De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Structuur van de opleiding Inhoud profielen Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen PSYCHOLOGIE.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Structuur van de opleiding Inhoud profielen Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen PSYCHOLOGIE."— Transcript van de presentatie:

1 Structuur van de opleiding Inhoud profielen Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen PSYCHOLOGIE

2 3 de BA 59 SP 3 de VBA 69 SP 1 ste BA 61 SP 2 de BA 60 SP 2 de BA met studieduur verkorting 60 SP BA Psychologie Klin.Psy: Levenslooppsychologie Klin.Psy: Cognitieve en Biologische Psychol. Klin.Psy: Orthopsychologie Arbeids- en Organisatiepsychologie

3 Verplichte opleidingsonderdelen24 SP Persoonlijkheids- & gedragsstoornissen, Cognitieve psychologie II, Persoonlijkheids- psychologie II, Basisv. interview & observatie, multivariate data-analyse 2 profielen te kiezen2 x 15 SP30 SP Keuzevakken 5 (6) SP =59 SP 3 de VBA Psychologie Verplichte opleidingsonderdelen39 SP Persoonlijkheids- & gedragsstoornissen, Cognitieve psychologie II, Persoonlijkheidspsychologie I, Basisv. interview & observatie, multivariate data-analyse + klinische psychiatrie, inl. pedagogische wetenschappen, orthopsychologie 2 profielen te kiezen2 x 15 SP30 SP Geen keuzevakken =69 SP 3 de BA Psychologie

4 Profielen LEVENSL:Ontwikkelingspsych. IICOBI:Funct. Neuroanatomie m.i.v. hersendiss. PychogerontologieOnderzoekspracticum cognitieve psychol. Basisvaardigh. psychol. begel.&interv. Neuropsychologie & neurodiagnostiek Schoolpsychol. begeleiding ORTHO:Leerstoornissen & Orthodidactiek A&O: Arbeids- & Personeelspsychologie Basisvaardigh. psychol. begel.&interv. Praktijkonderz. Arbeids- & Personeelsps. Opvoeding & opvoedingsproblemen Marketing 3 de BA Psychologie

5 Klinische psychologie Arbeids- & Organisatiepsychologie Master in de psychologie 2 afstudeerrichtingen

6 Klinische Psychologie 1MA: 1 profiel te kiezen: 12 SP 6 SP Keuzevakken Arbeids- & Organisatiepsychologie 1MA: 12 SP Keuzevakken Master Psychologie (120 SP) Profiel Biologische Psychologie Profiel Orthopsychologie Profiel Levenslooppsychologie Optionele pakketten - Human resources management - Consumentengedrag - Kwantitatieve methoden

7 1MA Klinische Psychologie Gedragstherapie Systeemgeroriënteerde therapie Psychodynamische therapie Kind- & gezinsdiagnostiek Psyhopathologie kinderen & adolescenten Experimenteel-klinische psychologie Gedrags- & persoonlijkheidsdiagnostiek volwassenen Practische psychofarmacologie Masterproef psychologie I Verplicht 1 profiel 6 SP keuzevakken

8 LEVENSL:Ontwikkelingsneuropsychologie Capita selecta persoonlijkheidspsychologie Seksuologie ORTHO:Handelend diagnosticeren Kinderen & jongeren in problematische opvoedingssituaties Inclusieve educatie – practicum BIOL:Methoden in de klinische gedragsneurowetenschappen Biologische psychologie III 1 ste MA Psychologie profielen

9 2 de MASTERJAAR Dead-lines: - 15 december van je 1ste Masterjaar ! (PSY en ONKU): indienen onderwerp en promotor - 31 maart: exacte titel - 15 oktober van het Masterjaar AGOG Uiterlijk 1 november: aanvraag afstuderen in januari KL: 2 vd 3 gevalstudies te kiezen + 1 gevalstudie vh profiel AO: 1 opleidingsonderdeel Stage Masterproef Opleidingsonderdelen

10 Psychologie en educatiewetenschappen aan de VUB 23/07/2014 | pag. 10 Klinisch psycholoog Houdt zich bezig met psychosociale en gezondheidsproblemen: diagnostiek, therapie, preventie  hoe ga ik om met mijn huilbaby?  heeft mijn peuter een ontwikkelingsachterstand?  mijn kind wil niet naar school, wat te doen?  hoe kom ik van mijn verslaving af?  heeft deze dader psychische stoornissen?  ik zit in de put, heb ik een depressie?  hoe kan ik omgaan met mijn ziekte?

