De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

University cooperation for development sharing minds, changing lives.

Verwante presentaties


Presentatie over: "University cooperation for development sharing minds, changing lives."— Transcript van de presentatie:

1 university cooperation for development sharing minds, changing lives

2 Implementatie Politiek Akkoord (2010) – Open informatiemoment Brussel, 24 mei 2011 Kristien Verbrugghen, directeur VLIR-UOS

3 university cooperation for development sharing minds, changing lives 3 Inhoud 1.Het politiek akkoord (PA) 1.1. Feiten, basisprincipes en normen 1.2. Opportuniteiten 2.Context VLIR-UOS anno 2011 3.Implementatieproces tot dusver 4.Een paar uitgangspunten 5.Garanties vanwege de overheid

4 university cooperation for development sharing minds, changing lives 4 1.Het politiek akkoord 1.1. Feiten, basisprincipes en normen oFeiten : Ondertekend op 22 april 2010 Door federale minister voor ontwikkelingssamenwerking, VLIR-UOS en CUD Invoegetreding: 1 januari 2013, met overgangsperiode in eerste actieplan oBasisprincipes Geografische concentratie, landenstrategieën Complementariteit en synergie Driejarencycli (2013-2015, 2016-2018) oNormen 70% DGD-partnerlanden Landenlijst van 20, 7 met CUD 85% geprogrammeerd vóór start 3-jarenprogramma 6% vrije marge

5 university cooperation for development sharing minds, changing lives 5 1.Het politiek akkoord 1.2. Opportuniteiten – a. voor VLIR-UOS oFocus op OS neemt toe oErkenning / gebruik van de gedifferentieerde rol van de universiteiten oGrotere zichtbaarheid / erkenning / valorisatie van VLIR-UOS nationaal en internationaal, als organisatie, alle geledingen en medewerkers oErkenning van samenhang tussen internationale samenwerking en ontwikkelingssamenwerking oRedesign van programma’s / instrumenten manier van werken oAlgemene vereenvoudiging / rationalisatie Programma-architectuur Werking Administratief en financieel oOntschotting : grotere complementariteit en synergie intern VLIR-UOS extern VLIR-UOS Twee sporen : ooptimalisatie en kapitalisatie oinnovatie

6 university cooperation for development sharing minds, changing lives 6 1. Het politiek akkoord 1.2. Opportuniteiten – b. voor VLIR-UOS en academici oGrotere impact door Concentratie / maximalisatie van budget / professionalisering Betere kennis van landencontext, naar inhoud en actorenlandschap Differentiatie naar instrumentarium (alignering) Poolen / delen van informatie, kennis en expertise, netwerken, ervaringen, experten, instrumenten, …, hiervan leren en hierop kapitaliseren oGrotere efficiëntie door taakverdeling, samenwerking, complementariteit en synergie oGezamenlijke acties e.g. joint agreements, benefits of scale, cost sharing, alignment to local framework, joint audits of the country / partners, joint financial control, joint reporting, … oBetere taakverdeling tussen academici en administratoren

7 university cooperation for development sharing minds, changing lives 7 1. Het politiek akkoord 1.2. Opportuniteiten – c. voor academici oMeer kansen tot Teamwerk Kruisverbindingen tussen projecten onderling; meer geïntegreerde projecten Interdisciplinariteit Multiplicatie Thematische focus Regionale werking Makkelijker overgang naar reguliere internationale samenwerking ….

8 university cooperation for development sharing minds, changing lives 8 2. Context VLIR-UOS 2.1. Specifiek voor 2011 : vele open werven … Formeel kader – intern : –VLIR(-UOS) of VLUHR ? Vlaams landschap HOW in beweging –Politiek dossier : integratie van de hogescholen Formeel kader – extern : –Subsidiërende overheid –Regering in lopende zaken Parallelle initiatieven : academische diplomatie …

9 university cooperation for development sharing minds, changing lives 9 2. Context VLIR-UOS 2.2. Specifiek voor VLIR-UOS : Immense uitdaging oKoepelorganisatie die programmeert en financiert, maar niet uitvoert; anders dan NGO’s, ITG, VVOB, wetenschappelijke instellingen, … oTraditie van open oproepen per programma met overeenkomstige beheerssystemen dient ‘omgebouwd’ te worden – zware repercussies oOverleg, synergie, coördinatie enz. én het uittekenen van een onderbouwd beleidskader vraagt meer tijd voor permanente analyse, strategische besluitvorming die maakt dat de beheersing van de complexe realiteit een permanente tijdsintensieve uitdaging wordt oEen tijdspad dat voor een koepelorganisatie erg strak is gelet op de noodzakelijke consultatiemomenten, in combinatie met de fundamentele ommekeer die moet gemaakt worden oMeer werk aangezien nieuwe processen bovenop bestaande werking dienen te worden ontwikkeld en uitgevoerd oVoor academici : Beperkende randvoorwaarden (geografisch en inhoudelijk) te verzoenen met wetenschappelijk initiatiefrecht; ownership garantie ! VLIR-UOS financiert samenwerking tussen gemotiveerde en geëngageerde wetenschappers. Draagvlak en eigenaarschap zijn daarvoor noodzakelijke voorwaarden

