De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TO DO OR NOT TO DO? OVER ZIN EN EFFECTIVITEIT VAN HET AANLEREN VAN INFORMATIEVAARDIGHEDEN Jan Bollansee, UBD - Linda Stoop, 2Bergen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "TO DO OR NOT TO DO? OVER ZIN EN EFFECTIVITEIT VAN HET AANLEREN VAN INFORMATIEVAARDIGHEDEN Jan Bollansee, UBD - Linda Stoop, 2Bergen."— Transcript van de presentatie:

1 TO DO OR NOT TO DO? OVER ZIN EN EFFECTIVITEIT VAN HET AANLEREN VAN INFORMATIEVAARDIGHEDEN Jan Bollansee, UBD - Linda Stoop, 2Bergen

2 Inhoud 0. Wat zijn informatievaardigheden? 1. Zin en noodzaak van (instructie in) informatie- vaardigheden 2. Effectiviteit van instructie in informatievaardigheden 3. Factoren die effectiviteit van instructie bevorderen 4. Blik op de toekomst 5. Conclusie

3 0. Wat zijn informatievaardigheden? ICT-vaardigheid ≠ informatievaardigheden

4 0. Wat zijn informatievaardigheden? Set van 6 competenties die iemand in staat stellen om nood aan informatie te erkennen en aard en omvang van de gewenste informatie te bepalen; de gewenste informatie op een efficiënte manier op te zoeken; de gevonden informatie kritisch te evalueren en te verwerken; de gevonden informatie te bewaren en te beheren; alle beschikbare informatie effectief te gebruiken voor specifieke doeleinden; de economische, juridische en sociale aspecten omtrent het gebruik van informatie te begrijpen en de informatie op een legale en ethische manier te verwerven en te gebruiken. gebaseerd op de Information Literacy Competency Standards for Higher Education (2000) van de Association of College & Research Libraries (ACRL)

5 1. Zin en noodzaak Belang van informatievaardigheden algemeen erkend a) op maatschappelijk vlak kennissamenleving/informatiemaatschappij o informatievaardigheden onderdeel van “21st century skills” nodig om succesvol te kunnen participeren aan de kennissamenleving21st century skills toenemende aandacht van de Vlaamse overheid voor MediawijsheidMediawijsheid o in beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport, Media o in beleidsdomein Onderwijs o raakt ook aan thema’s zoals innovatie en armoedebestrijding

6 1. Zin en noodzaak Belang van informatievaardigheden algemeen erkend b) op onderwijsvlak leerlingen en studenten actievere rol in het didactisch proces: leerlinggericht/studentgecentreerd met nadruk op o persoonlijke ontwikkeling o zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken van kennis o individueel en in samenwerkingsverband

7 http://mark413.files.wordpress.com/2010/02/cartoon.jpghttp://mark413.files.wordpress.com/2010/02/cartoon.jpg bezocht 30 januari 2014

8 1. Zin en noodzaak Belang van informatievaardigheden algemeen erkend b) op onderwijsvlak leerlingen en studenten actievere rol in het didactisch proces: leerlinggericht/studentgecentreerd met nadruk op o persoonlijke ontwikkeling o zelfstandig en kritisch verwerven en verwerken van kennis o individueel en in samenwerkingsverband secundair onderwijs: sinds 1 september 2010 geldt mediawijsheid als één van de vakoverschrijdende eindtermenvakoverschrijdende eindtermen

9 1. Zin en noodzaak Belang van informatievaardigheden algemeen erkend b) op onderwijsvlak KU Leuven: Nota 'Doelgericht gebruik van stimulerende/activerende werkvormen' van werkgroep MillenniumonderwijsDoelgericht gebruik van stimulerende/activerende werkvormen o vertrekpunt voor facultair of opleidingsbeleid, dat dan verder uit- gerold dient te worden naar de concrete onderwijspraktijk van de docent o bv. OASE-project van Faculteit WetenschappenOASE Associatie KU Leuven: toenemende focus op [leerlijn] onderzoeks- vaardigheden