11 Psychologie en educatiewetenschappen aan de VUB 23/07/2014 | pag. 11 Werkveld Klinische Psychologie - (Psychiatrische) ziekenhuizen - Centra voor Geestelijke GezondheidsZorg (CGGZ) - Centra voor algemeen welzijnswerk (CAW): deelwerkingen zoals Centra voor levens- en gezinsvragen, crisisopvang, begeleid wonen,… - Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) - Scholen (voor buitengewoon onderwijs) - Onderzoekscentra, universiteiten, … - Zelfstandige (groeps)praktijk - Politie: daderhulp, slachtofferhulp, stressteam, … - Gevangenissen - Voorzieningen bijzondere jeugdbijstand (Agentschap Jongerenwelzijn) - Voorzieningen voor kinderen en volwassenen met een handicap (Agentschap voor Personen met een Handicap) - ……

12 Psychologie en educatiewetenschappen aan de VUB 23/07/2014 | pag. 12 Klinisch-pschologische problemen - seksueel geweld en afwijkend seksueel gedrag - psychologische begeleiding bij lichamelijke ziekte, (bv. hartlijden, CVS, kanker, etc.) - revalidatie bij kinderen en volwassenen met ontwikkelingsstoornissen, neurologische stoornissen, etc. - jongvolwassenen met een (eerste) psychische decompensatie - schizofrenie - angst- en stemmingsstoornissen - kinderen en volwassenen met brandwonden - Adolescenten en kinderen met pervasieve ontwikkelingsstoornissen, autisme, ADHD, ticks, OCD - eetstoornissen: anorexia en boulimia - internaliserende en externaliserende problematieken - kinderen met hechtingsstoornissen - ……

13 Profiel Levenslooppsychologie Gaat dieper in op de aspecten van: Ontwikkelingsneuropsychologie Persoonlijkheid Seksualiteit

14 Levensloop- of ontwikkelingspsychologie Bestudeert de psychologische ontwikkeling van geboorte, via kleutertijd, lagere schooltijd, puberteit, adolescentie tot volwassenheid en uiteindelijk de dood. Hoe verloopt de ontwikkeling als er iets fout loopt of anders verloopt?

15 Profiel Orthopsychologie Studie van en hulpverlening aan kinderen en jongeren die zich bevinden in speciale en problematische opvoedings- en onderwijsleersituaties. Studie van handicap en diversiteit. Psychologisch en (orthoped)agogisch onderzoek naar kinderen en volwassenen die zich bevinden in maatschappelijke handicap- of uitzonderingssituaties.

16 Profiel Orthopsychologie Wetenschappelijke studie van en hulpverlening aan kinderen en jongeren in problematische opvoedings- en onderwijsleersituaties Bachelor Basisvaardigheden psychol begel Opvoeding en opvoedingsproblemen Leerstoornissen & orthodidactiek Master Handelend diagnosticeren Inclusieve Educatie Kinderen en jongeren in POS keuzelijst o.a.: Verstandelijke beperkingen Auditieve en visuele beperkingen Fysieke beperkingen en zieke kdn Ontwikkelingsneuropsychologie

17 Profiel Orthopsychologie Handelings- en hulpverleningsgericht Contextgericht (kinderen en ouders) Maakt gebruik van een veelheid aan onderzoeksmethoden: kwantitatief maar ook kwalitatief en actieonderzoek.

18 Profiel Orthopsychologie Samenwerking met vakgroep Orthopedagogiek van de Universiteit Gent en Leuven (bv. Van Hove (UGent) en Grietens (KULeuven)). Internationale samenwerking in Bolivië, Colombia, Congo, Oeganda, Palestina, Mexico en andere derde wereldlanden. Europese samenwerking met de universiteit van La Coruña (Spanje), Leiden en Groningen (Nederland).

