De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom

2 Er zijn 100 vragenlijsten uitgegeven ά 26 vragen.
Uitslag vragenlijst naar aanleiding van het vorig jaar gepresenteerde beleidsplan. Er zijn 100 vragenlijsten uitgegeven ά 26 vragen. Er zijn 63 vragenlijsten terug ontvangen. De antwoorden waren in eens, beetje eens, beetje oneens en oneens te beantwoorden en omdat: om antwoorden toe te lichten. De uitslag staat in een staafdiagram en is in procenten (%) per vraag.

3 De volgende vragen konden worden ingevuld.
1. Het werken met een jaarplan schept duidelijkheid. 2. Werken met projecten schept duidelijkheid. 3. Ik vind het prettig dat ik zelf kan kiezen waar ik aan mee doe. 4. Kiezen voor een project schept wel verplichtingen. 5. De keuze van de projecten is goed. 6. We bereiken met de projecten een brede publiek. 7. Het is leuk om met andere mensen te zingen. 8. Ik vind het goed om de lat zo nu en dan hoger te leggen (bv. Uit het hoofd zingen). 9. Ik vind het logisch dat ik extra moet betalen voor een project. 10.De duur van de projecten is goed. 11.Het is niet nodig om aan elke activiteit een project te koppelen.

4 12. Door de projecten voel ik mij minder verbonden met Pur
Sang. 13. Het doel van het werken met projecten is bereikt. 14. Er is op donderdag voldoende tijd om te repeteren. 15. De repetitietijd wordt efficiënt benut. 16. Thuis studeren is een uitkomst. 17. Drie uur repeteren is te veel. 18. Het is geen bezwaar dat de repetitietijd tijdelijk wordt verschoven. 19. Voor het komende jaar zou ik graag dit project willen. 20. Er is voldoende tijd om het repertoire te verbreden. 21. De muziekcommissie kiest passend repertoire

5 22. Er is voldoende afwisseling in repertoirekeuze.
23. Het leukste project vind ik: 24. Belangrijke informatie wordt voldoende op tijd verstrekt. 25. Door de nieuwsbrief ben ik op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging. 26. Ik ben tevreden over de communicatie via internet. Enquete: extra opmerkingen. Er is goed gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om te reageren. Onze hartelijke dank hiervoor.

6 1. Het werken met een jaarplan schept duidelijkheid.
2. Werken met projecten schept duidelijkheid. 3. Ik vind het prettig dat ik zelf kan kiezen waar ik aan mee doe. 4. Kiezen voor een project schept wel verplichtingen.

7 1. Het werken met een jaarplan schept duidelijkheid.
Bijna iedereen is het met deze stelling eens, al is het wel even wennen en zijn er verbeter punten (bijv. repetitietijd en op tijd aanleveren van stukken). Je weet van te voren wat er gaat gebeuren en waar je naar toe werkt. Belangrijk dat het bestuur van tevoren polst of er draagvlak is voor plannen. 2. Werken met projecten schept duidelijkheid. Meningen wisselen. Merendeel eens of beetje eens. Veel mensen vinden het prettig om zelf te kunnen bepalen waar ze wanneer aan mee doen. Er zit een begin en eind aan een project, daarna is het weer gewoon. Er zijn zorgen over de betrokkenheid en mogelijke versnippering van Pur Sang leden.

8 3. Ik vind het prettig dat ik zelf kan kiezen waar ik aan mee doe
Ook hier veel eens -stemmers. Je kunt zelf kiezen en zingen wat je leuk vindt. Aandachtspunten: meerdere projecten op één avond is teveel. Er zijn te veel wisselingen en dat brengt onrust. Ook “vrijblijvendheid” wordt genoemd. Ook: Er kan teveel wachttijd zitten tussen de projecten of het eigen koor. Bijvoorbeeld: festival en shanty- repetitie. 4. Kiezen voor een project schept wel verplichtingen. Bijna iedereen eens, om verschillende redenen. Als je je opgeeft moet je er ook zijn, om een goede prestatie neer te kunnen zetten. Ik wil geen verplichtingen dus ik kies niet. Projectleden van buitenaf hebben nu niet de verplichting om mee te doen aan nevenactiviteiten.

