De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Kelten Waar vind je de afbeelding terug?. De Kelten leven voort... De Keltische taal wordt nog steeds gesproken in Ierland, Schotland, Wales, Bretagne...

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Kelten Waar vind je de afbeelding terug?. De Kelten leven voort... De Keltische taal wordt nog steeds gesproken in Ierland, Schotland, Wales, Bretagne..."— Transcript van de presentatie:

1 De Kelten Waar vind je de afbeelding terug?

2 De Kelten leven voort... De Keltische taal wordt nog steeds gesproken in Ierland, Schotland, Wales, Bretagne... Keltische cultuur (muziek, kunst..) kent groeiende belangstelling. De naam van de Turkse voetbalclub “ Galatisarai???” verwijst naar de Galaten = Kelten

3 De allereerste Kelten rond 3000 v C kwamen stammen van ten noorden van de Zwarte Zee naar het westen. Ze kwamen in contact met de plaatselijke bevolking. Uit een vermenging van de beide culturen ontstond geleidelijk in vrijwel heel Europa een nieuwe manier van leven : de Keltische cultuur.

4 Verspreiding, groot stuk van Europa Rood : kerngebied Groen : uitbreiding Bruin : veroveringen verschuiving

5 Taal en afkomst

6 Talen uit het indo-europees Welke talen, naast het Keltisch, zijn Indo-Europese talen?

7 Bronnen Kelten hadden geen schrift. Schriftelijke informatie via Griekse en Romeinse auteurs. –Grieken noemden ze “’Keltoi of Galatai” –Romeinen noemden ze “ Celtae of Galli” Archeologische opgravingen. Waarom –denk je- zaten we lang met een vertekend beeld van de Kelten? Zie bv. Het karakter van de inwoners van het dorp van Asterix.

8 Niet één volk, wel één cultuur De Kelten waren eigenlijk niet één volk, maar een groep van stammen. Hun kunst en cultuur vertoonde wel grote eenheid. Over het algemeen waren het boeren. De metaalbewerking stond technisch gezien op een hoog niveau.

9 synthesekaart Nog voor de Romei- nen een groot rijk veroverden hadden de Kelten Een groot deel Van Europa ingenomen Tot waar strekt het gebied Van de Kelten zich uit In het zuiden? Waarom?

10 VI & V v C

11

12 II E v C

13 Keltische standen- maatschappij slaven Land- arbeiders Ambachts- lui Strijders Stamhoofd Druïde De druïde staat boven Het stamhoofd ! Welke beroepen herken je?

14 De Kelten kenden een sociale hiërarchie, waarbij de aristocratie, bestaande uit grootgrondbezitters de leiding had. Het koningschap werd geleidelijk aan afgeschaft ten voordele van een raad van ouden, waarin de notabelen zitting hadden. Zij verkoos de voornaamste magistraten en in tijden van oorlog een militaire chef. Elke notabele had een schare gewapende mannen en dichters, die van hem afhankelijk waren via een systeem van "cliëntelisme"..

15 aristocratie Deze soldaten en barden maakten samen met de druïden en ambachtsleiden ook deel uit van de aristocratie

16 Boeren Het meerendeel van de bevolking bestond echter uit boeren, die in dienst stonden van de grootgrondbezitters.

17 Slaven De laagste klasse werd gevormd door de slaven. Dit waren meestal krijgsgevangenen of slachtoffers van razzia's, die veelvuldig werden gehouden..

18 Bronstijd In België begint de Bronstijd rond 1600 v. Chr. Dit is tamelijk laat, omdat er in onze streken geen geschikte grondstoffen waren. Het brons kwam naar België via de handel, die zich reeds in de Nieuwe Steentijd had ontwikkeld. Het brons kon in eerste instantie de vuursteen niet verdringen, maar naarmate de bronstijd vorderde nam het gebruik van het metaal toe. Het brons werd gebruikt voor het vervaardigen van wapens maar ook van juwelen. Onder invloed van immigranten uit Zuid-Engeland ging de bevolking er toe over om de lichamen van de afgestorvenen te verbranden en hun as te verzamelen in potten, urnen genaamd.

