De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 De vrouwelijke huisarts en haar praktijk - evenwicht tussen zorg voor continuïteit en zelfzorg - Dr. Myrjam Cramm, huisarts.

Verwante presentaties


Presentatie over: "UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 De vrouwelijke huisarts en haar praktijk - evenwicht tussen zorg voor continuïteit en zelfzorg - Dr. Myrjam Cramm, huisarts."— Transcript van de presentatie:

1 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 De vrouwelijke huisarts en haar praktijk - evenwicht tussen zorg voor continuïteit en zelfzorg - Dr. Myrjam Cramm, huisarts Voorzitster Commissie Vrouwelijke Huisartsen WVVH

2 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Inhoud Commissie Vrouwelijke Huisartsen Vervrouwelijking: cijfers en impact Presentatie focusgroepenonderzoek Discussie

3 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Commissie Vrouwelijke Huisartsen - WVVH Basisfilosofie: bieden van ondersteuning aan vrouwelijke huisartsen VHENUS (Vrouwelijke Huisartsen Energiek Netwerk voor Uitwisseling en Samenwerking)

4 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Commissie Vrouwelijke Huisartsen - WVVH Analyse van de wetenschappelijke literatuur met betrekking tot vrouwelijke artsen Actieve deelname aan congressen Eigen wetenschappelijk onderzoek uitvoeren

5 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Vervrouwelijking: cijfers België telt eind 2004 45.991 artsen (1/217 inwoners) 1/3 van het artsenkorps is vrouw 14.040 erkende huisartsen Slechts 8.700 met een behoorlijke praktijk 75% van de huisartsen werkt solo Het aantal huisartsenpraktijken in België is niet bekend 70-80% van de huisartsen is ouder dan 45 jaar, 20% is ouder dan 60 jaar.

6 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Vervrouwelijking medisch corps: cijfers Uit: Compendium Gezondheidsstatistiek 2001 (BIGE)

7 FEMINISATIE van de GENEESKUNDE in BELGIE male female F. Decaluwe, 1999, thesis Ghent years number of medical degrees 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

8 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Vervrouwelijking medisch corps volgens leeftijdsklasse (gegevens van 1 januari 1999) Leeftijd % vrouwelijke artsen <25j 68 25-29j 67 30-34j 48 35-39j 37 40-44j 31 45-49j 24 50-54j 17 55-59j 13,5 60-64j 11,5 65-69j 9,5 70-74j 8,5 75+ 10

9 Graad van feminisatie in de huisartsgeneeskunde

10 Nederlandstalige specialisten, spreiding per leeftijd en geslacht Dercq et al, Ministerie van Volksgezondheid, 2000

11 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Graad van feminisatie (> 40%) Dercq J.P. et al 2000 SPECIALITEITPERCENTAGE Dermatologie58,5 Psychiatrie54,7 Oftalmologie50,0 Anatomopathologie49,6 Pediatrie46,4

12 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Graad van feminisatie (< 10%) Dercq J.P. et al 2000 SPECIALITEITPERCENTAGE Neurochirurgie6,0 Urologie5,6 Orthopedie5,2

13 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Conclusie: herstel het evenwicht in kwantiteit in kwaliteit artsen voor de 21ste eeuw hebben mannelijke en vrouwelijke waarden in evenwicht

14 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Vervrouwelijking huisartsen Financieel minder aantrekkelijk Uitholling van de professionele autonomie Structuur gezondheidszorg Controlerende functie van de overheid Beroep geniet minder aanzien Patiënten zijn mondiger en veeleisender

15 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Huisarts: gender difference Biomedisch model (19° e.) To cure Biopsychologisch model (20° e.) To care Patiënt Arts observator actief diagnose & behandeling Instrumenteel & technisch Patiënt klacht passief leek Arts Expressief & relationeel

16 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Huisartsen: gender difference Interessepunten van vrouwelijke HA Vrouwengezondheidszorg Psychosociale problemen Preventie Wetenschappelijk onderzoek specifiek gestoeld op vrouwelijke noemer

17 Hoofdberoep van artsen die als huisarts afstudeerden, vijf jaar na promotie (S. Van Baelen, 2001) HoofdberoepPromotie ‘85Promotie ‘90Promotie ‘95 Huisarts 75,4% 52,4% 72,1% Huisarts in opleiding 3,7% 4,8% 0 Specialisatie 4,5% 20,4% 12% Ontwikkelingshulp 2,9% 4,1% 0 Arbeidsgeneeskunde 2,5% 4,8% 3,3% Preventieve geneeskunde 2,5% 1,4% 3,8% Legerarts 1,2% 0,7% 0 Farmaceutisch onderzoek 0,4% 1,4% 1,1% Sportarts 0,4% 0,7% 0 Opleiding verpleegkundigen 0,4% 0 0,5% Universitaire research 1,2% 0 1,1% Verzekeringsgeneeskunde 0,4 1,4% 2,7% Ander medisch beroep 2,9% 6,1% 0,5% Geen medisch beroep 1,6% 1,4% 2,7% Totaal 100 (n=244) 100 (n=147) 100 (n=183)

