De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Mogelijkheden voor studenten Wetenschappen in het kader van ontwikkelingssamenwerking Luc Brendonck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Mogelijkheden voor studenten Wetenschappen in het kader van ontwikkelingssamenwerking Luc Brendonck."— Transcript van de presentatie:

1 Mogelijkheden voor studenten Wetenschappen in het kader van ontwikkelingssamenwerking Luc Brendonck

2 Hoofdrolspelers VLIR-UOS: –is, als onderdeel van de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), voor de Belgische overheid, de verantwoordelijke actor voor universitaire ontwikkelingssamenwerking tussen de universiteiten en hogescholen in Vlaanderen, België, en hun partneruniversiteiten in het Zuiden. –Raadpleeg: http://www.vliruos.be/intro.phphttp://www.vliruos.be/intro.php IRO (K.U.Leuven): –Interfacultaire raad voor ontwikkelingssamenwerking –De IRO is een interfacultair samengestelde adviesraad. IRO is vandaag o.a. een selectieorgaan voor beurzen (PhD, reisbeurzen, etc). –Raadpleeg: https://admin.kuleuven.be/raden/iro.htmlhttps://admin.kuleuven.be/raden/iro.html

3 Ondersteuning door K.U.Leuven financiering van projecten in het Zuiden beurzen voor verblijf in het Zuiden en aan de K.U.Leuven voorbereiding van studenten die naar het Zuiden gaan doctoraatsbeurzen sensibiliseringsacties relevante opleidingen voor studenten en stafleden uit ontwikkelingslanden onderzoeksmogelijkheden Raadpleeg: http://www.kuleuven.be/ontwikkelingssamenwerking/http://www.kuleuven.be/ontwikkelingssamenwerking/

4 Voorbeelden van projecten (Wetenschappen) Limnologie en aquatische Biologie in Bolivië Duurzame landbouw in Ecuador Toepassingen met niet-metallische materialen in Ecuador Duurzaam gebruik van micro-dammen in Ethiopië Duurzaam gebruik van watervoorraden in Z Afrika Aquatische ecologie en visbiologie in Zimbabwe Het gevecht tegen ontbossing in Ethiopië Sedimentbeheer in Ecuador Duurzame aquacultuur in Rwanda Toegepaste geologie voor duurzame exploitatie van mineralen in Zambia Remediëring van landdegradatie in de oevervegetatiezone van het Victoriameer in Uganda

5 Kansen voor K.U.Leuven studenten? Bekijk in jouw opleiding de mogelijkheden voor een verblijf in een ontwikkelingsland. Het aanbod verschilt van faculteit tot faculteit: –Buitenlandse stages (arts, kinesist) –Veldwerk voor Ma thesis –Onderzoek voor PhD. Thesis Soms is wat volharding nodig om je buitenlandse plannen te realiseren. Individuele reisbeurzen of beurzen voor groepsreizen

6 Individuele reisbeurzen

7 Als bachelorstudent (BA3), in een master of een doctoraat, kan je met een reisbeurs naar het Zuiden reizen. Reisbeurs van 1000 euro, en veel informatie! De opdracht ter plaatse duurt minstens zes weken. Je wordt begeleid door een lokale organisatie (universiteit, NGO, overheidsinstelling, ziekenhuis). Je Leuvense promotor of stagebegeleider steunt jouw buitenlandse plannen. Raadpleeg: http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/reisbeurzen/ http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/reisbeurzen/

8 Toelatingsvoorwaarden - Reisbeurzen 2012 Je vertrekt vóór 1 december 2012. Wie daarna vertrekt, maakt gebruik van een volgende editie van het reisbeurzenprogramma. Minstens één maand van je verblijf in het Zuiden valt in 2012. Je kan dus al in 2011 vertrekken (na 1 december) of pas terugkeren in 2013. Je verblijft minstens zes weken ter plaatse (kan tijdens het academiejaar of tijdens de vakantieperiode) De opdracht voer je uit in het kader van een studieonderdeel waarvoor je studiepunten krijgt, zoals een eindwerk, een stage, seminariewerk. Je bent een student aan één van de volgende opleidingen een bachelor een master een master na master een doctoraat Je bezit de Belgische nationaliteit of bent onderdaan van een lidstaat van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Vrijhandelsassociatie (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland). Je ontvangt geen andere beurs waarmee je studiereizen kunt financieren Wie in het verleden reeds een reisbeurs ontving, komt niet meer in aanmerking voor een reisbeurs, ook niet in het kader van een andere opleiding.