9 5. De keuze van de projecten is goed.
6. We bereiken met projecten een breder publiek. 7. Het is leuk om met andere mensen te zingen. 8. Ik vind het goed om de lat zo nu en dan wat hoger te leggen (b.v. uit het hoofd zingen).

10 5. De keuze van de projecten is goed.
Meningen zijn verdeeld. Van “goede keuze” via “te kort om te oordelen” naar “niet te veel tegelijk” en “te veel onrust.” 6. We bereiken met de projecten een breder publiek. De meeste stemmen gaan naar eens of beetje eens. We scheppen de mogelijkheid. Er hebben zich flink wat mensen van buitenaf opgegeven (tieners, concours) die dat anders niet hadden gedaan. Het levert alleen geen nieuwe leden op. Er mag wel meer actief geworven worden. Pur Sang mag er niet minder aandacht door krijgen.

11 7. Het is leuk om met andere mensen te zingen.
Merendeel eens. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd. Beter samen zingen dan samen ruzie maken. Je staat ook eens naast iemand anders en er ontstaan andere contacten. Het zou mooi zijn als deze mensen ook lid zouden worden. Saamhorigheidsgevoel Pur Sang is belangrijk en moet ook blijven! 8. Ik vind het goed om de lat zo nu en dan hoger te leggen (bv. uit het hoofd zingen). Meningen variëren. Een deel van de leden geniet van de uitdaging om uit het hoofd te zingen en thuis te studeren. Meer bewegingsvrijheid en andere uitstraling als je uit het hoofd zingt. Een deel studeert wel thuis maar wil of kan niet uit het hoofd. Tegenstemmers maken duidelijk dat je ook met boek erg mooie optredens kunt verzorgen. En: als je voor je ontspanning komt zingen hoeft de lat niet te hoog te liggen.

12 9. Ik vind het logisch dat ik extra moet betalen voor een project.
10. De duur van de projecten is goed. 11. Het is niet nodig aan elke activiteit een project te koppelen. 12. Door de projecten voel ik mij minder verbonden met Pur Sang.

13 9. Ik vind het logisch dat ik extra moet betalen voor een project.
Veel mensen vinden het logisch dat je meer betaalt als je meer zingt. Er zijn immers meer kosten. Maar er moet wel verschil zijn tussen project- en vaste leden. Er moet een goede verdeelsleutel zijn, ook voor als je tijdelijk maar één uur zingt. Projectleden zouden het eigen project moeten bekostigen, dus los van de “pot” van de GZS. Een aantal mensen vindt de contributie hoog genoeg zeker, als daar ook de nevenactiviteiten worden bijgeteld. 10. De duur van de projecten is goed. Omdat het projecten zijn is het goed te overzien. Tijdelijk iets anders doen, en daarna weer “gewoon”. Niet te veel projecten tegelijk en misschien ook niet ieder jaar. Belangrijk dat de repetitietijd voldoende is/ blijft, vooral ook de tijd van Pur Sang.

14 11. Het is niet nodig om aan elke activiteit een project te koppelen.
Hier is bijna iedereen het mee eens. Projecten moeten op zichzelf staan en moeten ergens naar toe werken. Dat kan ook los van de normale Pur Sang- activiteiten. Ook ruimte laten voor leuke dingen met alleen Pur Sang. De balans tussen “gewoon lekker zingen” en “het ergens voor doen” is belangrijk. Als er een project is, dan moet het wel heel duidelijk zijn voor iedereen. 12. Door de projecten voel ik mij minder verbonden met Pur Sang. Verdeelde meningen, met meer eens- stemmers om allerlei verschillende redenen. Doordat er veel verschillende samenstellingen zijn krijgt Pur Sang als één club minder aandacht. Leden komen en gaan op verschillende tijden. Het zou anders voelen als de projecten los staan van de repetitietijd/ avond van Pur Sang. Ook: de balans was tot nu toe goed en het heeft tijd nodig om te groeien. De focus zou meer op “ik ben lid van GZS” moeten liggen dan op “ik ben lid van Pur Sang”.

