De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Werken met een functiebeperking K.H.Leuven – K.U.Leuven 15 februari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Werken met een functiebeperking K.H.Leuven – K.U.Leuven 15 februari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Werken met een functiebeperking K.H.Leuven – K.U.Leuven 15 februari 2011

2 GOB Gespecialiseerde dienst voor opleiding, begeleiding en bemiddeling

3 Doelgroep en doel GOCI begeleidt werkzoekenden met een arbeidshandicap naar een duurzame tewerkstelling in alle niet-manuele beroepen.

4 Definitie arbeidshandicap (VDAB) Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen - functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, - beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten - en persoonlijke en externe factoren

5 Indicatie arbeidshandicap moet kunnen geattesteerd worden: –VAPH erkenning –Attest GON-begeleiding –Attest arts-specialist –Bijkomende/verhoogde kinderbijslag –Inkomensvervangende tegemoetkoming –Integratietegemoetkoming –VDAB arbeidsgeneeskundige dienst –...

6 GOCI aanbod Coaching is de rode draad in een GOCI-traject Samen met coach uitzoeken welke acties in het GOCI-traject kunnen opgenomen worden Gespecialiseerde coaching voor o.a. administratieve, informatica- en CAD-gerichte beroepen,... Personen met diploma kunnen snel en efficiënt begeleid worden naar een stage of job

7 Profielen 1.Zonder diploma of nodige competenties en/of zonder jobdoel => ‘Volledig’ GOCI-traject 2.Met diploma en/of nodige competenties en/of met jobdoel => Snelle en efficiënte begeleiding Tussenprofielen mogelijk

8 Profiel 1: GOCI-traject Instapprocedure: infosessie-infogesprek- startgesprek Start coaching naar werk –Module oriëntering –Opleidingsmodules in GOCI –Externe opleiding + coaching –Sollicitatietraining en –begeleiding –Stage en/of GIBO –Werk

9 Profiel 2: Verkort GOCI-traject Kennismakingsgesprek met coach Start coaching naar werk (Opleidingsmodules in GOCI) Sollicitatietraining en –begeleiding Stage en/of GIBO Werk Snelle instap en efficiënte begeleiding naar werk !

10 GOCI-traject Instapmodule Mogelijke acties

11 Instapmodule Infosessie (maandelijks) met individueel gesprek Thuisopdracht ‘verken jezelf’ Overleg tussen GOCI en trajectbegeleider van GTB of VDAB en/of persoonlijke begeleider Startgesprek

12 Mogelijke acties Oriëntering en jobkeuze Opleiding pc en MS Office Interne opleiding Externe opleiding Sollicitatietraining en -begeleiding Stage en/of GIBO Begeleiding na indienstneming

13 Mogelijke actie: Oriëntering en jobkeuze Doel: uitzoeken welke niet-manuele job de meest geschikte is Op basis daarvan worden verdere acties in het GOCI-traject gepland

14 Basis pc MS Office basis MS Office gevorderd Mogelijke actie: Opleiding Office

15 Basis pc 5 x per jaar, 1 week Les in de voormiddag Basisvaardigheden pc voor personen met weinig computerkennis o.a.: - Windows - verkenner - gebruik toetsenbord - …

16 MS Office BASIS 5 x per jaar, 3 weken Les in voormiddag Begeleid practicum of eLeren in de namiddag –Windows –Word 2007 –Excel 2007 –Outlook 2007 –PowerPoint 2007 –Office integratie

17 MS Office GEVORDERD 3 x per jaar, 3 weken Les in voormiddag Begeleid practicum of eLeren in de namiddag –Word 2007 gevorderd –Excel 2007 gevorderd –Access 2007

18 Mogelijke actie: Interne opleiding Modulair aanbod –Telefonie –Boekhouden –Nederlands –Wiskunde –... eLeren: online-opleiding in zelfstudie –Met technische ondersteuning van de IT- verantwoordelijke

19 Mogelijke actie: Externe opleiding Uitzoeken waar de gewenste opleiding kan gevolgd worden (competentiecentra VDAB,...) Begeleiding en opvolging tijdens de opleiding door GOCI-coach

