De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oriëntatie op de geografie Sense of Place Voorbeeld tentamenvragen / responsie Representatie /Geografische beeldvorming.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oriëntatie op de geografie Sense of Place Voorbeeld tentamenvragen / responsie Representatie /Geografische beeldvorming."— Transcript van de presentatie:

1 Oriëntatie op de geografie Sense of Place Voorbeeld tentamenvragen / responsie Representatie /Geografische beeldvorming

2 Sense of place (Knox & Marston, p. 34 e.v.)

3 Sense of place Place tegenover Space. Aan Space kunnen mensen geen betekenis geven, aan Place wel. Relatie tussen mensen en plaatsen: –Positief: bv. identificering met een gebied –Negatief: bv. aversie, extreme territorialiteit

4 Sense of Place Waarom ontwikkelen mensen een ‘sense of place’ ? Visie 1: gebied/landschap biedt mensen mogelijkheden om te bestaan/overleven: onderdak, voedsel, grondstoffen, etc. Visie 2: aan een gebied/landschap wordt betekenis verleend vanuit een sociaal-culturele context  verschillen tussen groepen en individuen

5

6

7

8

9 Sense of Place Twee ontwikkelingen in het denken over Sense of Place: 1 Modernisme: massaproductie, standaardisatie, ‘place-less design’ 2 Post-modernisme: eigenheid, verschillen, historische ontwikkeling, etc.

10 Sense of place Denkwijze van Yi-Fu Tuan: Topofobia Topofilia

11 Sense of place

12 Voorbeeld tentamenvragen

13 De geografische benadering (herhaling) Twee kernbegrippen in de geografie: Place: plaats (gebiedsgerichte benadering) Space: ruimte (ruimtelijke benadering)

14 Place Geografie is de studie van plaatsen: een stad, een, regio, een land, een continent Gebieden op de wereld, op allerlei schaal, veranderen onder invloed van: –externe processen –interne kenmerken en processen Bijvoorbeeld: Kerala, India

15 Place Gebiedsgerichte benadering: –Bestudering van de ontwikkeling van gebieden in hun dynamische context –Analyse waarom bepaalde ontwikkelingen (bv. globalisering ) in het ene gebied anders uitpakken dan in het andere gebied

16 Place Geen grote generalisaties over de ontwikkeling van de wereld Algemene ontwikkelingen werken in ieder gebied anders uit. Knox & Marston, p. 36 - 37

17 Space Ruimtelijke spreiding van verschijnselen over delen van het aardoppervlak. Vertrekpunt is het verschijnsel Dynamiek in de spreiding van verschijnselen Voorbeelden: –Economische geografie: spreiding van EPZ’s. Welke ruimtelijke patronen zijn te ontdekken? Welke regelmatigheden vallen op? –Bevolkingsgeografie: internationale migratiestromen. Welke patronen zijn te ontdekken. Waar zijn concentraties?

18 De geografische benadering Gebiedsgerichte benadering of ruimtelijke benadering  regionale differentiatie  Genuanceerd kijken naar standaardproblemen en standaardoplossingen Bv. Oxfam Goat for Christmas

19

20

21 Geografie en schoolaardrijkskunde kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke problemen op verschillende schaalniveau’s

22 Space en Place in het curriculum van de opleiding aardrijkskunde Place -Rusland -Latijns Amerika -Europa/EU -Marokko -Eifel -Etc. Space -Economische geografie -Geomorfologie -Politieke geografie -Bevolkingsgeografie -Etc.