19 Landbouw en ijzerverwerking De landbouwtechnieken waren tegen het einde van de ijzertijd meer geavanceerd. De aarde werd bewerkt met behulp van een een ploeg met een ploegschaar en een rister, die werd getrokken door ossen en die diep in de zware grond kon doordringen. Deze nieuwe technieken zorgden ervoor, dat het leven van de Kelten in de eerste eeuw voor Christus minder zorgwekkend was dan in de Bronstijd

20 Druïdes De druïden, barden en waarzeggers vormden een aparte kaste van godsdienaars met grote geestelijke maar ook wereldlijke macht. Zo waren zij naast priester ook rechter. De druïden deden veel rituelen en voorspellingen. Zij pleegden hierbij meestal dieren- en mensenoffers. De Kelten geloofden in de onvergankelijkheid van de ziel en in reïncarnatie.

21 Fase 1 : Hallstatt Fase 1 : 800-600 : hallstatt en hallstatt- krijgers in het oosten van de Alpen

22 Ijzertijd-Hallstatt Hallstatt-cultuurVanaf de VIIIste eeuw voor Christus kregen de volkeren van West-Europa de ijzerbewerking onder de knie. Zij werd ingevoerd door krijgers afkomstig uit Oostenrijk. Zij maakten zwaarden en beschermden hun lichaam met ijzeren borstplaten. Hun cultuur wordt Hallstatt-cultuur genoemd. Zij werd gekenmerkt door een sterk sociaal onderscheid. De opperklasse was oorlogszuchtig en de graven van haar leden zijn rijkelijk versierd. De gewone lieden werden daarentegen zeer eenvoudig begraven. De voorwerpen uit de Hallstatt-cultuur werden voornamelijk versierd met geometrische motieven. Wat zijn geometrische figuren?

23 Hallstatt Hallstatt periodeHallstatt periode: De periode van 700 v. Chr. tot 500 v. Chr. Hallstatt is een marktstadje in Oostenrijk aan de oever van een Alpenmeer. Daar vlakbij ligt de Salzberg (zoutberg). Aan het einde van de Bronstijd werd daar veel zout gewonnen. Er was ook veel ijzererts in het gebied.

24 Hallstatt werd mede daarom het centrum van de Keltische wereld. Rond de mijnen ontstond een snelgroeiende nederzetting.

25 De invloed van deze periode strekte zich uit van de Bohemen tot het tegenwoordige Parijs. Welke kleur is Hallstatt-cultuur?

26 Hallstatt Heel belangrijk aan Hallstatt zijn de zoutmijnen waar aan zoutwinning werd gedaan. Wat denk je dat deze mensen met die berg zout deden? (3) Beeld je eens in dat je zelf zo een enorme berg zout hebt en dat je enorme overschotten hebt. Wat kan je daar dan mee doen?

27 Ijzer

28 grafvondsten 2000-tal graven 7de-6e eeuw v C Verschillende –Man / vrouw –Rijk / arm –¼ strijders –Vrouwen met juwelen Veel gebruiksvoorwerpen waarvan sommige geimpor- teerd.

29 Hallstatt juwelen

30

31

32 Brons, 5e E v C, Kuffern

33 Hallstatt- grafvelden Grafvelden – 1100 graven met grote rijkdom –Vrouwen werden begraven (soms gecremeerd) met sierraden –Mannen werden begraven met wapens

34 Graf rijke Hallstatt 6eEvC

35 Grafinhoud

36 Hallstatt maatschappij Iedereen wist van de economische weelde te profiteren. De omliggende nederzettingen (en graven) waren armer. Relaties met het zuiden en het noorden –Handel => vondsten

37 Reconstructie dorp Hallstatt 9eEvC

38 Hallstatt Leerden tijdens hun contacten met het oosten –Ploegschaar –paard en wagen kennen –Degelijker wapens, in ijzer Voordeel in strijd Handel met Grieken en Etrusken

39 Hallstatt verval Meer handel met zuiden op andere handelsroutes Op andere plaatsen kon men gemakkelijker aan zout raken => verval –Geen rijke grafvondsten meer –Vestingen werden verlaten Meer in het westen ontstaan nieuwe bloeiende vestigen. La Tène-cultuur

40 Lake- Neuchâtel in Zwitserland 1857 vondsten op bodem van meer. Kenmerkend typische kunststijl –Metaalbewerking-----technisch hoogstaand Spiraalvormen Planten, dieren,... Rijk dankzij handel met Grieken en Etrusken, en later Romeinen.

