De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Bedrijfsprocessen. 2 Praktische mededeling LIRIS BLUE Academy Informaticus in de toekomst Woensdag 28 februari 2007 (9u – 11u) (VHI- 02.29) [in] Bestuurlijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Bedrijfsprocessen. 2 Praktische mededeling LIRIS BLUE Academy Informaticus in de toekomst Woensdag 28 februari 2007 (9u – 11u) (VHI- 02.29) [in] Bestuurlijke."— Transcript van de presentatie:

1 1 Bedrijfsprocessen

2 2 Praktische mededeling LIRIS BLUE Academy Informaticus in de toekomst Woensdag 28 februari 2007 (9u – 11u) (VHI- 02.29) [in] Bestuurlijke informatiesystemen Jean-Paul Vander Perren, HR Manager for Industrial Relations

3 3 Enterprise Architectuur: Zachman 1 2 3 4 5 6 Contextual/ Scope Conceptual/ Enterprise Logical/ IS Functionality Physical/ Design As Built/ Subcontractor Functioning/ Code Why Objective Precedent Objective Who Organization Reporting Organization When Event Cycle Event Where Node Line Node What Entity Relationship Entity How Input Process Output

4 4 HOW ? -kolom Proces-view Wat zijn bedrijfsprocessen ? Hoe zorg ik ervoor dat investeringen in IT renderen ? Zorg voor geïntegreerde end-to-end processen Zorg voor kwaliteit van processen

5 5 Wat zijn bedrijfsprocessen ? A collection of related, structured activities--a chain of events--that produce a specific service or product for a particular customer or customers. www.gao.gov/policy/itguide/glossary.htm www.gao.gov/policy/itguide/glossary.htm The complete response that a business makes to an event. A business process entails the execution of a sequence of one or more process steps. It has a clearly defined deliverable or outcome.... www.georgetown.edu/uis/ia/dw/GLOSSARY0816.html www.georgetown.edu/uis/ia/dw/GLOSSARY0816.html An activity or set of activities that are part of a service either to a citizen or to another organisational unit within or outside the particular Public Administration. www.cordis.lu/ist/ka1/administrations/publications/glossary.htm www.cordis.lu/ist/ka1/administrations/publications/glossary.htm A collection of activities that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to the customer. www.crfonline.org/orc/glossary/b.html www.crfonline.org/orc/glossary/b.html A group of business activities undertaken by an organisation in pursuit of a common goal. Typical business processes include receiving orders, marketing services, selling products, delivering services, distributing products, invoicing for services, accounting for money received. A business process usually depends upon several business functions for support, eg IT, personnel, and accommodation.... www.dream-catchers-inc.com/White%20Papers/glossary_of_terms- AM.htm www.dream-catchers-inc.com/White%20Papers/glossary_of_terms- AM.htm

6 6 Wat zijn bedrijfsprocessen ? Een sequentie van stappen met het oog op het bereiken van een bepaald doel. Een rijbewijs halen Een paspoort aanvragen Een boek kopen op Amazon Een lening aanvragen/geven Een ISP in orde brengen...

7 7 BP Sleutelaspecten Processen en activiteiten zijn hierarchisch gedefinieerd: van abstract naar concreet. Agents zijn mensen of computertoepassingen die toegewezen worden aan rollen. Het modelleren van relaties tussen activiteiten onderling of tussen activiteiten en agents is essentieel. Vaak ondersteunde door een BP egine  BP specificatie moet machine-readable & persistent zijn. P RCQ DE AB A B C DE

8 8 BPModellering : Organisaties als Systemen BPModelling past in het ruimere kader van Business Modelling Domain Modelling (What-Vocabulary) Process Modelling (How-When) Business Rules (Combinatie van What, How, Who, When, Where...) System theoretisch perspectief van een Organisatie Organisatie als White box  Org. als Black Box (e.g. observatie dmv KPI's) Doelen: Kostallocatie, Kost reductie, Kwaliteitsverbetering, Automatisatie

9 9 Bedrijfsprocessen: perspectieven ? Bedrijf als beschouwd door de omgeving Black Box Product Lening Afsluiten Bedrijfs Organisatie Bedrijfsbeleid Bedrijf als systeem van componenten Interne werking White Box Operaties Procedures voor Lening Afsluiten Beleid Rentevoeten Kredietwaardigheid Informatie systemen ter ondersteuning van Operaties Tactische & Strategisch Beleid

10 10 Functionele vs end-to-end processen FIRM INFRASTRUCTURE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROCUREMENT INBOUND LOGISTICS OPERATIONS OUTBOUND LOGISTICS MARKETING &SALES SERVICE A D B C E A D B C E A D B C E D B C E A D B C E E

11 11 Toepassing: Clinical Pathways © QMEdit

12 12 Oefening Do it Yourself Kies een proces dat je kent Systeem view: Identificeer stappen actoren sequenties Value chain: Hoe doorkruist dit proces de functionele domeinen Welke toegevoegde waarde creëert het voor de klant 5’