10 university cooperation for development sharing minds, changing lives 10 3. Initiatieven sinds 2010 oCommunicatie van “geloof” in PA, naar achterban en overheden, op diverse fora oStart denkproces implementatie PA : Voorwerp : –Missie/visie/strategie en mandaat VLIR-UOS –Programma-architectuur en bouwstenen, incl. landenbeleid –Organisatiestructuur en werking, incl. administratief-financieel kader

11 university cooperation for development sharing minds, changing lives 11 3. Initiatieven sinds 2010 oLandenselectie : Proces (2010-2011) : –Beslissing m.b.t. methodologie : Benefit of the Doubt –BoD : drie criteria : HDI, Public spending on education, VLIR-UOS- antecedenten Resultaat (28 april 2011) : –VLIR-UOS-partnerlanden (20) ~ AFRIKA : Burundi, DR Congo, Ethiopië, Ghana, Kenia, Marokko, Mozambique, Oeganda, Tanzania, Zuid-Afrika ~ ZUID- & CENTRAAL-AMERIKA : Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Peru, Suriname ~ AZIË : India, Indonesië, Sri Lanka, Vietnam –VLIR-UOS-landenlijst (54) –OESO-DAC-landenlijst (152) Nog hangend : Palestina

12 university cooperation for development sharing minds, changing lives 12 3. Initiatieven sinds 2010 oVerduidelijking en ontwikkeling van mogelijke uitvoeringspistes op basis van: Voorbereidend technisch overleg met DGD Overleg met ervaringsdeskundigen : ITG, VVOB, … Overleg met derden oSelectie van 5+1 landen in maart 2011 waarvoor nog in 2011 een strategie zal worden ontwikkeld op basis van een consultatief proces oVoorbereidend en besluitvormend overleg met Bureau UOS (6 mei, 16 mei 2011) : een aantal correcties (te snel !) Belang van draagvlak, globaal én per associatie / instelling Belang van meenemen van lopende beleidsdiscussies (IUS, ICP) oParallel : Programma-architectuur, organisatie en werking, missie/visie/strategie Landenstrategieën oValidering door hoogste autoriteiten

13 university cooperation for development sharing minds, changing lives 13 4. Een paar uitgangspunten oBegroting : twee basisallocaties Capaciteitsversterking Beleid, draagvlak en beheer oIntegratie van Noord-Acties Noord en Zuid is een achterhaalde opdeling VLIR-UOS pleit voor één basisallocatie “capaciteitsversterking” en landenstrategieën die het volledige VLIR-UOS-instrumentarium kunnen benutten oVereenvoudiging en transparantie door: Aangepaste administratieve onderbouw (basisallocaties) Minder budgetlijnen en meer forfaits Minder maar grotere oproepen Handhaving van herkenbaarheid van bestaande interventietypes, waar mogelijk

14 university cooperation for development sharing minds, changing lives 14 5. Garanties vanwege de overheid oEen realistisch tijdspad : Flexibele overgangssituatie om de reorganisatie mogelijk te maken Gevolgd door een periode van rust en continuïteit (minimum tien jaar) – academische capaciteitsopbouw is inherent een langetermijnproces; oBudgetzekerheid en een jaarlijkse budgetstijging van minimum 3% oAdministratief-financiële vereenvoudiging: Financieringskader en –cyclus, aangepast aan de eigenheid van een koepelorganisatie (prefinanciering, getrapte controle/rapportering enz.) o6% marge die vrij in te vullen is oInclusie van VLIR-UOS in synergiebudgetlijnen met andere Belgische actoren

15 university cooperation for development sharing minds, changing lives 15 Slotwoord oVragen staat vrij … oWe zijn er voor u … oNiet op alle vragen is er nu al een antwoord … oCollectief en iteratief denk- en veranderingsproces … oNood aan dubbel draagvlak : Geloof in opportuniteiten en reëel ownership vanwege de academische wereld Vertrouwen vanwege de overheid


Download ppt "University cooperation for development sharing minds, changing lives."

Verwante presentaties


Ads door Google