15 13. Het doel van de projecten is bereikt.
14. Er is op donderdag voldoende tijd om te repeteren. 15. De repetitietijd wordt efficiënt benut. 16. Thuis studeren is een uitkomst.

16 13. Het doel van het werken met projecten is bereikt.
Verschil van mening. Doorgaan! “We zijn nog maar net begonnen”, “men heeft de GZS op de kaart gezet” en “er zingen nu meer mensen”. Nu met kappen! “Er komen te weinig mensen op af”, “er zijn geen nieuwe leden bijgekomen” en “Pur Sang wordt uitgehold”. 14. Er is op donderdag voldoende tijd om te repeteren. Zeer sterk verdeelde meningen. Door de wisselingen is er nu minder werkelijke repetitietijd, maar de repetities kunnen ook efficiënter worden benut (rumoer, kletsen, pauzes). De periodes tussen verschillende optredens is soms te kort. Leden van het shantykoor zouden graag op een ander tijdstip repeteren.

17 15. De repetitietijd wordt efficiënt benut.
Meerdere meningen. Het evenwicht tussen presteren en ontspanning moet goed zijn. Op dit moment kan er wel wat meer structuur zijn. Op tijd beginnen, meer aandacht voor de dirigent en meer concentratie. Het zou helpen als het projectkoor op een andere avond zingt. 16. Thuis studeren is een uitkomst. Het gros van de mensen is het er een beetje of helemaal mee eens. Als je een repetitie mist of je beter wilt voorbereiden. Handig als je een computer hebt en er mee om kunt gaan, Niet handig voor mensen die niet de mogelijkheid hebben.

18 17. Drie uur repeteren is te veel.
18. Het is geen bezwaar dat de repetitietijd tijdelijk wordt verschoven. 20. Er is voldoende tijd om het repertoire te verbreden. 21. De muziekcommissie kiest passend repertoire.

19 17. Drie uur repeteren is te veel.
Veel mensen vinden 3 uur teveel. Het is een aanslag op je stem. De aandacht verslapt op den duur. 19.00 uur is te vroeg en daarom te veel. 18. Het is geen bezwaar dat de repetitietijd tijdelijk wordt verschoven Verdeeldheid. 19.00 uur is voor veel mensen te vroeg, voor anderen maakt het niet uit, die houden toch al rekening met de zang op donderdag. Er is wel begrip voor het feit dat er een keer deze keuze is gemaakt, maar dit moet niet te vaak. De meeste mensen willen de tijd van Pur Sang graag vasthouden. Dus gewoon van tot Voor shantyleden is de repetitietijd te laat. Een ander tijdstip zou misschien meer leden opleveren.

20 20. Er is voldoende tijd om het repertoire te verbreden.
Ook hier veel meningen. Het lukt wel als iedereen dat wil. We zingen wel vaak dezelfde nummers. Ook omdat de tijd nog wel eens ontbreekt. We moeten niet te veel willen en nummers kiezen die passen bij het koor. Smaken verschillen. Er mag meer klassiek komen. Een aantal mensen vindt dat er op dit moment te veel popmuziek op het repertoire staat. 21. De muziekcommissie kiest passend repertoire Eens, of een beetje eens het meeste gekozen. Er is een afwisselend repertoire, wat de ene keer meer aanspreekt dan de andere. Je kunt het nooit alle leden tegelijk naar de zin maken. Er wordt meerdere keren aangegeven dat er meer klassiek gezongen mag worden, of oude nummers uit het archief.

21 22. Er is voldoende afwisseling in repertoire keuze.
24. Belangrijke informatie wordt voldoende op tijd verstrekt. 25 Door de nieuwsbrief ben ik op de hoogte van wat er speelt binnen de vereniging. 26. Ik ben tevreden over de communicatie via internet,

22 22. Er is voldoende afwisseling in repertoirekeuze.
Ja, volgens de meeste mensen, er is voor elk wat wils. Maar: we zingen soms te lang/ te vaak dezelfde nummers (Bohemian, Mooiste meid) en alleen oe’s en aa’s zingen verveelt gauw. Ook hier de vraag om wat vaker klassieke nummers op het repertoire te zetten. 24. Belangrijke informatie wordt voldoende op tijd verstrekt De meeste mensen vinden dat informatie meestal wel op tijd gegeven wordt. Er zijn aandachtspunten aangegeven: Info kan duidelijker, breder en nog eerder/ meer op lange termijn gegeven worden (bijvoorbeeld welke nummers we zingen). Er kan meer gebruik worden gemaakt van de computer. Iemand vraagt zich af of het bestuur wel voldoende openheid geeft aan de leden.

