De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing Stage. 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 2 Programma 1. Verwelkoming 2. Inleiding 3. Kadering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing Stage. 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 2 Programma 1. Verwelkoming 2. Inleiding 3. Kadering."— Transcript van de presentatie:

1 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing Stage

2 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 2 Programma 1. Verwelkoming 2. Inleiding 3. Kadering stage in drie faculteiten 4. Getuigenis 5. Discussiemoment

3 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 3 2.Inleiding ▪ Stage a. Juridische aspecten b. Welzijnsaspecten c. Inhoudelijke aspecten

4 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 4 2.Inleiding ▪ Stage a. Juridische aspecten b. Welzijnsaspecten c. Inhoudelijke aspecten

5 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 5

6 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 6

7 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 7 Studiestage- definitie ▪ Een studiestage is een vorm van studieactiviteit waarbij de student in het kader van zijn opleiding aan de K.U.Leuven in een instelling of bedrijf deelneemt aan het arbeidsproces met het doel zich te bekwamen in de vaardigheden die essentieel verbonden zijn met zijn leeractiviteiten. De studiestage is enkel door de K.U.Leuven verzekerd als ze onbezoldigd is.

8 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 8 Studiestage - soorten ▪ Observatie – en oriëntatiestage ▪ Verplichte studiestage ▪ Vrije studiestage

9 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 9 2.Inleiding ▪ Stage a. Juridische aspecten b. Welzijnsaspecten c. Inhoudelijke aspecten

10 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 10

11 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 11 2.Inleiding ▪ Stage a. Juridische aspecten b. Welzijnsaspecten c. Inhoudelijke aspecten

12 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 12 3.Kadering stage

13 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 13 De opleiding Farmaceutische Wetenschappen Bachelor in de farmaceutische wetenschappen (3 jaar) Master in Farmaceutische Zorg (2 jaar) Master in Geneesmiddelen ontwikkeling (2 jaar)

14 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 14 Plaats van de stage 1 2 3 1 2 Bachelor Master BEGELEIDE zelfstudie begeleide ZELFSTUDIE Kennismakingsstage Openbare apotheek Kennismakings- stage Ziekenhuis- apotheek Klinisch labo Industrie Ziekenhuisstage ZiekenhuisapotheekPatiëntenafdeling Apotheekstage DE STUDENT Industriestage ‘6 maanden’

15 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 15 Pedagogische Wetenschappen Master in de Pedagogische Wetenschappen (2 jaar – 120 SP) Major Orthopedagogiek Major Onderwijskunde Major Sociale Pedagogiek Major Theoretische Pedagogiek Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen (3 jaar – 180 SP)

16 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 16 Plaats van de stage 1 2 3 1 2 Bachelor Master BEGELEIDE zelfstudie begeleide ZELFSTUDIE Observatie- stage (5 SP) Ortho- pedagogiek Onderwijs- kunde Sociale Pedagogiek Participatiestage (20 SP) DE STUDENT Theoretische Pedagogiek Orthopedagogiek PraktijkstageOnderzoekstage

17 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 17 Faculteit Ingenieurswetenschappen Bachelor Ingenieurswetenschappen (algemene richting met 7 afstudeerrichtingen + architectuur) Master Ingenieurswetenschappen (10 algemene masters + architectuur)

18 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 18 Kadering stage Kennismaking met de bedrijfswereld Korte stage: observatie Lange stage: actieve deelname Keuzevakken (tijdens vakantie!): gemotiveerde studenten

19 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 19 4.Getuigenis ▪ Faculteit Farmaceutische Wetenschappen ▪ Selectie en begeleiding van stagemeesters ▪ Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen ▪ Evaluatie van stages ▪ Faculteit Ingenieurswetenschappen ▪ Rol van studentenkring in stages

20 Apotheekstage

21 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 21 Plaats van de stage 1 2 3 1 2 Bachelor Master BEGELEIDE zelfstudie begeleide ZELFSTUDIE Kennismakingsstage Kennismakings- stage Ziekenhuisstage Apotheekstage Farmacie

22 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 22 Focus: Begeleiding en selectie stagemeesters

23 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 23 Apotheekstage - context 6 maanden studiestage tussen juli en mei Europese verplichting om apothekersdiploma te verkrijgen Lesmaandagen Startsessie (werkcollege) ± 120 studenten Stagegebied: Vlaanderen (België)

24 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 24 DOELSTELLINGEN

25 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 25 Doelstellingen stage : universiteit ≈ Competenties bijbrengen van een beginnende apotheker beroepsgebonden competenties academische competenties

26 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 26 De studentenkenmerken

27 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 27 De leeromgeving

28 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 28 Leeromgeving - didactisch team Stagemeester Stagecoördinator Apotheekteam Beroepsverenigingen

29 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 29 StageMEESTER mees·ter (de ~ (m.), ~s) ▪ 1 iem. die macht, gezag heeft => leider ▪ 2 virtuoos ▪ 3 onderwijzer ▪ 4 iem. die het doctoraal examen in de rechtsgeleerdheid heeft afgelegd => rechtsgeleerde ▪ 5 denksporter die op grond van zijn prestaties een titel heeft gekregen => schaakmeester ▪ 6 iem. die door het maken van een proefstuk de bevoegdheid had gekregen om zelfstandig zijn ambacht uit te oefenen [gildewezen] ▪ 7 [Belg.] onderofficier bij de marine, één rang lager dan meester- chef en gelijk aan 1e sergeant bij de landmacht, de luchtmacht en de medische dienst ▪ 8 meerdere in een sadomasochistische relatie mees·te·res (de ~ (v.), ~sen) ▪ 1 vrouw die macht, gezag heeft ▪ 2 vrouw die een kunst volmaakt beheerst

