 3. Onderzoek naar webopnames - Methode - Resultaten 4. Conclusie

3 1.1 Webopnames in het Hoger Onderwijs - populariteit cf. flexibilisering en schaalvergroting - ≠ soorten implementatie (Hew, 2009)≠ soorten 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

4 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie Scenario 1: Webcolleges ter voorbereiding op de colleges Scenario 2: Webcolleges als duplicatie van de colleges Scenario 3: Webcolleges ter uitbreiding op de colleges Webcollege A College A Webcollege B College B Webcollege A College A Webcollege B College BWebcollege BWebcollege ACollege ACollege B (Hew, 2009)

5 1.2 Voordelen van webopnames - Praktische voordelen - Educatieve voordelen -Cognitieve theorie m.b.t. multimediaal leren (Mayer, 1997)Cognitieve theorie m.b.t. multimediaal leren - Cognitieve lading theorie 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

6 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie Multimediaal leren (Mayer, 1997) (Dual coding theory) Visuele stimuli Verbale stimuli Visuele representaties Stimuli Werkgeheugen Verbale representaties Visuele representaties 1. Visuele representaties 3. Verbale representaties 3. Connecties Tactiele stimuli 2. Tactiele representaties Tactiele representaties

7 Empirische evidentie m.b.t. webopnames belichten aan de hand van eigen onderzoek eigen onderzoek  Onderzoeksresultaten en bijkomende vragen koppelen aan ander onderzoek m.b.t. webopnames  Schetsen van toekomstige uitdagingen voor onderzoek en praktijk 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

8 Eigen onderzoek  Focus op het gebruik van webcolleges doorheen het semester  focus op studentenverschillen in gebruik  meten van gebruik webcolleges via gedragsmaten i.p.v. vragenlijsten  Focus op de determinanten van het webcollege gebruikde determinanten 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

9 Technologie Acceptatie Model (Davis, 1989; 1993) 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

10 Praktische en wetenschappelijke relevantie van dit onderzoek: - inzicht in het gebruik van webcolleges via gedragsmaten => een ‘objectieve’ maat van de mate waarin studenten deze webcolleges gebruiken => inzicht in de manier waarop webcolleges worden gebruikt - inzicht in de determinanten van het webcollege gebruik => richtlijnen om webcolleges te integreren in de leeromgeving zodat het gebruik wordt gemaximaliseerd. 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

11 3.1 Methode  Cursus  ‘Leren & Instructie’, eerste bachelor ‘pedagogische wetenschappen’  Theoretische cursus bestaande uit twee delen  Webopnames  Scenario 2, webopnames als duplicatie  Gebruik webopnames en colleges volledig vrij  Metingen  Gebruik webopnames, logfiles  Frequentie van aanklikken  Kijkduur  Beïnvloedende factoren (percepties en attitudes)  Vragenlijst onderzoek 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

12 1.Gebruik van de webcolleges  Gemiddeld Frequentie, M= 10, SD= 113 Kijkduur, M= 34’15’’, SD= 49’ 35’’  Doorheen het semester 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

13 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie Piek in de eerste maand, exploratieStijgende lijn met piek in Mei (cf. cursusdeadlines)

14 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie -Strategisch gebruik van de webopnames (Harley et al., 2003) - Gemotiveerd gebruik van webopnames (Acharya, 2003; Brotherton & Abowd, 2004; Harley et al., 2003; Traphagan, et al., 2010). Bvb. studie Harley et al. (2003) - Tegengestelde trends illustreren ‘novelty effect’ (Clark, 1983)

15 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie Effecten op aanwezigheid? - Rapportage studenten (57% - 70%): - veilige back-up - geen nood om colleges te skippen (Brotherthon & Abowd, 2004; Copley, 2007; Lane, 2006) Redenen? - nood aan structuur en routine - mogelijkheden tot interactie - ‘live’ beter dan ‘recorded’ (Copley, 2003) -Relatie opname gebruik en gerapporteerde afwezigheid Geen relatie (Harley et al., 2007; Kushnir, Wyman, Berry, & Salajan, 2011) -Relatie opname gebruik en afwezigheid Positieve relatie (Trapaghan et al., 2010)

16 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie 2. Determinanten van het gebruik van collegeopnames A) Percepties m.b.t. de bruikbaarheid voor het leerproces

17 B) Percepties m.b.t. het gebruiksgemak 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

18 C) Attitudes t.a.v. webopnames 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

19 Impact van percepties en attitudes op het gebruik van webopnames - Enkel het gebruik gedurende maart-juni - Significante en positieve impact van percepties m.b.t. de bruikbaarheid op het gebruiken van webopnames 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

20 3) Effecten op leren Correlatie analyse 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie OpdrachtExamenTotaal Frequentie.234 ** n.s. Kijkduur.160 * n.s. ** p ≤.01 * p ≤.05

21 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie A. Relatie met leren Geen relatie (Brotherton & Abowd, 2004; Harley et al., 2003; Hew, 2008; Taylor, 2009; Trapahagan, et al. 2010) Positieve relatie (Day & Foley, 2006; Stephenson, Brown, & Griffin, 2008; Goldberg & McKhann, 2000)  Niet eenduidig of webopnames leren effectiever maken Mogelijke verklaringen:  Neutraliserende effecten (Trapaghan et al., 2010)  Afhankelijk van het soort gebruik (Harley et al., 2003)  Efficienter leren (Brotherton & Abowd, 2004)

22 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie B. Relatie met zelf-gerapporteerd leren  Groter engagement t.o.v. het cursusmateriaal  Verhoogd bewustzijn m.b.t. het eigen leerproces  Effectiever hulpmiddel in vergelijking met de eigen nota’s en slides  Effectief hulpmiddel om het begrip van de cursusinhoud te vergroten (Taylor, 2008; Evans, 2008; Hew, 2008; Bongey, Cizaldo, & Kalnbach, 2006) => Positief effect op het gepercipieerd leren!! Motiverende effecten!!