23 25. Door de nieuwsbrief ben ik op de hoogte van wat er speelt binnen
de vereniging. Uit de stemmen blijkt dat de nieuwsbrief als belangrijk wordt ervaren. Je blijft hierdoor op de hoogte. Hij mag wel wat vaker uitgekomen en er wordt opgemerkt dat de nieuwsbrief wel eens uitgebreider is geweest. 26. Ik ben tevreden over de communicatie via internet. De meeste leden zijn tevreden over communicatie via internet. Het is van deze tijd, snel en goedkoop. Maar: Er kan nog meer en beter gebruik van worden gemaakt en de site moet beter worden opgezet. Er zijn ook uitgesproken tegenstemmers, die vinden dat communicatie niet via internet kan en moet.

24 Vraag 19. Voor het komende jaar zou ik graag dit project willen.
Geen personen Ierse muziek Ideeën samensmelten, bv. Tunes, dames shanty. Klassiek personen Popsongs Musical personen Operette Kerstkoor ipv. Pur Sang Streektaal Drentse liedjes )D. Lohues, Mooi Wark, H&R) Gregoriaans Keltisch Kerst met ouderen en kinderen Songfestival Tieners Country Nederlandstalig Close Harmony Barbershop Schubert-project Beatles

25 Vraag 23. Het leukste project vind ik,
Kerst-project % Tiener-project % Festival-project Hoogeveen % Concours-project Hoogeveen % De Uitdaging %. totaal

26 Enquete : extra opmerkingen
Ga zo door Idee: uitvoering splitsen: zaterdag voor Pur Sang, JB en project, zondag jeugd en tienerkoor. Positief over projecten, maar wel buiten reguliere repetitietijd. Nieuw repertoire niet perse nodig dat het moeilijk is. Blijf motiveren Nazitten koesteren Optie: projectenfestival op en om de Brink. Bestuut neemt goede beslissingen.: stilstaan is achteruit gaan. Al met al is er lef voor nodig om iets gedaan te krijgen. Dit gaat niet zomaar. Dikke pluim. Gezelligheid PS wel wat verloren. Te weinig verbonden met uitvoering. Te weinig optreden Versnippering van de vereniging. Samen zingen is uitgangspunt. Doel is niet: beste worden

27 Enquete : extra opmerkingen
Liever geen projecten, levert geen nieuwe leden op. Weer terug naar oude manier: zingen van uur tot uur. Als we allemaal de neuzen weer de zelfde kant op krijgen zal PS blijven bestaan. De nummers voor van de bassen zijn vaak te hoog. Repetitietijd van het shantykoor is te laat. Dirigent moet geen beletsel zijn voor een andere repetitietijd. Kan er alsnog een permanent ouderenkoor worden opgericht o.l.v. van Harm, misschien dan meer ouderen terug. Blijf luisteren, vinger aan de pols, zorg voor goede opvolgers in het bestuur. Het bestuur besteed erg veel tijd aan werkzaamheden. Onvoldoende info als je geen internet hebt. Te veel lawaai waardoor info niet over komt. Projecten moet zichzelf bedruipen. Ruimte en dirigent, moet los staan van GZS (m.n. financieel). Eigen leden helpen bij inkomsten (oliebollen) projectleden profiteren hier van.

