De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1. Chemie van het leven 2. De cel 3. Genetica 4. Evolutie 5. Gedrag 6. Ecologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1. Chemie van het leven 2. De cel 3. Genetica 4. Evolutie 5. Gedrag 6. Ecologie."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1. Chemie van het leven 2. De cel 3. Genetica 4. Evolutie 5. Gedrag 6. Ecologie

2 E.O. Wilson Greenpeace ECOLOGIE & ECOLOGISME

3 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie

4 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie

5 populatie-ecologie populatiegrootte (N) populatiedichtheid (  ) aantalsschattingen vb : vangst-hervangst methode (capture-mark-recapture)

6 vangst-hervangst methode tijd t1t1 t2t2 N m = aantal gemerkte dieren N 2 = aantal dieren gevangen op t 2 N 2,m = aantal gemerkte dieren gevangen op t 2 N2N2 N = N 2,m NmNm  N = N m x N 2 N 2,m

7  populatiegrootte  N nataliteitmortaliteit immigratie emigratie

8 populatiegrootte 1-1-2001: 10.263.414 populatiegrootte 1-1-2002: 10.309.725 Bevolkingsverloop in België, 2001-2002  N = 46.311

9  populatiegrootte  N +46.311 mortaliteit -103.447 nataliteit +114.172 immigratie emigratie +35.586 Bevolkingsverloop in België, 2001-2002

10 leeftijd geslacht leeftijd geslacht  populatiegrootte  N nataliteitmortaliteit immigratie emigratie

11 Leeftijdsstructuur voor België, 1884

12 Leeftijdsstructuur voor België, 1921

13 Leeftijdsstructuur voor België, 1948

14 Leeftijdsstructuur voor België, 1971

15 Leeftijdsstructuur voor België, 1986

16 Leeftijdsstructuur voor België, 2002

17 Marokko, 1999

18 leeftijd aantal overlevenden (%)

19 overlevingscurve voor België, 1981

20 80 75 70 65 60 55 50 45 40 1880190019201940196019802000 levensverwachting vrouwen mannen evolutie van de levensverwachting voor België, 1885-nu 74.95 81.29

21 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie groeimodellen

22  N  t = B - D + I - E  N  t = B - D b = B/N = per capita geboortesnelheid d = D/N = per capita sterftesnelheid  N  t = bN - dN r = b-d = per capita groeisnelheid  N  t = rN

23 dN dt = rN dN dt = r max N intrinsieke groeisnelheid

24 exponentiële groeimodel

25 dN dt = r max intrinsieke groeisnelheid K - N N draagkracht

26 logistisch groeimodel

27 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie groeimodellen limieten

28 limieten aan de groei densiteitsafhankelijke factoren intraspecifieke competitie

29

30 limieten aan de groei densiteitsafhankelijke factoren intraspecifieke competitie predatie

31 limieten aan de groei densiteitsafhankelijke factoren intraspecifieke competitie predatie toxische afbraakproducten

32 limieten aan de groei densiteitsafhankelijke factoren intraspecifieke competitie predatie toxische afbraakproducten stress ?

33 limieten aan de groei densiteitsafhankelijke factoren intraspecifieke competitie predatie toxische afbraakproducten stress ? densiteitsonafhankelijke factoren

34

35

36

37

38 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie groeimodellen limieten menselijke populatie

39 6,261,737,605 6 261 737 605

40 limieten aan de groei ? fossiele brandstoffen toxische afbraakproducten voedsel water epidemieën

41 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie interspecifieke relaties

42 interspecifieke interacties predatie+- soort 1soort2 competitie-- commensalisme+0 mutualisme++

43 predatie

44 herbivorie

45 predatie parasitisme

46 predatie parasitisme

47 predatie wapenwedlooplife-dinner principle

48 predatie

49

50 interspecifieke competitie interferentie-competitie

51 interspecifieke competitie exploitatie-competitie

52 fundamentele niche competitie gerealiseerde niche

53

54 commensalisme

55 mutualisme

56 soortendiversiteit organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie interspecifieke relaties

57 110 100100010 000100 000 1 10 100 aantal soorten oppervlakte (miles 2 ) Redonda Saba Monserrat Jamaica Cuba Puerto Rico Hispaniola Amfibieën en reptielen, Caraïben

58 MacArthur & Wilson 1963, 1967 aantal soorten immigratie extinctie

59 immigratie #soorten dichtbij ver

60 extinctie #soorten klein groot

61 immigratie #soorten dichtbij ver extinctie klein groot klein ver groot dicht

62 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie trofische niveaus

63 primaire producenten primaire consument secundaire consument tertiaire consument quaternaire consument autotroof heterotroof

64 detritivoren

65 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie trofische niveaus energiedoorstroming

66

67

68 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie trofische niveaus energiedoorstroming biogeochemische cycli

69 CO 2 in atmosfeer fotosynthese producenten respiratie consumenten detritus verbranding detritivoren

70 N 2 in atmosfeer N-fixerende bodembacteriën nitrificerende bacteriën ammoniak NH 4 + denitrificerende bacteriën nitrieten N0 2 - nitraten N0 3 - N-fixerende symbiotische bacteriën ontbinders

71 organismale ecologie populatie-ecologie gemeenschapsecologie ecosysteemecologie trofische niveaus energiedoorstroming biogeochemische cycli menselijke verstoringen

72 Biologische magnificatie (bio-accumulatie) H Cl DDT dichlorodiphenyltrichloroethaan gele koorts tyfus elefantiasis malaria zangvogels roofvogels alligators vissen immuniteit babies

73 water 0.000003ppm 0.04 ppm 0.5 ppm 2 ppm 25 ppm Biologische magnificatie : DDT

74 10 herbi voren 1 carnivoor

75 water 0.000003ppm 0.04 ppm 0.5 ppm 2 ppm 25 ppm Biologische magnificatie van DDT

76 Biologische magnificatie (bio-accumulatie) : “dioxinen” O O Cl PCDD’s polygechloreerde dibenzo-para-dioxinen O Cl PCDF’s polygechloreerde dibenzofuranen Cl PCB’s polygechloreerde biphenylen

77 Biologische magnificatie (bio-accumulatie) : “dioxinen” ontvlammingsvertragers insulatie in transformatoren verwarmingselementen smeerolie electrische motoren in koelkasten, airconditioners, schrijfmachines, televisies, ballast van TL-buizen, uitlaatgassen auto’s verbranding hout, melk, vlees, sigaretten dioxines kankers ontwikkeling foetussen, neonaten neurotoxische effecten reproductieve effecten immunologische effecten

78 Het broeikaseffect CO 2, H 2 0, CH 4, NO 2

79 Het broeikaseffect

80 Hawaii

81 Ozondepletie in de atmosfeer

82 België, 1 januari 1999


Download ppt "Hoofdstuk 1. Chemie van het leven 2. De cel 3. Genetica 4. Evolutie 5. Gedrag 6. Ecologie."

Verwante presentaties


Ads door Google