De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

4-4-2017 KU Leuven 10-10-'13: Hornikx.

Verwante presentaties


Presentatie over: "4-4-2017 KU Leuven 10-10-'13: Hornikx."— Transcript van de presentatie:

1 KU Leuven '13: Hornikx

2 Verlangen drijft ons voort!
Op zoek naar nieuwe verbindingen waar mensen geraakt worden en een bezield verband ontstaat. KU Leuven '13: Hornikx

3 1. Opening Ontsteken van licht Bezinning/geloofsgesprek
1.Lezen (luisteren) KU Leuven '13: Hornikx

4 met de ongelijke strijd voor gerechtigheid voor vrede
Wachten op de vonk Wat kunnen we anders dan sprokkelen, brandhout vergaren, terwijl wij wachten op de vonk? Wat zouden wij anders dan stug doorgaan met de ongelijke strijd voor gerechtigheid voor vrede en voor de heelheid van de schepping, op de begeestering van voldoende mensen die de ongelijke strijd te boven komen? Wanneer komt de vonk? Dat hebben we maar af te wachten. Intussen moeten we er wel voor zorgen dat het sprokkelhout niet verspreid blijft liggen. We moeten het zorgvuldig opstapelen en droog houden. We moeten verbindingen leggen met wat anderen proberen, ons inmengen en solidariseren. En als we een kleine vonk bespeuren, iets van begeestering zien gloeien, dan niet wild maar voorzichtig blazen, zodat het vuur wordt aangewakkerd en voor lange tijd blijft branden. (Ed de la Torre) KU Leuven '13: Hornikx

5 b. Uitwisseling en dialoog 3. Afsluiting: samenvatting of gebed
2.a. Wat spreekt/raakt je, op dit moment, het meest aan in dit gedicht? (verwerken) b. Uitwisseling en dialoog 3. Afsluiting: samenvatting of gebed Begin bijeenkomst: Wat we gehoord, overwogen en gebeden hebben nemen we mee in wat volgt (zaaien) KU Leuven '13: Hornikx

6 Inhoud 1. Vooraf: verlangen - bezield verband
2. Wat is nodig voor een vitale geloofsgemeenschap? Herbronning Drie relaties en zeven elementen Praktijkvoorbeelden 3. Tot slot KU Leuven '13: Hornikx

7 2. Vooraf: verlangen naar… een bezield verband
Verlangen: Wanneer komt de vonk? - Ieder mens ‘verlangt’ naar… - Verlangen is iets anders dan behoefte - Verlangen drijft ons voort KU Leuven '13: Hornikx

8 Antoine de Saint Exupéry verwoordt ‘verlangen’ treffend:
‘Als je een schip wil bouwen, breng dan geen mensen bij elkaar om hout aan de slepen, werktekeningen te maken, taken te verdelen en het werk in te delen. Maar leer de mensen verlangen naar de eindeloze zee.’ Als mensen zich dit verlangen eigen maken, komt het schip er zeker, de geschikte bemanning ook. KU Leuven '13: Hornikx

9 - Behouden we van hebben …
Wat leert ons dit? - Verlangen stuurt - Behouden we van hebben … KU Leuven '13: Hornikx

10 2. Bezield verband: We moeten verbindingen leggen …
- Parochie blijft ijzersterke formule - Haar geheim: verbinding Jezus Christus - Huidige parochie is veerkracht kwijt - Schuift naar de rafelrand KU Leuven '13: Hornikx

11 Heeft de parochie nog een boodschap voor de samenleving?
Is de parochie nog de plaats waar mensen ellende zien, bewogen worden en in beweging komen? Hoe kan de parochie opnieuw een huis voor de ziel worden? KU Leuven '13: Hornikx

12 Mensen zoeken antwoord op twee vragen:
Is er (I)iemand die onvoorwaardelijk van mij houdt? Is er een of andere vorm van ‘samen’, waar ik me ‘thuis’ voel? KU Leuven '13: Hornikx

13 3. Wat is er nodig voor een vitale parochie?
Drie punten: 1. Herbronning als eerste noodzaak 2. Drie relaties en zeven elementen/signalen die richting wijzen aan de parochie 3. Praktijkvoorbeelden KU Leuven '13: Hornikx

14 1. Herbronning: eerste noodzaak
Kerkelijk opbouwwerk bepaald door eigen biografie: ont-moeten – verbindingen leggen – dienstbaar zijn = proces leven en geloven op elkaar betrekken geloofsverdieping als voorwaarde voor parochieopbouw KU Leuven '13: Hornikx

15 Vanuit idealisme ging ik te snel Ongeduld bracht moedeloosheid mee
Een engel zei me ‘Ga terug naar de plaats waar je ooit goed begonnen bent’ KU Leuven '13: Hornikx