9 VLIR-UOS-Landenlijst 1Bangladesh15Ethiopia29Malawi43South Africa 2Benin16Gambia30Mali44Sri Lanka 3Bolivia17Ghana31Mexico45Suriname 4Brazil18Guatemala32Morocco46Tanzania 5Burkina Faso19 Guinea (Conakry)33Mozambique47Thailand 6Burundi20Guyana34Nepal48Togo 7Cambodia21Haiti35Nicaragua49Tunisia 8Cameroon22Honduras36Nigeria50Uganda 9Colombia23India37Palestine51Uruguay 10Congo DR24Indonesia38Paraguay52Viet Nam 11Côte d'Ivoire25Jordan39Peru53Zambia 12Cuba26Kenya40Philippines54Zimbabwe 13 Dominican Rep.27Laos41Rwanda 14Ecuador28Madagascar42Senegal Naar welk land in het Zuiden? 54 landen in Latijns-Amerika, Azië en Afrika komen in aanmerking voor een reisbeurs. Indien een bestemming als “risicovol” beschouwd wordt, kan de Leuvense Arbitragecommissie de reis verbieden. Studenten die een reis naar mogelijke risicolanden plannen, wordt aangeraden, in overleg met hun promotor, een alternatieve bestemming te voorzien. Consulteer officieel reisadvies op: http://diplomatie.belgium.be/nl/Die nsten/Op_reis_in_het_buitenland/i ndex.jsp. http://diplomatie.belgium.be/nl/Die nsten/Op_reis_in_het_buitenland/i ndex.jsp

10 De Leuvense promotor: Jouw plannen moeten goedgekeurd worden door een promotor die je kan ondersteunen bij de voorbereiding, opvolging en evaluatie van je verblijf in een ontwikkelingsland. Een promotor is een professor die beschikt over de nodige kennis en ervaring om je te begeleiden in het betreffende studiedomein. Meestal is dat de academische stageverantwoordelijke of de promotor van een thesis. Sommige professoren zijn betrokken bij samenwerkingsprogramma’s met partnerinstellingen in een ontwikkelingsland. Reisbeursstudenten kunnen soms in dergelijke samenwerkingsprogramma’s aan de slag. Studenten kunnen ook zelf voorstellen formuleren en dan goedkeuring vinden bij een geschikte promotor. Bij je aanvraagdossier voeg je een aanbevelingsbrief van de Vlaamse promotor waarin die bevestigt in te zullen staan voor jouw begeleiding. Eerste aanspreekpunt voor informatie over bestaande samenwerkingsprojecten met het Zuiden, is de Leuvense promotor.

11 De lokale promotor (in het Zuiden): Alvorens je een reisbeursaanvraag indient, heb je reeds contact met een lokaal project, een organisatie of instelling in het Zuiden. In het land van bestemming kies je een lokale promotor die je kan helpen met de voorbereidingen en je kan begeleiden tijdens je verblijf. De lokale promotor kan een professor of docent zijn, maar hoeft niet; hij moet wel beschikken over de nodige kennis en ervaring om je te begeleiden in jouw studiedomein. De lokale promotor is medewerker van, of betrokken bij de organisatie waar je stage loopt of onderzoek uitvoert. Een Belgische vertegenwoordiger van een Belgische organisatie kan niet optreden als lokale promotor, tenzij uit het reisbeursdossier blijkt dat afspraken gemaakt werden met lokale personen die mee instaan voor de ondersteuning van de student. Bij je aanvraagdossier voeg je een uitnodigingsbrief van de lokale promotor waarin die bevestigt in te zullen staan voor de lokale omkadering. Met de instelling in het Zuiden, en eventueel ook met haar partner in Vlaanderen, moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de omkadering en de uitvoering van de opdracht van korte duur.

12 Beoordeling van de reisbeursaanvragen Student –Geschiktheid voor opdracht in het buitenland; motivatie; relevante talenkennis en studieresultaten. Opdracht –is de opdracht duidelijk omschreven en uitvoerbaar binnen het (beperkte) kader van de reis? –past de opdracht binnen het ontvangende project of de gastinstelling? –is de opdracht relevant voor de opleiding van de student? –heeft de student in het kader van de opdracht contacten met de lokale bevolking? –kan de opdracht niet in Leuven worden uitgevoerd? Lokale omkadering –Zijn er voldoende garanties voor wetenschappelijke en inhoudelijke ondersteuning ter plaatse? –Bestaan hierover duidelijke afspraken met de ontvangende partner/instelling? –Zijn er ook duidelijke afspraken met de ontvangende partner/instelling over praktische aspecten, zoals logies, transport,... ?

