De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haven van Rotterdam Rotterdam Mainport Havenlogistiek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haven van Rotterdam Rotterdam Mainport Havenlogistiek"— Transcript van de presentatie:

1 Haven van Rotterdam Rotterdam Mainport Havenlogistiek
Nature and functions of a port: Ports are necessary to enable trade between nations and are vital assets to a nations economy Ports must be competitive, efficient, safe, reliable and operate within social and environmental limits Port infrastructure requires public accessibility Port areas are fine locations for (water-side dependant) industrial activities (oil, chemicals) (Ppt. Gebaseerd op UK versie.) 2.2 Studie Opdracht 2.0

2 Wereld havens Top 10 Rotterdam Welke plaats staat rdam?

3 Europese havens Top 10 Wat is de top drie? Gemeten aan wat?

4 Rotterdam Hamburg - Le Havre range Hamburg Le Havre
Range: Lehavre dunkirk zeebrugge gent antwerpen rotterdam amsterdam bremerhafen bremen hamburg Rotterdam wordt wel de poort naar Europa genoemd. Goederenstromen uit de hele wereld komen naar Rotterdam en vinden van daaruit hun weg verder in Europa en natuurlijk ook andersom. Een goede topografische kennis van Europa en de rest van de wereld is voor een “Medewerker/Manager Havenlogistiek” dan ook een must. In deze studieopdracht wordt getoetst hoe het met je topografische kennis van de wereld staat. Lehavre Dunkirk Zeebrugge Gent Antwerpen Rotterdam Amsterdam Bremerhafen Bremen Hamburg

5 24/7 Logistiek knooppunt met een infrastructuur voor alle modaliteiten
Rotterdam Mainport Rotterdam Alle faciliteiten voor: Overslag Distributie Logistiek Industrie 24/7 Een logistiek knooppunt van diversen transportassen en middelen, aangesloten op internationale transportnetwerken: Het is 24 uur per dag bereikbaar voor alle soorten transport (modaliteiten), via een goede infrastructuur. Logistiek knooppunt met een infrastructuur voor alle modaliteiten

6 Het Rotterdamse havengebied
5 haven gebieden 2 5 4 1 3 Hoe heten deze haven gebieden? - Noordkant: 2Merwehaven Zuidkant : Waal- en Eemhaven 3Botlek 4Europoort 5Maasvlakte

7 1 Waal-/Eemhaven Uniport Containers en stukgoed
Lash, Hout producten, General cargo

8 1 STUKGOEDTERMINAL Laden van stukgoed
Een Terminal is een onderdeel van een haven bestaande uit een of meer ligplaatsen, speciaal ontworpen voor een bepaald soort lading. (Zo kennen we olie-terminals, kolen terminals, container terminals, Ro/Ro terminals etc.) Terminals kunnen in eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door : de havenautoriteiten, privaat kapitaal, of de scheepvaartmaatschappij, die de terminal alleen voor eigen gebruik in dienst heeft.

9 Merwehaven - Fruitport
2 Fruit Groenten Geconcentreerd fruitsap

10 2 FRUITTERMINAL Lossen van Stukgoed op pallets
Een Terminal is een onderdeel van een haven bestaande uit een of meer ligplaatsen, speciaal ontworpen voor een bepaald soort lading. (Zo kennen we olie-terminals, kolen terminals, container terminals, Ro/Ro terminals etc.) Terminals kunnen in eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door : de havenautoriteiten, privaat kapitaal, of de scheepvaartmaatschappij, die de terminal alleen voor eigen gebruik in dienst heeft.

11 3 Botlek Olie producten Chemicalien Agri-bulk Kolen Ander droog bulk
Olieraffinaderijen en chemische industrie Voorbeeld Vopak Olie producten Chemicalien Agri-bulk Kolen Ander droog bulk

12 4 Europoort Ruwe olie Chemicalien Agri-bulk Ro-Ro
Olieraffinaderijen en chemische industrie, diepgang beter dan Botlek gebied Ruwe olie Chemicalien Agri-bulk Ro-Ro

13 5 Maasvlakte Containers Ruwe olie Erts Kolen
Diepste haven (samen met de Europoort) van NL. Op en overslag, containers, droge en natte bulk. Industriële bedrijven. Containers Ruwe olie Erts Kolen (23 mtr diep)