18 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 FOCUS OP DE HUISARTS… …OP WEG NAAR MORGEN Resultaten van een focusgroepenonderzoek De commissie vrouwelijke huisartsen i.s.m. de afdeling onderzoek van de WVVH 24 april 2003

19 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Waarom dit onderzoek? Steeds meer artsen zijn vrouw. Vrouwelijke huisartsen haken af Moeilijke combinatie werk - gezin Ervaren mannelijke huisartsen hetzelfde als hun vrouwelijke collega’s?

20 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 De onderzoeksvragen Welke problemen ondervinden (vrouwelijke) huisartsen in het combineren van een gezinsleven met de uitoefening van een praktijk? Welke oplossingen stellen huisartsen voor om beide te combineren?

21 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 De werkwijze Kwalitatief onderzoek Geschikt om een thema te verkennen Onbevooroordeeld te onderzoeken Kan inspireren voor verder onderzoek Focusgroepen Rondetafelgesprek / draaiboek Audio-opname wordt uitgetikt Analyse van uitspraken

22 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Concreet Fase 1: 3 groepen ♀ huisartsen Fase 2: vrouwelijke huisartsen met bijzondere engagementen Fase 3: 3 gemengde groepen ♀ + ♂

23 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Knelpunten… …vloeien voort uit: De vereisten van de huisartspraktijk De positie en eindverantwoordelijkheid t.a.v. het gezin en huishouden Het zoeken naar evenwicht tussen privé en praktijk

24 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 De vereisten van de huisartspraktijk  De continuïteit van zorgen voor de patiënt  Permanente bereikbaarheid  Onvoorspelbaarheid van het werk  Vraagt extra organistie t.a.v. gezin  Vraagt extra tijdsinvestering  Vraagt grote flexibiliteit

25 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 De vereisten van de huisartspraktijk De gebrekkige financiering versus werklast:  Administratie: papierberg, dossierwerk…  Secretariaat  Bijscholing  De kosten van het onvoorspelbare

26 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Verantwoordelijkheid t.a.v. het gezin « Torn between two lovers …‘ » Dualiteit ----- soms onmogelijke keuze Vooral een probleem voor vrouwen Wil optimaal beschikbaar zijn voor haar gezin Wil optimaal beschikbaar zijn voor haar patiënten

27 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Evenwicht privé / praktijk Grenzen stellen en bewaken is een noodgedwongen leerproces Vrouwen hebben hier voortrekkersrol Huisarts = roeping Huisarts = beroep

28 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Oplossingen: microniveau Problemen Continuïteit van zorg Financiering Oplossingen Telesecretariaat/ GSM Samenwerkings-verbanden o.v.v. associaties o.v.v. informele afspraken o.v.v. wachtdiensten Tariefaanpassingen De vereisten van de praktijk

29 Oplossingen: macroniveau De vereisten van de praktijk Problemen Continuïteit van zorg Financiering Oplossingen Financieel steunen van samenwerkings-verbanden Basisvergoeding + vergoeding per prestatie Structuur GZHzorg: vb. inschrijving patiënten Aftrekbaarheid onkosten onvoorspelbare Betaalde bijscholing

30 Oplossingen Microniveau Emancipatie van de partner Grenzen stellen en bewaken Flexibel hulpcircuit Macroniveau Emancipatie van de man ondersteunen Deeltijdse opleiding Deeltijdse wacht Verdeling permanentie Bijscholing tijdens werkuren Verantwoordelijkheid t.a.v. het gezin

31 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Oplossingen Evenwicht privé / praktijk Microniveau Begrip en steun van collega’s Goede communicatie met patiënten Consequent grenzen laten respecteren Woonst en werk scheiden Macroniveau Gepast gebruik hulpverlening 1e lijn bevorderen door richtlijnen van de overheid Richtlijnen laten respecteren

32 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Besluit Nood aan herwaardering van de huisartsgeneeskunde Een vernieuwde invulling van de rol van de huisarts

33 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Discussie Is er nog plaats voor de huisartsgeneeskunde in een verander(en)de maatschappij?  hoe kan het beroep opnieuw aantrekkelijk worden voor pas afgestudeerde huisartsen?  wat dient er prioritair te veranderen zodat niet nog meer artsen afhaken?

34 UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 Discussie Wat met de responsabilisering van de patiënten? Waar staat je partner/gezin in deze discussie?


Download ppt "UA - vrouwenstudies - 28/02/2005 De vrouwelijke huisarts en haar praktijk - evenwicht tussen zorg voor continuïteit en zelfzorg - Dr. Myrjam Cramm, huisarts."

Verwante presentaties


Ads door Google