13 Hoe een reisbeursaanvraag 2012 indienen? De aanvraag wordt opgesteld door de student, in overleg met zijn promotor of met de verantwoordelijke van het opleidingsonderdeel waarin de opdracht past. Ook wordt er overlegd met de partner in het Zuiden. Om de betrokkenheid te maximaliseren wordt het reisbeursaanvraagdossier deels opgesteld in een internationale taal: het Engels of het Frans. Kies het juiste formulier afhankelijk van je bestemming (Engelstalig, Franstalig, Nederlandstalig). De aanvraagprocedure bestaat uit drie verschillende delen: papieren documenten (aanvraagformulier + drie brieven), elektronische versie van het ingevuld aanvraagformulier, online registratie via de website (http://vliruos.polldaddy.com/s/reisbeurzen-2012-registratieformulier).http://vliruos.polldaddy.com/s/reisbeurzen-2012-registratieformulier De elektronische versie van het aanvraagformulier stuur je via e-mail naar reisbeurzen@int.kuleuven.be. Het krijgt de bestandsnaam “KUL 2012 familienaam voornaam aanvraag” (bv. “KUL 2012 Peeters Jan aanvraag”). reisbeurzen@int.kuleuven.be Raadpleeg: http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/reisbeurzen/aanvraagproced ure.html http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/reisbeurzen/aanvraagproced ure.html

14 Bijlagen bij de aanvraag Motivatie van de student: in het Nederlands. Waarom wil je naar het Zuiden reizen voor een stage of voor thesisonderzoek? Waarom vraag je een reisbeurs aan? Een ondertekende aanbevelingsbrief van de promotor (in het Nederlands). Een ondertekende uitnodigingsbrief van de begeleider in de gastinstelling in het Zuiden (in het Engels of het Frans). Je reisbeursaanvraag dien je in bij het International Office t.a.v. Hilde Nijs

15 Deadline voor reisbeurzen Algemene deadline voor reisbeurzen 2012: –Deadline donderdag 15 maart 2012 om 16 uur. –Verplichte deelname aan infosessie "gezondheid, veiligheid en paperassen" op dinsdag 27 maart en de interculturele voorbereiding op zaterdag 28 april 2012 –Resultaat reisbeursselectie vòòr 1 mei 2012. –Na 15 maart 2012 worden geen reisbeursaanvragen meer aanvaard voor reizen met vertrek in 2012. Wie na 1 december 2012 vertrekt, maakt gebruik van de volgende editie van het reisbeurzenprogramma. Studenten die van plan zijn naar het Zuiden te reizen vóór 1 juni 2012 (afreis in januari, februari, maart, april of mei 2011): –Deadline donderdag 1 december 2011 om 16 uur. –Verplichte deelname aan Interculturele voorbereiding op zaterdag 3 december 2011 en infosessie "gezondheid, veiligheid en paperassen" op dinsdag 13 december 2011. –Resultaat van reisbeursselectie vòòr kerstvakantie. –Indien de reisbeursaanvraag wordt afgekeurd, kan geen nieuwe reisbeursaanvraag ingediend worden tijdens de tweede ronde in maart.

16 Financieringsbronnen reisbeurzen Het reisbeurzenprogramma wordt in Vlaanderen georganiseerd door VLIR- UOS en gefinancierd door DGOS (federale dienst ontwikkelingssamenwerking). Alle Vlaamse universiteiten en hogescholen nemen eraan deel. Jaarlijks reizen honderden studenten met een VLIR- UOS-reisbeurs naar het Zuiden in het kader van hun studies. De K.U.Leuven stelt naast de VLIR-UOS financiering extra reisbeursfondsen ter beschikking via IRO. De reisbeurzen voor studenten zijn immers een belangrijk instrument om de aandacht voor de ontwikkelingsproblematiek levendig te houden.

17 In 2011 ontvingen 173 studenten een reisbeurs. 80 geselecteerden hadden een Afrikaanse bestemming, 51 reisbeursstudenten vertrokken naar Latijns-Amerika, 42 naar Azië. In 2011 vertrokken 18 studenten uit de faculteit wetenschappen met een reisbeurs; 6 nr Ecuador, 1 nr de Filipijnen, 1 nr Suriname, 5 nr Ethiopië, 2 nr Zambia, 2 nr Senegal,1 nr Oeganda. De kans op een reisbeurs is reëel indien een dossier degelijk wordt voorbereid en zorgvuldig opgesteld. Slaagkansen reisbeurzen