16 Wat gebeurt er als vertrouwen in parochie verdwijnt?
Uitgebluste organisatie blijft over. Gevolg? Veel gelovigen verlaten de parochie Voor sommigen is het dieptepunt bereikt Anderen gaan liefst, zoals Elia, onder de bremstruik liggen en zeggen: ‘Het is mij genoeg Heer!’ KU Leuven '13: Hornikx

17 Iedereen kent wel die ‘Elia-gevoel’ Opdracht Verzet en tegenstand
Moe-deloos Bremstruik KU Leuven '13: Hornikx

18 Valt oververmoeid in slaap Engel zegt: ‘Word wakker en eet wat’
Hij eet en drinkt en valt weer in slaap Engel zegt (2e maal): ‘Sta op en eet wat, anders is de reis te zwaar voor je’ Gesterkt gaat hij verder de berg op. KU Leuven '13: Hornikx

19 God tot Elia: ‘Keer terug’
Ingrijpende ontmoeting met God, in ‘het gefluister van een zachte bries’ God tot Elia: ‘Keer terug’ Waar Elia in crisis raakt, neemt God het initiatief KU Leuven '13: Hornikx

20 Crisis is het beste wat Elia, mij, de parochie kan overkomt.
Waar ik, parochianen, de parochie in crisis raakt, neemt God het initiatief Crisis is het beste wat Elia, mij, de parochie kan overkomt. Crisis is de voedingsbodem voor een nieuw begin. KU Leuven '13: Hornikx

21 In een crisis luisteren (en leren) we beter God opdracht: ‘Keer terug’
Ga terug door de woestijnen van je leven … Parochianen zijn altijd onderweg KU Leuven '13: Hornikx

22 Mijn eerste parochie Parochieopbouw loopt niet rechtlijnig
Noodgebouw (huis van voorlopigheid) Eendrachtig gewerkt aan opbouw gemeenschap en nieuwe kerkgebouw KU Leuven '13: Hornikx

23 De gebouw gereed, gezamenlijke verantwoordelijkheid brokkelt af
Mooie verhalen over begin, gezeur over de gang van zaken nu Kerkgebouw te groot, oproep om te helpen wordt nauwelijks gehoord Toch waren gelovigen bereid te komen helpen KU Leuven '13: Hornikx

24 De reddingsboot Op het strand lag een oude reddingsboot. Daarmee probeerde men, met gevaar voor eigen leven, ‘schipbreukelingen’ te redden. In een stormachtige nacht voer men weer uit. Mensen in nood! Men wist de drenkelingen te redden. Hun dankbaarheid was zo groot dat men de redders een nieuwe, aan de tijd aangepaste, reddingsboot schonk. Maar zo’n mooie spiksplinternieuwe boot laat je niet zomaar ’s nachts op het strand liggen. Dus ging men aan het werk. Er werd een loods gebouwd. En naast de loods een verblijfsruimte voor hen Die de wacht hielden. En om de tijd te doden, ging men in het wachthuisje van alles organiseren. Men was zo bezig met het organiseren, dat men het noodsignaal, dat van zee kwam, niet opmerkte. En enkele mensen die niet bij de vereniging de ‘reddingsboei’ waren aangesloten, pakten de oude boot, die nog op het strand lag, en voeren de zee op om de mensen in nood te redden. De geredden waren dankbaar en schonken hun redders een nieuwe boot. Maar zo’n mooie spiksplinternieuwe boot laat je niet zomaar ’s nachts op het strand liggen. Dus ging men aan het Werk… De geschiedenis herhaalt zich. KU Leuven '13: Hornikx

25 2. Relaties en signalen die richting wijzen aan de parochie
a. Relaties Individuele relatie met God ingrijpende ontmoeting of gebeurtenis – ze zet in beweging Kleine groep of leergemeenschap Massale bijeenkomsten KU Leuven '13: Hornikx

26 Veel parochies hebben een visie of doelstelling
b. Zeven elementen/signalen die richting wijzen aan de parochie 1 aansprekende visie Een visie is kort en krachtig. Bv. ‘Gered om te redden’, ‘Volk Gods onderweg’. Kan op de nagel van je duim Veel parochies hebben een visie of doelstelling Er is discrepantie tussen visie en werkelijkheid Een gezamenlijk weg naar binnen is nodig om naar buiten te kunnen gaan. KU Leuven '13: Hornikx

27 Hoe ontstaat visie? Vloeibare samenleving Visie (0n)mogelijkheden
concrete gemeenschap Schrift, traditie, Beleid bisdom KU Leuven '13: Hornikx