14 Maasvlakte 2 Maasvlakte 2: ruimte voor kwaliteit Rotterdam wil de beste haven van de wereld zijn en haar positie als belangrijkste haven van Europa behouden. Speerpunten in de toekomststrategie van de Rotterdamse haven zijn containeroverslag, chemie en distributie. Om deze sectoren de kans te geven te groeien en te vernieuwen is ruimte nodig. Die ruimte kan worden gevonden met de aanleg van Maasvlakte 2, een nieuwe toplocatie met een uitstekende ontsluiting voor havengerelateerde bedrijvigheid. De Rotterdamse haven investeert in kwaliteit. Bijvoorbeeld door het stimuleren van slimme industrie, waardoor er milieuvriendelijker en effectiever kan worden geproduceerd. De groei van de haven richting zee zorgt voor ruimte in de stad. Bedrijven die dichtbij de stad hinder veroorzaken of daar uit hun jasje zijn gegroeid, kunnen naar het westen opschuiven. In de oude havengebieden die dan vrijkomen, kunnen nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden die bijdragen aan de versterking van de economie in en rond de stad. Gelijk met de aanleg van Maasvlakte 2, die uiteindelijk netto 1000 hectare groot moet worden, vindt bovendien natuurontwikkeling plaats. ‘Doorsteekvariant’ In Rotterdam wordt voortvarend gewerkt aan de realisering van Maasvlakte 2. Dat moet ook wel want de haven raakt vol. Daarom is er haast geboden. Lang had een eigen haveningang voor een goed bereikbare Maasvlakte 2 de voorkeur van Rotterdam. Het economisch tij is echter veranderd. Den Haag moet bezuinigen. Daarom heeft Rotterdam de zogeheten ‘Doorsteekvariant’ (zie plaatje onder) ontwikkeld, zonder eigen haveningang. Dit ontwerp is ruim 1 miljard euro goedkoper. De kosten van de ‘Doorsteekvariant’ zijn geraamd op € 2,3 miljard. Rotterdam vraagt Den Haag hierin bij te dragen.

15

16 2011

17 Kanalen Rotterdams Havengebied
Nieuwe Waterweg sinds 1866, directe verbinding met zee. Beerkanaal een kanaal tussen de Europoort en de Maasvlakte. Calandkanaal loopt vanaf Hoek van Holland parallel aan de Nieuwe Waterweg, en geeft toegang tot de industriegebieden in de Europoort. Hartelkanaal is een kanaal in de Europoort . Grote diepgang De haven van Rotterdam is diep genoeg om de grootste schepen ter wereld te ontvangen, zoals mammoettankers, ertscarriers en containerschepen. Daarvoor is voor de kust, in de Noordzee, de Eurogeul gegraven. De Eurogeul is 23 meter diep en heeft een lengte van 57 kilometer. In de haven zelf zijn de Nieuwe Waterweg, het Calandkanaal en het Hartelkanaal gegraven. Het Calandkanaal is geschikt voor de grootste, diepstekende schepen en geeft toegang tot de Maasvlakte en het Europoortgebied. De Nieuwe Waterweg loopt naar de andere havengebieden, die dieper het land in liggen. Door te baggeren blijven de vaargeul, de rivier en de havenbekkens op de juiste diepte. Dit gebeurt in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat. Eurogeul Voor de kust van de Noordzee is de Eurogeul gegraven. De Eurogeul is 23 meter diep en heeft een lengte van 57 kilometer. Nieuwe Waterweg In 1866 start het graven van een vaargeul zonder sluizen als definitieve monding van de Rijn en de Maas in de Noordzee. Deze directe verbinding met zee heet de Nieuwe Waterweg. In 1969 werd de Waterweg verdiept tot 62 voet. In 1971 is de geul geschikt gemaakt voor schepen tot 65 voet en in 1975 voor schepen tot 68 voet. De geul is inmiddels verder verdiept to 75 voet. De Nieuwe Waterweg leidt naar die gebieden in de haven die meer landinwaarts liggen. Beerkanaal Door de komst van steeds grotere olietankers wordt de haven in de jaren 50 uitgebreid met het Botlekgebied. Daarna volgt de ontwikkeling van de Europoort en de Maasvlakte, een verdere uitbreiding van de haven in de richting van de zee. Het sluitstuk van de werkzaamheden is het gereedkomen van de aanleg van het Beerkanaal en de aansluiting op het Calandkanaal in Het Beerkanaal is vernoemd naar een natuurgebeid (de Beer) dat moest wijken voor de ontwikkeling van de haven. Calandkanaal Het Calandkanaal is de verbinding van de zee met het 15 kilometer lange Europoort gebeid en de Maasvlakte. Het Calandkanaal is geschikt voor de schepen met de grootste diepte. Hartelkanaal Het graven van het Hartelkanaal was ook een onderdeel van de bouw van het Europoort gebied. Het is dé binnenvaartverbinding van de Europoort met het achterland.

