De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MONOGRAFIE ‘WOONKERNEN EN STADSGEWESTEN IN EEN VERSTEDELIJKT BELGIE’ E. Van Hecke J.M. Halleux J.M. Decroly B. Mérenne-Schoumaker I. LES NOYAUX D’HABITAT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MONOGRAFIE ‘WOONKERNEN EN STADSGEWESTEN IN EEN VERSTEDELIJKT BELGIE’ E. Van Hecke J.M. Halleux J.M. Decroly B. Mérenne-Schoumaker I. LES NOYAUX D’HABITAT."— Transcript van de presentatie:

1 MONOGRAFIE ‘WOONKERNEN EN STADSGEWESTEN IN EEN VERSTEDELIJKT BELGIE’ E. Van Hecke J.M. Halleux J.M. Decroly B. Mérenne-Schoumaker I. LES NOYAUX D’HABITAT II. DE BELGISCHE STADSGEWESTEN III. LES STRUCTURES SOCIO-SPATIALES DES 5 PRINCIPALES REGIONS URBAINES IV. TYPOLOGIE VAN DE BELGISCHE GEMEENTEN NAAR VERSTEDELIJKINGSGRAAD

2 DE BELGISCHE STADSGEWESTEN Sarah LUYTEN Etienne VAN HECKE

3 STADSGEWEST: definitie Het stadsgewest is de hele vergrote ruimtelijke structuur waarbinnen de ‘uiteengelegde’ basisactiviteiten van de stedelijke gemeenschap, nl. wonen, werken, opvoeden, winkelen, cultuurbeleving en ontspanning in overwegende mate gelokaliseerd zijn. Tussen deze activiteiten bestaan intense relaties, zodat een functioneel geheel gevormd wordt dat echter in belangrijke mate op het centrale deel georiënteerd is (H.Van der Haegen & M.Pattyn)

4 STADSGEWEST: indeling Een stadsgewest bestaat uit verschillende delen. De indeling is het resultaat van een functionele en morfologische benaderingswijze. (stadskern) + (dicht bebouwde stedelijke wijken) = (kernstad) + (stadsrand) = WOONKERN = morfologisch Pragmatisch: kernstad vervangen door centrale stad

5 Criteria afbakening stadskern >=50Bevolkingsdichtheid (inw./ha) % Eengezinswoningen voor een <=85% -regionale stad <=50%-grote stad >=30%woningen gebouwd vóór 1945 >=10%woningen kleiner dan 45m²

6 EVOLUTIE BINNEN KERNSTAD 1981 BEVOLKING % % : POSITIEVE EVOLUTIE BRUSSEL, BERGEN, MECHELEN HUISHOUDENS+3% EENPERSOONSHUISHOUDENS % % LEEFTIJD HOGER AANDEEL JARIGEN BRUSSEL, GENT, ANTWERPEN, LEUVEN, NAMEN

7 WOONKERNEN = MORFOLOGISCHE AGGLOMERATIES WALLONIESTABILITEIT BRUSSELBEPERKTE GROEI VLAANDERENGROEI GROOTST ANTWERPEN,GENT, LEUVEN NIEUWE AGGLOMERATIEGEMEENTEN: BOOM, NIEL, DE PINTE, HERENT

8 WOONKERNEN BEVOLKINGSEVOLUTIE (Grenzen 1981) - 4% VERDICHTING GENK, LEUVEN, HASSELT, TURNHOUT = IN BRUSSEL GROOTSTE AFNAME LUIK, CHARLEROI, BERGEN, VERVIERS, GENT, ANTWERPEN

9 STADSGEWESTEN Geoperationaliseerde woonkern: agglomeratie (kaart woonkern/agglomeratie) + Banlieue - socio-economische criteria (inkomen) - relatiefluxen werkpendel schoolpendel migraties: van de agglomeratie naar de centrale stad = stadsgewest + Forensenwoonzone = Stedelijk leefcomplex

