De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN HUisarts & SAMenwerken - HU&SAM Leuven, 15 maart 2006 Danielle Grouwels Co ö rdinator Teammanagement en Praktijkorganisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN HUisarts & SAMenwerken - HU&SAM Leuven, 15 maart 2006 Danielle Grouwels Co ö rdinator Teammanagement en Praktijkorganisatie."— Transcript van de presentatie:

1 GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN HUisarts & SAMenwerken - HU&SAM Leuven, 15 maart 2006 Danielle Grouwels Co ö rdinator Teammanagement en Praktijkorganisatie & huisartsfacilitator

2 INHOUD VAN DE UITEENZETTING ontwikkelingsfases van individu tot team een methode : het tien stappen plan wat is een facilitator? aanbod van HUSAM voor startende huisartsen

3 ONTWIKKELINGSFASES TEAM

4 ontwikkelingsfasen van individu tot team eerste fase : de beginnende groep –samenzijn van « ikjes » –stereotypering of etikettering –de coördinator is nodig om structuur en kaders aan te brengen tweede fase : positionering –strijden om verschillende posities –de coördinator wordt in zijn positie uitgetest, hij moet laten zien het vertrouwen waard te zijn onveiligheid conflictfase

5 ontwikkelingsfasen van individu tot team derde fase : wij -denken –de coördinator is erkend, de groepsleden kunnen zich t.o.v. elkaar positioneren –« onze » groep –de coördinator zorgt dat elk individu aan bod komt vierde fase : dynamisch evenwicht –noch starheid, noch onveiligheid –de groep kent een krachtige samenhang, het is een zelfwerkend team –de coördinator is bijna groepslid : hij houdt zich vnl. bezig met het bewaken van procedures veiligheid

6 ontwikkelingsfasen van individu tot team vijfde fase : einde of nieuw begin –de groep wordt star en normatief –etiketten en conflicten sluipen binnen: terugkeer tot fase 2 of zelfs 1 –de coördinator kan nieuwe leden in de groep plaatsen, fuseren met andere groep –evaluatievergadering opzetten: terug naar de creativiteit

7 ontwikkelingsfases in de TIJD van individu tot team fase1 fase2 fase3 fase4 fase5 nieuw lid losse team met eigen associatie identiteit INTENSITEIT van samenwerken conflictfase

8 HET TIENSTAPPENPLAN

9 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie en anderen … GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP1 Omschrijf jou persoonlijke visie rond huisartsgeneeskunde rond de meerwaarde (en valkuilen) van deze samenwerking Individuele voorbereiding

10 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 2 Uitzoeken welke praktijkvorm het best aansluit bij die visie Individuele voorbereiding

11 samenwerkings vorm of type staat los van Intensiteit van samenwerken

12 praktijktypes netwerken (ieder blijft op eigen locatie) HOED (huisartsen onder 1 dak) duopraktijken groepspraktijken wijkgezondheidscentra samenwerkingsverbanden/netwerken met andere eerstelijnswerkers wachtdienst samenwerkingsvorm of type

13 Intensiteit van samenwerken bekeken in verschillende samenwerkingsvormen

14 Netwerken tussen twee of meer praktijken facultatief wachtsysteem (avond, vakantie, ziekte) meer bindend : verplichte wachtdienst implementatie van richlijnen samen zorgprogramma ’ s opstellen afspraken met andere eerstelijnswerkers afspraken rond bijscholingen afspraken rond materiaalbeheer dossiers deels openstellen / poolen secretariaatsfunctie

15 Netwerken tussen twee of meer praktijken facultatief wachtsysteem (avond, vakantie, ziekte) meer bindend : verplichte wachtdienst implementatie van richlijnen samen zorgprogramma ’ s opstellen afspraken met andere eerstelijnswerkers afspraken rond bijscholingen afspraken rond materiaalbeheer dossiers deels openstellen / poolen secretariaatsfunctie toenemende intensiteit van samenwerken

16 Netwerken tussen twee of meer praktijken facultatief wachtsysteem meer bindend : verplichte wachtdienst implementatie van richt samen zorgprogramma afspraken met andere afspraken rond bijscholi dossiers deels openstell secretariaat permanentie netwerken netwerkpraktijken

17 HOED of huisartsen onder 1 dak facultatief wachtsysteem (avond, vakantie, ziekte) meer bindend : verplichte wachtdienst secretariaat implementatie van richlijnen samen zorgprogramma ’ s opstellen afspraken met andere eerstelijnswerkers afspraken rond bijscholingen dossiers deels openstellen / poolen toenemende intensiteit van samenwerken

18 HOED of huisartsen onder 1 dak facultatief wachtsysteem meer bindend : verplichte wachtdienst secretariaat implementatie van richt samen zorgprogramma afspraken met andere afspraken rond bijscholi dossiers deels openstell losse associaties zakelijk verband teamwerking vb. WGC