20 Mogelijke actie: Sollicitatiebegeleiding Cursus “solliciteren met een arbeidshandicap”: –theorie en oefeningen, tips en tools Voorbereiding sollicitatiegesprekken Begeleiding tijdens sollicitatiegesprek

21 Mogelijke actie: stages Stage zonder zicht op tewerkstelling Stage met zicht op tewerkstelling Maximum 800u stage

22 Stage zonder zicht op tewerkstelling Korte stage om: –een sector of beroep te leren kennen –een takenpakket uit te proberen –feedback te krijgen van een werkgever over de kennis en manier van werken

23 Stage met zicht op tewerkstelling Voorbereiding –Samen uitzoeken wat haalbaar is: taken werkuren afstand woonplaats – stageplaats –Vacature zoeken/vacatureanalyse –Bespreking stagemogelijkheden met bedrijf –Overeenkomst GOCI - stagebedrijf Evaluatie en aanwerving

24 gespecialiseerde individuele beroepsopleiding in een onderneming training en begeleiding op de werkplek zo goed als kosteloos voor werkgever cursist ontvangt een productiviteitspremie van VDAB maximale duur: 52 weken na GIBO: contract van onbepaalde duur kan enkel via begeleiding door GOB Meer info: http://vdab.be/ibo/gibo.shtml GIBO

25 Begeleiding na indienstneming Verdere GOCI-begeleiding mogelijk tot 3 maanden na aanwerving –op aanvraag van de cliënt of de werkgever –inhoud en frequentie af te spreken

26 Aanbod voor werkenden Voor werkenden: –Bijscholing ( bv. Opleiding Office) –Advies bij communicatieproblemen –Advies bij problemen met collega’s, leidinggevenden –....

27 Afgestudeerd ! Wat nu?

28 Waarin maakt GOCI het verschil Herken je deze vragen? Welke job wil of kan ik uitvoeren? In welke sector wil ik werken? Vermeld ik in mijn cv dat ik een functiebeperking heb? Ik heb een niet-zichtbare beperking, meld ik dit tijdens mijn sollicitatiegesprek? Hoe bereid ik me voor op een sollicitatiegesprek? Hoe kan ik bewijzen wat ik waard ben in de functie waarvoor ik solliciteer? …. De GOCI-coach/arbeidsbemiddelaar kan je begeleiden en ondersteunen zodat al jouw vragen snel een antwoord krijgen.

29 Hoe gaan we te werk profiel 2 Kennismakingsgesprek met coach: –vragen worden in kaart gebracht –bespreken op welke manier we je kunnen ondersteunen Start van de coaching met de bedoeling je snel en efficiënt naar een duurzame tewerkstelling te begeleiden via stage en/of GIBO of rechtstreeks naar een job. Onze coaches kunnen beroep doen op een netwerk van bedrijven waar we de voorbije 25 jaar mee samengewerkt hebben, maar er kan evengoed vacaturegericht gezocht worden. Het netwerk breidt zich nog verder uit door de dagelijkse contacten van onze coaches met de bedrijfswereld.

30 Voordeel van een stage of een GIBO: –leren functioneren in een werkomgeving –nagaan of je jezelf ziet functioneren binnen de organisatie –werkgever de kans geven jouw competenties en talenten te ontdekken –vooroordelen bij werkgever en collega’s wegwerken –je hebt de gelegenheid om te bewijzen dat je een waardevolle aanwinst bent voor het bedrijf of organisatie. De coach zal je ook informeren over de wettelijk geregelde tussenkomsten voor de werkgever (BTOM), zodat je met de juiste informatie naar de werkgever kan stappen. In welke mate de coach actief betrokken wordt bij arbeidsbemiddeling en sollicitaties kan je zelf aangeven.