10

11 Criteria afbakening banlieue >=115Groei van de bevolking >=100Mediaaninkomen v/d gemeente t.o.v. mediaaninkomen v/h arrond. >=40% Of >=25%Migratie vanuit de agglomeratie t.o.v. totale Immigratie v/d gem. of Emigratie naar de kernstad t.o.v. totale emigratie v/d gem. >=25%Pendel naar de aggl. t.o.v. in de gemeente wonende werkzame beroepsbevolking >=50%Pendel naar de aggl. t.o.v. de woonforensen >=35%Woon-schoolverplaatsingen van secundaire en hogeschool- studenten naar de aggl. t.o.v. de totale secundaire en hogeschool-bevolking >=20% of >=128/130 % % bebouwde opp. t.o.v. de totale opp. in 2003 of Evolutie 2003/1991 v/d bebouwde opp. in Wallonië/in Vlaanderen

12 BANLIEUE + FONTAINE L’EVEQUE + OREYE + HONNELLES + GESVES, FERNELMONT + NEVELE + BOUTERSEM + MERCHTEM BANLIEUE BRUSSEL 1991: ZEMST naar MECHELEN BERTEM naar LEUVEN

13 STADSGEWESTEN Niet alle regionale steden = stadsgewest Niet: Aarlen Aalst La Louvière Roeselare 18 stadsgewesten

14 STADSGEWESTEN 56% van de Belgische bevolking 27% van de oppervlakte 75% van de bevolking 51% van de oppervlakte Forensenwoonzone: 20% van de bevolking 24% van de oppervlakte  Economisch gewicht van de stadsgewesten STEDELIJKE LEEFCOMPLEXEN

15 STADSGEWESTEN = ECONOMISCHE ZWAARTEPUNTEN 64,8% van de tewerkstelling in ,3% in 1991 Maatschappelijke zetels 73% van de Belgische toegevoegde waarde = beslissingscentra Brussels stadsgewest 40% Stadsgewest Antwerpen 13% Stadsgewest Gent 4%

16 STADSGEWESTEN socio-demografische kenmerken Gemiddelde waarden (leeftijdsstructuur, inkomen, werkloosheid,…) weinig verschillend van rijksgemiddelde Waarden verschillen tussen stadsgewesten = regionale inbedding StadsgewestenRijk Gemiddeld inkomen euro/inw Werkloosheidsgraad7%6 Aantal personen per huishouden2,292,38 < 18 jaar21% >65 jaar17

17 STADSGEWESTEN socio-demografische kenmerken Belangrijke interne verschillen Centrale stad Agglomeratie BanlieueForensen- woonzone Gemiddeld inkomen Werkloosheidsgraad8% 4%5% Aantal personen per huishouden 2,132,212,582,50 < 18 jaar20% >65 jaar18 16

18 STADSGEWESTEN economische kenmerken Belangrijke interne verschillen Centrale stad Agglomeratie BanlieueForensen- woonzone Tewerkstelling per 100 inwoners Toegevoegde waarde grootste ondernemingen Euro/inw

19 STADSGEWESTEN omgevingskenmerken Belangrijke interne verschillen Perceptie van de omgeving Centrale stad Agglome- ratie BanlieueForensen- woonzone % weinig aangenaam % erg aangenaam Appreciatie van het niveau van de faciliteiten in de buurt Centrale stad Agglome- ratie BanlieueForensen- woonzone % slecht voorzien21 25 % goed voorzien242319

20 STADSGEWESTEN de socio-economische dynamiek Centrale stad Agglome- ratie BanlieueForensen- woonzone Gemiddeld inkomen /19911,181,191,27 Werkloosheids- graad % 4%5% ,70,9-0,4-0,5 Contrasten nemen toe

21 STADSGEWESTEN de socio-economische dynamiek Centrale stad Agglo­ mera- tie Ban- lieue Stads- gew. Foren- senwoon- zone Rijk Bevolkings- evolutie 2001/1991 0,991,001,071,021,051,02 Evolutie tewerkstelling 2001/1991 1,041,061,201,081,101,09 Evolutie tewerk- stelling/ evolutie bevolking 1,051,061,121,061,051,06 Toegevoegde waarde grootste ondernemingen 2004/1999 1,251,281,311,281,291,28

