De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

11 juni 2009 Schrijf- vaardigheden & plagiaat wWorkshop facultaire onderwijsondersteuners.

Verwante presentaties


Presentatie over: "11 juni 2009 Schrijf- vaardigheden & plagiaat wWorkshop facultaire onderwijsondersteuners."— Transcript van de presentatie:

1 11 juni 2009 Schrijf- vaardigheden & plagiaat wWorkshop facultaire onderwijsondersteuners

2 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 2 Oefening Welke rol zie je voor jezelf als onderwijsondersteuner met betrekking tot plagiaat?

3 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 33 Definitie - Wat is plagiaat?

4 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 4 Bronmateriaal: ▪ "Rap music, unlike disco or funk, is a new genre unto itself. Disco and funk were variations of an already existing, and therefore familiar, form--rhythm and blues. Rap music, in its purest form, presents an entirely new sound. This is one of the reasons rap music tends to be so misunderstood not only by the general public but also by "accomplished" music critics--it is completely unfamiliar." ▪ Taken from Mtume ya Salaam's "The Aesthetics of Rap", African American Review 29 (2): Summer 1995; 303-315. (Passage cited is from page 306.) 4 Wat is plagiaat? (voorbeeld 1) Bron: http://www.lib.usm.edu/legacy/plag/acceptuse2.phphttp://www.lib.usm.edu/legacy/plag/acceptuse2.php Andere zelftest: http://www.indiana.edu/~istd/plagiarism_test.htmlhttp://www.indiana.edu/~istd/plagiarism_test.html

5 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 5 Bronmateriaal: ▪ "Rap music, unlike disco or funk, is a new genre unto itself. Disco and funk were variations of an already existing, and therefore familiar, form--rhythm and blues. Rap music, in its purest form, presents an entirely new sound. This is one of the reasons rap music tends to be so misunderstood not only by the general public but also by "accomplished" music critics--it is completely unfamiliar." ▪ Taken from Mtume ya Salaam's "The Aesthetics of Rap", African American Review 29 (2): Summer 1995; 303-315. (Passage cited is from page 306.) 5 Wat is plagiaat? (voorbeeld 1) Versie Student ▪ Rap music is a new form of music that, unlike disco or funk, represents a completely new sound. This is why listeners and critics don't understand it; it's a genre that is utterly unfamiliar (Salaam, 306). Bron: http://www.lib.usm.edu/legacy/plag/acceptuse2.phphttp://www.lib.usm.edu/legacy/plag/acceptuse2.php Andere zelftest: http://www.indiana.edu/~istd/plagiarism_test.htmlhttp://www.indiana.edu/~istd/plagiarism_test.html

6 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 66 Wat is plagiaat? opzettelijk plagiërenmogelijk onbewust plagiëren Gebaseerd op: Purdue University Online Writing Lab, http://owl.english.purdue.edu/handouts/print/research/r_plagiar.html, section1http://owl.english.purdue.edu/handouts/print/research/r_plagiar.html Kopen, stelen van een paper Kopiëren en plakken van websites Inadequate parafrasering Kopiëren van een bron zonder te citeren (opzettelijk of onbewust) Referenties alleen aan eind van tekst geen citaties Verdergaan op iemands ideeën zonder citeren Foutief gebruik referentiesysteem

7 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 77 Wat is plagiaat? Definitie KULeuven ▪ Plagiaat is elke overname van het werk (ideeën, teksten, structuren, beelden, plannen, …) van zichzelf of van anderen, op identieke wijze of onder licht gewijzigde vorm en zonder adequate bronvermelding. http://www.kuleuven.be/plagiaat/definitie.html

8 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 88 Waarom plagiëren studenten? ▪ “Het was teveel ineens.” ▪ “Ze kijken er toch niet naar.” ▪ “Ik kwam toevallig een paper tegen die wel geschikt leek.” ▪ “Ik zou dat zelf niet kunnen.” ▪ “Ik? Plagiëren?” Gebaseerd op ▪ Caroll, J. (2002). A handbook for deterring plagiarism in Higher Education Oxford Centre for Staff and Learning Development. Oxford Brookes. ▪ Carroll J. (2008). Course design and assessment strategies for dealing with student plagiarism. Beschikbaar: http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/ftp/events/leic080408/carroll.pdf http://www.bioscience.heacademy.ac.uk/ftp/events/leic080408/carroll.pdf ▪ Drent, Boxem, Griep, Hilderink, van Helden & Reumer (2006). Op weg naar een instellingsbreed plagiaatbestrijdingsbeleid. Eindrapport DU-project plagiaatpreventie in de prakijk. Utrecht: Stichting Digitale Universiteit. ▪ Harris, R. (2002) Anti-Plagiarism Strategies for Research Papers. Beschikbaar: http://www.virtualsalt.com/antiplag.htmhttp://www.virtualsalt.com/antiplag.htm

9 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 9 20 maart 2009 Plagiaat: preventie en detectie binnen opleidingsonderdelen 9 Detectie ▪ Zonder detectiesysteem ▪ Mét detectiesysteem  TurnItIn

