De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Computervaardigheden Hoofdstuk 2 — Statistiek en Grafieken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Computervaardigheden Hoofdstuk 2 — Statistiek en Grafieken."— Transcript van de presentatie:

1 Computervaardigheden Hoofdstuk 2 — Statistiek en Grafieken

2 2 Inhoud Statististiek -Sorteren en tellen COUNTIF, COUNTA, IF -Controles en Robuustheid -Gemiddelde, afwijking, mediaan en kwartielen AVERAGE, STDDEV, MEDIAN, MIN, MAX, QUARTILE -Frequentiedistributie FREQUENCY ( array formule !! ) Grafieken -Histogram en Box-plot Basisvaardigheden -Maak Zip-file

3 3 Survival guide Essentieel -Groeperen en comprimeren (Zip) van een verschillende bestanden -Definities van functies opzoeken via de HELP functie -Geneste functie-oproepen (meerdere functies binnen 1 cel) -Variërende celinhoud afhankelijk van een conditie (a.h.v. IF) -Sorteren -Tellen a.h.v. een enkelvoudig criterium (COUNTIF, COUNTA) -Gemiddelde en standaardafwijking van een reeks getallen -Histogram aanmaken (meerdere datareeksen) -Datareeks voor functie opstellen en visualiseren Belangrijk -Interne controles in een rekenblad inbouwen -Min, max, mediaan, 1ste en 3de kwartiel van een reeks getallen -Box-plot aanmaken Nuttig -Tellen a.h.v. een meervoudig criterium (IF, COUNTIF) -ARRAY formules, o.a. om frequentiedistributie te bepalen

4 4 Sorteren Importeer "observaties1.txt" (via web-site) Bewaar als "vleermuis.xls" Sorteer achtereenvolgens op datum - soort / soort - datum /... -Selecteer alle data + Menu: Data/Sort… -Kies gewenste kolommen + My Data Range Has … Header Row Los op door slim te sorteren: -Hoeveel observaties zijn er ? -Hoeveel soorten zijn er ? -In welke jaren zijn er observaties ? ABCD 1datumsoortspanwijdtegewicht 211/nov/92baardvleermuis194 315/nov/95baardvleermuis194 … 64/nov/00grootoorvleermuis204 …………

5 5 Tellen (Enkelvoudig Criterium) Maak een nieuw blad: "Tellingen" Maak een kolom "soort": vul de vier soortnamen in Maak een kolom "aantal" -gebruik functie "COUNTIF" om te tellen -zoek op via "Help" ABCD 1soortaantal 2baardvleermuis27 3franjestaart13 4grootoorvleermuis27 5watervleermuis59 =COUNTIF(observaties1!B$2:B$127;A2)

6 6 Controles Bereken resultaat via verschillende methodes -subtotalen en totalen -Resultaat verschillend ?  Foutmelding Test de Controles -Maak bewust fouten. Komt er een foutmelding ? Bouw voldoende interne controles in je rekenblad

7 7 Controle Maak een nieuwe rij: "TOTAAL" met som van aantallen Gebruik IF: controleer of TOTAAL gelijk is aan 126 -Wat als we nieuwe observaties toevoegen ? Gebruik COUNTA: tel aantal niet lege cellen -IF ? COUNTA ? zie help Test de controles: verander de namen van enkele vleermuissoorten ABCD 1soortaantal 2baardvleermuis27 3franjestaart13 4grootoorvleermuis27 5watervleermuis59 6TOTAAL126OK =IF(B6=COUNTA(observaties1!B$2:B$127); “OK"; "FOUT") =IF(B6=126; "OK"; "FOUT")

8 8 Robuustheid Voeg extra rij toe aan observaties -29/nov/04franjestaart257 Wat moet je allemaal aanpassen ? Gebruik namen als je verwacht dat formules zullen veranderen

9 9 Robuustheid via Namen Selecteer observaties1!B$2:B$128 Geef deze cellen een naam “soorten" -Menu: Insert/Name/Define... Vervang "observaties1!B$2:B$128" door “soorten“ in je formules. ABCD 1soortaantal 2baardvleermuis27 3franjestaart13 4grootoorvleermuis27 5watervleermuis59 6TOTAAL126OK =IF(B6=COUNTA(soorten); "OK"; "FOUT") =COUNTIF(soorten;A2)

10 10 Histogram

11 11 Maak Histogram (1/3) Selecteer kolommen met data, incl. kolomtitels Start "Create Chart Wizard" -Menu: Insert/Chart… Selecteer gewenste type -Probeer “Press and Hold”

12 12 Maak Histogram (2/3) Manipuleer data Manipuleer 1 rij data

13 13 Maak Histogram (3/4) Fijnregeling uitzicht grafiekDefinieer uitvoer "As new sheet:"

14 14 Tellen (dubbel criterium) Hoe produceer je zo'n tabel ? -In observaties: maak aparte kolom "soortEnJaar" -Vul kolom met unie van jaar en soort -COUNTIF om te tellen -Details ?? stapsgewijs op volgend blad 1992199319941995199619971998199920002001200220032004 baardvle1112112332343 franjesta0000000122242 watervle0000013589101211 grootoo2210221232343