13 13 Business Process Management Process Definition Linking with Information Systems: Enterprise Application Integration Bus. Activity Monitoring Bus. Activity Analysis (Run-time/post factum) Process Modelling As-Is vs To-Be Model Simulation Model Analysis BP Improvement BP Re-engineering A B C DE ERPCRM SCM Legacy… Process Engine (Control) Information Systems (Execution) Process Enactment - Human Aspects - Technology Aspects Model & define Operational Implementation

14 14 Business Process Modelling Wat is het ? Hoe definiëren ? Frequently Used Techniques BPMN Petri-Net techniques (Pi-Calculus) UML techniques  Zie Software-ontwikkeling Activity Diagram, Use Cases, State Charts, Interaction diagrams

15 15 Relevant Aspects : Process Aspecten Taken Toestanden Taken én toestanden Pi-calculus (Procesalgebra) P. ( Q || R). (U + V) Task1Task2 Bedrijfsregels Sequenties zijn een vorm van bedrijfsregels Ook andere Precondities Ook Postcondities Task1

16 16 BPMN Grafische Notatie Taak gebaseerd Geïnspireerd op o.m. Activity Diagrams Rijke notatie met véél symbolen Vertalingen voorzien naar Techologische omgeving o.m. BPEL (XML-taal voor webservice technologie) Register sales order Take sales order Sign sales order Plan installation of services Install Service Review Installation Bill Services Solve Installation Problems accept refuse Print sales order OK not OK

17 17 BPMN Notatie Event Activity Sequence Flow Uncontrolled Conditional Default Message Flow

18 18 BPMN Notatie Gateway Gateway Control Type Pool Lane Name

19 19 BPMN Overzicht Sequence: Taak A wordt gevolgd door Taak B Message: tussen participanten in verschillende pools. Task 1Task 2 Task 1ATask 2A Task 1BTask 2B A B

20 20 BPMN Basispatronen Parallel split Synchronisation

21 21 BPMN Basispatronen Exclusive Choice Merge

22 22 Voorbeeld Reservatie en Goedkeuring van een Thesisonderwerp. Stap 1: A1.Promotoren stellen een lijst onderwerpen voor A2. Student reserveert een onderwerp OF B. Student stelt een eigen onderwerp voor Stap 2: Student schrijft een uitgewerkt thesisvoorstel en thesisplan Stap 3: Student dient ondertekende thesiskaart in samen met het uitgewerkt voorstel. Deadline is 1 april. Reservatie Student Voorstel Uitschrijven Plan Promotor Voorstellen Goedkeuren Thesiskaart

23 23 BPMN Voorbeeld Reservatie en Goedkeuring van een Thesisonderwerp. Stap 1: A1.Promotoren stellen een lijst onderwerpen voor A2. Student reserveert een onderwerp OF B. Student stelt een eigen onderwerp voor Stap 2: Student schrijft een uitgewerkt thesisvoorstel en thesisplan Stap 3: Student dient ondertekende thesiskaart in samen met het uitgewerkt voorstel. Deadline is 1 april. 1B 1.A1 1.A2 2 3

24 24 Student stelt een eigen onderwerp voor

25 25 Promotoren stellen een lijst onderwerpen voor Student reserveert een onderwerp

26 26 Student schrijft uitgewerkt thesisplan

27 27 Student dient ondertekende thesiskaart in

28 28 Do it Yourself bekijk je eigen BP-voorbeeld Teken het uit met behulp van de BPMN-notatie 5’

29 29 Place  State of a Case Transition  Event or Activity BP modelleren met Petri Netten Petri net met Tokens: - Transitie vuurt indien alle input-plaatsen een token hebben. - Transitie die afvuurt zet een token in elke output-plaats. - Individuele “cases” worden onderscheiden mbv gekleurde tokens T1 T4 T2 T3

30 30 Minimalistische Notatie – maar formele basis Uit te breiden met shortcuts Uit te breiden met “hierarchie” Petri-Net Modelling Mathematisch gegrond Uitstekend voor BP Modellering & Analyse Morphologische Kwaliteit (Soundness, Liveness, Boundedness, deadlock, livelock …) Kwantitative Analyse Throughput, Turnaround time, Resource Consumption, … Mbv Markov Chains, Queuing Theory, Simulation create_orderline modify_orderline end_ordrline t t t OR - Join

31 31 BP Modellering Additionele Relevante Aspecten Mensen (bv. rollen via swimlanes) Informatie Resources Timing Security Kosten (bv. Integratie met ABC)...

32 32 ARIS Framework Strategy & Objectives Processes Products & Services Organisation Information Systems Infrastructure

33 33 Zachman Framework


Download ppt "1 Bedrijfsprocessen. 2 Praktische mededeling LIRIS BLUE Academy Informaticus in de toekomst Woensdag 28 februari 2007 (9u – 11u) (VHI- 02.29) [in] Bestuurlijke."

Verwante presentaties


Ads door Google