10 1. Zin en noodzaak Belang van informatievaardigheden algemeen erkend, maar… voortdurend proces van verbetering / levenslang leren: inspelen op constante technologische vernieuwing en voortdurende toename van informatiebronnen en -kanalen verantwoordelijkheid van verschillende actoren: studenten, docenten, onderwijsondersteuners inclusief bibliotheekmedewerkers onbewust onbekwaam: diepe kloof tussen zelfbeeld van studenten en feitelijke competenties  instructie zinvol en noodzakelijk

11 2. Effectiviteit Hoe te bepalen? perception-based data: gebaseerd op de waarneming van docenten Evidence-based librarianship: vertrekken van concrete en duidelijk meetbare onderzoeksresultaten (vgl. OK!PI: kwantitatieve indicatoren) complex gegeven in het geval van informatievaardigheden o 6 basiscompetenties moeten vertaald worden in heel concrete en specifieke acties en gedragingen (competentie-indicatoren) o analyse van resultaten & feedback op ingediende papers en verhandelingen o studenten testen vóór en ná informatievaardighedeninstructie (pre- tests en post-tests)

12 2. Effectiviteit Case study: Dienst onderwijsondersteuning van de bio- ingenieurswetenschappen ontwerpt in 2010 een QMP- toets op Toledo waarmee ze de informatievaardigheden van de studenten wil bevragen. De toets wordt ingevuld door drie groepen studenten – starters Ba-opleiding: o Computerwetenschappen (Faculteit IW: CS-ES) – (66 studenten) o Bio-ingenieurswetenschappen (Faculteit BiW: BSE) – (212 studenten) o Group T Industriële wetenschappen (319 students)

13 2. Effectiviteit QMP-toets = Dataset met vragen gebaseerd op de inhoud van de CBA basistutorial. 1) Wetenschappelijke informatiebronnen (10 vragen) 2) Zoeken algemeen (31 vragen) 3) Zoeken via de webpagina van de CBA (45 vragen) 4) Web of science (54 vragen) 5) Internet (7 vragen) 6) Refereren (20 vragen) 7) Wetenschappelijk publiceren (29 vragen) QMP-toets o Ad random selecteren van vragen

14 2. Effectiviteit QMP-toets aangeboden via Toledo o Op een welbepaald tijdstip (met toezicht) o Op een tijdstip vrij gekozen door de student: On-line Test is bepaalde tijd beschikbaar (deadline)

15 2. Effectiviteit (In)Formatieve (In)Formatieve toets of PRE-toets in QMP o Afgelegd voor het doorlopen van de tutorial en/of een bibliotheekintroductie in de CBA Summatieve Summatieve toets in QMP o Afgelegd na de tutorial o CS-ES + BSE : doen de test individueel, waar en wanneer ze willen o GroepT : doen de test klassikaal onder toezicht

16 2. Effectiviteit

17

18

19 Positieve resultaten o cognitief: in concrete situaties de aangeleerde informatievaardigheden toepassen o affectief: groeiend zelfvertrouwen bevordert het toepassen van de vaardigheden

20 2. Effectiviteit Verbeterpunten o Tests gericht op heel concrete acties/gedragingen: laten toe om verbeterpunten heel duidelijk te identificeren o Gesprekken met docenten bevestigen dat tekortkomingen zich blijven manifesteren bij onze bachelorstudenten, die we zouden moeten opvangen met aparte hands-on sessies: Het bepalen van de zoektermen en het combineren ervan d.m.v. booleaanse operatoren. Meestal wordt er 1 zoekterm gebruikt en zoekt men geen alternatieve termen. De betrouwbaarheid van de bron wordt te weinig gecontroleerd en ze weten niet goed wanneer ze wel of niet plagiëren. Het schrijven van een technisch-wetenschappelijk verslag. (Is dit nog de taak van ons?)

