De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis Veroudering, gepaste zorg en bijbehorende centjes.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis Veroudering, gepaste zorg en bijbehorende centjes."— Transcript van de presentatie:

1 Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis Veroudering, gepaste zorg en bijbehorende centjes

2 Waar gaan we naar toe…

3 Prognose aantal 65- en 80-plussers tot 2050 (Bron: CBS Bevolkingsprognose) Aantal (X mln)

4 Percentage 65+ers in Europese landen 2000-2050

5 Levensverwachting neemt gestaag toe

6 Levensverwachting neemt toe Uitbannen kinder- en kraamvrouwensterfte Reductie sterfte hart-vaatziekte op middelbare leeftijd Verbetering prognose van enkele kankertypen Maar betreft slechts prognose voor uw kleinkind!

7 Levensverwachting en beperkingen

8 Waarom mannen korter leven

9 Het verschil wordt steeds kleiner

10 Schatten we de eigen levensverwachting goed in?

11

12 Wat is de levensverwachting….?

13 Levensverwachting in jaren (CBS) LeeftijdMannenVrouwen 602023 651619 701215 759,211 806,88,3 854,85,8 903,44,0 952,52,8

14 Relaties en overleving?

15

16

17 Gezondheidsstatus Bron: RIVM

18 Ontwikkeling gezondheid, levensverwachting en beperkingen ? Vroegdiagnostiek Een lichaam verandert niet zo snel, de maatschappij wel Preventie - moeilijker dan gedacht - preventieparadox op hoge leeftijd

19 Wat is oud?

20 Gezondheid, levensverwachting, ziekte en beperkingen Wat is ziekte? Wat zijn de beperkingen? Gezondheid? Risicofactor versus ziekte?

21

22 Ouderen nu en hun zorgvraag Nu en in de toekomst: beperkingen worden niet geaccepteerd →analyse (SCP 2004) behandeling compensatie Jonge ouderen met ziekte: meer vitaal maar grotere zorgvraag (Delsing 2005)

23 Wat is er anders bij ouderen met een ziekte? “gepaste zorg”

24 Wat is er anders bij ouderen met een ziekte? Meerdere ziekten tegelijk Vaak acute ziekte bij chronische aandoening Organen: minder reserve-capaciteit Regelsystemen sneller uit het lood Snellere impact op functioneren/zelfredzaamheid Ziektepresentatie verandert - minder symptomen - symptomen toegeschreven aan eerdere ziekte - andere symptomen

25 Wat is er anders bij ouderen met een ziekte en hun behandeling? Tegenstrijdige behandeladviezen Meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd (polyfarmacie) Time to benefit aanwezig? Moeite doen voor een behandeling? Ageisme bij maatschappij of medici?

26 Wanneer naar de geriater?

27 Wanneer naar de geriater? ≠ Dementoloog

28 Nierfunctie neemt 50% af tussen 20 e en 80 e levensjaar Interindividuele verschillen

29 Hart-vaatstelsel Vaak hoge bovendruk Verminderd vermogen om hartritme te verhogen Meer bloeddrukdaling bij overeindkomen Moeizamer vulling van de kamer

30 Enkele lichamelijke vermogens: Osteoporose Sarcopenie Geleidingstijden in zenuwen Gehoor Zuurgraad maag

31 Psychische vermogens verbeteren tot 30-40 stabiliseren tot begin 60 verandering gewaar eind 60 verandering opgemerkt midden 70 Use it or loose it ???

32 Geheugenstoornis? Waar ligt bril, sleutel? Namen kwijt maar al jaren niet gezien? Waarom kwam ik ook weer hier? Maar een sok hoort niet in een koelkast Verhoudingen in een familie vergeten Pincode Na uitleg een belangrijke afspraak vergeten

33 stoornis in geheugen en stoornis in begrip stoornis in handelen stoornis in taal(begrip) stoornis in uitvoerende functies en impact op dagelijks leven Dementie van het Alzheimertype

34 Preventie Hoge opleiding op jongere leeftijd Zingeving - geluk? Voeding? Beweging?

35 Geheugenproblemen en dan Lijstjes – neerschrijven Visualisatie van informatie Herhalen, herhalen Geen dubbeltaken ! Opmerking: geheugenstoornis >> conversie dementie

36 Meerdere ziekten tegelijk Leeftijd50-6465-7980+ Geen55 %34 %26 % Eerdere kanker81519 COPD/Bronchitis61213 Hart-vaat ziekten102228 Hypertensie162219 Diabetes mellitus61215

37 Invloed van bijkomende ziekten op overleving ( N = 3378) deel overlevend Overleving (Maanden) Ernstig Matig Mild Geen Log Rank = 186.0, p < 0.001

38 Onderbehandeling? Maas et al, 2005 Overleving van vrouwen met eierstok-kanker (stadium II/III)

39 Overbehandeling? Overleving: geen chemotherapie 3 maanden minder dan 4 kuren 4 maanden 4 of meer kuren 12 maanden Chemo- therapie 4 of meer kuren Bijwerking en 75 -79 jaar64 %34 %81 % 80+47 %15 %61 % Janssen-Heijnen, Maas 2011

40 Satariano et al. 1994 Borstkanker: 3-jaars overleving, comorbiditeit en stadium

41

42 Identieke behandeling?

43 Gepaste zorg voor ouderen in toekomst Geïndividualiseerde behandeling Wat vereist dit? 1. Kennis van ziekte, risicofactoren en leeftijdseffecten 2. Invloed van zelfredzaamheid, geestelijke beperking, voedingstoestand 3. Impact op functioneren, zelfstandigheid 4. Respect voor de “eigen” afweging van de patient