18 Hinterlandconnections als concurrentiemiddel
Betuweroute Goederenstromen uit de hele wereld komen naar Rotterdam en vinden vanuit daar hun weg in Europa en natuurlijk andersom! Grote diepgang daardoor in staat de grootste schepen ter wereld te ontvangen. Daardoor een goede verbinding achterland. De Betuweroute verbindt de Maasvlakte met het achterland van Duitsland. Spoorlijn Rotterdam - Zevenaar, goederenvervoer, eigenlijk Betuweroute, maar in de media vaak aangeduid als de Betuwelijn: De Betuwelijn is de nieuwe goederenspoorlijn, van 160 km, die tussen Rotterdam en het Ruhrgebied ligt. De route van de Betuwelijn passeert vanuit de Rotterdamse havens o.a. Vuren aan de noordzijde van de A15. De werkzaamheden bij Vuren langs de snelweg A15 zijn gestart in 2001 en afgerond in  In 2007 reden er testtreinen om het spoor en de infrastructuur te testen. De oplevering van de spoorlijn stond gepland voor begin Uiteindelijk is dit uitgesteld tot 16 juni Op deze dag is de spoorlijn officieel geopend door koningin Beatrix. Het aantal treinen dat gebruik maakt van de het tracé van de Betuweroute tussen de haven van Rotterdam en de Duitse grens is over de jaren flink gestegen. In het eerste kwartaal van 2008 reden er ongeveer 1000 treinen. In het eerste kwartaal van 2009  reden er al ongeveer 2000 treinen en in het eerste kwartaal van 2010 was het al gestegen naar bijna 4000 goederentreinen. De Betuwelijn is hiermee nog steeds niet rendabel.(dd.2010)