41

42 Fase 2 oosten van de AlpenFase 1 : 800-600 : hallstatt en hallstatt-krijgers in het oosten van de Alpen Fase 2 : 600-450 : Keltische prinsen in het westen van de AlpenFase 2 : 600-450 : Keltische prinsen in het westen van de Alpen -aristocratische samenleving -prinsen uiten hun sociale positie in hun graven

43 Hochdorf grafheuvel Eberdingen-Hochdorf (Baden-Württemberg) Deutschland/Germany Graf pas in 1970 ontdekt Graf 550vC

44 Hochdorf-opgravingen 60 m doorsnede

45 Hochdorf grafheuvel doorsnede 7,5m x 7,5m

46 Hochdorf Graf man 45 j

47 Grafkamer Hochdorf

48 Hochdorf Grafkamer 5m x 5m Naast opsmuk Werden ook voorwerpen voor persoonlijke hygiëne gevonden Bv.Scheermes, nagelschaar Probeer je de graf- Kamer in te beelden

49 Hochdorf wagen Lengte 4,5m

50 Grafkamer wagen Welk soort Voorwerpen werden In het graf meege- Geven?

51 Hochdorf Bekijk de fijne afwerking

52

53 Hochdorf De muren waren met stof bekleed.

54 Hochdorf - schoenversiering Uit welk materiaal?

55 Hochdorf

56 Hochdorf -dolk Lengte 42 cm

57 Hochdorf-ring »One Ring to rule them all One Ring to find them One Ring to bring them all and in the darkness bind them« J.R.R.Tolkin, Lord of the Rings diameter 25,3 cm gewicht 144 g goud

58 Hochdorf-riem Riem lengte 33 cm breedte 8,5 cm gewicht 130 g

59 Hochdorf Wat was de functie Van de hoorns?

60 Hochdorf – fibula Lengte 6,5 und 6,1 cm; Gewicht 16,88 en 17,07 g Fibula of mantelspeld

61 Hochdorf

62

63 www.unc.edu/courses/art111/celtic/ topics/burial/outmound.gi http://www.keltenmuseum.de/dt/grab/grab.html http://www.dhm.de/museen/heuneburg/de/einf_fra me.htmlhttp://www.dhm.de/museen/heuneburg/de/einf_fra me.html www.blinde-kuh.de/kelten/ vase-vix.gif http://www.nhm- wien.ac.at/NHM/Prehist/Collection/Objekte_PA_1 5_G.html

64 Heuneburg – andere grafheuvel

65 Heuneburg Waar in het reliëf zijn de grafheuvels te vinden?

66 Heuneburg

67 Heuneburg grafheuvel

68 Heuneburg - graf

69 Heuneburg - grafvondsten

70 Heuneburg

71

72

73

74

75 Heuneberg Welk soort motieven op de potten?

76 Heuneburg Ken je nog de naam van dit voorwerp? Waarvoor diende het? Zie je hoe het werkt?

77 Heuneburg - grafvondst Griekse keramieken vazen werden in De graven gevonden. Wat leren we daar uit?

78 Andere vindplaats Mont Lassois

79 Vix, Bourgogne, Frankrijk Ander graf

80 Vix Mont Lassois

81 Vix- Frankrijk

82 Graf van prinses Deze prinses was ook begraven met een wagen en bronzen vaatwerk, Attisch vaakwerk en goud.

83 Vix Tumulus vondsten 60 m diameter 4 m hoog Grafkamer met 4-wielige wagen Grafvondsten oa. Bronzen Etruskisch pot Wat kunnen we hier uit leren?

