De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2. Communicatie in een bedrijf 1 Kan een organisatie ook communiceren? Met wie allemaal? Waarover? Waarom?

Verwante presentaties


Presentatie over: "2. Communicatie in een bedrijf 1 Kan een organisatie ook communiceren? Met wie allemaal? Waarover? Waarom?"— Transcript van de presentatie:

1 2. Communicatie in een bedrijf 1 Kan een organisatie ook communiceren? Met wie allemaal? Waarover? Waarom?

2 Drie deelgebieden communicatie: –Concerncommunicatie (jaar 1) –Marketingcommunicatie (jaar 2) –Interne Communicatie (jaar 3)

3 Waarom zou een organisatie communiceren? 3

4 Concerncommunicatie (Communicatie waarbij de organisatie als geheel centraal staat) Doel: –Positief beeld creëren van de organisatie Beeld  Identiteit en Imago http://www.creatie.nl/creatie/select/expression/86438.do http://www.youtube.com/watch?v=tgiW8KqBthg

5 Imago (Hoe zien andere jou?) Identiteit (Hoe zie jij jezelf?) 5 3. Imago en Identiteit

6 Corporate Imago = Het beeld dat publieksgroepen hebben van een organisatie. 6

7 Corporate imago

8 Belang goed imago

9 Imagoniveaus LandDuitsland BrancheSchoenen BedrijfBirkenstock MerkBirkenstock ProductTeenslipper GebruikerTeenslipperdrager

10 Factoren voor imagovorming Uitgezonden signalen (gedrag) Eigen ervaringen Beïnvloeding door anderen Journalistieke uitingen Betaalde communicatie (marketingcommunicatie) INVLOED↓INVLOED↓

11 Corporate Identiteit = het beeld dat de organisatie van zichzelf heeft en wenst uit te stralen (kernwaarden, hart & ziel) Waar staat de organisatie voor? –Zie je terug in bijvoorbeeld de visie v/e bedrijf Wat straalt de organisatie uit? –Zie je terug in bijvoorbeeld de huisstijl v/e bedrijf (volgende week meer hierover)

12 Relevantie identiteit Is bindmiddel tussen medewerkers Vergroot motivatie eigen medewerkers Interne duidelijkheid wekt vertrouwen naar externe publieksgroepen

13 Les 2 13

14 2. Corporate identity-mix

15 Persoonlijkheid Hetgeen de organisatie karakteriseert (ziel van het bedrijf): Persoonlijkheid komt tot uiting in kernwaardes. 15

16 Gedrag Dagelijks handelen van medewerkers, omgaan met klanten en omstanders 16

17 Communicatie Berichtgeving middels folders, brochures, advertenties, internetpagina etc.. 17

18 Symboliek Het ‘visuele beeld’ van de organisatie; bijvoorbeeld huisstijl, logo, mascotte 18

19 3. Huisstijl = visuele identiteit van een organisatie Doel –Vergroting herkenbaarheid –Bindend element tussen alle uitingen –Visuele vertaling van de identiteit –Kwaliteitsonderstreping –Interne functie

20 Voordelen huisstijl verduidelijking identiteit vergroting eenheid/uniformiteit kostenbesparing verkoopbevordering

21 Wanneer een nieuwe huisstijl? Beleidsomwenteling die gepaard gaat met nieuwe identiteit Verzelfstandiging Uitbreiding activiteiten, ontwikkeling nieuwe producten / diensten Verandering van status ‘Updating’ Fusie, reorganisatie of verhuizing

22 Basiselementen huisstijl Logo: woordmerk + beeldmerk Kleur: –symbolische waarde –emotionele waarde –Signaalwaarde Typografie Fotobeleid

23 Woordmerk Bekijk de woordmerken van onze hogeschool en van de 50ste verjaardag van de EU. Probeer te beschrijven wat het merk wil zeggen met de typografie en het kleurenschema.