19 Profiel Orthopsychologie Twee onderzoeksspeerpunten met betrekking tot opvoeding en opvoedingsondersteuning van zieke kinderen, kinderen in handicapsituaties en kinderen in problematische opvoedingssituaties: Onderzoek naar (bijzondere) jeugdzorg met de nadruk op pleegzorg Onderzoeksgroep IDNS

20 Vroegtijdige opvoeding en ouder-kind interactie Psychologische hulpverlening en psychotherapie Kinderen in kwetsbare situaties CCVS Onderzoeksgroep Interpersoonlijke, Discursieve & Narratieve Studies In Psychologie en Educatiewetenschappen IDNS-PE 20

21 21

22 Vroegtijdige opvoeding en ouder-kind interactie Psychologische hulpverlening en psychotherapie Kinderen in kwetsbare situaties CCVS Onderzoeksgroep Interpersoonlijke, Discursieve & Narratieve Studies In Psychologie en Educatiewetenschappen IDNS-PE 22 Intersubjectieve constructie en reconstructie van subjectiviteit

23 23

24 Resettlement of war-affected communities in Northern Uganda and a longitudinal follow-up of the reintegration process of former child soldiers Kathleen Coppens

25 Living among armed groups and the construction of the self in Colombia Julia Villanueva

26 Leaving the streets: Participatory action research with street children and their families. Improving family reunification programmes in poor urban communities in Bolivia Isabel Berckmans

27 MA Arbeids- & Organisatiepsychologie Verplichte opleidingsonderdelen Organisatiepsychologie Praktijkonderzoek organisatiepsychologie Managementpsychologie Ergonomie Gezondheid in Organisaties: omgeving, medisch & psychologisch Economie & Bedrijfsleven Surveyonderzoek Basisvaardigh. Psychologische Begeleiding & Interventie Groepsdynamica Sociale Wetgeving Gevalstudies Human Resources Management Stage (30 SP – 800u) Masterproef (24 SP)

28 MA Arbeids- & Organisatiepsychologie Keuzeopleidingsonderdelen (min 12 SP) Levensloopeducatie Arbeidsverhoudingen Management for educational change Consumentengedrag Kwalitatieve methoden voor de psychologie Kwantitatieve methoden voor personeelsbeleid managementseminarie Organisatie en Begeleiden van groepen Teambuilding (Oostduinkerke) Outward-bound (Durbuy)

29 Werving en selectieconsulent Carrièrebegeleider Opleidingsverantwoordelijke Organisatiedeskundige Kwaliteitsverantwoordelijke Human Resources Manager Outplacementbegeleider Testontwikkelaar - assessor Interimconsultant/Arbeidsbemiddelaar Preventieadviseur Teambuilding begeleider Marktonderzoeker Reclameadviseur Productmanager Wetenschappelijk onderzoeker OrganisatiesJobs Private ondernemingen Consultingbedrijven KMO’s & Multinationals Reclamebureaus Marketing Non-profit organisaties Preventiediensten Ziekenhuizen VDAB Universiteiten Overheid Overheidsdiensten Federale politie & Leger Selor Werkveld Arbeids- & Organisatiepsychologie

30 Arbeidspsychologie in profit/non-profit  Psychologische beloningen  Motivatie (zelfdeterminatietheorie)  Persoon/organisatie-fit  Psychologisch contract  Non-profit: scholen, ziekenhuizen, NGO, cult.centra,...  Vrijwilligerswerk Managers en carrières  Carrièresucces  Talent, high potentials, experts Onderzoek Arbeids- & Organisatiepsychologie

31 EDWE 1. EDucatieWEtenschappen (EDWE) Agogiek Onderwijskunde EXTO 2. EXperimentele en TOegepaste psychologie (EXTO) Biologische Psychologie (BIPs) Cognitieve Psychologie (COPs) Methoden in Psychologie (MEPs) Sociale Psychologie (SOPs) Work and Organizational Psychology (WOPs) KLEP 3. Klinische en LEvensloopPsychologie (KLEP) Ontwikkelingspsychologie Orthopsychologie Persoonlijkheidspsychologie Vakgroepen Faculteit PE

32 Functionele neuro-anatomie, met hersendissectie Profiel Biologische psychologie Biologische, neurofysiologische en neurochemische benadering van menselijk functioneren

33 Neuropsychologie en -Diagnostiek Omvat de studie van de gedragsmatige gevolgen van hersenschade de diagnostiek, revalidatie en counseling patiënt en omgeving Met toepassingen binnen neurologie, psychiatrie, en neuropsychologie Cursus: Sterk ‘case’ gericht. Studie van zo’n 15 frekwent voorkomende aandoeningen: hersenbloeding, tumoren, milde en ernstige hersentrauma, dementie, Parkinson, MS, waarbij telkens de theoretische achtergrond wordt uiteengezet en een casus wordt besproken.