22 STADSGEWESTEN economische concentratie in het centrum Cen- trale stad Agglo- meratie Ban- lieue Stads­ ge- west Foren- sen- woon- zone Rijk % bevolking % tewerkstelling % Toegevoegde waarde grootste ondernemingen

23 MIGRATIES de ringstructuur N A A R centrale stad stadsrandbanlieue forensen­ woonz. elders VANVAN centrale stad stadsrand banlieue forensen- woonzone elders totaal

24 STADSGEWESTEN de bevolkingsdynamiek bevolkingsgroei < oppervlaktegroei bevolkingsgroei iets sneller dan oppervlaktegroei Bij samenstelling van 2001: verdichting na 2000, vooral in agglomeratie % per jaar Agglomeratie-0,23-0,11+0,54 Banlieue+0,78+0,7+0,46 Stadsgewesten-0,005+0,16+0,52 Forensenwoonzone+0,31+0,48+0,44 Stedelijk leefcomplex+0,08+0,24+0,5 Rijk+0,13+0,29+0,48

25 DE SUBURBANISATIE neemt af Migratiesaldi in promille per jaar Maar ook invloed van de conjunctuur! Indeling 2001 Centrale stad Stads- rand Agglome- ratie Ban- lieue Forensen- woonzone

26 MIGRATIES: leeftijdsspecifiek Migratiesaldi per leeftijdsgroep (pro mille)

27 INTERNE MIGRATIES >< EXTERNE MIGRATIES Intern Intern Extern Extern jaar Centrale stad* jaar Centrale stad* jaar Centrale stad* jaar Centrale stad* jaar Centrale stad* > 65 jaar Centrale stad* TotaalCentrale stad* Migratiesaldi per leeftijd voor de centrale steden * Brussel = 19 gemeenten

28 MIGRATIESALDI CENTRALE STEDEN * Brussel = 19 gemeenten Migratie per leeftijd Intern Extern jaar jaar jaar jaar jaar > 65 jaar Totaal

29 INTERNE MIGRATIES >< EXTERNE MIGRATIES Intern Intern Extern Extern jaar Stads- rand jaar Stads- rand jaar Stads- rand jaar Stads- rand jaar Stads- rand > 65 jaarStads- rand TotaalStads- rand Migratiesaldi per leeftijd voor de stadsrand

30 INTERNE MIGRATIES >< EXTERNE MIGRATIES Migratiesaldi per leeftijd voor de agglomeraties Intern Intern Extern Extern jaar Agglo- meratie jaar Agglo- meratie jaar Agglo- meratie jaar Agglo- meratie jaar Agglo- meratie > 65 jaar Agglo- meratie TotaalAgglo- meratie

31 INTERNE MIGRATIES >< EXTERNE MIGRATIES Migratiesaldi per leeftijd voor de banlieues Intern Intern Extern Extern jaarBan- lieue jaar Ban- lieue jaar Ban- lieue jaar Ban- lieue jaar Ban- lieue > 65 jaarBan- lieue TotaalBan- lieue

32 INTERNE MIGRATIES >< EXTERNE MIGRATIES Migratiesaldi per leeftijd voor de forensenwoonzone Intern Intern Extern Extern jaar Forensen- woonzone jaar Forensen- woonzone jaar Forensen- woonzone jaar Forensen- woonzone jaar Forensen- woonzone > 65 jaar Forensen- woonzone TotaalForensen- woonzone


Download ppt "MONOGRAFIE ‘WOONKERNEN EN STADSGEWESTEN IN EEN VERSTEDELIJKT BELGIE’ E. Van Hecke J.M. Halleux J.M. Decroly B. Mérenne-Schoumaker I. LES NOYAUX D’HABITAT."

Verwante presentaties


Ads door Google