15 15 Stapsgewijs Ga naar blad "observaties1" E1 = kolomtitel "soortEnJaar" E2 = unie kolom soort en datum -YEAR(A2) -TEXT(YEAR(A2);"0")) -CONCATENATE(B2; TEXT(YEAR(A2);"0")) -Zie help voor uitleg Doe “Fill Down” voor resterende cellen in kolom Definieer naam "SoortEnJaar“ voor E2:Exxx Maak nieuw blad -"TellingSoortPerJaar" B1: vul in 1992 -Menu: Edit/Fill/Series… -Series in: Rows; Type: Linear Step value: 1; Stop value: 2004 Vul soorten in in A2:A5 A2 =COUNTIF(soortEnJaar; CONCATENATE(A2;B1)) Zet $ en Fill Down/Fill Right Controle via subtotalen !!

16 16 Maak Histogram (1/2) Selecteer A2:N5 Start Chart wizard -Chart type: Colum -Chart subtype: Clustered Column Stap 2 >> Series -zie je 4 vleermuissoorten ? -Category (X) Axis Labels =TellingenSoortPerJaar!$B$1 :$N$1 Stap3: Opties >> Titles -Category (X) Axis: "Jaar" -Value (Y) Axis: "Aantal" Stap4: As new sheet in -naam naar keuze Dubbelklik grijze achtergrond -Format Plot Area: Patterns/Area/None

17 17 Maak Histogram ( 2/2 )

18 18 Karakterisering van Observaties 1992199319941995199619971998199920002001200220032004 baardvle1112112332343 franjesta0000000122242 watervle0000013589101211 grootoo2210221232343 Hoe vat je die observaties samen ? -voor elke soort: gemiddelde (AVERAGE) en afwijking (STDEV) baardvleermuis en grootoorvleermuis zijn hetzelfde ! -vervang aantal baardvleermuizen in 2004 door 40 i.p.v. 4 gemiddelde en standaardafwijking zijn gevoelig voor extremen !

19 19 Mediaan/Kwartiel Mediaan -Sorteer waarnemingen -Middelste observatie van n observaties n is oneven: op positie (n+1)/2 n is even: gemiddelde van posities (n/2) en (n+2)/2 Kwartiel -1rste kwartiel: observatie op 1/4 -3de kwartiel: observatie op 3/4 Minimum/Maximum Functies: MIN, MAX, MEDIAN, QUARTILE

20 20 Berekenen van Karakteristieken ABCDEF... 14karakteristiekenq1minmedmaxq3 15baardvleermuis11243 16franjestaart00042 17grootoorvleermuis20243 18watervleermuis0031219 =QUARTILE($B2:$N2;3) =MIN($B2:$N2) =QUARTILE($B2:$N2;1) =MEDIAN($B5:$N5) =MAX($B5:$N5)

21 21 Box-plot (1/2) selecteer karakteristieken -incl. kolomtitels -normaal A13:F17 Start "Create Chart" Wizard Step 1: Chart Type -Line Chart / Line with Markers Step 2: Data Range -Series in Columns Step 2: Series -Verifieer 5 series (min, q1, med, q3, max) Step4: Select As Sheet in -Naam naar keuze Dubbelklik 1 lijn: Format Data Series: Options: -Drop lines: off -High-Low Lines: on -Up-Down bars: on Voor elke lijn: dubbelklik: Format Data Series: -Patterns: Line: none -Marker: Custom (keuze) black no color size: (keuze) pts

22 22 Box-plot ( 2/2 )

23 23 Frequentiedistributie ( 1/2 ) Maak nieuw blad "Frequenties" Bereken minimum en maximum spanwijdte -minimum = 18; maximum = 28 Maak verticale kolom: getallen tussen 18 en 28 -vul een cel met 18 -Menu: Edit/Fill/Series... -Series in "Columns" / Type "Linear" / Step Value "1" / Stop Value "28" Definieer "spanwijdtes" -alle observaties voor spanwijdte

24 24 Frequentiedistributie ( 2/2 ) Selecteer cellen naast serie Berekeken frequentie van observaties -in interval ]x, x+1] -=FREQUENCY(spanwijdteAlle;A1:A11) -ARRAY formule Druk op ctrl + shift + enter Maak kolomtitels spanbreedte & frequentie

25 25 Frequentiedistributie ( histogram )

26 26 Maak zip-bestand Exporteer de frequentiedistributie -"comma delimited" bestand -Naam: Bewaar het rekenblad Creëer via bestuursomgeving (windows) een.zip bestand -Naam: -Dit is een gecomprimeerd bestand ! Zo moet je je examen afgeven

27 27 Conclusie Statistiek -Sorteren tellen, controles en robuustheid -Gemiddelde, afwijking, mediaan en kwartielen -Frequentiedistributie Grafieken -Histogram, box-plot Basisvaardigheden -Maak zip-file Huiswerk -frequentiedistributie voor gewicht + histogram -frequentiedistributie *per soort* voor spanwijdte + box plot


Download ppt "Computervaardigheden Hoofdstuk 2 — Statistiek en Grafieken."

Verwante presentaties


Ads door Google