24 Ander logo, ander imago? http://www.omroepbrabant.nl/?news/125364862/Bavaria+presenteert+nieuw+logo.aspx

25 4. Identiteitsstructuren Monolitische identiteit Endorsed identiteit Branded identiteit

26 Les 3 26

27 Communiceren, hoe gaat dat eigenlijk?? 27

28 2. Basismodel communicatie 28 zender boodschap medium ontvanger

29 2. Basismodel communicatie compleet 29 zender boodschap medium ontvanger terugkoppeling feedback encoderendecoderen

30 Wat is communicatie? Definitie Communicatie is het proces waarbij de zender de intentie heeft via een medium een boodschap over te brengen naar één of meer ontvangers.

31 Vormen van communicatie VocaalNon-vocaal VerbaalGesproken woord, auditief Geschreven/gedrukt woord, visueel Non- verbaal Spreekwijze, toon, intonatie, volume Gebarentaal, uiterlijk, gelaatsuitdrukking, kleding, kleuren, visueel, tactiel (voelen), gustatorisch (proeven), olfactorisch (ruiken)

32 Verschillende vormen van communicatie vanuit een organisatie Public relations Reclame Voorlichting Propaganda 32

33 Interpersoonlijke communicatie vs. massacommunicatie 33 Interpersoonlijke communicatie Massacommunicatie

34 Interpersoonlijke communicatie vs. massacommunicatie InterpersoonlijkMassa Feedback ontvangen +- Boodschap aan te passen aan persoon +- Effect direct zichtbaar en te meten +- Ontvanger kan zich ontrekken aan media + (lastig) - (makkelijk) Gedragsverandering mogelijk +- Kosten per persoon - (duur) + (goedkoop) 34

35 Invloed van massmedia Hoe groot is de invloed van massamedia? 35

36 Invloed van massamedia 1.One step flow theorie 2.Two step flow theorie 3.Agendasettingstheorie 4.The medium is the message theorie 5.Uses-and-gratifications theorie 6.Selectieve perceptie theorie 36

37 Les 4 37

38 38 http://nos.nl/video/181941-zomercolumn-spruitjeslucht-in-bleiswijk.html

39 Wat vinden jullie? Wat is het probleem? Wat zijn de oorzaken van dit probleem? Wat vind je van de oplossing? 39

40 Het Communicatieplan: algemeen model 1.Probleem 2.Analyse 3.Communicatiedoelgroepen 4.Communicatiedoelstellingen 5.Boodschap 6.Communicatiestrategie 7.Communicatiemiddelen 8.Tijdsplanning 9.Budget 10.Evaluatie

41 1. Het probleem Beschrijf dit als een vraag.. Hoe kunnen we.. 41

42 2a. Externe analyse Inzicht in ontwikkelingen in de omgeving die ingrijpende gevolgen voor organisatie kunnen hebben DESTEP

43 Voorbeelden communicatie en externe analyse

44 2b. Interne analyse Product Logistiek Techniek Personeel Financiën Management Organisatie Strategie Inzicht in het functioneren van de organisatie zelf

45 3. Publieksgroepen en Doelgroepen Publieksgroep –Een maatschappelijke groep waarmee een organisatie een relatie onderhoudt Doelgroep –De publieksgroep(en) waarop je je communicatieplan richt

46 Publieksgroepen Algemeen maatschappelijke Financiële-commerciële Politieke-maatschappelijke Interne Intermediairs/ tussenschakels Remember eerste les: doel concern communicatie = positief beeld creëren van de organisatie bij de verschillende publieksgroepen

47 Doelgroep Segmenteren = verder onderverdelen Waarom segmenteren? –Doelgroep is te groot –Doelgroep is te heterogeen –Doelstelling van je plan heeft meer kans van slagen! –Voorkeur voor inzet van verschillende boodschappen en/of middelen