19 3 Distriparken 2 3 1 Distripark Maasvlakte Distripark Eemhaven
1. Distripark Eemhaven specialiseert zich in high-quality producten 2. Distripark Botlek richt zich op chemicaliën 3. Distripark Maasvlakte is gericht op containers Distripark Maasvlakte De waarde toevoegende activiteiten zijn geconcentreerd in 3 Distriparken (afkorting van distributieparken). Redenen voor het aanleggen van Distriparken zijn: * zo aan te leggen dat er aansluiting is op alle transportmodaliteiten (truck, binnenvaartschip, kustvaartschip en trein); * alle bedrijven in het Distripark kunnen profiteren van de aanwezige faciliteiten, zoals Rail Service Centra, nabijgelegen containerterminals en telematicavoorzieningen; en * de douane kan zich daar vestigen en is dan voor ieder bedrijf in het park dichtbij. Voordelen: Operational cost savings Smaller stocks Saving on incoming transport Simpler communication More efficient distribution process Faster delivery times Het idee van de distriparken is eenvoudig. Zet bedrijven die gespecialiseerd zijn in groupage, opslag en distributie bij elkaar dicht bij een knooppunt van water-, weg- en spoorvervoer. Zorg voor een goed bedrijfsterrein, een goede infrastructuur en moderne communicatiemiddelen. En stimuleer de samenwerking tussen de bedrijven. De vraag naar distributie door verladers overzee en in het achterland doet de rest. Die vraag groeit, omdat steeds meer bedrijven ontdekken dat met de concentratie van hun distributie in Rotterdam flinke besparingen zijn te bereiken. Voor de overzeese producten is Rotterdam het centrale distributiepunt. Vanuit dit punt kunnen alle klanten in Europa snel en tijdig worden bediend. Distripark Eemhaven Het Distripark Eemhaven herbergt vooral bedrijven die gespecialiseerd zijn in de opslag en distributie van high-quality producten. Dit Distripark heeft een directe aansluiting met het Europese achterland middels de A15, een binnenvaart- en shortseaterminal, het Rail Service Center, de container terminals van Hanno Rotterdam, Uniport en ECT (Home Terminal), verschillende veelzijdige stuwadoors en de SCA Interforest terminal voor forest products. Het bedrijvenpark Waalhaven-Zuid ligt op slechts een steenworp afstand van Distripark Eemhaven. Dit bedrijvenpark biedt dezelfde uitstekende transportopties en heeft ruimte beschikbaar in bestaande bedrijfslocaties. Karakteristieken Distripark Eemhaven: Omvang: 65 hectares/161 acres; overdekte opslagcapaciteit: m2; Directe link met de containerterminals van ECT Home, Rotterdam Short Sea Terminals, het Rail Service Center and Hanno/Uniport, waar meer dan 2,5 miljoen TEU wordt overgeslagen; Verschillende toonaangevende logistieke dienstverleners en verladers zijn hier al te vinden, zoals Maersk Logistics, Nippon Express, Menlo Logistics, Geodis Vitesse, Ziegler, Hudig & Veder, VAT Logistics en Eurofrigo/Nicherei; Dichtbij stedelijk gebied. Distripark Botlek In Distripark Botlek zijn vooral bedrijven gevestigd die zich richten op opslag/distributie en groepagediensten. Een aantal daarvan is gespecialiseerd in chemische producten. Dit Distripark ligt in het hart van het petrochemische gebied, tussen de twee containerclusters. Het beschikt over een douanepost en heeft een directe aansluiting op de A15 en een binnenvaartterminal, waar ook kustvaarders worden behandeld. Eveneens bevinden zich in de directe nabijheid twee Rail Chemical Centers. Karakteristieken Distripark Botlek: Omvang: 104 hectares/257 acres; overdekte opslagcapaciteit: m2; Ruimte beschikbaar in bestaande bedrijfslocaties; Er zijn al verschillende toonaangevende logistieke dienstverleners en verladers te vinden, zoals Schenker Stinnes Logistics, Exel, Datema/Hellmann Worldwide Logistics, De Rijke, Damco Maritime en Henry Bath; Vrije kavels beschikbaar. Distripark Maasvlakte Distripark Maasvlakte is ontworpen om grootschalige distributieactiviteiten te centraliseren en zodoende de grip op de Europese distributie te versterken. Dit maakt Distripark Maasvlakte vooral interessant voor: producenten die hun eigen Europees Distributie Center willen opzetten; megacarriers op zoek naar manieren om de logistieke keten verder te penetreren; megadistributeurs die een maritieme hub voor hun Europese activiteiten willen opzetten; andere (wereldwijde) logistieke dienstverleners en Europese exporteurs op zoek naar een maritieme exporthub. Karakteristieken Distripark Maasvlakte: Omvang: 125 hectare/309 acres; overdekte opslagcapaciteit: tot dusver ongeveer m2, voldoende ruimte voor groei; Directe interne verbinding met de containerterminals van ECT Delta, APM en in de toekomst P&O Nedlloyd (cluster nu: meer dan 3,5 miljoen TEU, groeicapaciteit 3,5 miljoen TEU; Euromax 2,5 miljoen TEU meer). De interne verbinding is een afgesloten transportroute die fungeert als douanegebied. Goederen op deze transportroute bevinden zich officieel niet in de Europese Unie. Het feit dat douanedocumenten niet nodig zijn maakt de route hoogst efficiënt. Dit betekent besparing van tijd en dus een substantiële kostenreductie; Vijf transportmodaliteiten zijn beschikbaar binnen een straal van één kilometer: binnenvaart, spoor, weg, shortsea/feeder en deepsea; Verschillende toonaangevende logistieke dienstverleners en verladers hebben zich reeds gevestigd, zoals DHL, Epson, Reebok, Nippon Express, Hankook Tires, Eurofrigo (Nicherei) en Kloosterboer Logistics; Distripark Eemhaven 2 Distripark Botlek 3 1

20 Distriparken en Container terminals
Euromax terminal ECT Delta terminal Maersk Delta terminal ECT Home terminal Hanno Uniport Distripark Maasvlakte Activiteiten: Container stuffing and stripping Container storage and repair Warehousing (Re) packing Assembly Testing, labelling, sorting Invoicing Customs clearance Distribution to European destinations Distribution and warehousing Value-adding services Part of containercluster Close to: terminals, transport and facilitating companies Special connection: internal track Customs on site Highly skilled workforce, the latest in ICT Distripark Eemhaven Distripark Botlek

21 1 Eemhaven 1.Distripark Eemhaven 35 ha = 86,63 acres
Established in 1989 Close to urban area Medium sized distribution centers 1 1.Distripark Eemhaven Eemhaven

22 Distripark Eemhaven Eemhaven

23 2 Botlek 2. Distripark Botlek 90 ha = 222,77 Acres Established in 1991
Strong link to chemical cluster Medium / large sized distribution centers 2. Distripark Botlek 2 Botlek

24 Distripark Botlek Botlek

25 3 Maasvlakte 3. Distripark Maasvlakte 86 ha = 212,87 Acres
Established in 1997 Link to deep sea container terminal Large sized distribution centers 3. Distripark Maasvlakte 3 Maasvlakte