23 De geografische benadering Kernconcepten: Place Space Scale Gebieden of spreiding van verschijnselen benaderen vanuit: 1.Verandering (= ontwikkeling) 2.Samenhang ( relaties tussen gebieden of relaties tussen 3.verschijnselen) 4.Diversiteit (verschillen tussen gebieden en verschillen tussen ruimtelijke patronen) 5.Perceptie en representatie (sense of place en geografische beeldvorming)

24 Representatie van gebieden: geografische beeldvorming Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006

25 Geografische beeldvorming in de media ‘Education and media are the major institutional forms of ideological reproduction of the modern state’ ‘More than half of our waking hours are spent with the mass media’

26 Geografische beeldvorming in de media Meest invloedrijke nieuwsmedia: Enkele tientallen bedrijven wereldwijd US/UK dominantie / schaalvergroting Persbureau’s / global tv networks/ overheden

27 Geografische beeldvorming in de media Tegenlicht (VPRO, 2007), het Midden-Oosten gedecodeerd http://www.vpro.nl/programma/tegenlicht/afleveringen/34115837/ http://www.vpro.nl/programma/plaatsdesoordeels/afleveringe n/33951908/ In deze aflevering analyseert voormalig buitenlandcorrespondent Joris Luyendijk de mechanismen van de berichtgeving op televisie over het Midden-Oosten “Dit is niet de wereld, het is een versie van de wereld”

28 Geografische beeldvorming in de media National Geographic Magazine America’s lens on the world Bewaker van belangrijke Amerikaanse waarden en tradities De ‘ander’ altijd presenteren in relatie tot het ‘eigen’

29 Geografische beeldvorming in de media National Geographic Magazine (NGM) hanteert 7 principes: 1.Absolute accuracy 2.Abundance of beautiful, instructive, and artistic illustrations 3.Permanent value 4.Avoidance of alle personalities and notes of trivial character 5.Avoidance of any partisan of controversial matter 6.Only favourable commentary about any country or people 7.Timely content

30 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006 Doel van het artikel: aantonen dat de principes van NGM niet worden nageleefd bij berichtgeving over de Arabische wereld NGM = producent van “imaginative geography”

31 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006 Tekstuele en fotografische representatie (1990 – 2006) van de Arabische wereld: Tekst: ancient/modern, schaduw oude beschaving, primitief en kwetsbaar, vijandige landschappen, onherbergzaam Foto’s: exotisch, onderdrukt, gewelddadig, woestijn

32 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006 Arabische wereld in NGM:  Meer relaties met de wildernis en primitieve wereld;  Niet gerelateerd aan moderne wereld.

33 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006 Beelden van Oriënt gebaseerd op Westerse paranoia en behoeften en niet op gedegen kennis van verschillende culturen en samenlevingen  Edward Said (1978) Orientalism: A reading of The West’s’ representations of ‘The East’

34 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006 Edward Said (1978) Orientalism Interview met Edward Said http://www.youtube.com/watch?v=xwCOSkXR_Cw Recensie van Orientalism http://www.nrcboeken.nl/recensie/edward-w-said-orientalism-1978

35 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006 Edward Said (1978) Orientalism Het Westen heeft zichzelf gedefinieerd door definiëring van de Oriënt  Tegenstelling West – Oriënt

36 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006 Edward Said (1978) Orientalism  Geromantiseerd: wat het Westen ontbreekt  Zwak/minderwaardig: wat imperialisme onderbouwt  Process of othering  Imaginitave geography

37 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006 Oriënt: geen directe relatie tussen representatie en de werkelijkheid 1.Geografische kennis is een sociale constructie 2.Kennis is betekenis verlenen aan …….

38 Gokmen & Haas (2007) Modern Mapping of Orientalism onto the Arab World: National Geographic Magazine, 1990 - 2006

39 Conclusie Gokmen & Haas t.a.v. National Geographic Magazine 1Geniet van de foto’s; 2vermijd de teksten.

40 Geografie en schoolaardrijkskunde kunnen een bijdrage leveren aan de beeldvorming van gebieden en culturen en hierdoor aan de bestrijding van etnocentrisme

41 Tentamen Dinsdag 2 november 9.30 – 11.15 uur Lokaal A 103


Download ppt "Oriëntatie op de geografie Sense of Place Voorbeeld tentamenvragen / responsie Representatie /Geografische beeldvorming."

Verwante presentaties


Ads door Google