De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Basiswetten veldverdelingen: E, H, B, D –E = elektrisch veld –H = magnetisch veld –D = elektrische flux- of.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Basiswetten veldverdelingen: E, H, B, D –E = elektrisch veld –H = magnetisch veld –D = elektrische flux- of."— Transcript van de presentatie:

1 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Basiswetten veldverdelingen: E, H, B, D –E = elektrisch veld –H = magnetisch veld –D = elektrische flux- of verschuivingsdichtheid –B = magnetische inductievector materiaaleigenschappen D =  0  r E  r = relative permittiviteit  0 = permittiviteit vacuum B =  0  r H  r = relative permeabiliteit  0 = permeabiliteit vacuum velden voldoen aan wetten van Maxwell rot E = -dB/dt [1] rot H = dD/dt + J [2] –J = stroomverdeling = bron van velden

2 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Verband EM - mechanica kracht op deeltje met lading q F = q E+q (v x B) –component door E –component door B Lorentzkracht linkerhandregel B =  0  r H vb. beeldbuis, deeltjesversnellers, kernfusie,... B v F

3 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Electrostatica en magnetostatica d(…)/dt = 0 of te verwaarlozen rot E = 0 [1]   E dl = 0  E = - grad V –geeft dus aanleiding tot de begrippen potentiaal en spanning; deze begrippen zijn van cruciaal belang om elektrische netwerken op te lossen rot H = J [2]   H dl = I (regel van de kurkentrekker) –geeft dus aanleiding tot de wet van Ampère; deze wet is van cruciaal belang om magnetische ketens op te lossen

4 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Bewegende geleiders Inductiewet van Faraday-Lenz –toepassingen transformator inductieve energie-overbrenging bewegende geleiders –toepassingen elektrische motor, dynamo

5 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Regels afgeleid van de Lorentzkracht Lorentzkracht: F = q (v x B) Bli-regel: dF = qnAdl(v i l x B) = i (dl x B) –linkerhandregel Blv-regel: de = (v x B) dl –rechterhandregel, truukje vb.: bewegende geleider in circuit R B i A + - F e v l P e =B 2 l 2 v 2 /R  e=Blv i=e/R F=Bli=B 2 l 2 v/R  P m =Fv=B 2 l 2 v 2 /R

6 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Gelijkstroommachine: basis Koppel M = F D = (Bli) D tegen e.m.k. e = e1+ e2 = 2 (Bl(D  /2)) –werkt stroom i tegen verband koppel - vlak m elektrische energie  mechanische energie

7 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Gelijkstroommachine: uitvoering commutator: zie slide –met borstels –sleet !!! vb.

8 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen motoranker hoge  B = 0 B inuit geen kracht geen e.m.k. i in i uit F = Bl(i/2) e = Blv n wikkelingen = stroom in blad = stroom uit blad  = BA = B(l(D  )/2) M = Bl(i/2) D (n/2) = n/(2  )  i (Bli regel) e = Bl((D/2)  ) (n/2) = n/(2  )   (Blv regel)

9 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Gelijkstroommachine: equivalent model E=ri+k  elektr. P = Ei = M  + r i 2 = mech. P + warmte  = E/(k  ) – r i/(k  ) = E/(k  ) – r/(k  ) 2 M =  0 – c M  0 = nullastsnelheid, aanloopkoppel c = (  2 r 0 )/(n  2 ) zo klein mogelijk (r=nr 0 /4) vraagje: Wat gebeurt er als een motor blokkeert ? E r ± i  M=k  i poort 1 (elektrisch)poort 2 (mechanisch) e=k  R

10 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Dynamo: equivalent model mech. P = M  = Ri 2 + r i 2 = nuttig P + warmte  heeft hier andere referentierichting !!! R r ± i  M=k  i poort 1 (elektrisch)poort 2 (mechanisch) e=k 

11 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Magnetisme B =  0  r H: magnetische materialen –diamagnetische (  r  1) –paramagnetische (  r  1) –ferromagnetische (  r >> 1, tot 10 6 ) niet lineair: hysteresis door Weissgebieden –harde of zachte materialen (verliezen) »commutatiecurve »wisselstroompermeabiliteit HmHm BmBm verzadiging remanent veld B r coërcitief veld H c verzadiging

12 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Magnetische ketens Wat: lussen van ferromagnetisch materiaal met luchtspleten Doel: scheppen van grote B berekenen –principe homogene stukken: BENADERING cte doornsede, cte , geen lek, B ct in doorsnede kies referentierichting voor flux –rekenregels cte  doorheen serieschakeling in knoop: som alle  is nul (eq. KCL wet) in elke lus wet van Ampere (eq. KVL wet) –magnetische potentiaal –magneto-motorische kracht –reluctantie: l/(  A) –voorbeeld zie slide

13 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Equivalentie elektrische - magnetische netwerken DEZELFDE PROCEDURES ZIJN TOEPASBAAR

14 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Energie in magnetische ketens L = d(n  )/di = nAdB/dH dH/di met Hl=ni =n  ~ A/l d(ni)/di = n 2  ~ A/l W =  0 t ei dt met e=d(n  )/dt=d(nBA)/dt (wet van Faraday-Lentz) met i=Hl/n (wet van Ampere) = Al  0 B H dB (windingflux)

15 Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Toepassingen Elektromagneet: zie slide d mech. W = d magn. W + d W aan bron F dx = d(LI 2 /2) + (-e I dt) F = n 2 I 2 µ 0 A/(4 x 2 ) Relais: zie slide


Download ppt "Topic: Elektromagnetische ketens en systemen Basiswetten veldverdelingen: E, H, B, D –E = elektrisch veld –H = magnetisch veld –D = elektrische flux- of."

Verwante presentaties


Ads door Google