18 Beurzen voor groepsreizen

19 Groepsreizen voor studenten naar ontwikkelingslanden Goed voorbereide groepsinitiatieven, onder begeleiding van academisch personeel, kunnen zeer drempelverlagend werken voor de studenten. Deze vorm van financiering wordt beschouwd als een aanzet tot langdurige samenwerking met een partner in het Zuiden. Raadpleeg: http://www.kuleuven.be/ontwikkelingssamenwerking/gro epsreizen.html http://www.kuleuven.be/ontwikkelingssamenwerking/gro epsreizen.html

20 Voorwaarden voor de aanvraag De aanvraag moet ingediend worden door een ZAP-lid, met het akkoord van de decaan van de betrokken faculteit. Het land van bestemming komt voor op de VLIR-UOS landenlijst Minimum 5 studenten nemen deel. De reis wordt georganiseerd in samenwerking met een lokale partner (universiteit, ngo, overheidsinstelling, …). De reis vindt plaats in het kader van de studies (studiepunten). De deelname van de studenten moet facultatief zijn. De studenten krijgen ter plaatse een echte kennismaking met de realiteit. VLIR-UOS-Landenlijst 1Bangladesh15Ethiopia29Malawi43South Africa 2Benin16Gambia30Mali44Sri Lanka 3Bolivia17Ghana31Mexico45Suriname 4Brazil18Guatemala32Morocco46Tanzania 5Burkina Faso19 Guinea (Conakry)33Mozambique47Thailand 6Burundi20Guyana34Nepal48Togo 7Cambodia21Haiti35Nicaragua49Tunisia 8Cameroon22Honduras36Nigeria50Uganda 9Colombia23India37Palestine51Uruguay 10Congo DR24Indonesia38Paraguay52Viet Nam 11Côte d'Ivoire25Jordan39Peru53Zambia 12Cuba26Kenya40Philippines54Zimbabwe 13 Dominican Rep.27Laos41Rwanda 14Ecuador28Madagascar42Senegal

21 Hoe een aanvraag indienen? Bij een eerste aanvraag wordt ook een uitnodigingsbrief van de gastinstelling in het Zuiden gevoegd. Aanvragen voor groepsreizen met vertrek in 2012 kunnen tot 10 april 2012 ingediend worden bij het International Office, Development Cooperation Unit, Naamsestraat 63, t.a.v. Hilde Nijs.Hilde Nijs

22 Hoeveel bedraagt de IRO-bijdrage voor een groepsreis? De IRO-financiering bedraagt maximaal € 400 per student, tot een maximumbedrag van € 8.000 voor het hele project. Co-financiering zorgt ervoor dat de kosten voor de studenten beperkt blijven. Projecten die herhaald worden, kunnen terug een aanvraag indienen zoals alle anderen. De bijdrage wordt gestort na ontvangst van het reisverslag en de gevraagde documenten. Vb: Groepsreis geneeskunde Campus Kortrijk - Filipijnen 2011 Groepsreis godsdienstwetenschappen en theologie - India 2009

23 Beoordeling van de groepsreisbeursaanvragen Reisprogramma: –Zijn de geplande activiteiten duidelijk omschreven en uitvoerbaar binnen het (beperkte) kader van de reis? –Past de geplande reis binnen het ontvangende project of de gastinstelling? –Is de reiservaring relevant voor de opleiding van de studenten? –Krijgen de deelnemende studenten een echte “exposure”, kans tot “beleven” van de realiteit in het Zuiden? Lokale omkadering –Zijn er voldoende garanties voor wetenschappelijke en inhoudelijke ondersteuning ter plaatse? –Bestaan hierover afspraken met de ontvangende partner/instelling? –Zijn er ook afspraken met de ontvangende partner/instelling over praktische aspecten, zoals logies, transport,... ?