28 Enquete : extra opmerkingen
Als je met map zingt, dan ook iedereen de map open! Projecten kosten te veel. We worden uit elkaar gedwongen, alles dwingt naar projecten, zelfs de vragenlijst. Er moeten niet zoveel projecten. Laatste tijd minder plezier, wij-gevoel zakt weg. Geen nieuwe leden/mannen. Ik waardeer het dat jullie inzien dat alles bij het oude niet meer kan, je moet wel reëel zijn. Tijdgeest vraagt om andere aanpak. Succes gewenst. Storend dat er gepraat wordt als iemand iets wil melden. Niet-leden hebben alleen de lusten. Hoeven geen oliebollen etc. Repetities te gehaast, ik zing voor mijn plezier, maar lukt niet door strakke schema. Site uitbreiden met beveiligde. Inzet van het bestuur wordt gewaardeerd. Jullie steken je nek en dat valt altijd niet mee. Enquete goed. We moeten niet proffesioneel worden! We gaan niet voor de prijzen naar de zang.

29 Enquete : extra opmerkingen
Laten we nog eens nadenken over de kleding van de dames. Doorgaan, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. Wel luisteren naar de leden. Complimenten aan het bestuur. Bestuur en dirigenten staan volledig achter onze leden en zijn begaan met de mensen. Ga zo door. Leuke groep mensen, iedereen doet zijn best, voor elk wat wils. Te weinig gezongen op de uitvoering. Nieuwe opstelling nodig, vooral bij de bassen. Ik heb minder plezier aan zingen. Er komt ongewenste groepsvorming. Te veel nadruk op nevenactiviteiten. Onzorgvuldig omgegaan met oudere leden. Er moet een plek binnen het koor mogelijk blijven. Jammer dat er geen vraag over de kleding is. Te somber nu. Paars en groen goed. Blijf aandacht besteden aan uniforme kleding bij concerten. Uitvoering kan losser. Komt er nog een seniorenkoor?.

30 Opmerkingen Er is veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot opmerkingen. Bemoedigende woorden, instemming met het beleid, suggesties voor verbetering en ook kritische noten. Er zijn leden die vinden dat er hard gewerkt wordt en die instemmen met de gang van zaken. Er zijn leden die het gevoel hebben of bang zijn dat Pur Sang in de verdrukking komt en/ of verdeeld raakt, en dat er te veel aandacht gaat naar nevenactiviteiten. Er moet aandacht blijven voor de balans : presteren en ontspanning. De wens wordt geuit om eventuele projecten buiten de reguliere repetitietijd om te organiseren, en niet uit de “pot” van de GZS. De kleding blijft een aandachtspunt en ook naar de opstelling moet gekeken worden. En: komt er nog een seniorenkoor?

31

32 Concept Jaarplan

33 Concept jaarplan 2010-2011 Jaarplan 2010-2011 Koor + doel repertoire
tijd 1e periode 26 augustus t/m 24 december Ozewiezewoze: Werving, Kerst, Uitvoering Kerst, Songfestival en eigen repertoire 18.30 – 19.45 Jeugdkoor “Flow”: 11 september Popkorenfestival te Norg Eigen repertoire 19.45 – 21.15 Pur Sang: Kerst + uitvoering Kerst, klassiek, Songfestival. 20.00 – 22.00 Jongbloedvaarders: Slenermarkt sept. Najaarsconcert?, Uitvoering. Songfestival, eigen repertoire. 22.00 – 23.00?.

34 Concept jaarplan 2010-2011 Jaarplan 2010-2011 Koor + doel repertoire
tijd 2e periode 7 januari t/m 28 februari Ozewiezewoze: Uitvoering, Kinderkorenfestival?. Songfestival en eigen repertoire 18.30 – 19.45 Pur Sang: Uitvoering + Zangersdag Songfestival, klassiek. 20.00 – 22.00 Jongbloedvaarders: Uitvoering, Voorjaarsconcert?. Songfestival, eigen repertoire. 22.00 – 23.00?.

35 Concept jaarplan 2010-2011 Jaarplan 2010-2011 Koor + doel repertoire
tijd 3e periode Maart t/m zomervakantie Ozewiezewoze: Kinderkorenfestival?, concert Poolshoogte. Bekend + nieuw met Valthe samen. 18.30 – 19.45 Pur Sang: Zangersdag koffieconcert klassiek, muzikale lint. Zangersdag, klassiek, muzikale lint in juni?. 20.00 – 22.00 Jongbloedvaarders: Zomermarkten. 22.00 – 23.00?.


Download ppt "Welkom."

Verwante presentaties


Ads door Google