28 2 samenwerking met plaatselijke niet-kerkelijke instanties
3 persoonlijk delen van geloof 4 verbinding leggen tussen geloof en het dagelijkse leven 5 werken in een team (gedeeld of dienend leiderschap) 6 men staat open voor begeleiding en 7 durft te leren van andere geloofsgemeenschappen De eerste vier punten krijgen in het onderzoek het meest aandacht KU Leuven '13: Hornikx

29 3. Praktijkvoorbeelden als aanzet tot parochievernieuwing
KU Leuven '13: Hornikx

30 a. Geloofsgesprek (a.2, b.1, b.3, b.4)
Methode (15 tot 20 min. eerste deel bijeenkomst) Wat je raakt en samen deelt kun je doorgeven Hulp onderling vertrouwen en geloofsverdieping Versterkt visie en toe-eigenen boodschap Vorm van kerk-zijn, een huis voor de ziel Effect: persoon, groep, parochie, samenleving KU Leuven '13: Hornikx

31 b. Ontwikkelen van een visie en jaarthema’s (a.2, a.3, b.1, b.3, b.4)
Inspirerend proces: ‘Bij welke parochie zou je graag willen horen, waarover je van harte vertelt aan anderen?’ Visie: ‘Thuis bij elkaar en bij God’ Communicatie Jaarthema : ‘Kerk zijn wij samen’ Verzamelen teksten rond jaarthema voor geloofsgesprek Start pastorale jaar met openingsviering KU Leuven '13: Hornikx

32

33 c. Pastoraatsgroep/parochieteam (a.2, a.3, b.1, b.2, b.3, b.4, b.5)
Frequentie: 2 keer per maand Vaste onderdelen: geloofsgesprek, wat is opgevallen/aangesproken in parochie/daarbuiten Teamwork Proces samenwerking tussen gelijksoortige werkgroepen is vanuit de PG met succes begeleid KU Leuven '13: Hornikx

34 KU Leuven '13: Hornikx

35 Samenwerking doopwerkgroepen
Stappen: - kennis maken met elkaar - en elkaars werk – gezamenlijke toerusting – gezamenlijk uitvoeren van taken bv. doopboekje Vermindering dopelingen dwingt tot samenwerking: van vier naar twee KU Leuven '13: Hornikx

36 Niet alles heeft succes Eén bijeenkomst van vormelingen na het vormsel
KU Leuven '13: Hornikx

37 d. Volwassenendoop (a.1, a.2, a.3, b.1, b.3, b.4)
2003 een jonge vrouw vroeg om gedoopt te worden Programma opgesteld – gezocht naar eerdere toetredingen – bijeen gebracht – in deze groep heeft de jonge vrouw meegedaan Kleine groepen zijn voortrekkers, zoeken naar zingeving voor eigen leven, verbinden wat ze hier vinden met hun eigen leven en dragen hun ‘bezieling’ uit Naast hun bijeenkomsten vroegen ze naar mogelijkheden van vieringen in kleiner verband KU Leuven '13: Hornikx

38 e. Lichtvieringen (a.2,a.3, b.1, b.2, b.3, b.4, b.7)
Verlangen opgepikt in Raad van Kerken Groep heeft mogelijkheden onderzocht In winterperiode zes thematische vieringen Aantal: 15 en 30 KU Leuven '13: Hornikx

39 Lichtvieringen in Valkenswaard
Zes meditatieve vieringen tijdens de wintermaanden van 2013/2014 op zondagavond om 19.15 uur, met zang, gebed, stilte en inspirerende teksten Contactadres: Ben Leferink 040 – Deze vieringen staan onder Verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken Valkenswaard. KU Leuven '13: Hornikx

40 f. Rouwverwerking (a.1, a.2, a.3, b.2, b.3, b.4)
Vraag: Bij ons is er niets aan rouwverwerking? In gesprek gegaan Resultaat: agapè-viering Is nu een activiteit voor de hele parochie KU Leuven '13: Hornikx

41 Een gemeenteraadlid vraagt haar moeder te bezoeken
g. Door signalen op te vangen en nieuwe verbindingen aan te gaan ontstaat een vloeibare vorm van kerk-zijn en nieuwe huizen voor de ziel (a.1, a.2, b.2, b.3, b.4, b.5) Infomarkt gemeente Een gemeenteraadlid vraagt haar moeder te bezoeken Een half jaar later, vraag samenwerking voor nabestaanden op de algemene begraafplaats Beide partijen in gesprek gegaan Samenwerking Eerder initiatief parochie: inloopochtend Een dode tot leven gewekt De inloopochtend is opgegaan in samenwerking KU Leuven '13: Hornikx

42 Rouwverwerking 4-4-2017 KU Leuven 10-10-'13: Hornikx
Nicolaasparochie Valkenswaard Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in goede gedachten ter herinnering KU Leuven '13: Hornikx

