De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsprocessen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsprocessen."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsprocessen

2 Praktische mededeling
LIRIS BLUE Academy Informaticus in de toekomst Woensdag 28 februari 2007 (9u – 11u) (VHI-02.29) [in] Bestuurlijke informatiesystemen Jean-Paul Vander Perren, HR Manager for Industrial Relations

3 Enterprise Architectuur: Zachman
What How Where Who When Why 1 Contextual/ Scope 2 Conceptual/ Enterprise 3 Logical/ IS Functionality 4 Physical/ Design 5 As Built/ Subcontractor 6 Functioning/ Code Entity Relationship Input Process Output Node Line Organization Reporting Event Cycle Objective Precedent

4 HOW ? -kolom Proces-view
Wat zijn bedrijfsprocessen ? Hoe zorg ik ervoor dat investeringen in IT renderen ? Zorg voor geïntegreerde end-to-end processen Zorg voor kwaliteit van processen

5 Wat zijn bedrijfsprocessen ?
A collection of related, structured activities--a chain of events--that produce a specific service or product for a particular customer or customers. The complete response that a business makes to an event. A business process entails the execution of a sequence of one or more process steps. It has a clearly defined deliverable or outcome. ... An activity or set of activities that are part of a service either to a citizen or to another organisational unit within or outside the particular Public Administration. A collection of activities that takes one or more kinds of input and creates an output that is of value to the customer. A group of business activities undertaken by an organisation in pursuit of a common goal. Typical business processes include receiving orders, marketing services, selling products, delivering services, distributing products, invoicing for services, accounting for money received. A business process usually depends upon several business functions for support, eg IT, personnel, and accommodation. ...

6 Wat zijn bedrijfsprocessen ?
Een sequentie van stappen met het oog op het bereiken van een bepaald doel. Een rijbewijs halen Een paspoort aanvragen Een boek kopen op Amazon Een lening aanvragen/geven Een ISP in orde brengen ...

7 BP Sleutelaspecten Processen en activiteiten zijn hierarchisch gedefinieerd: van abstract naar concreet. Agents zijn mensen of computertoepassingen die toegewezen worden aan rollen. Het modelleren van relaties tussen activiteiten onderling of tussen activiteiten en agents is essentieel. Vaak ondersteunde door een BP egine  BP specificatie moet machine-readable & persistent zijn. P R C Q D E A B A B C D E

8 BPModellering : Organisaties als Systemen
BPModelling past in het ruimere kader van Business Modelling Domain Modelling (What-Vocabulary) Process Modelling (How-When) Business Rules (Combinatie van What, How, Who, When, Where ...) System theoretisch perspectief van een Organisatie Organisatie als White box  Org. als Black Box (e.g. observatie dmv KPI's) Doelen: Kostallocatie, Kost reductie, Kwaliteitsverbetering, Automatisatie

9 Bedrijfsprocessen: perspectieven ?
als beschouwd door de omgeving Black Box Product Lening Afsluiten Bedrijfs Organisatie Bedrijfsbeleid Bedrijf als systeem van componenten Interne werking White Box Operaties Procedures voor Lening Afsluiten Beleid Rentevoeten Kredietwaardigheid Informatie systemen ter ondersteuning van Operaties Tactische & Strategisch Beleid

10 Functionele vs end-to-end processen
FIRM INFRASTRUCTURE HUMAN RESOURCE MANAGEMENT TECHNOLOGY DEVELOPMENT PROCUREMENT INBOUND LOGISTICS OPERATIONS OUTBOUND MARKETING &SALES SERVICE A D B C E A D B C E A D B C E B D E C E A D B C E

11 Toepassing: Clinical Pathways
© QMEdit

12 Oefening Do it Yourself Kies een proces dat je kent
Systeem view: Identificeer stappen actoren sequenties Value chain: Hoe doorkruist dit proces de functionele domeinen Welke toegevoegde waarde creëert het voor de klant 5’

13 Business Process Management
Model Simulation Model Analysis BP Improvement BP Re-engineering Model & define Operational Implementation Process Definition Process Modelling As-Is vs To-Be A B C D E Process Enactment Human Aspects Technology Aspects Process Engine (Control) Bus. Activity Monitoring Bus. Activity Analysis (Run-time/post factum) ERP CRM SCM Legacy Linking with Information Systems: Enterprise Application Integration Information Systems (Execution)