10 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 10 20 maart 2009 Plagiaat: preventie en detectie binnen opleidingsonderdelen 10 Zonder detectiesysteem ▪ Verschillende referentiestijlen ▪ Irrelevante uitweidingen ▪ Opvallende opmaak ▪ Gedateerde informatie ▪ Opvallende woordkeuze of schrijfstijl ▪ Fouten in of ontbreken van referenties ▪ Ontbreken van recente referenties Bron: Harris, R. (2002) Anti-Plagiarism Strategies for Research Papers. Beschikbaar: http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm  eventueel: zinnen ingeven in zoekrobot

11 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 11 Detectie met TurnItIn

12 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 12 Preventie van plagiaat sensibiliseren ▪ Studenten sensibiliseren ▪ http://www.kuleuven.be/plagiaat/index.html http://www.kuleuven.be/plagiaat/index.html aanleren ▪ Studenten vaardigheden aanleren ontwerpen ▪ Effectieve opdrachten ontwerpen consequenties ▪ Akkoord over plagiaat en consequenties

13 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 13 Getuigenissen ▪ Erik Mathijs (FBIW): opbouw werken met papers in de Ba-opleiding ▪ Peter Verbist (Bibliotheek Letteren): tutorial informatievaardigheden

14 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 14 Preventie van plagiaat sensibiliseren ▪ Studenten sensibiliseren aanleren ▪ Studenten vaardigheden aanleren ontwerpen ▪ Effectieve opdrachten ontwerpen consequenties ▪ Akkoord over plagiaat en consequenties

15 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 15 Preventie van plagiaat sensibiliseren ▪ Studenten sensibiliseren aanleren ▪ Studenten vaardigheden aanleren ontwerpen ▪ Effectieve opdrachten ontwerpen consequenties ▪ Akkoord over plagiaat en consequenties

16 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 16 studenten - kenmerken curriculum eindtermen onderwijsvisie positionering onderzoeksgemeenschap/werkveld-alumni/maatschappij studenten - voorzieningen beleid omkaderng afstemming tussenOPO’s structuur en volgtijdelijkheid Vaardigheden expliciteren Schrijfvaardigheden Taalvaardigheden Informatievaardigheden Onderzoeksvaardigheden ↓ Eindtermen

17 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 17 studenten - kenmerken curriculum eindtermen onderwijsvisie positionering onderzoeksgemeenschap/werkveld-alumni/maatschappij studenten - voorzieningen beleid omkaderng afstemming tussenOPO’s structuur en volgtijdelijkheid Vaardigheden aanleren Schrijfvaardigheden Taalvaardigheden Informatievaardigheden Onderzoeksvaardigheden ↓ Leerlijnen

18 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 18 Curriculum mapping Methode om ▪ afstemming na te gaan tussen OPO’s en eindtermen die de opleiding voor ogen heeft ▪ afstemming na te gaan tussen verschillende OPO’s m.b.t. leerinhouden, leerdoelen, werkvormen en evaluatievormen ▪ samenhang binnen het curriculum te analyseren

19 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 19 HOE? 1. Afstemming eindtermen met leerdoelen van opo’s 2. Afstemming eindtermen met werk- en evaluatievormen van opo’s 3. Semesterplanning opmaken voor opo’s 4. Spreiding van studiebelasting doorheen semesters nagaan

20 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 20 Verondersteld: ▪ Eindtermen ▪ Medewerking van docenten m.b.t. verduidelijken van leerdoelen,werk- en evaluatievormen

21 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 21 Rol onderwijsondersteuner ▪ Proces van curriculummapping ondersteunen ▪ Evalueren en bijsturen van leerlijnen ▪ Betrekken van deskundigen

22 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 22 Vaardigheden inbouwen in de opleiding – ondersteuning ▪ Leerlijnen (DUO) ▪ Taalvaardigheden (ILT) ▪ www.ilt.kuleuven.be www.ilt.kuleuven.be ▪ De Wachter, L. & Van Soom, C. (2008). Academisch schrijven. Een praktische gids. Leuven: Acco. ▪ Informatievaardigheden (UBD - Bibliotheek & Onderwijs)

23 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 23 ▪ Bepalen van sancties op basis van: ▪ het soort opdracht ▪ de aard van het opleidingsonderdeel ▪ het moment in de studieloopbaan ▪ de intentionaliteit ▪ de zwaarte van het vergrijp ▪ Soorten sancties ▪ aangepast cijfer ▪ geen cijfer ▪ … ▪ Te volgen procedure zie: http://www.kuleuven.be/plagiaat/sancties.htmlhttp://www.kuleuven.be/plagiaat/sancties.html 23 Sanctioneren

24 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 24 Sanctioneren : afspraken maken over consequenties ▪ Met studenten ▪ Wijzen op academische integriteit ▪ Duidelijke regels en straffen ▪ Met collega’s ▪ Consequent en eenduidig handelen

25 11 juni 2009 Workshop schrijfvaardigheden en plagiaat 25 Wat neem je hieruit mee naar de faculteit? ▪ Zijn er initiatieven die je wilt nemen, ▪ Wie moet daarbij betrokken zijn? ▪ Hoe kunnen we dit verder aanpakken?


Download ppt "11 juni 2009 Schrijf- vaardigheden & plagiaat wWorkshop facultaire onderwijsondersteuners."

Verwante presentaties


Ads door Google