84 Graf van Vix Ontdekt in 1953 Boven : zo werd alles In het graf gevonden. Wat valt op i.v.m. de wagen?

85 Vix krater Bronzen mengvat die tot 1100 liter kan bevatten. Diameter 1,27 m Hoogte 1,64 cm Deksel : zeef Wanddikte 1 à 1,3 mm Gewicht : 208,6 kg (116 kg in handvaten) Hoe vind je het gewicht t.o.v. grootte?

86 Vix krater Bronzen mengvat die tot 1100 liter kan bevatten. Diameter 1,27 m Hoogte 1,64 cm WAT werd gemend in dit mengvat?

87 Vix Let op de afbeeldingen : Van waar komt de krater?

88 Vix-grafvondsten Etruskisch; eind 6e E v C Attisch 530 vC Wat leren we uit de grote Hoeveelheid aan vondsten uit Griekenland En Etrurië?

89 Vix Torques Torques = halsring Let op het vakmanschap

90 Fase 3 Fase 1 : 800-600 : hallstatt en hallstatt-krijgers in het oosten van de Alpen Fase 2 : 600-450 : Keltische prinsen in het westen van de Alpen -aristocratische samenleving -prinsen uiten hun sociale positie in hun graven –Fase 3 : 450-200 : Keltische krijger-gemeenschappen en Grote Keltische migraties.

91 Fase 3 De Keltische krijgergemeenschappen gaan migreren –Naar het Oosten (Griekenland & Anatolië) –Naar het Zuiden (Italië) –Naar het Westen (Spanje, Britse eilanden) De nieuwe gemeenschappen langs de nieuwe handelsroutes zijn niet zo zeer handels- maar wel krijgsgemeenschappen. Dit zien we aan de graven : de mannen worden met zwaard, lans en schild begraven. De top wordt met een tweewielige strijdwagen begraven. Grafvondsten : ook Etruskische producten.

92 Fase 3 migraties Let op de zwarte pijlen Delphi geplunderd in 279 Rome verwoest 390vC Stichtten Koninkrijk galatië

93 Nog steeds geen één volk Migraties –Op zoek naar gronden –Op zoek naar fortuin via raids (zucht naar luxe) –De aard van het volk... –Handel bemoeilijkt tussen Mid. Zee en Kelten)

94 Veroveringen In kerk : Brief van apostel Paulus Aan de Galaten... Voetbalclub... Keltisch Koninkrijk in Turkije

95 Fase 4 Fase 1 : 800-600 : hallstatt en hallstatt-krijgers in het oosten van de Alpen Fase 2 : 600-450 : Keltische prinsen in het westen van de Alpen -aristocratische samenleving -prinsen uiten hun sociale positie in hun graven –Fase 3 : 450-200 : Keltische krijger-gemeenschappen en Grote Keltische migraties. Fase 4 : 200-52 : Urbanisatie van Gallië, tot....veroveringstochten van Caesar.

96 Fase 4 Nieuwe veranderingen –Meer handel –Markteconomiesysteem –Gevolg : naast krijgers en landbouwers nu ook meer handelaars en ambachtslui. –Sterk hiërarchische samenleving.

97 Fase 4 De eerste staten (ten noorden van de Alpen) ontstaan Hoofdstad (politiek, economisch, ambachtelijk, religieus, militair) centrale functie... “oppidum” = hoogteversterkingen Honderden oppida..(geen in België)

98 Oppidum Grote oppervlakte (vele 10-tallen ha) Strategisch ingeplant –Op hoogtes –Op verkeersassen.. Handelswegen (rivieren!!) Verschillende wijken (wonen, ambacht, handel, godsd) dichtbevolkt

99 Oppidum bibracte 135ha groot

100 Milseburg

101 Murus Gallicus Versterkte steden Wat was het voordeel van zowel hout als steen te gebruiken?

102 Manching 380 ha, 7 km lange muur in Aarde en steen (murus gallicus v 60000 bomen, 7,5 ton ijzer voor nagels, 250.000m3 aarde voor wal) Nederzetting zelf slechts 80 ha