21 3. Factoren die effectiviteit van instructie bevorderen a) systematische aanpak belangrijke principes vooropgesteld in literatuur o “one shot” acties hebben wel effect, maar slechts in beperkte mate; terugkeerpatroon is belangrijk om blijvend resultaat te bekomen o geen “standalone” initiatieven vanuit de bibliotheek (rondleidingen, sessies, tests), maar in nauwe samenwerking met docenten en in directe aansluiting bij concrete opleidingsonderdelen o systematische integratie in opleidingen: horizontaal (gelijktijdig in meerdere opleidingsonderdelen) én verticaal (in opeenvolgende vakken doorheen het opleidingstraject) = LEERLIJN

22 3. Factoren die effectiviteit van instructie bevorderen a) systematische aanpak samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek o docent moet aantonen dat algemene informatievaardigheden relevant zijn voor discipline-specifieke activiteiten o vooral zo geraken studenten overtuigd van nut en belang van informatievaardigheden voor hun opleiding én voor hun latere toekomst o heeft meetbare impact op concrete testresultaten van studenten bv. inzake evaluatie van bronnen, structurering van informatie, ethisch en juridisch correct gebruik van informatie

23 3. Factoren die effectiviteit van instructie bevorderen a) systematische aanpak samenwerking tussen onderwijs en bibliotheek o op twee manieren realiseren: - individuele contacten - aanwezigheid van bibliotheek op beleidsorganen (faculteit/departement/opleiding) o “the embedded librarian” - vast aanspreekpunt voor docent(en) én studenten - aanwezigheid niet beperkt tot één optreden, maar voor de hele duur van de opleiding (semester/jaar) - zo meer gerichte en efficiënte dienstverlening

24 b) methode van instructie & presentatie Face to face: fysieke contactmomenten (sessies, rondleidingen, …) Web-based: online instrumenten: website, integratie in elektronische leeromgeving, online classes (live of on demand) combinatie: blended learning grosso modo hebben zowel face to face als web-based duidelijk en aantoonbaar effect, in gelijke mate – en in combinatie versterken ze het effect nog 3. Factoren die effectiviteit van instructie bevorderen

25 b) methode van instructie & presentatie online aanbod nog geen lange traditie – verder te ontwikkelen o tutorial o aanwezigheid in digitale leeromgeving o discussiefora/chat-gelegenheid/sociale netwerken o web conferencing software o desktop sharing software o … 3. Factoren die effectiviteit van instructie bevorderen

26 b) methode van instructie & presentatie online aanbod o niet gebonden aan fysieke contactmomenten o gedeeltelijk “on demand”: niet noodzakelijk voor alle studenten tegelijk, maar wanneer het hen het beste uitkomt o enkele aandachtspunten: - moet interactief zijn - moet nieuwsgierigheid prikkelen, maar mag niet afleiden - moet aanzetten tot herhaald gebruik, zelfstandig en in groep - moet zowel cognitieve als affectieve competenties bevorderen 3. Factoren die effectiviteit van instructie bevorderen

27 Actuele en toekomstige ontwikkelingen: twee voorbeelden a) Afstandsonderwijs permanente vorming / werkstudenten / Open Universiteit afstandsleerders moeten even goed hun informatievaardigheden ontwikkelen en op peil houden online ondersteuning essentieel voor deze groep, al dan niet in combinatie met “face to face” contacturen mogelijk onderdeel van innovatiebeleid van bibliotheek UB afwezig op KU Leuven website Levenslang LerenLevenslang Leren 4. Blik op de toekomst

28 Actuele en toekomstige ontwikkelingen: twee voorbeelden b) Open Onderwijs heel recent: sinds 2008/2010 online toegankelijk cursusmateriaal dat gratis gebruikt en herbruikt mag worden, en ook geïntegreerd met andere materialen (reuse / sampling / remixing, via Creative Commons licenties)Creative Commons Europese Commissie: Actieplan “Opening Up Education” (september 2013)Opening Up Education ook aan KU Leuven: o Open Onderwijs Open Onderwijs o OCW KU Leuven: OpenCourseWare @ KU LeuvenOpenCourseWare 4. Blik op de toekomst

29 Actuele en toekomstige ontwikkelingen: twee voorbeelden b) Open Onderwijs rol van bibliotheken en bibliothecarissen bij aanmaak en gebruik van Open Educational Resources (OER) en Massive Open Online Courses (MOOCs) nog niet uitgeklaard oproep in wetenschappelijke literatuur om dit dossier pro-actief mee op te volgen belangrijke kwesties die raken aan informatievaardigheden stellen zich bij gebruik en hergebruik van OER en MOOCs 4. Blik op de toekomst