23 A)Gemotiveerd gebruik van webcolleges Gebruik verbonden aan specifieke leeractiviteiten Hulpmiddel i.p.v. duplicatie B) Niet voor iedereen Studentenverschillen in diverse studies Eigen onderzoek: - een minderheid gebruikt de webopnames doorheen het semester - enkel wanneer men de functionaliteit voor het leerproces erkent 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

24 C) Effecten op afwezigheid colleges Zeer gering Studenten appreciëren de unieke kenmerken van het college t.o.v. de webcolleges Men lijkt de beide hulpmiddelen te gebruiken D) Effecten op het presteren Geen eenduidige leereffecten in onderzoek Afhankelijk van het soort gebruik // theoretische voordelen 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

25 Uitdagingen voor onderzoek - In kaart brengen van soorten gebruik (bvb. strategisch versus passief gebruik) (cf. theoretische voordelen) - Relatie met het gebruik van andere hulpmiddelen Uitdagingen voor praktijk - Gebruik webopnames is niet vanzelfsprekend! - Functionaliteit webopnames is belangrijk! - Gepercipieerde functionaliteit is nog belangrijker! => Interventies gericht op het verhogen van deze percepties ! 1.Inleiding2. Doelstellingen presentatie 3. Onderzoek4. Conclusie

26 Referenties Acharya, C. (2003, August). NUCast survey. Paper presented at the conference on human factors in computing systems, Montreal, Canada. Retrieved August 22, 2010 from https://team.nus.edu.sg/cdtl/staff/Research/CDTLMSNo_4.pdf https://team.nus.edu.sg/cdtl/staff/Research/CDTLMSNo_4.pdf Bongey, S. B., Cizaldo, G., & Kalnbach, L. (2006). Explorations in course-casting: Podcasts in higher education. Campus-wide Information Systems, 23(5), 350-367. Brotherton, J., & Abowd, G. (2004). Lessons learned from eclass: Assessing automated capture and access in the classroom. ACM Transactions on Computer-Human Interaction, 11(2), 121-155. Clark, R. E. (1983). Reconsidering research on learning from media. Review of Educational Research, 53(4), 445-459. Copley, J. (2007). Audio and video podcasts of lectures for campus-based students: Production and evaluation of student use. Innovations in Education and Teaching International, 44(4), 387-399. Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. MIS Quarterly, 13(3), 319-339.

27 Referenties Davis, F. D.(1993). User acceptance of information technology: system characteristics, users perceptions, and behavioral impacts. International Journal of Man Machine Studies, 38(3), 475- 487. Day, J., & Foley, J. (2006). Evaluating web-lectures: A case study from HCI. Paper presented at the conference on human factors in computing systems, Montreal, Canada. Retrieved August 22, 2010 from http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1125493.http://portal.acm.org/citation.cfm?id=1125493 Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers & Education, 50(2), 491-498. Goldberg, H. R., & McKhann, G. M. (2000). student test scores are improved in a virtual learning environment. Advances in Physiological Education, 23(1), 59-66. Harley, D., Henke, J., Lawrence, S., McMartin, F., Maher, M., Gawlik, M., & Muller, P. (2003). Costs, culture, and complexity: An analysis of technology enhancements in a large lecture course at UC Berkeley. Retrieved 22 August, 2010 from University of California, Berkeley, Center for Studies in Higher Education. http://repositories.cdlib.org/cshe/CSHE3-03.http://repositories.cdlib.org/cshe/CSHE3-03

28 Referenties Hew, K. F. (2009). Use of audio podcast in K-12 and higher education: A review of research topics and methodologies. Educational Technology Research Development, 57(3), 333-357. Kushnir, L., P., Wyman, J., Berry, K., & Salajan, F. (2011). Lecture capture: Good student learning or good bedtime story? An interdisciplinary assessment of the use of podcasts in higher education. Proceedings of World Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecommunications, Vol. 2011 (1). Ed-Media. Lisbon, Portugal, 2011 (pp. 3168 – 3178). Chesapeake, VA: AACE. Lane, C. (2006). Postcasting at the UW: An evaluation of current use. University of Washington: The Office of Learning Technologies. Mayer, R. E. (1997). Multimedia learning: Are we asking the right questions. Educational Psychologist, 32, 1-19. Mayer, R. E. (2001). Multi-media learning. Cambridge: Cambridge University Press. Traphagan, T., Kuscera J. V., & Kishi, K. (2010). Impact of class lecture webcasting on attendance and learning. Educational Technology Research and Development, 58(1), 19-37.

29 Referenties Stephenson, J. E., Brown, C., & Griffin, D. K. (2009). Electronic delivery of lectures in the university environment: An empirical comparison of three delivery styles. Computers & Education, 50(3), 640-651. Taylor, M. Z. (2009). Podcast lectures as a primary teaching technology: Results of a one-year trial. Journal of Political Science Education, 5(2), 119-137.


Download ppt "Wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van webcolleges Griet Lust"

Verwante presentaties


Ads door Google