De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Interministeriële Conferentie Volksgezondheid: de extramurale zorgkluis Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Interministeriële Conferentie Volksgezondheid: de extramurale zorgkluis Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375."— Transcript van de presentatie:

1 Interministeriële Conferentie Volksgezondheid: de extramurale zorgkluis Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 Brussel E-mail: Frank.Robben@ehealth.fgov.beFrank.Robben@ehealth.fgov.be Website eHealth-platform: https://www.ehealth.fgov.behttps://www.ehealth.fgov.be Persoonlijke website: www.law.kuleuven.be/icri/frobbenwww.law.kuleuven.be/icri/frobben

2 2 6/6/2011 Toegang tot zorgdossiers in ziekenhuizen  elektronische informatiesystemen ziekenhuizen zijn 24/7 beschikbaar  informatie blijft bewaard in elektronische zorgdossiers in onderscheiden ziekenhuizen, zonder centrale kopie  naar ziekenhuizen waar elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt, mits geïnformeerde toestemming van de patiënt, verwezen in een verwijzingsrepertorium wordt uitgewerkt via een getrapt systeem -de verwijzing naar de ziekenhuizen waar m.b.t. een patiënt één of meerdere elektronische documenten beschikbaar zijn, wordt opgeslagen in een lokaal of regionaal verwijzingsrepertorium (een zgn. “hub”) -het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform (de zgn. “metahub”) bevat enkel verwijzingen naar de hub(s) waar er m.b.t. een patiënt verwijzingen zijn opgeslagen de uitwerking via een getrapt systeem -respecteert de organisatie van de regionale en lokale netwerken tussen ziekenhuizen -vermijdt dat uit de informatie bewaard in het verwijzingsrepertorium beheerd door het eHealth-platform gezondheidsinformatie over de patiënt kan worden afgeleid

3 3 6/6/2011 Toegang tot informatie ziekenhuizen nu Informatie niet systematisch gekend

4 4 6/6/2011 Toegang tot informatie ziekenhuizen binnenkort A C B 1: Waar is er informatie ? 3: Ophalen informatie in hub A 3: Ophalen informatie in hub C Meta- Hub 2: In hub A en C Hub

5 5 >110 algemene ziekenhuizen zullen toetreden tot een hub in 2011-2013 6/6/2011

6 6 Verwijzingsrepertorium  de publicatie van de verwijzing in een hub en de meta- hub vereist een geïnformeerde toestemming van de patiënt  de toegang tot informatiegegevens waarnaar wordt verwezen in een hub vereist een therapeutische relatie tussen de opvragende zorgverlener en de betrokkene  de nota’s inzake de informed consent en het bewijs van een therapeutische relatie zijn goedgekeurd door Beheerscomité van het eHealth-platform, na overleg met o.a. de Orde van Geneesheren, de ziekenfondsen en de patiënten-organisaties, en door de Afdeling Gezondheid van het Sectoraal Comité  een begeleidingscomité wordt ingesteld binnen het Overlegcomité van het eHealth-platform

7 7 6/6/2011 Gegevensdeling extramuraal  elektronische informatiesystemen extramurale zorgverstrekkers zijn (nog) niet 24/7 beschikbaar  toch is de uitbouw van één of meerdere platformen voor ontsluiting van gegevens tussen lokale informatiesystemen van extramurale zorgverleners onderling en tussen deze systemen en de informatiesystemen van zorg/welzijnsinstellingen, via het hub/metahubsysteem, absoluut nodig  gaat over extramurale zorgverleners allerhande (huisartsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, thuisverplegers, diëtisten, psychologen, …) => nood aan voldoende fijnmazige toegangscontrole  in samenwerking met de Gemeenschappen (Eerstelijnszorg- conferentie in Vlaanderen, Intermed-initiatief in Wallonië)  met hergebruik van de basisdiensten van het eHealth-platform en voortbouwend op een aantal verworvenheden bij het uitgebouwde platform voor gegevensdeling tussen ziekenhuizen en (huis)artsen

8 8 6/6/2011 Ondersteuning door extramurale zorgkluizen ?  extramurale zorgkluizen mogelijke inhoud -samenvattende gegevens geput uit lokale informatiesystemen van onderscheiden (soorten van) extramurale zorgverleners (Sumehr) -zorgtrajecten en zorgplannen -journalen -resultaten van technische onderzoeken en functiemetingen -medicatie(historiek) -(verwijzing naar) vaccinatietoestand op basis van gecoördineerd ontwikkelde software met een fijnmazige toegang tot de gegevens die kan interageren met informatiesystemen van onderscheiden soorten van zorgverleners op basis van open standaarden en geïnformatiseerde businessprocessen met operationeel beheer door orga(a)n(en) bestaande uit vertegenwoordigers van de diverse soorten eerstelijns- zorgverleners, de ziekenfondsen en de patiëntenorganisaties

9 HuisartsApothekerMantelzorgThuiszorg Arts Specialist Patient Therapeutische relatie INSZ Software As A service MetaHUB eHealth kadaster eHealth box Eigen software Software As A service Software As A service Eigen Software Ziekenhuis HUB Informed Consent door de patient 6/6/2011

10

11 11 6/6/2011 X!ilqshnf2@0à Key 1Key 2 In DB : X!ilqshnf2@0à Result : Extramurale zorgkluizen

12 12 6/6/2011 Extramurale zorgkluizen X!ilqshnf2@0à Key 1 Key 2 In DB : B8i!(mà}z1&ajt Result :

13 13 6/6/2011 Extramurale zorgkluizen X!ilqshnf2@0à Key 1 Key 2 In DB : K9l#'ç9gnh3lk Result :

14 14 6/6/2011 Extramurale zorgkluizen X!ilqshnf2@0à Key 1Key 2 In DB : Clear data Result :

15 15 6/6/2011 Stand van zaken  de extramurale zorgkluis is ontwikkeld als technisch prototype door Smals, met R&D-budget van Smals, en draait op een performante wijze  omwille van de vermoede nieuwheid werd door Smals een defensief Europees patent aangevraagd in maart 2011  Vlaanderen is eventueel bereid om 1 miljoen euro (voor) te financieren voor de ontwikkeling van extramurale zorgkluis; voor 2012 wordt 1,3 miljoen euro gevraagd in de ontwerpbegroting van het eHealth-platform  er is een redelijke mogelijkheid van ernstige bijkomende Europese financiering voor het generiek maken van de extramurale kluis en eventuele andere basisdiensten van het eHealth-platform, voor gebruik in andere landen/domeinen, mits basisfinanciering uit eigen land/Gemeenschap(pen)

16 16 6/6/2011 Enkele vragen  kan de Interministeriële Conferentie de ontwikkeling van de extramurale zorgkluis steunen ?  zo ja hoe wordt de financiering ervan op termijn geregeld ? hoe wordt ervoor gezorgd dat de businessprocessen die errond worden gebouwd, worden uitgebouwd in volledige transparantie tussen de Gemeenschappen/Gewesten en de federale overheid, maar zonder nuttige intiatieven van één partner al te zeer te fnuiken ? hoe wordt ervoor gezorgd dat in heel het land dezelfde standaarden worden gebruikt inzake technische en semantische interoperabiliteit en structuur van de extramurale zorgkluis ? hoe wordt er gecoördineerd met het Waalse Intermed-project van FRATEM ?


Download ppt "Interministeriële Conferentie Volksgezondheid: de extramurale zorgkluis Frank Robben Administrateur-generaal eHealth-platform Sint-Pieterssteenweg 375."

Verwante presentaties


Ads door Google