30 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 30 StageMENTOR men·tor (de ~ (m.), ~en/~s) ▪ 1 begeleider van leerlingen of studenten => tutor ▪ 2 gids, raadsman => adviseur be·ge·lei·den (ov.ww., ook abs.) ▪ 1 als gezelschap meegaan met (iem.) => escorteren, geleiden ▪ 2 iem. gedurende langere tijd helpen bij een proces of bezigheid => coachen ▪ 3 (van zaken) samengaan met ▪ 4 [muz.] met een tweede partij muzikaal bijstaan => accompagneren, backen

31 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 31 Selectieprocedure Student ‘ kiest ’ stagemeester: Woonplaats Aard van apotheek Begeleiding? Hulpmiddelen: Infosessie Lijst Onthaalbrochure Spreekuur stageco ö rdinator

32 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 32 Lijst Stagemeesters van de laatste 5 jaar die voldoen aan interuniversitaire voorwaarden Evaluatie door stagiairs Evaluatie door stagebezoeken Positief advies van orde en inspectie ‘zwarte lijst’

33 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 33 Aansturen

34 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 34 Begeleiding van stagemeesters Contact Kader aanbieden Terugkoppeling op ‘mentorschap’ Ondersteuning bij evaluaties

35 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 35 Contact Opleiding beginnende stagemeesters Infosessie september Stagebezoeken Contactpersoon aan de universiteit Nieuwsbrieven

36 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 36 Kader aanbieden Website: http://pharm.kuleuven.be/stagehttp://pharm.kuleuven.be/stage Infomap Modulair stageplan Tussentijdse evaluaties Jaarplanning

37 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 37 Terugkoppeling Minimum 3 evaluaties van stagiairs Tips over feed-back geven Suggesties voor verbetering Positionering tov andere stagemeesters

38 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 38 Evaluatie

39 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 39 Evaluatie van de stage = Moeilijk! Opdrachten Stage-examen Evaluatie door stagemeester

40 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 40 Begeleiding bij evaluatie Regionale vergaderingen Infosessie Ondersteunende documenten

41 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 41

42 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 42 PPW - Evaluatie van stages

43 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 43 De opleiding Master in de Pedagogische Wetenschappen (2 jaar – 180 SP) Major Orthopedagogiek Major Onderwijskunde Major Sociale Pedagogiek Major Theoretische Pedagogiek Bachelor in de Pedagogische Wetenschappen (3 jaar – 180 SP)

44 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 44 1) Informatiefase Collectief informatiemoment 2) Oriënteringsfase Aanbod: elektronisch stagebestand Voorstel van eigen stageplaats 3) Toekenning stageplaatsen 2 lotingsrondes: uitgeloot of selectiegesprek Goedkeuring eigen stageplaats na indiv. gesprek 4) Contactfase Stageplaatsverwervingsprocedure

45 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 45 Doel van de stage ▪ Orthopedagogisch handelen ▪ Inzicht in werking, structuur en organisatie van de stageplaats ▪ Kritische reflectie op eigen functioneren en handelen ▪ Professionele houding (t.a.v. stagementor, cliënten en team)

46 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 46 Evaluatiecriteria ▪ Persoonlijke inzet en betrokkenheid ▪ Zelfstandigheid en initiatief ▪ Systematisch werken en nauwgezetheid ▪ Inzicht in de opdracht, de structuur en de werking van de stagevoorziening

47 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 47 Evaluatiecriteria ▪ Inzicht in de behandelde thema’s, problematieken en doelgroepen ▪ Adequate interventies stellen ▪ Relatievaardigheid en vermogen tot samenwerken ▪ Adequate omgang met cliënten, leerlingen, studenten, volwassenen, … ▪ Gerichtheid op innovatie, verbetering, op de eigen professionele ontwikkeling en op levenslang leren

48 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 48 Evaluatievormen ▪ Tussentijdse evaluatie met stagementor en stagebezoek door stagecoördinator - Kwalitatief ▪ Ev. 2 de tussentijdse evaluatie (bij problemen) ▪ Eindevaluatie door stagementor (cf. standaard beoordelingsformulier) - Nu kwalitatief i.p.v. kwantitatief ▪ Ev. eindgesprek stagementor, student & stagecoördinator

49 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 49 Evaluatievormen ▪ Eindevaluatie van stageverslag door stagecoördinator (cf. portfolio) ▪ Totale eindbeoordeling: gewogen eindpunt (verhouding: 3/5 stage en 2/5 stageverslag) ▪ Evaluatie door de stagiair

50 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 50 5.Discussiemoment Hoe ga je om met studenten met moeilijkheden tijdens de stage?


Download ppt "17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing Stage. 17 maart 2009 Intervisie op verplaatsing - Stage 2 Programma 1. Verwelkoming 2. Inleiding 3. Kadering."

Verwante presentaties


Ads door Google