De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

T AALBELEID OP SCHOOL : IN DE LEER BIJ B RUSSEL ? Frank DELAERE pedagogisch begeleider taalbeleid Scholengroep Brussel (BROSO) Frank VAN ROMPAEY projectbegeleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "T AALBELEID OP SCHOOL : IN DE LEER BIJ B RUSSEL ? Frank DELAERE pedagogisch begeleider taalbeleid Scholengroep Brussel (BROSO) Frank VAN ROMPAEY projectbegeleider."— Transcript van de presentatie:

1 T AALBELEID OP SCHOOL : IN DE LEER BIJ B RUSSEL ? Frank DELAERE pedagogisch begeleider taalbeleid Scholengroep Brussel (BROSO) Frank VAN ROMPAEY projectbegeleider BROSO VU Brussel, IDLO 4 mei 2011 Studiedag "Samen werken aan de leraar van morgen"

2 't Woord heeft het eerste en het laatste woord. Daartussen valt een ideaal aan scherven, planten zich reeksen generaties voort, wier eigenschappen ik moest overerven. Gerrit Achterberg, “Brood & spelen” (uit Vergeetboek)

3 Doordenkertje?

4 Nerds?

5

6 Doordenkertje! “Zip codes are also good "predictors" of academic achievement. A student's zip code (an indication of family income and education, quality of schools in the area, a child's access to educational experiences, etc.) is strongly correlated with future school success. However, this correlation does not make zip codes a cause of academic achievement.” (Gerald COLES, in “Learning to Read - 'Scientifically’”)

7 Bottom up vs. Top down

8 4 grote ontwikkelingen  Probleemanalyse leerlingen: screeningstoets → breed beginbeeld → gefundeerde diagnostiek  Probleemanalyse school en schoolteam: (niet) gevoelde nood aan taalbeleid → performante zorgstructuur ( ↔ gefaciliteerde taalcoördinatoren)  Didactisch handelen: hefbomen voor taalontwikkelend taal- en vakonderwijs  Beleidsontwikkelend vermogen: visietekst → verzelfstandiging van projecten → jaarplanning en lange termijnplan taalbeleid in eigen beheer

9 Kijkwijzer Taalbeleid SGR Brussel 2010-2011

10

11

12

13 Begeleiding Taalbeleid & desiderata beleidvoering onderwijsinspectie Taalbeleid op maat van de school Visie: bekend – verantwoord- concreet Beleidsontwikkeling: planning - bijsturing - teambetrokkenheid - professionalisering Interne & externe evaluatie Effecten: doelen - opvolging - effectmeting - gegevensdeling Zorgbehoeften & ondersteuning & wederzijdse afstemmi ng

14 Taalbeleid als labo Enkele krachtlijnen Beleidsplan 2011-2016  De lat hoog voor talen ook in Brussel  Normering  Niveauoverschrijdende aanpak  Functionele meertaligheid bevorderen & feitelijke meertaligheid benutten  Professionaliseren leerkrachten:  Didactisch handelen versterken  Know how delen  Directeur extra ondersteunen  Brede School: andere actoren  Drempelverlagend  Maximale ontwikkelingskansen

15 5 authentieke documenten Workshop  Deelnemers vormen 5 expertgroepen per authentiek document (20 min.)  Deelnemers gaan nadien samen zitten in stamgroepen, telkens één expert per bron (20 min.)  Placemats :  4 placemats per denkspoor  1 placemat taalbeleid  Kaderplan overzicht taalbeleid KA Anderlecht 2005-2011  Kaderplan overzicht taalbeleid KTA Jette of KTA Zavelenberg 2005-2011  Actiepunten Taalbeleid - Jaaroverzicht Schooljaar 2009-2010 Campus Nightingale, Anderlecht  Zelfevaluatie Taalvaardigheid 3 de GOK-cyclus 2008-2011, KA E Hiel, Schaarbeek  KA Koelberg: uittreksel Schoolwerkplan taalbeleid 2009-2010


Download ppt "T AALBELEID OP SCHOOL : IN DE LEER BIJ B RUSSEL ? Frank DELAERE pedagogisch begeleider taalbeleid Scholengroep Brussel (BROSO) Frank VAN ROMPAEY projectbegeleider."

Verwante presentaties


Ads door Google