26 Distripark Maasvlakte

27 Rotterdam mainport Europees achterland: Rotterdam 375 millioen mensen
1,300 km 350 million people 950 km 220 million people 500 km 160 million people Europees achterland: 375 millioen mensen GNP 600 billioen US$ Buyers market Veel (kleinerel) landen complex / diverse markten Vraag verandert elke 300 km culturele verschillen zijn belangrijk Rotterdam Goederenstromen uit de hele wereld komen naar Rotterdam en vinden vanuit daar hun weg in Europa en natuurlijk andersom! Grote diepgang daardoor in staat de grootste schepen ter wereld te ontvangen. Daardoor een goede verbinding achterland. De Betuweroute verbindt de Maasvlakte met het achterland van Duitsland. De Europese markt is vanuit Rotterdam bereikbaar via vijf concurrerende modaliteiten: weg, spoor, binnenvaart, kustvaart en pijpleiding. Goederen die ’s morgens in Rotterdam arriveren, zijn nog dezelfde middag in bijvoorbeeld Duitsland, België, Frankrijk of Groot-Brittannië. Een van de grootste voordelen van Rotterdam is de ligging aan de monding van de rivieren Rijn en Maas. Hierdoor is tot diep in Europa efficiënt en voordelig vervoer per binnenvaartschip mogelijk.

28 Haven en Industriegebied in cijfers
Nummer 1 van Europa (2011) Nummer 5 van de Wereld (2011) zeeschepen per jaar (2011) binnenvaartschepen scheepvaartbewegingen 430 miljoen ton overslag (2010) 11 miljoen containers (gem.waarde: € ; computers € )

29 Wat hebben we deze les behandeld?
Samenvatting Wat hebben we deze les behandeld? RECAP - Klassikale samenvatting.

30 Haven van Rotterdam Rotterdam Mainport Havennummers Havenlogistiek
Elk bedrijf en elke locatie in de Rotterdamse haven heeft een havennummer. De nummers lopen van oost naar west. Op de noordelijke (rechter) rivieroever lopen de nummers van 100 tot 1000, op de zuidelijke (linker) rivieroever van 1000 tot 9900. De havennummers zijn terug te vinden op de bewegwijzeringsborden, langs alle wegen in en rond de Rotterdamse haven. Weet u het havennummer van het bedrijf , dan kunt u de aanwijzingen op de borden volgen. Bij de ingang, loods of hek van uw bestemming vindt u het havennummer terug. Informatiepanelen Kent u het havennummer van uw bestemming niet, dan kunt u dit opzoeken in de alfabetische lijst van bedrijven bij een van de informatiepunten. Deze zijn te vinden bij benzinestations of parkeerplaatsen op de aanvoerwegen naar Rotterdam. Deze informatiepanelen - voorzien van een kaart van de Rotterdamse haven - worden langs de snelwegen aangegeven met dit bord. [foto P I Tanken] Bij de drie Distriparken (Eemhaven, Botlek en Maasvlakte) en bij bedrijventerrein Waalhaven-Zuid staan panelen met lokale informatie over havennummers. Gevaarlijke stoffen Vervoert u gevaarlijke stoffen, dan dient u de gevaarlijke stoffenroute te volgen. Daardoor moet u soms afwijken van de nummers die de borden aangeven. U komt echter steeds weer terecht op de route van de havenbewegwijzering Oeverfrontnummers Ook het gehele oeverfront langs de rivier, kanaal of havenbekken is genummerd met iedere 100 meter een oeverfrontnummer. Deze zijn te vinden op kaden, glooiingen, taluds en steigers. De systematiek is dezelfde als bij de havennummers (van oost naar west, op de noordelijke (rechter) oever van , op de zuidelijke (linker) oever van ). Ieder havenbekken heeft een aparte nummerserie. Mede daarom is de nummering niet altijd doorlopend. Afhankelijk van de lengte van het oeverfront heeft een bedrijf een of meerdere oeverfrontnummers die in de meeste gevallen corresponderen met het havennummer. 2.2b Studie Opdracht 2.0

31 Havennummers Centrum

32 Havennummers Merwehaven

33 Havennummers Botlek, Pernis

34 Havennummers Botlek

35 Havennummers Europoort

36 Maasvlakte 2 Havenlogistiek

37 Maasvlakte 5


Download ppt "Haven van Rotterdam Rotterdam Mainport Havenlogistiek"

Verwante presentaties


Ads door Google