34 Aan de hand van EyeLink II oogbewegingsregistratie- apparatuur worden snelheid en nauwkeurigheid van oogbewegingen meten. We maken gebruik van een visuele Simon taak met een locatie-precue. Invloed van amfetamine op het consolidatieproces verschillend voor impliciet en expliciet geleerde kennis? En is er invloed van de diepte van verwerking? Visuele aandacht: automatisch vs gecontroleerd Bv. optimalisering van de huisstijl van de Vlaamse openbare vervoermaatschappij 'De Lijn'. Binnen dit project trachten we o.a. de zichtbaarheid en duidelijkheid van nieuwe stijlelementen (nieuwe iconen, pijlen, kleuren, plaatsing van borden, …) experimenteel te testen. Onderzoekspracticum cognitieve psychologie

35 Taalontwikkelingsstoornissen (o.a. dysfasie, dyslexie & dysorthografie) De verworven emotionele, cognitieve, spraak- en taalstoornissen na hersenletsels bij zowel kinderen als volwassenen Onderzoeksinstrumentarium met de belangrijkste tests Psycholinguistiek (keuzevak) De normale spraak- en taalontwikkeling

36 Profiel: Biologische Psychologie Eerste Master: Biologische psychologie III Methoden in de klinische gedragsneurowet. Tweede Master: Selected chapters in clinical neuroscience Profiel Biologische psychologie

37 Biologische III Centraal Zenuwstelsel - Sympathisch/parasympathisch functioneren -Slaap-waakregulatie -Functioneren in extreme omstandigheden zoals in Antartica, in de ruimte.. Neurofysiologie - Bewustzijn: -Affectief bewustzijn -A-noetisch en auto-noetisch bewustzijn -Pijn -Neuroendocrinologie- -Stress en immuunfunctioneren - Gevolgen van vroegkinderlijke stres en de hersenontwikkeling

38 Selected chapters in clinical neuroscience: een functionele benadering Bespreking van geselecteerde topics vanuit het perspectief van de neurofysiologie, van het gezond functioneren en de psychopathologie. Hoe worden de functies die we besproken hebben in BIO-II, beïnvloed bij psychopathologie? 1. Emotie 2. Perceptie 3. Wil 4. Motivatie 5. Cognitief leren…. In psychose, angst, etc.

39 Een functionele en neurofysiologische benadering Welbevinden Psychopathologie Emotieregulatie Slaap Emotie en geheugen Affectieve motivatie

40 Methoden in de klinische gedragsneurowetenschappen Opname activiteit van de lichaamssystemen:  Link fysiologische responsen en menselijk gedrag: bloeddruk, Galvanische huidrespons, ECG, EEG, EMG, EOG, ERP, fMRI, TMS,…  Demonstraties: opname, analyse, interpretatie Toepassingsgebieden:  Motoriek  Geheugen en aandacht  Conditionering  Slaap  Hemisferische asymmetrie  Emotie  Motivatie  Stress  Prestatie Essentieel voor zowel wetenschappelijk onderzoek als de klinische praktijk

41 Vb: Polysomnografie

42 Vb: fMRI van de REM-slaap

43 Vb: DTI : Klinische syndromen en persoonlijkheidspathologie 3. fMRI en DTI vd emotieregulatie

44 Vb: Lesie-studies Lesie-studies: patiënten met ventromediale, orbitofrontale of cerebellaire schade Transcraniale stimulatie: TMS

45 Onderzoek: Multi-methodisch en functioneel Experimentele gedragsstudiesBeeldvorming Cross-sectionele studies Experiencing sample studies Emotieregulatie Emotie en geheugen Affectieve motivatie Slaap

46 Conclusie: Biologische Psychologie: een noodzakelijke én interessante basis voor voor het onderzoek als de klinische praktijk.


Download ppt "Structuur van de opleiding Inhoud profielen Faculteit Psychologie & Educatiewetenschappen PSYCHOLOGIE."

Verwante presentaties


Ads door Google