14 Business Process Modelling
Wat is het ? Hoe definiëren ? Frequently Used Techniques BPMN Petri-Net techniques (Pi-Calculus) UML techniques  Zie Software-ontwikkeling Activity Diagram, Use Cases, State Charts, Interaction diagrams

15 Relevant Aspects : Process Aspecten Bedrijfsregels Taken Toestanden
Taken én toestanden Pi-calculus (Procesalgebra) P. ( Q || R) . (U + V) Bedrijfsregels Sequenties zijn een vorm van bedrijfsregels Ook andere Precondities Ook Postcondities Task1 Task2 Task1

16 BPMN Grafische Notatie Taak gebaseerd
Register sales order Take sales order Sign sales order Plan installation of services Install Service Review Installation Bill Services Solve Installation Problems accept refuse Print sales order OK not OK Grafische Notatie Taak gebaseerd Geïnspireerd op o.m. Activity Diagrams Rijke notatie met véél symbolen Vertalingen voorzien naar Techologische omgeving o.m. BPEL (XML-taal voor webservice technologie)

17 BPMN Notatie Event Activity Sequence Flow Uncontrolled Conditional
Default Message Flow

18 BPMN Notatie Gateway Gateway Control Type Pool Lane Name

19 BPMN Overzicht Sequence: Taak A wordt gevolgd door Taak B
Message: tussen participanten in verschillende pools. Task 1 Task 2 Task 1A Task 2A A Task 1B Task 2B B

20 BPMN Basispatronen Parallel split Synchronisation

21 BPMN Basispatronen Exclusive Choice Merge

22 Goedkeuren Thesiskaart
Voorbeeld Reservatie en Goedkeuring van een Thesisonderwerp. Stap 1: A1 .Promotoren stellen een lijst onderwerpen voor A2. Student reserveert een onderwerp OF B. Student stelt een eigen onderwerp voor Stap 2: Student schrijft een uitgewerkt thesisvoorstel en thesisplan Stap 3: Student dient ondertekende thesiskaart in samen met het uitgewerkt voorstel. Deadline is 1 april. Promotor Voorstellen Reservatie Student Voorstel Goedkeuren Thesiskaart Uitschrijven Plan

23 BPMN Voorbeeld 1B Reservatie en Goedkeuring van een Thesisonderwerp. Stap 1: A1 .Promotoren stellen een lijst onderwerpen voor A2. Student reserveert een onderwerp OF B. Student stelt een eigen onderwerp voor Stap 2: Student schrijft een uitgewerkt thesisvoorstel en thesisplan Stap 3: Student dient ondertekende thesiskaart in samen met het uitgewerkt voorstel. Deadline is 1 april. 1.A1 1.A2 2 3

24 Student stelt een eigen onderwerp voor

25 Promotoren stellen een lijst onderwerpen voor
Student reserveert een onderwerp

26 Student schrijft uitgewerkt thesisplan

27 Student dient ondertekende thesiskaart in

28 Do it Yourself bekijk je eigen BP-voorbeeld
Teken het uit met behulp van de BPMN-notatie 5’

29 BP modelleren met Petri Netten
Place  State of a Case Transition  Event or Activity T2 Petri net met Tokens: Transitie vuurt indien alle input-plaatsen een token hebben. Transitie die afvuurt zet een token in elke output-plaats. Individuele “cases” worden onderscheiden mbv gekleurde tokens

30 Petri-Net Modelling Minimalistische Notatie – maar formele basis
Uit te breiden met shortcuts Uit te breiden met “hierarchie” Mathematisch gegrond Uitstekend voor BP Modellering & Analyse Morphologische Kwaliteit (Soundness, Liveness, Boundedness, deadlock, livelock …) Kwantitative Analyse Throughput, Turnaround time, Resource Consumption, … Mbv Markov Chains, Queuing Theory, Simulation t OR - Join create_orderline modify_orderline end_ordrline

31 BP Modellering Additionele Relevante Aspecten
Mensen (bv. rollen via swimlanes) Informatie Resources Timing Security Kosten (bv. Integratie met ABC) ...

32 Information Systems Infrastructure
ARIS Framework Strategy & Objectives Processes Products & Services Organisation Information Systems Infrastructure

33 Zachman Framework 1 2 3 4 5 6 Contextual/ Scope Conceptual/ Enterprise
Logical/ IS Functionality Physical/ Design As Built/ Subcontractor Functioning/ Code Why Objective Precedent Who Organization Reporting When Event Cycle Where Node Line What Entity Relationship How Input Process Output


Download ppt "Bedrijfsprocessen."

Verwante presentaties


Ads door Google