De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie: een nieuwe opdracht van de DGEC Dr. M. Bossens DGEC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie: een nieuwe opdracht van de DGEC Dr. M. Bossens DGEC."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie: een nieuwe opdracht van de DGEC Dr. M. Bossens DGEC

2 Evaluatie: kenmerken globaal, alle zorgverleners statistisch - op basis van databanken preventief in eerste instantie niet vrijblijvend

3 Evaluatie: spectrum Doelmatig handelenCorrect aanrekenen EBM nomenclatuur

4 Evaluatie: sectoren medische verrichting geneesmiddel medisch hulpmiddel forfait enz.

5 Evaluatie: interactie controle informatieevaluatie

6 Evaluatie: cyclisch feedback nameting evaluatie

7 Voorbeelden uit 3 evaluatieprojecten 1.Klinische zorg bij TURProstaat 2.Intensive care 3.Carpal tunnel chirurgie

8 Klinische zorg bij TURP

9 TURP algemeenheden courante ingreep chirurgische behandeling BPH: - ernstige prostatismeklachten - complicaties (stenen, divertikels)

10 Klinische zorg bij TURP TURP Preoperatief onderzoek Anesthesie Thrombo- profylaxe Antibio- profylaxe PathologieEnz.

11 TU versus Open prostatectomie Aantal ingrepen per ziekenhuis

12 TU en Open prostatectomie Indicaties “TURP comprises 95% of all surgical procedures and is the treatment of choice for prostates sized between 30 and 80-100 ml. Open surgery is the treatment of choice for large glands (> 80-100 ml), associated complications or if resection of bladder diverticula is indicated.” EAU guidelines, 2001

13 TURP Technische prestaties Uitgaven per ziekenhuis per opname

14 TURP Urografie Percentage per ziekenhuis

15 TURP Urografie “Urography was the classical method of investigation for many yaers, but is not needed in an ordinary straithforward case of prostatism” J. Blandy, 1989 “There is consensus that if imaging of the upper uribnay tract is performed, ultrasonography is the method of choice” EAU guidelines on BPH, 2001

16 TURP Interne urethrotomie Percentage per ziekenhuis

17 TURP Interne urethrotomie “ Worden verscheidene heelkundige bewerkingen in een zelfde opereerstreek tijdens een zelfde zitting verricht, dan wordt alleen de hoofdbewerking gehonoreerd” Nomenclatuur, artikel 15 §3

18 TURP Immunohistologisch onderzoek Percentage per ziekenhuis

19 TURP Immunohistologisch onderzoek “Immunoperoxidase for high molecular weight cytokeratin demonsttrating basal cells should be performed in all cases with atypical glands suspicious for malignancy” W Delprado Backgrounds, methods and protocols for the histophatological diagnosis of prostate carcinoma, 2001

20 TURP Spoelvloeistoffen Mediaan volume per ziekenhuis

21 TURP Longfunctietesten Percentages voor hoogste ziekenhuizen

22 TURP Algehele narcose Percentage per ziekenhuis

23 TURP Algehele narcose “Spinal anesthesia is the most frequently employed anesthetic for TURP in the US and is believed to be the technique of choice by manyconsidered by many anestesiologists to be the method of choice” V Malhotra Anestesiology Clinics of North America, 2000

24 TURP Relatie kinesitherapie – ligduur Per ziekenhuis % kine – gemiddelde ligduur

25 TURP LM-heparine thromboprofylaxe Percentage per ziekenhuis

26 TURP LM-heparine thromboprofylaxe Guidelines “In patients ondergoing TU or other low risk urologic procedures, we recommend that no specific prphylaxis other than prompt ambulation be used (grade 1C)” ACCP consensus on antithrombotic therapy, 2001

27 TURP P50 outlierP50 België

28 Intensive care

29 Reanimatieprestaties bij chirurgie Reani- matie AppendectomieKnieprothese Radicale prostatectomie Coronaire bypass Enz.

30 Reanimatieprestaties bij chirurgie 33 courante chirurgische ingrepen doelmatig gebruik van - cardiovasculaire monitoring - beademing

31 Reanimatieprestaties bij chirurgie 3 voorbeelden Mineure chirurgie:appendectomie Majeure chirurgie: knieprothese Cardiochirurgie :bypass

32 Appendectomie Cardiovasculaire monitoring 13.169 ingrepen – 109 ziekenhuizen

33 Implantatie knieprothese Invasieve cardiovasculaire monitoring, >1 dag 17.069 ingrepen – 114 ziekenhuizen

34 Coronaire bypass Kunstmatige beademing >1 dag 11.653 ingrepen – 29 ziekenhuizen

35 Profiel van een ziekenhuis Invasieve monitoring, >1 dag Abd chirurgie UrologieNKOOrthopedie

36 Profiel van een ziekenhuis Invasieve monitoring, >1 dag OrthopedieTraumatologie

37 Reanimatieprestaties bij chirurgie Conclusies Mineure chirurgie: oneigenlijk gebruik van ECG- monitoring Majeure chirurgie: verlengde invasieve monitoring (>1d) Cardiovasculaire chirurgie: verlengde beademingsduur (>1d)