24 Andere (niet K.U.Leuven) mogelijkheden)

25 Een koffer vol informatie Raadpleeg: http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/reisbeurzen/links.html Op www.stagepunt.be, tref je een luik aan over "stages in het zuiden". Je kan hier stageverzoeken indienen en zoeken naar aangeboden stages.www.stagepunt.be "Aan Ontwikkelingssamenwerking doen" is een brochure voor al wie meer wil weten over de mogelijkheden om actief te zijn of ervaring op te doen in de ontwikkelingssamenwerking. http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/aan_ontwikkelingssamenwerking_doen_tcm314-65410.pdf http://diplomatie.belgium.be/nl/binaries/aan_ontwikkelingssamenwerking_doen_tcm314-65410.pdf Op www.dgic.be tref je nuttige informatie aan over de Belgische ontwikkelingssamenwerking.www.dgic.be Een antwoord op veel van de administratieve vragen die jongeren zich stellen wanneer ze een tijdje in het buitenland verblijven (kindergeld, ziekteverzekering, belastingen, reis- en verblijfsdocumenten) http://www.kamiel.info/ http://www.kamiel.info/ Word peter of meter van een internationale student in Leuven (een verrijkende interculturele ervaring dicht bij huis) http://www.kuleuven.be/studenten/vesta/buddy.html http://www.kuleuven.be/studenten/vesta/buddy.html Het Juniorprogramma geeft jongeren de kans een eerste beroepservaring op te doen in de ontwikkelingssamenwerking http://www.btcctb.org/nl/junior-programma http://www.btcctb.org/nl/junior-programma Op http://blogcooperation.be kan je de ervaringen lezen van de huidige deelnemers aan het Juniorprogramma. http://blogcooperation.be Vrijwilligers ontwikkelingssamenwerking (voor jongeren tussen 20 en 30 jaar) http://www.btcctb.org/showpage.asp?iPageID=1316&sLangCode=NL http://www.btcctb.org/showpage.asp?iPageID=1316&sLangCode=NL Op http://blogcooperation.be kan je de ervaringen lezen van de huidige vrijwilligers ontwikkelingssamenwerking. http://blogcooperation.be United Nations: internationale stages ontwikkelingssamenwerking (voor jonge afgestudeerden) en andere vacatures in multilaterale organisaties http://www.dgic.be/nl/vacatures/internationaal/index.html http://www.dgic.be/nl/vacatures/internationaal/index.html

26 Een koffer vol informatie Raadpleeg: http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/reisbeurzen/links.html Studeren in het buitenland (antwoorden op alle mogelijke vragen in verband met studies en stages in het buitenland) http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/buitenland/studerenhogeronderwijs/default.htm http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/buitenland/studerenhogeronderwijs/default.htm Studiebeurzen voor het buitenland (beurzen van de Vlaamse Gemeenschap) http://www.ond.vlaanderen.be/internationaal/CA/ http://www.ond.vlaanderen.be/internationaal/CA/ Op www.4depijler.be maak je kennis met meer dan 400 initiatieven in het Zuiden, ontwikkelingsprojecten die ondernomen worden naast die van de overheid (1ste pijler), de internationale organisaties (2de pijler) en de niet- gouvernementele organisaties (3de pijler).www.4depijler.be JINT (infopunt voor jouw plannen in het buitenland) http://www.jint.be/ http://www.jint.be/ Extra-Time (Vlaams subsidieprogramma voor projecten van jongeren in het buitenland) http://www.jint.be/extra/ExtraTime/index.htm http://www.jint.be/extra/ExtraTime/index.htm AFS (interculturele leerervaring voor jongeren) http://www.afsvlaanderen.be/ http://www.afsvlaanderen.be/ Volens (inleefstages in het Zuiden) http://www.volens.be/ http://www.volens.be/ Bouworde (actieve vrijwilligersvakanties, bouwkampen voor jongeren) http://www.bouworde.be http://www.bouworde.be Federale Overheid (nuttige informatie en praktische tips voor reizen naar het buitenland) http://diplomatie.belgium.be http://diplomatie.belgium.be Instituut voor Tropische Geneeskunde (medische tips en informatie) http://www.itg.be/itg/ http://www.itg.be/itg/ Portaal van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging (met informatie per thema, per land, per Vlaamse gemeente; ook info over Vlaamse NGO's die actief zijn in het Zuiden) http://www.11.be/ http://www.11.be/ Stages bij multilaterale organisaties (financiering door de Vlaamse overheid) http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=64 http://iv.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=64

27 Meer info nodig? Buitenlanddag tweedaagse: Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven: –dinsdag 25 oktober 2011, 19.30-21.00: Verder studeren in het buitenland: hoe begin je eraan? – en woensdag 26 oktober 2011, 14.00 tot 20.00: Internationale mobiliteit tijdens en na je studies Reisbeurzen-infomarkt, donderdag 23 februari 2012, Universiteitshal, Naamsestraat 22, Leuven: praktische landeninformatie door studenten, informatie per continent, reisbeurzenfilm, nuttige tips voor een reisbeursaanvraag, drankje en versnapering Raadpleeg: –http://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/studeren/buitenla nd-2-daagsehttp://www.kuleuven.be/studenten/buitenland/studeren/buitenla nd-2-daagse

28 Sfeerbeelden

29

30

31

32 Veel succes!


Download ppt "Mogelijkheden voor studenten Wetenschappen in het kader van ontwikkelingssamenwerking Luc Brendonck."

Verwante presentaties


Ads door Google