De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 4: Elasticiteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 4: Elasticiteiten."— Transcript van de presentatie:

1 1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 4: Elasticiteiten en Schokken Economie, een Inleiding

2 2 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

3 3 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 1. De eigen prijselasticiteit van de vraag 2. De inkomenselasticiteit van de vraag 3. De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag 4. De prijselasticiteit van het aanbod 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

4 4 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Mate waarin gevraagde hoeveelheden reageren op prijsveranderingen  Beter dan richtingscoëfficiënt van vraagfunctie l Prijsstijging van 1 euro  Voor broodje  Voor auto  Moeilijk vergelijkbaar  Vandaar relatieve prijs- en hoeveelheidveranderingen

5 5 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Prijselasticiteit van de vraag:  Algemene uitdrukking: boogelasticiteit:

6 6 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Prijselasticiteit van de vraag:  Puntelasticiteit:

7 7 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

8 8 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Twee bijzondere gevallen: l Perfect inelastische vraagcurven  Geen reactie van gevraagde hoeveelheid op prijsveranderingen  Verticale curve  Elasticiteit = 0 l Perfect elastische vraagcurven  Horizontale curve  Elasticiteit = -∞

9 9 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

10 10 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Alle andere (lineaire) gevallen: l Richtingscoëfficiënt constant langsheen curve l Elasticiteit varieert langsheen curve l Puntelasticiteit = -1 halverwege vraagcurve  Scheidingslijn? l Vraag is elastisch: prijselasticiteit in absolute waarde groter dan 1 l Vraag is inelastisch: prijselasticiteit in absolute waarde kleiner dan 1

11 11 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Belang van scheidingslijn l (Perfect) inelastische vraag:  Prijsdaling: minder dan proportionele toename van gevraagde hoeveelheid, inkomsten nemen af  Prijs en ontvangsten bewegen in dezelfde richting l (Perfect) elastische vraag:  Prijsdaling: meer dan proportionele toename van gevraagde hoeveelheid, inkomsten nemen toe  Prijs en ontvangsten bewegen in omgekeerde richting

12 12 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Elasticiteiten in realiteit

13 13 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Prijseffect meestal negatief, resultante van l Substitutie effect l Inkomenseffect l Werken in dezelfde richting, nl. het goed wordt duurder (t.o.v. andere) én wij worden armer bij prijsstijging  Maar er zijn uitzonderingen: l Prijsstijging: toename gevraagde hoeveelheid l Prijsdaling: afname gevraagde hoeveelheid l Voorbeelden:  Giffengoederen  Snobgoederen

14 14 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.1. De eigen prijselasticiteit van de vraag  Algemeen: vraag wordt elastischer naarmate l er meer vervangproducten aanwezig zijn; l vraag een minder dringend karakter heeft; l aandeel van beschouwde goed in budget groter wordt; l beschouwde tijdsperiode langer wordt

15 15 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 1. De eigen prijselasticiteit van de vraag 2. De inkomenselasticiteit van de vraag 3. De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag 4. De prijselasticiteit van het aanbod 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

16 16 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De inkomenselasticiteit van de vraag  Inkomens(boog)elasticiteit van de vraag:  Relatie tussen gevraagde hoeveelheid en inkomen l Partiële vraagfunctie (Engelcurve)

17 17 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De inkomenselasticiteit van de vraag  Normale goederen l Inkomenselasticiteit positief l Onderscheid tussen  Noodzakelijke goederen (inkomenselasticiteit tussen 0 en 1) drank  Luxegoederen (inkomenselasticiteit groter dan 1) wonen  Inferieure goederen l Inkomenselasticiteit negatief  Sommige goederen zijn l niet-inferieur bij lage inkomens l inferieur bij hoge inkomens

18 18 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.2. De inkomenselasticiteit van de vraag  Budgetaandeel:

19 19 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

20 20 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

21 21 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 1.De eigen prijselasticiteit van de vraag 2.De inkomenselasticiteit van de vraag 3.De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag 4.De prijselasticiteit van het aanbod 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

22 22 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag  Kruiselingse prijselasticiteit van de vraag:  Twee goederen: l Complementen: kruiselingse prijselasticiteit < 0 l Substituten: kruiselingse prijselasticiteit > 0 l Onafhankelijke goederen: kruiselingse prijselasticiteit ~ 0

23 23 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.3. De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag  Illustratie:

24 24 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 1. De eigen prijselasticiteit van de vraag 2. De inkomenselasticiteit van de vraag 3. De kruiselingse prijselasticiteit van de vraag 4. De prijselasticiteit van het aanbod 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