19 2 belangengroepen bij samenwerken

20 individu groep creativiteit structuur zichzelf realiseren (prof., pers.) pers.doelstellingen realiseren ordening, zekerheid, veiligheid gemeensch.doelstellingen realiseren spanningsveld COORDINATOR DYNAMISCH EVENWICHT CHAOS STAR

21 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 3 Bepalen van een gemeenschappelijke visie en missie Toetsing van persoonlijke culturen

22 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 4 Vertalen van visie en missie in concrete doelstellingen (via meetbare indicatoren)

23 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN Aanstellen van een facilitator of externe coach voor de procesbegeleiding van dit stappenplan

24 Visie (vertrekken van concrete bouwstenen uit persoonlijke visie) Wij vinden essentieel, bij kwaliteitsvolle zorg voor de pati ë nten, dat …………………………… Wij vinden de geplande samenwerking een meerwaarde voor de pati ë nt, omdat ……………. Wij vinden de geplande samenwerking een meerwaarde voor de deelnemende zorgverleners, omdat …………………

25 Missie (beknopt, ambitieus, concreet, creatief) Wij willen samen ……………………………… verwezenlijken/ bereiken (dit is de bestaansreden van onze samenwerking). Anders geformuleerd: De Mission Statement of kernopdracht van onze samenwerking, die deze kwaliteitsvolle zorg voor de pati ë nt wil garanderen, is: ………….

26 Strategisch plan (moet in lijn zijn met Visie en Missie) Wij doen ……………..op korte termijn (1 jaar) …………….. op lange termijn (3 of 5 jaar). prioriteiten stellen ifv - sterkte/ zwakte van het samenwerkingsverband - de prioriteiten van de pati ë nt - omgevingsfactoren (haalbaarheid/ uitvoerbaarheid). doelstellingen per prioriteit uitwerken: ………….... concreet actieplan per doelstelling uitwerken: …….. - wat - hoe - met welke middelen - tijdsplan - wie erbij betrekken - meetbare indicatoren (ivm evaluatie)

27 Visie : wij vinden Missie : wij willen Doelstellingen : wij doen

28 Visie : wij vinden… Vissie : wij willen... Doelstellingen : wij doen... …. continuïteit van zorgen voor de patiënt essentieel …. permanentie organiseren gedurende de week …. permanentieschema uit werken binnen x tijd start op tijdstip y evaluatie op tijdstip z permanentienetwerk

29 Huiswerk Netwerkpraktijk - november 2004 STAP 2: praktijkvorm = Netwerkpraktijk iedereen blijft op eigen praktijkadres werkzaam. avondwachten tijdens de week worden verdeeld over de 5 personen. vanaf 20.00 u tot 8.00 's morgens. er is 1 centraal nummer, doorgeschakeld naar GSM van de werkende arts.

30 Huiswerk Netwerkpraktijk - november 2004 STAP 3: gemeenschappelijk visie op huisarts geneeskunde & samenwerken continuiteit van zorgen met behoud van eigen vrije tijd. pt in nood kan van maandag tot vrijdag 24 op 24 bijgestaan worden en door samen te werken kunnen we dit aanbieden met behoud van eigen vrije tijd. geneeskunde moet toegankelijk zijn voor alle lagen van de bevolking. geen hoge drempel naar de patiënten toe gemoedelijke omgang met collega's. medisch handelen toetsen bij elkaar en items volgens EBM uitwerken binnen ons netwerk we streven een zelfde handeling na.

31 Huiswerk Netwerkpraktijk - november 2004 STAP 4: concrete doelstelling : elke praktijk blijft werkzaam op eigen praktijkadres. elk behoudt zijn eigen consultatie uren en afspraken de avondwachten worden verdeeld over de artsen. ze gaan in om 20.00 u zodanig dat we de patienten stimuleren om na 20.00u enkel nog omwille van dringende zaken op te bellen. vast overlegmoment op vrijdag. richtlijnen en standaarden bespreken en toepassen in de praktijk. zoeken momenteel naar mogelijkheid om EMD van elkaar te kunnen inkijken op afstand.

32 Waarom is het nodig veel tijd te besteden aan het eerste overleg ? Indien in de aanvangsfase niet alles tot in detail is uitgediept, kan dit bij de groei van het project tot conflicten leiden.

33 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 5 Inventariseren en invullen van deeltaken en mandaten Brainstorming

34 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 6 Verdelen van de taken en opstellen van een organigram procesbewaking vastleggen

35 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 7 Afspraken maken rond vormen van gestructureerd overleg Timing en frekwentie vastleggen Leren efficiënt vergaderen (communicatie : praten met elkaar is niet zo eenvoudig …) Bewaking van de uitvoering van beslissingen

36 Samenwerken = communicatie boodschapper boodschap ontvanger bedoeling effect inhoudelijk relationeel 20 % 80 % FEEDBACKFEEDBACK

37 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 8 Opstellen van een contract Advies van een jurist !