43 4. Tot slot Parochieopbouw proces: luister - verwerk - zaai
Toekomst hebben we in verhalen Eerste christenen vertellen over hun ontmoeting met Jezus Christus = begin christendom Verzamelbeweging Met kleine groepen is kerk begonnen KU Leuven '13: Hornikx

44 Parochie … waarheen? Ook vandaag zijn ingrijpende ontmoetingen en kleine geloofsgroepen van waarde voor christendom en kerk De toekomst voor de parochie staat open: - waar mensen elkaar ont-moeten, - gemeenschap vormen - om dienstbaar te zijn. “De parochie van de toekomst is een melkwegstelsel van allerlei kleine groepen”, zei em. prof Ernest Henau KU Leuven '13: Hornikx

45 Licht verspreiden Ik heb licht ontstoken aan het begin
Ik doof het vuur en blaas het licht naar jullie toe. Verspreid het licht bij allen die jullie dierbaar zijn. KU Leuven '13: Hornikx

46 Aan wie mag ik deze kaars meegeven, als steun, troost en bemoediging?
KU Leuven '13: Hornikx

47 Dank voor jullie welwillende aandacht
Wie de tekst van deze lezing en/of de PPpresentatie wil ontvangen, aanvragen via: KU Leuven '13: Hornikx

48 KU Leuven '13: Hornikx

49 h. Handelse processie Processie van V’waard naar Handel: 40 km heen en 40 km terug Eeuwen geleden ontstaan In de jaren tachtig op sterven na dood Nu ongeveer 1600 pelgrims Georganiseerd door een zelfstandige stichting met een organiserende groep van 50 “broedermeesters” exclusief pastorale beroepskrachten KU Leuven '13: Hornikx

50 Vanuit jaarthema wordt een viering samengesteld
Hun vraag: Hoe kunnen we er voor zorgen dat het een religieuze pelgrimage blijft? Visie-ontwikkeling (visie na twee jaar, verdieping, eigen maken loopt al twee jaar) Vanuit die visie wordt een jaarthema gezocht, in 2012: Maria, Moeder van ons verlangen naar verbondenheid, troost en hoop. Vanuit jaarthema wordt een viering samengesteld Er ontstaan nieuwe verbindingen en fluïde kerkvormen KU Leuven '13: Hornikx

51 i. Mariakapel In een bos in de parochie staat een Mariakapel
Een bewoner in de nabijheid van de kapel vertelt een vrijwilliger van de parochie waarom er in de meimaand hier niets gebeurd (7/8 jaar geleden) Wordt besproken in de liturgiegroep Veel animo was er aanvankelijk niet. Toen werd ingezien dat dit een vorm van kerk-zijn is, werd een openingsviering samengesteld voor 1 oktober Vanaf toen ieder jaar elke avond een bijeenkomst in de mei- en oktobermaand. In het begin een handjevol, nu elke avond 30 tot 50 mensen KU Leuven '13: Hornikx

52 j. Vieringen met mensen met een beperking
Mensen met een beperking wonen verspreid Een moeder van een jongen vroeg: Wat krijgt mijn zoon voor mijn vrijwillige financiële bijdrage Ik zat met haar vraag verveeld. Vroeg of er nog ouders waren met zo’n vraag. Ze deed navraag. Ze vond nog een moeder Met hen is overlegd Er is een werkgroep opgestart (leden van de parochie, ouders, iemand met een beperking, verzorgster, geestelijk verzorgster) Activiteiten: een viering in een van de huizen, mensen die bereid zijn iemand met een beperking mee naar de viering te nemen en eens per jaar een speciale viering voor mensen met een beperking KU Leuven '13: Hornikx

53 k. E-mail nieuwsbrief Om de binding te versterken
Om hen te informeren als medewerkers van de parochie Om hen inhoudelijke info aan te reiken Instrument voor permanente vorming KU Leuven '13: Hornikx

54 l. Een voorbeeld van de toewijding waarmee vrijwilligers werken?
Gebedsvieringen Een vrijwilligster gaat met me mee voor Een voor de viering vertelt ze me het volgend verhaal … Een getuigenis waardoor verbindingen worden gelegd Wat van haarzelf is geworden, kan ze niet voor zichzelf houden. Ze gaat en deelt KU Leuven '13: Hornikx

55 Lectio Divina a. Lectio: met aandacht luisteren naar het Woord van God en naar elkaar. b. Meditatio: overdenken. Vragen die hierbij kunnen helpen zijn: Wat vind ik mooi? Wat niet? Doe ik hier iets mee in mijn leven? c. Oratio: bidden, reactie op voorgaande d. Contemplatio of aanschouwing, voorbij de woorden tot rust komen KU Leuven '13: Hornikx


Download ppt "4-4-2017 KU Leuven 10-10-'13: Hornikx."

Verwante presentaties


Ads door Google