30 5. Conclusie Samenwerking met onderwijs cruciaal voor welslagen Instructie geven met concrete opdracht in het achterhoofd blended learning: combinatie van introductie en feedback tijdens de face-to-face sessie en online instructie als geheugensteun en verdieping Herhalen is de boodschap! Opnemen en uitbouwen in kwaliteitsbeleid van de UB

31 To do! http://www.condenaststore.com/-sp/I-know-you-re-as-excited-as-I-am-about-today-s- lesson-Cartoon-Prints_i8639923_.htmhttp://www.condenaststore.com/-sp/I-know-you-re-as-excited-as-I-am-about-today-s- lesson-Cartoon-Prints_i8639923_.htm bezocht 30 januari 2014

32 Nog vragen? Bedankt! jan.bollansee@bib.kuleuven.be linda.stoop@bib.kuleuven.be

33 Een greep uit de moderne literatuur Abdullah, S. (2010). Measuring the outcomes of information literacy: Perception vs evidence-based data. The International Information & Library Review, 42(2), 98-104. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.iilr.2010.04.005http://dx.doi.org/10.1016/j.iilr.2010.04.005 Anderson, K., & May, F. A. (2010). Does the Method of Instruction Matter? An Experimental Examination of Information Literacy Instruction in the Online, Blended, and Face-to-Face Classrooms. The Journal of Academic Librarianship, 36(6), 495-500. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2010.08.005 http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2010.08.005 Barnes, C. (2013). MOOCs: The Challenges for Academic Librarians. Australian Academic & Research Libraries, 44(3), 163-175. doi: http://dx.doi.org/10.1080/00048623.2013.821048http://dx.doi.org/10.1080/00048623.2013.821048 Becker, B. W. (2013). Connecting MOOCs and Library Services. Behavioral & Social Sciences Librarian, 32(2), 135-138. doi: http://dx.doi.org/10.1080/01639269.2013.787383 http://dx.doi.org/10.1080/01639269.2013.787383 Beile, P. M. (2003). Effectiveness of course-integrated and repeated library instruction on library skills of education students. Journal of Educational Media & Library Sciences, 40(3), 271-277. Beile, P. M., & Boote, D. N. (2005). Does the medium matter?: A comparison of a Web-based tutorial with face-to-face library instruction on education students' self-efficacy levels and learning outcomes. Research Strategies, 20(1–2), 57-68. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.resstr.2005.07.002 http://dx.doi.org/10.1016/j.resstr.2005.07.002 Clapp, M. J., Johnson, M., Schwieder, D., & Craig, C. L. (2013). Innovation in the Academy: Creating an Online Information Literacy Course. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 7(3), 247-263. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.805663 http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.805663 Clayton, S. J. (2007). Going the Distance: Library Instruction for Remote Learners. The Journal of Academic Librarianship, 33(4), 519. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.04.005http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.04.005 Daugherty, A. L., & Russo, M. F. (2011). An Assessment of the Lasting Effects of a Stand-Alone Information Literacy Course: The Students' Perspective. The Journal of Academic Librarianship, 37(4), 319-326. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2011.04.006 http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2011.04.006 Detlor, B., Julien, H., Willson, R., Serenko, A., & Lavallee, M. (2011). Learning outcomes of information literacy instruction at business schools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(3), 572-585. doi: http://dx.doi.org/10.1002/asi.21474 http://dx.doi.org/10.1002/asi.21474