38 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een praktijkregister Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 9 Opstellen van een praktijkregister Tijdstip van evaluatie en bijsturing van dit register vastleggen

39 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN STAP 10 Bekendmaking van de nieuwe samenwerking aan …. strategie bepalen

40 Stap 1: omschrijven persoonlijke visie huisartsgeneeskunde Stap 2: zoeken welke praktijkvorm best bij die visie past Stap 3: bepalen van gemeenschappelijke visie en missie Stap 4: vertalen visie en missie in concrete doelstellingen Stap 5: inventariseren en invullen deeltaken en mandaten Stap 6: verdelen taken en opstellen organigram Stap 7: afspraken rond vormen van gestructureerd overleg Stap 8: opstellen van een contract Stap 9: opstellen van een huishoudelijk reglement Stap 10: bekendmaken aan patiëntenpopulatie GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN VERGEET NIET ! Evaluatie van de samenwerking (na zes maanden)

41 Een facilitator … levert geen inhoud voor de op te starten samenwerking, dit gebeurt door de toekomstige associ é s. … hij of zij heeft wel expertise in het begeleiden van het proces bij het opstarten van een samenwerking Het is een meerwaarde om iemand van buitenaf in te brengen : het helpt om idee ë n te laten los komen binnen de groep het helpt om tot aktie over te gaan het brengt veiligheid (verborgen agenda ’ s komen op tafel) het zorgt voor tijdswinst

42 AANBOD AAN ONDERSTEUNING

43 ONDERSTEUNING ROND SAMENWERKEN Modulaire cursus ‘ Opleiding Eerste lijns management ’ : 10 tal modules over 2 tot 3 jaar met thema ’ s rond kwalteitsmanagement praktijkorganisatie samenwerken …

44

45 Ondersteuning op maat facilitatoren 12 huisartsen met een theoretsiceh opleiding en specifieke training ivm procesbegeleiding van samenwerkingsprojecten. coaches psychologen / bedrijfsconsultenten getraind in het begeleiden van moeilijke situaties juriste hulp bij het opstellen van uw contract

46 Promotiepakket van HUSAM ter ondersteuning van jonge huisartsen die zich gaan associëren 10 gratis promotiepakketten - 2 per provincie. 2 faciliteringen van 2u om de samenwerking mee op gang te brengen 1 maal juridisch advies van 2u - hoe dit alles in een contract gieten - afleveren van een op maat uitgeschreven contract - 1ste zitting: uitwerken van gemeenschappelijke visie, missie, doelen; - 2de zitting: praktische taakverdeling en organiseren van overleg; opstellen praktijkregister voor praktische afspraken; bekendmaking van samenwerking.

47 Waarom? - uitwerken van gemeenschappelijk visie op samenwerking is essentieel voor welslagen van de associatie. - oudere collega vindt begeleiding in samenwerking vaak niet nodig … - soms moeilijk voor de jonge collega om in een gevestigde praktijk facilitering aan te vragen … - soms is er een meewerkende echtgenote die eigenlijk veel te zeggen heeft in de praktijk … - ……..

48 Provinciale steunpunten Limburg: Guido Nicolai – Luc Baeck Antwerpen: Eva De Bondt - Bart Van Baelen– Christian Hillemans. Oost-Vlaandern: Jean-Pierre – Philippe Charlier West-Vlaanderen: Luc Lalleman – Niek Vervaeck Vlaams-Brabant: Danielle Grouwels – Caroline Verlinde Alle verdere informatie : www.domusmedica.be HUisarts & SAMenwerking aanspreekpunt ivm samenwerken praktische regionale informatie verzamelen (via LOK’s), oa Welke samenwerkingsvormen zijn er in mijn regio? Met wie van gedachte wisselen over samenwerken? Wie zoekt er nog een associatie? … !! NIEUW !!

49 Provinciale steunpunten Limburg: Guido Nicolai – Luc Baeck Antwerpen: Eva De Bondt - Bart Van Baelen– Christian Hillemans. Oost-Vlaandern: Jean-Pierre – Philippe Charlier West-Vlaanderen: Luc Lalleman – Niek Vervaeck Vlaams-Brabant: Danielle Grouwels – Caroline Verlinde Alle verdere informatie : www.domusmedica.be HUisarts & SAMenwerking aanspreekpunt ivm samenwerken praktische regionale informatie verzamelen (via LOK’s), oa Welke samenwerkingsvormen zijn er in mijn regio? Met wie van gedachte wisselen over samenwerken? Wie zoekt er nog een associatie? … !! NIEUW !!


Download ppt "GOED SAMENWERKEN IN TIEN STAPPEN HUisarts & SAMenwerken - HU&SAM Leuven, 15 maart 2006 Danielle Grouwels Co ö rdinator Teammanagement en Praktijkorganisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google