48 Doelgroepsegmentatie 1 Geografisch –Waar is doelgroep gelokaliseerd? –Land, regio, gemeente of postcodegebied Demografisch –Persoons- of huishoudengebonden kenmerken zoals: –Leeftijd –Geslacht –Burgerlijke staat –Gezinssamenstelling –Woonsituatie http://www.youtube.com/watch?v=kqnT__P7qbg

49 Doelgroepsegmentatie 2 Socio-economisch –Kenmerken die een indeling naar welstand mogelijk maken  Inkomen, beroep, opleiding, sociale klasse Psychografisch (lifestyle) –Houding, interesse en opinie van een persoon  o.a. politieke overtuiging, milieu, geloof, informatiebehoefte, mediaconsumptie

50 Doelgroepsegmentatie 3 Gebruik/verbruik –Vaste gebruikers/klanten versus potentiële gebruikers/klanten wat betreft koop- en gebruikgedrag Levenscyclus –Samenlevingsvorm in combinatie met inkomen en leeftijd. Elke fase staat voor een ander marktsegment!

51 Les 5 51

52 Communicatieplan: algemeen model 1.Analyse 2.Communicatiedoelgroepen 3.Communicatiedoelstellingen 4.Boodschap 5.Communicatiestrategie 6.Communicatiemiddelen 7.Tijdsplanning 8.Budget 9.Evaluatie

53 Stap 3: Communicatiedoelstelling Wat is een doelstelling? Wat voor doelstellingen kan een bedrijf hebben? 53

54 Doelstellingen: 3 niveaus! Ondernemingsdoelstelling –Voor 01-01-2013 een rendement op geïnvesteerd vermogen behalen van 10% Iedereen in het hele bedrijf werkt hier (in)direct aan mee…

55 Doelstellingen: 3 niveaus! Marketingdoelstelling –Voor 01-01-2013 het marktaandeel vergroten van 20% naar 25% 55 Alleen de afdeling die zich bezig houdt met (het bewerken van) de klanten werkt hier aan mee… Vaak noemen we dat de marketing- afdeling

56 Doelstellingen: 3 niveaus! Communicatiedoelstelling –Voor 01-01-2013 de spontane naamsbekendheid bij de doelgroep vergroten van 60% naar 80% 56 Iedereen binnen het bedrijf die te maken heeft met de gekozen doelgroep werkt hier aan mee… Een communicatie- doelstelling kan dus weer sub-doelstelling voor de marketing- afdeling zijn.

57 Communicatiedoelstelling Richt zich ALTIJD op Kennis Houding Gedrag 57 Kun je een voorbeeld bedenken?

58 Communicatiedoelstelling Richt zich ALTIJD op: Kennis -> iets weten - kennis merk, naamsbekendheid Houding -> iets vinden - imago, betrokkenheid Gedrag -> iets doen - actie 58

59 Communicatiedoelstelling Voorbeelden Kennis - Voor 01-01-2013 de spontane naamsbekendheid bij de doelgroep vergroten van 60% naar 80% Houding - Voor 01-01-2013 bij 50% van de doelgroep een positief imago realiseren Gedrag -> Voor 01-01-2013 heeft 20% van de doelgroep een aankoop gedaan 59

60 Communicatiedoelstellingen Forumleer ALTIJD SMART!! Wat is SMART?

61 Communicatiedoelstellingen SMART!! Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden

62 Voorbeelden communicatiedoelstellingen –Voor 01-01-2011 de spontane naamsbekendheid bij de doelgroep vergroten van 60% naar 80% –Voor 01-01-2011 weet 75% van de doelgroep dat organisatie X een nieuwe vestiging gaat openen in plaats Y –Voor 01-01-2011 heeft 35% van de doelgroep een proefrit gemaakt in het nieuwste model van automerk X –Voor 01-01-2011 is 80% van de doelgroep tevreden na de aanschaf van product X –Voor 01-01-2011 heeft 40% van de doelgroep een positief beeld bij organisatie X –Voor 01-01-2011 heeft 50% van de doelgroep informatie opgevraagd over product X