103 Goudschat, Geld werd belangrijker

104 Bibracte

105

106 Alesia Zie later

107 Maiden Castle De Keltische Huizen in Engeland Waren ROND, op het vasteland rechthoekig

108 Keltische vondsten 1e eeuw

109 Schilde battersea 77cm

110 Keltische motieven

111 Gergovia Zien later

112 Keltische munten

113 ambachtslui

114

115 landbouw

116 het Przewalski- paard Keltische paarden Manching Huidige paard Oerkoe Keltische runderrassen Manching Huidige runderen Wat kan je Zeggen over De grootte Van de dieren Vroeger (ten tijde Van de Kelten)

117 Werd die helm voor De strijd gemaakt?

118 Manching

119 Samenvatting Plaatselijke Bevolking (bekervolk) Volk uit Oosten Nieuw volk BRONS 1) Hallstatt IJZER Zout ijzer La Tène IJZER Verschuiving Naar Westen Uitgeroeid door Romeinen 2) Prinsen 3) Veroveraars 4) oppida, eerste staten Over heel N.Europa Één Keltische cultuur

120 La Tène De periode van La TèneDe periode van La Tène: Deze periode volgde direct op de Hallstatt periode en kwam 400 jaar later ten einde toen Julius Ceasar Gallië had veroverd. In deze periode was het gebied waar de Kelten leefden het grootst. Het strekte zich uit van Ierland tot in Klein Azië

121 La Tène de "La Tène"-cultuur. Artistiek uit dit zich door het afbeelden van gestileerde mensen- en dierenhoofden. België werd op dat moment bewoond door Kelten.

122 La Tène Die onderhielden handelsbetrekkingen met de Mediterrane wereld en vooral met de Etrusken. Deze leverden aan de Kelten wijn, vaatwerk en luxeproducten. De Kelten bouwden versterkte burchten, die meestal enkel een defensieve bedoeling hadden. Sommige nederzettingen vormden echte stedelijke centra, waar de Kelten hun rijkdommen en hun nijverheid concentreerden.

123 La Tène Vanaf 150 v. C. werden in de Belgische gebieden de eerste Keltische munten geslagen. Zij waren gebaseerd op Griekse en Macedonische voorbeelden, maar de Kelten pasten de afbeeldingen van Griekse goden of van Macedonische koningen al gauw aan, aan hun eigen wereldbeeld. Het Keltische geld wijst op een stevige integratie van de Keltische gebieden in de economie van de oudheid.

124

125 Hallstatt Tumulus Hallstatt 530vC Duitsland

126 Reconstructie dorp Hallstatt 9eEvC

127 Keltische boerderij De muren waren van hout of leem : Een mengsel van aarde+stro werd op Een houten vlechtwerk gesmeerd.

128 Keltische woning Let op de Keltische Ketel.. Gekend Van de verhalen Van Asterix. Hoe voorkomt men brand?

129 Keltische woning Welke meubelen Kenden de Kelten Reeds (toen Caesar) Onze streken Binnenviel?

130 Keltische boerderij Waarvoor Dient de opening Bovenaan In het dak? Waarom Werd de Voedsel- Voorraad- Kamer op Palen gebouwd?

131 Keltische Hallstattboerderij

132 Keltische La Tène boerderij

133 oppidum

134

135

136

137 wapens

138

139 helm

140 schild

141 carnyx

142

143 oogstmachine

144 houthakker

145 http://www.arbre- celtique.com/frame.htm

146 Keltisch kruis

147

148

149

150

151

152 Stervende galliër

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163 Julius Caesar De verovering van Gallië door Caesar maakte een einde aan de Ijzertijd in de Belgische gewesten

164 La Tène De Kelten woonden oorspronkelijk in het gebied van Noord-Zwitserland, Zuid- Duitsland en West-Oostenrijk. Ze veroverden steeds meer gebieden en van de zesde tot de eerste eeuw voor Christus domineerden ze een groot deel van Europa. Deze bloeiperiode van de Kelten wordt de La Tène cultuur genoemd, naar een archeologische vindplaats in Zwitserland. Gallië werd in de vijfde eeuw voor Christus al veroverd.


Download ppt "De Kelten Waar vind je de afbeelding terug?. De Kelten leven voort... De Keltische taal wordt nog steeds gesproken in Ierland, Schotland, Wales, Bretagne..."

Verwante presentaties


Ads door Google