De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Taalbeleid op school: in de leer bij Brussel?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Taalbeleid op school: in de leer bij Brussel?"— Transcript van de presentatie:

1 Taalbeleid op school: in de leer bij Brussel?
Frank DELAERE pedagogisch begeleider taalbeleid Scholengroep Brussel (BROSO) Frank VAN ROMPAEY projectbegeleider BROSO VU Brussel, IDLO 4 mei 2011 Studiedag "Samen werken aan de leraar van morgen"

2 Gerrit Achterberg, “Brood & spelen” (uit Vergeetboek)
't Woord heeft het eerste en het laatste woord. Daartussen valt een ideaal aan scherven, planten zich reeksen generaties voort, wier eigenschappen ik moest overerven. Gerrit Achterberg, “Brood & spelen” (uit Vergeetboek)

3 Doordenkertje?

4 Nerds?

5

6 Doordenkertje! “Zip codes are also good "predictors" of academic achievement. A student's zip code (an indication of family income and education, quality of schools in the area, a child's access to educational experiences, etc.) is strongly correlated with future school success. However, this correlation does not make zip codes a cause of academic achievement.” (Gerald COLES, in “Learning to Read - 'Scientifically’”)

7 Bottom up vs. Top down

8 4 grote ontwikkelingen Probleemanalyse leerlingen: screeningstoets →breed beginbeeld →gefundeerde diagnostiek Probleemanalyse school en schoolteam: (niet) gevoelde nood aan taalbeleid → performante zorgstructuur (↔gefaciliteerde taalcoördinatoren) Didactisch handelen: hefbomen voor taalontwikkelend taal- en vakonderwijs Beleidsontwikkelend vermogen: visietekst →verzelfstandiging van projecten →jaarplanning en lange termijnplan taalbeleid in eigen beheer

9 Kijkwijzer Taalbeleid SGR Brussel 2010-2011

10 Kijkwijzer Taalbeleid SGR Brussel 2010-2011

11 Kijkwijzer Taalbeleid SGR Brussel 2010-2011

12 Kijkwijzer Taalbeleid SGR Brussel 2010-2011

13 Begeleiding Taalbeleid & desiderata beleidvoering onderwijsinspectie
op maat van de school Visie: bekend – verantwoord- concreet Beleidsontwikkeling: planning - bijsturing - teambetrokkenheid - professionalisering Interne & externe evaluatie Effecten: doelen - opvolging - effectmeting - gegevensdeling Zorgbehoeften & ondersteuning & wederzijdse afstemming

14 Taalbeleid als labo De lat hoog voor talen ook in Brussel
Enkele krachtlijnen Beleidsplan De lat hoog voor talen ook in Brussel Normering Niveauoverschrijdende aanpak Functionele meertaligheid bevorderen & feitelijke meertaligheid benutten Professionaliseren leerkrachten: Didactisch handelen versterken Know how delen Directeur extra ondersteunen Brede School: andere actoren Drempelverlagend Maximale ontwikkelingskansen

15 5 authentieke documenten
Workshop Deelnemers vormen 5 expertgroepen per authentiek document (20 min.) Deelnemers gaan nadien samen zitten in stamgroepen, telkens één expert per bron (20 min.) Placemats : 4 placemats per denkspoor 1 placemat taalbeleid Kaderplan overzicht taalbeleid KA Anderlecht Kaderplan overzicht taalbeleid KTA Jette of KTA Zavelenberg Actiepunten Taalbeleid - Jaaroverzicht Schooljaar Campus Nightingale, Anderlecht Zelfevaluatie Taalvaardigheid 3de GOK-cyclus , KA E Hiel, Schaarbeek KA Koelberg: uittreksel Schoolwerkplan taalbeleid


Download ppt "Taalbeleid op school: in de leer bij Brussel?"

Verwante presentaties


Ads door Google