34 Een greep uit de moderne literatuur Eisenberg, M. B. (2010). Information literacy: Essential skills for the information age. DESIDOC Journal of Library & Information Technology, 28(2), 39-47. Fain, M. (2011). Assessing Information Literacy Skills Development in First Year Students: A Multi-Year Study. The Journal of Academic Librarianship, 37(2), 109-119. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2011.02.002http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2011.02.002 Farrell, A., Goosney, J., & Hutchens, K. (2013). Evaluation of the Effectiveness of Course Integrated Library Instruction in an Undergraduate Nursing Program1. Journal of the Canadian Health Libraries Association, 34(03), 164-175. doi: http://dx.doi.org/10.5596/c13-061 http://dx.doi.org/10.5596/c13-061 Hanlan, L. R., Ziino, R. A., & Hoffman, A. H. (2013, 23-26 Oct. 2013). Assessing student information literacy skills and the effectiveness of an evolving faculty-librarian collaboration in a first year design course. Paper presented at the Frontiers in Education Conference, 2013 IEEE. Jackson, P. A. (2007). Integrating Information Literacy into Blackboard: Building Campus Partnerships for Successful Student Learning. The Journal of Academic Librarianship, 33(4), 454-461. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.010http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.010 Kumar, S. (2013). Information literacy and embedded librarianship in an online graduate programme. Journal of Information Literacy, 7(1), 3. Langan, K., Sachs, D. E., Leatherman, C., & Walters, J. L. (2013). Assessing the effectiveness of online information literacy tutorials for today’s undergraduates. College and Undergraduate Libraries, 20(3-4), 327-351. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829365 http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829365 Maddison, T. (2013). Learn Where You Live: Delivering Information Literacy Instruction in a Distributed Learning Environment. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 7(3), 264-277. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.806276 http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.806276 Mery, Y., Newby, J., & Peng, K. (2012). Why One-shot Information Literacy Sessions Are Not the Future of Instruction: A Case for Online Credit Courses. College & Research Libraries, 73(4), 366-377. Morasch, M. J. (2013). Embedded Reference: Providing Research Guidance within the Education Courseroom. Journal of Library & Information Services in Distance Learning, 7(3), 297-312. doi: http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.783524http://dx.doi.org/10.1080/1533290X.2013.783524

35 Een greep uit de moderne literatuur Sachs, D. E., Langan, K. A., Leatherman, C. C., & Walters, J. L. (2013). Assessing the Effectiveness of Online Information Literacy Tutorials for Millennial Undergraduates. College & Undergraduate Libraries, 20(3-4), 327-351. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829365 http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829365 Samson, S. (2010). Information Literacy Learning Outcomes and Student Success. The Journal of Academic Librarianship, 36(3), 202-210. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2010.03.002http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2010.03.002 Saunders, L. (2012). Faculty Perspectives on Information Literacy as a Student Learning Outcome. The Journal of Academic Librarianship, 38(4), 226-236. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2012.06.001http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2012.06.001 Silver, S. L., & Nickel, L. T. (2005). Are online tutorials effective? A comparison of online and classroom library instruction methods. Research Strategies, 20(4), 389-396. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.resstr.2006.12.012http://dx.doi.org/10.1016/j.resstr.2006.12.012 Smith, M. D., & Dailey, A. B. (2013). Improving and Assessing Information Literacy Skills through Faculty-Librarian Collaboration. College & Undergraduate Libraries, 20(3-4), 314-326. doi: http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829370http://dx.doi.org/10.1080/10691316.2013.829370 Spievak, E. R., & Hayes-Bohanan, P. (2013). Just Enough of a Good Thing: Indications of Long-Term Efficacy in One-Shot Library Instruction. The Journal of Academic Librarianship, 39(6), 488-499. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2013.08.013http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2013.08.013 Tang, Y., & Tseng, H. W. (2013). Distance Learners' Self-efficacy and Information Literacy Skills. The Journal of Academic Librarianship, 39(6), 517-521. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2013.08.008http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2013.08.008 Zhang, L., Watson, E. M., & Banfield, L. (2007). The Efficacy of Computer-Assisted Instruction Versus Face-to-Face Instruction in Academic Libraries: A Systematic Review. The Journal of Academic Librarianship, 33(4), 478-484. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.006 http://dx.doi.org/10.1016/j.acalib.2007.03.006

36


Download ppt "TO DO OR NOT TO DO? OVER ZIN EN EFFECTIVITEIT VAN HET AANLEREN VAN INFORMATIEVAARDIGHEDEN Jan Bollansee, UBD - Linda Stoop, 2Bergen."

Verwante presentaties


Ads door Google