44 Geen tweederangs behandeling

45 De centjes Mag het ook wat kosten?

46 Wat kost het?

47 Nederland in internationaal perspectief

48 Zorg wordt steeds (sneller?) duurder  Hoe rijker het land, hoe hoger het zorgpercentage BNP  Professionalisering ‘liefdewerk’  Wet van Baumol: zelfde werk steeds duurder  Kwaliteit : maximum is minimum  ‘Equity’ principe

49 Geestelijke gezondheidszorg (€ 3,5 mld.) Geestelijke gezondheidszorg (€ 3,5 mld.) Huidige AWBZ Inkomensafhankelijke premie ( €16,6 mld..) Inkomensafhankelijke premie ( €16,6 mld..) Schade Cure 2009 € 32,6 mld. Medisch Specialistische Zorg (€17,7 mld.) Ziekenvervoer (€ 0,6 mld.) Paramedisch (€ 0,6 mld.) Huisartsen (€ 2,2 mld.) Mondzorg (€ 0,7 mld.) Hulpmiddelen (€ 1,3mld.) Geboortezorg (€ 0,4 mld.) Nominale premie ( €12,2 mld.) Nominale premie ( €12,2 mld.) Opbrengst eigen risico ( € 1,4 mld.) Opbrengst eigen risico ( € 1,4 mld.) Rijksbijdrage < 18jaar ( € 2,1 mld.) Rijksbijdrage < 18jaar ( € 2,1 mld.) Farmacie (€ 5,1 mld.) CURE Verpleging & Verzorging (€ 12,0 mld.) Gehandicaptenzorg (€ 6,0 mld.) GGZ (€1,5 mld.) Subsidies (€ 2,2 mld.) (€ 2,2 mld.)Subsidies Overige Zorg (€ 0,3 mld.) Schade Care 2009 € 22,2 mld. Premies ( €14, 6 mld.) Premies BIKK (Bijdrage in Kosten Kortingen) ( € 4,9 mld.) BIKK (Bijdrage in Kosten Kortingen) ( € 4,9 mld.) Eigen bijdragen ( €1,5 mld.) Eigen bijdragen ( €1,5 mld.) CARE *Gebaseerd op CVZ Kwartaalbericht 2009 Kosten in vogelvlucht

50 Ontwikkelingen in de AWBZ Aandeel BNP dat wordt besteed aan AWBZ

51 De zorg in verhouding tot… koningshuis kost 39 miljoen Een jaar koningshuis kost 39 miljoen Dat is 0,2 dagen zorgDat is 0,2 dagen zorg cultuur Een jaar cultuur kost 914 miljoen Dat is 5 dagen zorg Alle beleidsambtenaren Alle beleidsambtenaren op Rijksniveau kosten per jaar 910 miljoen Dat is 5 dagen zorg

52 Bron: Pomp, 2010 Maar…ook baten van de zorg!

53 Typisch ‘Nederlands’ aan de gezondheidszorg  Publicly financed, privately provided  Volksverzekering als particuliere verzekering  Groot basispakket in de zorg  Accent op cure en care (AWBZ/WMO)  Weinig ziekenhuis, weinig particuliere zorg, weinig artsen  Patiëntenrechten  Dominante eerste lijn, tweede lijn op afstand  Beperkt geneesmiddelengebruik Sociaal en Cultureel Planbureau

54 Nieuwe kostbare principes  Marktwerking en concurrentie – effectief?  Van aanbod- naar vraaggericht werken – echt waar? Keten en uitgebreidheid: preventie/cure/care – beheersbaar?

55 AWBZ in vogelvlucht 95 % van de bevolking ouder dan 90 jaar maakt gebruik van AWBZ-zorg. De 90-jarigen maken 1 % van de bevolking uit. Van de 90-jarigen maken 38 duizend personen gebruik van intramurale zorg en 42 duizend personen van extramurale zorg. Toelichting

56 Regeer- en Gedoogakkoord Differentiëren ziekenhuizen (eerste hulp?) Ketenzorg vanuit huisartsenzorg Beheersen, ook in AWBZ –Scheiden wonen en zorg –Begeleiding naar gemeenten (WMO) –Uitvoering door zorgverzekeraars –Revalidatie uit AWBZ Eigen bijdrage –Vermogensinkomensbijtelling AWBZ Pakket aanpassen

57 Maar……………… Slechts 15% van de toename van zorgkosten is gevolg van vergrijzing………. Nyfer 2012

58 Dus niet somberen…… Vergrijzende populatie = verdelingsprobleem Economische groei vergemakkelijkt delen Wat is acceptabele loyaliteit? Leeftijdsbestendig wonen Teleservice, domotica (zelf betalen!) Massa-individualisatie houdt diensten betaalbaar

59 Dus niet somberen… Ouderen beschikken over schaars kapitaal tijd ervaring sociale tijd (voor anderen) vrije tijd (eigen ontspanning) Ouderen zijn vitaal maar vormen een nachtkaarsgeneratie

60 Crisis, what crisis? Gezondheidszorg past zich inhoudelijk aan specifieke ouderengeneeskunde Beperkt financieel vergrijzingsprobleem Vooral probleem van verdeling en herijking Ontgroeningsprobleem ? Conflict of harmonie tussen generaties?

61


Download ppt "Dr. Huub Maas Geriater, TweeSteden ziekenhuis Veroudering, gepaste zorg en bijbehorende centjes."

Verwante presentaties


Ads door Google