31 Maatwerk Vertrekkend vanuit de persoon Een beeld krijgen van mogelijkheden en belemmeringen ten aanzien van werken Belemmeringen proberen doorbreken of bijsturen Intensieve individuele begeleiding door een coach, die ook bemiddelaar is Coach zoekt samen met cliënt naar passende en duurzame job Cruciaal is de individuele matching tussen het capaciteitenprofiel van de cursist enerzijds en de job en de werkomgeving anderzijds

32 Instapvoorwaarden Als werkzoekende ingeschreven zijn bij VDAB In trajectbegeleiding zijn bij GTB of VDAB Indicatie arbeidshandicap hebben

33 BTOM VDAB Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen De toekenning wordt onderzocht door VDAB en is afhankelijk van arbeidshandicap in relatie tot rendementsverlies en/of nood aan aangepast materiaal.

34 BTOM Aanpassing van de arbeidsomgeving –Aanpassing arbeidspost o tegemoetkoming aan de werkgever voor de werknemer of cursist in GIBO/tewerkstelling o werknemer moet minimaal 6 maanden in dienst blijven –Aanpassing arbeidsgereedschap o tegemoetkoming aan werknemer of werkzoekende

35 BTOM Vlaamse ondersteuningspremie VOP –voor werkgever –ter compensatie van rendementsverlies http://vdab.be/arbeidshandicap/wijzigingen.shtml De BTOM’s van VDAB kunnen eventueel gecombineerd worden met andere tewerkstellingsmaatregelen. Via www.aandeslag.be krijgt u een overzicht van de verschillende soorten tewerkstellingsmaatregelen.

36 Expertise Meer dan 20 jaar ervaring Kennis van de verschillende handicaps Ervaring met het omgaan met PmAH* Expertise in het screenen van PmAH Expertise met het opleiden, begeleiden en bemiddelen van PmAH Ondersteuning van instructeurs (externe opleidingen) Gespecialiseerde tools *PmAH: personen met een arbeidshandicap

37 Expertise Specifieke werkgeversbenadering: –bespreekbaar maken van AH, gevolgen voor het werk –analyse van de werkplek en werkomgeving –matching van de capaciteiten met jobprofielen –ondersteuning van werkgever en collega’s –aanpassingen aan het takenpakket en werkplek, BTOM’s

38 Uit de praktijk Jan is een jonge man van 25 en heeft autisme. Hij behaalde het diploma Toegepaste Informatica. Hij studeerde 5 jaar. Hij had een half jaar nadat hij afstudeerde werk, maar na 1 week werd dit stopgezet. De problemen die zich stelden waren handicap-gerelateerd, maar de werkgever was niet op de hoogte van zijn problematiek. Moeilijkheden op werk: –trager, vooral tegen het einde van de dag –snel afgeleid als er niet veel te doen is –raakt in paniek of wordt kwaad in stress-situaties (geïrriteerd, kortaf, frustratie die er uit moet) Jan begint een half jaar later aan de opleiding informatica in GOCI. We laten hem deze opleiding volgen om hem beter te leren kennen. Na 7 maanden opleiding begint hij aan een stage van 4 maanden met zicht op tewerkstelling, gevolgd door 6 maanden GIBO => WERK! Technisch en op vlak van kennis opdoen is Jan goed. Hij moet echter goed begeleid worden om zijn aandachtspunten bij te sturen en zijn capaciteiten ten volle tot zijn recht te laten komen.

39 Uit de praktijk Een vrouw van 44 jaar, licentiate pedagogie, met een fysiek probleem (schouder, rug, knieën) had zich, voor ze naar GOCI kwam, omgeschoold in administratieve richting omdat ze haar job niet meer aankon. Ze is echter niet tevreden met haar job en komt naar GOCI om uit te zoeken welke richting ze uit wil. Via oriëntering en stages ontdekt ze dat ze terug als pedagogisch begeleidster aan de slag wilt. Ze volgt een stage van 2 maanden, nadien doet ze 5 maanden stage in een andere organisatie. Daar kan ze aan de slag als pedagogisch begeleidster.

40 Wil je graag meer informatie? Contacteer: Viviane Foerier Instroomverantwoordelijke 016 570 560 viviane.foerier@goci.be


Download ppt "Infosessie Werken met een functiebeperking K.H.Leuven – K.U.Leuven 15 februari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google