63 STAP 4. De boodschap = de belofte aan de ontvangers, de pay-off Afstemmen op de kernwaarde(n) Aanpassen aan de verwachtingen en kenmerken van elke doelgroep http://www.axe.nl/acties/axedry/

64 Les 6 64

65 Communicatieplan: algemeen model 1.Probleem 2.Analyse 3.Communicatiedoelgroepen 4.Communicatiedoelstellingen 5.Boodschap 6.Communicatiestrategie 7.Communicatiemiddelen 8.Tijdsplanning 9.Budget 10.Evaluatie

66 STAP 6. Communicatiestrategie –Hoe ga je de boodschap communiceren met de doelgroep? Zomaar wat mogelijkheden… -doelgroep zelf nieuwsgierig maken… -met veel humor… -met veel serieuze informatie… -met veel persoonlijk contact… -etc…

67 STAP 7. Communicatiemiddelen Visuele media Auditieve media http://www.rab.fm/uploads///images/commercials/Renault%20-%20Eco%202%202007.mp3 Audiovisuele media http://www.youtube.com/watch?v=BSKRISfOGf0

68 Stap 7: communicatiemiddelen Dagbladen Tijdschrift Televisie Radio Internet Social Media Buitenmedia 68 - Welke communicatiemiddelen kies je?

69 Dagbladen 69 Voordelen? Nadelen?

70 Tijdschrift Publiekstijdschriften Special interestbladen Sponsored magazines Vakbladen 70 Voordelen? Nadelen?

71 Televisie 71 Voordelen? Nadelen?

72 Radio 72 Voordelen? Nadelen?

73 Internet E-mail Websites Banners Video’s Apps Social media 73 Voordelen? Nadelen?

74 Buitenmedia 74 Voordelen? Nadelen?

75 STAP 8. Tijdsplanning Afstemmen communicatieactiviteiten Denk ook aan tijd voor ontwerpen en ontwikkelen advertenties, spots e.d. Maak een tijdschema!

76 STAP 9. Budget Taakstellende methode Uitgaven in voorgaande jaren Omzetpercentagemethode Concurrentiegeoriënteerde methode Anticyclische methode Sluitpostmethode

77 Les 7 77

78 2. Case 78

79 3. Tentamenstof Boek H1 t/m H3 Marcom Sheets Case 79

80 4. Voorbeeld tentamenvragen 1. Waaronder valt een Postbus 51-spotje waarin jongeren worden aangespoord te vrijen met condoom? A.reclame B.propaganda C.voorlichting D.public relations 2. Waaruit bestaat de corporate identitymix? A.het (gewenste) imago en de (gewenste) identiteit B.het logo, de typografie, de kleur en de beelden C.de persoonlijkheid die zich uit in het gedrag, de symboliek en de communicatie D.branded, endorsed of monolithisch merkbeleid 80 10 multiplechoice vragen ter waarde van 30 v/d 100 punten

81 Voorbeeld tentamenvragen 1a. Na alle commotie rondom InHolland wil de school uiteraard het aantal inschrijvingen graag weer zo snel mogelijk weer laten toenemen. Daartoe hebben zij een communicatieplan opgesteld. Op welke doelgroep zal InHolland zich richten in haar communicatieplan? Beschrijf deze zo gedetailleerd mogelijk, met behulp van minimaal 2 segmentatiecriteria en geef ook aan welke criteria je hebt gebruikt. 1b. Formuleer een passende communicatiedoelstelling (zo SMART mogelijk) behorend bij het communicatieplan van InHolland 81 4 open vragen (a,b,c,d,) ter waarde van 70 v/d 100 punten


Download ppt "2. Communicatie in een bedrijf 1 Kan een organisatie ook communiceren? Met wie allemaal? Waarover? Waarom?"

Verwante presentaties


Ads door Google