25 25 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 1.4. De prijselasticiteit van het aanbod  Boogelasticiteit:  Puntelasticiteit:  Scheidingslijn elastisch / inelastisch: l Prijselasticiteit = 1

26 26 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 1. Aanbodschokken 2. Vraagschokken 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

27 27 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Aanbodschokken  Aanbodcurve verschuift l Bijvoorbeeld onder invloed van weersomstandigheden l Naar links l Aanbod perfect inelastisch (oogst) l Vraagoverschot l Opwaartse druk op prijs l Nieuw evenwicht

28 28 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

29 29 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Aanbodschokken  Verandering in evenwichtsprijs? Beperking aanbod l Leidt tot scherpe prijsstijging bij steile vraagcurve l Leidt tot beperkte prijsstijging bij vlakke vraagcurve l Heeft geen effect op prijs bij perfect elastische curve  Vraagoverschot wordt weggewerkt zonder prijsstijging

30 30 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

31 31 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Aanbodschokken  Verandering in ontvangsten? l Voor aanbodverschuiving Ontvangsten boeren: A + B l Na aanbodverschuiving  Inelastische vraag Ontvangsten boeren: B + C + D: boeren doen goede zaak  Elastische vraag Ontvangsten boeren: B + C: boeren doen slechte zaak

32 32 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.1. Aanbodschokken  Hetzelfde geldt voor aanbodverschuiving naar boven l Normale vraagcurve:  Prijs- en hoeveelheidseffect Afhankelijk van prijsgevoeligheid  Kostenstijging te verdelen over beide marktpartijen l Perfect inelastische vraagcurve:  Prijseffect  Geen hoeveelheideffect  Kostenstijging ten laste van vrager l Perfect elastische vraagcurve:  Hoeveelheideffect  Geen prijseffect  Kostenstijging ten laste van aanbieder

33 33 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

34 34 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 1. Aanbodschokken 2. Vraagschokken 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

35 35 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

36 36 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 2.2. Vraagschokken  Volatiele grondstoffenprijzen l Economische conjunctuur: verschuiving vraagcurven l Eerder inelastische aanbodcurve grondstoffen  Nieuwe mijn openen is dure en moeizame investering l Eerder elastische aanbodcurve afgewerkte producten  Exporteurs van grondstoffen l Grote prijsschommelingen  Exporteurs van afgewerkte producten l Kleinere prijsschommelingen

37 37 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

38 38 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 1.Maximumprijs 2.Minimumprijs 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

39 39 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3. Prijsregulering  Marktevenwicht (p*, q*) l Vaak door overheid gecorrigeerd of bijgestuurd  Redenen l Prijs voor consument te hoog of te laag l Verbruik of productie aanmoedigen / afremmen l Prijs voor producent te laag  Marktconform versus niet-marktconform l Markconform: vrije prijsvorming gehandhaafd l Niet-marktconform: vrije prijsvorming geblokkeerd

40 40 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 1. Maximumprijs 2. Minimumprijs 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

41 41 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Maximumprijs  Indien overheid oordeelt dat evenwichtsprijs sociaal niet verantwoord is  Maximumprijs als bescherming tegen te hoge prijs  Slechts bindend indien lager dan evenwichtsprijs

42 42 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

43 43 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.1. Maximumprijs  Probleem: vraagoverschot l Wordt nu niet weggewerkt door prijsmechanisme l Nieuwe toewijzingsmechanismes:  Zwarte markt  First-come, first-served  Trouwe klanten  Arbitrair

44 44 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 1. Maximumprijs 2. Minimumprijs 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

45 45 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Minimumprijs  Indien overheid oordeelt dat evenwichtsprijs sociaal niet verantwoord is  Minimumprijs als bescherming tegen te lage prijs  Slechts bindend indien hoger dan evenwichtsprijs

46 46 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

47 47 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 3.2. Minimumprijs  Probleem: aanbodoverschot l Graanberg, wijnplas, boterberg l Wordt nu niet weggewerkt door prijsmechanisme l Alternatief:  Overheid koopt overschotten op  Slecht nieuws voor belastingbetalers & consumenten  Slecht nieuws voor wereldmarkt

48 48 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies

49 49 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Quota’s  Overheidsinterventie: l Prijsreglementering l Maar ook: restricties op verhandelde hoeveelheden  Quota: ingeperkte hoeveelheid  Voorbeeld: visvangst  Slechts bindend indien quota beneden evenwichts- hoeveelheid

50 50 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

51 51 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 4. Quota’s  Prijsregulering en quota’s: l Verstoren marktevenwicht l Leiden tot aanbod- of vraagoverschotten of motieven voor producenten of gebruikers om quota’s te omzeilen l = Niet-marktconforme interventies  Vergen inzet vanwege overheid (opkopen overschot, vergunningen, …)

52 52 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies 1. BTW en accijnzen 2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting 3. Verdeling van de belasting over consument en producent 4. Een belasting is niet wat ze lijkt 5. Belasting op de consument of op de producent?