38 Methemoglobine

39 Carboxyhemoglobine

40 Carpal tunnel chirurgie

41 Carpal tunnel syndroom carpaal ligamentn. medianus

42 Carpal tunnel chirurgie T echnieken (1) Splitsen carpaal ligament

43 Carpal tunnel chirurgie Technieken (2) Splitsen carpaal ligamentInterne neurolyse +

44 Carpaal tunnel chirurgie Technieken: kostprijs Splitsen carpaal ligament nummer 287836/40 110€ Splitsen carpaal ligament + Interne neurolyse nummer 230252/63 260 €

45 Carpal tunnel chirurgie Praktijkverschillen tussen ziekenhuizen CTR (groen) versus neurolyse (blauw)

46 Carpal tunnel chirurgie EBM “RCT’s identified by a systematic review found no significant difference in symptoms between open carpal tunnel release alone and open carpal tunnel release plus internal neurolysis in symptoms” Clinical Evidence, 2006 “None of the existing alternatives to standard open carpal tunnel release seems to offer better relief in the short- or long term” Cochrane, 2003

47 Carpal tunnel chirurgie Nationale cijfers 2004 CTRCTR Neurolyse MKG-registratieRIZIV

48 Carpal tunnel chirurgie Preventiebrief Aan Dr. xxxx xxxxxx Aanrekenen van chirurgische behandeling van carpaal tunnel syndroom Geachte collega Uit onderzoek van onze dienst is gebleken dat sommige zorgverleners het nomenclatuurnummer 230252-230263 ‘Intrafasciculaire neurolyse onder operatiemicroscoop’ (K180, vergoeding 260,03 €) aanrekenen in het kader van een primaire chirurgische behandeling van een carpaal tunnel syndroom. Wij wensen hierover het volgende te melden. Er bestaat een specifiek nummer voor carpal tunnel release, nl. 287836-287840 ‘Vrijmaken van het handwortelkanaal’ (N125, vergoeding 110,79 €). Uit verschillende gecontroleerde studies (zie referenties onderaan) blijkt dat interne neurolyse geen betere resultaten geeft dan eenvoudige carpal tunnel release. Er is dus geen medische evidentie om in het kader van een heelkundige behandeling van een carpaal tunnel syndroom systematisch een interne neurolyse uit te voeren. In de toekomst zullen we de aanrekening van carpaal tunnel ingrepen opvolgen in onze gegevens en verder evalueren in het licht van deze mededeling. Hoogachtend, Dr. B. Hepp Geneesheer-directeur-generaal

49 Carpal tunnel chirurgie Preventiebrief (vervolg) Referenties Chapell R, Coates V, Turkelson C. Poor outcome for neural surgery (epineurotomy or neurolysis) for carpal tunnel syndrome compared with carpal tunnel release alone: a meta-analysis of global outcomes. Plast Reconstr Surg. 2003 Sep 15;112(4):983- 90; discussion 991-2. Gerritsen AA, Uitdehaag BM, van Geldere D, Scholten RJ, de Vet HC, Bouter LM. Systematic review of randomized clinical trials of surgical treatment for carpal tunnel syndrome. Br J Surg. 2001 Oct;88(10):1285-95. Review. Scholten RJ, Gerritsen AA, Uitdehaag BM, van Geldere D, de Vet HC, Bouter LM. Surgical treatment options for carpal tunnel syndrome. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2004 Oct 18;(4):CD003905. Review. www.cochrane.orgwww.cochrane.org Ashworth N. Carpal tunnel syndrome. Clin Evid. 2004 Dec;(12):1558-77. Review. www.clinicalevidence.comwww.clinicalevidence.com Ting J, Weiland AJ. Role of ancillary procedures in surgical management of carpal tunnel syndrome: epineurotomy, internal neurolysis, tenosynovectomy, and tendon transfers. Hand Clin. 2002 May;18(2):315-23. Review. http://hand.theclinics.comhttp://hand.theclinics.com Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO. Diagnostiek en behandeling van het carpale-tunnelsyndroom. Evidence- based richtlijn. 2005. www.cbo.nl Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé (ANAES). Chirurgie du syndrome du canal carpien idiopathique : étude comparative des techniques à ciel ouvert et des techniques endoscopiques. Déc 2000. http://www/anaes.frhttp://www/anaes.fr Holmgren-Larsson H, Leszniewski W, Linden U, Rabow L, Thorling J. Internal neurolysis or ligament division only in carpal tunnel syndrome-results of a randomized study. Acta Neurochir (Wien). 1985;74(3-4):118-21. Holmgren H, Rabow L. Internal neurolysis or ligament division only in carpal tunnel syndrome. II. A 3 year follow-up with an evaluation of various neurophysiological parameters for diagnosis. Acta Neurochir (Wien). 1987;87(1-2):44-7 Gelberman RH, Pfeffer GB, Galbraith RT, Szabo RM, Rydevik B, Dimick M. Results of treatment of severe carpal-tunnel syndrome without internal neurolysis of the median nerve. J Bone Joint Surg Am. 1987 Jul;69(6):896-903. Lowry WE Jr, Follender AB. Interfascicular neurolysis in the severe carpal tunnel syndrome. A prospective, randomized, double-blind, controlled study. Clin Orthop Relat Res. 1988 Feb;227:251-4.

50 Dank U


Download ppt "Evaluatie: een nieuwe opdracht van de DGEC Dr. M. Bossens DGEC."

Verwante presentaties


Ads door Google