53 53 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.1. BTW en accijnzen  Accijnsbelasting: vast bedrag per fysieke eenheid van het product  BTW: waardebelasting: belasting in verhouding tot de prijs van het goed  Indirecte belastingen drijven wig tussen l Prijs die kopers betalen (consumentenprijs, P V ) l Prijs die verkopers ontvangen (producentenprijs, P A )

54 54 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.1. BTW en accijnzen  Accijnsbelasting op producenten  Accijnsbelasting op consumenten  Algemeen: accijnsbelasting  Waardebelasting op consumenten

55 55 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies 1. BTW en accijnzen 2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting 3. Verdeling van de belasting over consument en producent 4. Een belasting is niet wat ze lijkt 5. Belasting op de consument of op de producent?

56 56 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting  Zie oefening Hoofdstuk 3: de markt van broodjes l Belasting van 1 euro per geproduceerd broodje  Marktevenwicht l Kopers stemmen hun gedrag af op consumentenprijs l Verkopers stemmen hun gedrag af op producentenprijs

57 57 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting  Nieuw marktevenwicht berekenen l Los volgend stelsel op (oefening Hoofdstuk 3)

58 58 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting  Producentenbelasting l Verschuiving van de aanbodcurve naar boven

59 59 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

60 60 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting  Evenwichtsprijs = 3,6 euro  Evenwichtshoeveelheid = 240 eenheden (vraaguitval)  Belastingsontvangst = 240 euro

61 61 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies 1. BTW en accijnzen 2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting 3. Verdeling van de belasting over consument en producent 4. Een belasting is niet wat ze lijkt 5. Belasting op de consument of op de producent?

62 62 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.3. Verdeling van de belasting over consument en producent  Incidentie van de belasting l Wie draait uiteindelijk op voor de belasting?

63 63 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

64 64 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.3. Verdeling van de belasting over consument en producent  Verdeling van de belastingslast l Via helling van vraag en aanbod  Concreet: Hoe inelastischer de vraag, l Hoe kwetsbaarder consumenten voor afwenteling van de producentenbelasting l Via een verhoging van de consumentenprijs

65 65 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies 1. BTW en accijnzen 2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting 3. Verdeling van de belasting over consument en producent 4. Een belasting is niet wat ze lijkt 5. Belasting op de consument of op de producent?

66 66 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5.4. Een belasting is niet wat ze lijkt  Wie betaalt?  Milieuheffingen l Verhandelde hoeveelheid (vervuiling) terugdringen l Maar… vergelijk linker- en rechterpaneel in Figuur 4.12  Voedselsubsidies l Tegen hongersnood l Maar… aanbod is perfect inelastisch l Aanbod blijft ongewijzigd l Subsidie in zakken van graanverkopers

67 67 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN

68 68 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Elasticiteiten en Schokken - Inhoudstafel 1.Elasticiteiten 2.De markt in werking 3.Prijsregulering 4.Quota’s 5.Indirecte belastingen en subsidies 1. BTW en accijnzen 2. Verandering in het marktevenwicht als gevolg van de belasting 3. Verdeling van de belasting over consument en producent 4. Een belasting is niet wat ze lijkt 5. Belasting op de consument of op de producent

69 69 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN 5. Belasting op de consument of op de producent?  Voor marktevenwicht en verdeling belastingslast: l Geen verschil tussen belasting op producent dan wel op consument l Equivalentie gaat enkel op voor perfect competitieve markten  Arbeidsmarkt: voldoet niet aan perfecte mededinging  Geen perfecte equivalentie tussen sociale bijdragen werknemer en werkgever

70 70 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN


Download ppt "1 ECONOMIE, EEN INLEIDING 2013 4 – ELASTICITEITEN EN SCHOKKEN © S. COSAERT, A. DECOSTER & T. PROOST UNIVERSITAIRE PERS LEUVEN Hoofdstuk 4: Elasticiteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google