De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waar vind je de afbeelding terug?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waar vind je de afbeelding terug?"— Transcript van de presentatie:

1 Waar vind je de afbeelding terug?
De Kelten Waar vind je de afbeelding terug?

2 De Kelten leven voort... De Keltische taal wordt nog steeds gesproken in Ierland, Schotland, Wales, Bretagne... Keltische cultuur (muziek, kunst..) kent groeiende belangstelling. De naam van de Turkse voetbalclub “ Galatisarai???” verwijst naar de Galaten = Kelten

3 De allereerste Kelten rond 3000 v C kwamen stammen van ten noorden van de Zwarte Zee naar het westen. Ze kwamen in contact met de plaatselijke bevolking. Uit een vermenging van de beide culturen ontstond geleidelijk in vrijwel heel Europa een nieuwe manier van leven : de Keltische cultuur.

4 Verspreiding, groot stuk van Europa
verschuiving Rood : kerngebied Groen : uitbreiding Bruin : veroveringen

5 Taal en afkomst

6 Talen uit het indo-europees
Welke talen, naast het Keltisch, zijn Indo-Europese talen?

7 Bronnen Kelten hadden geen schrift.
Schriftelijke informatie via Griekse en Romeinse auteurs. Grieken noemden ze “’Keltoi of Galatai” Romeinen noemden ze “ Celtae of Galli” Archeologische opgravingen. Waarom –denk je- zaten we lang met een vertekend beeld van de Kelten? Zie bv. Het karakter van de inwoners van het dorp van Asterix.

8 Niet één volk, wel één cultuur
De Kelten waren eigenlijk niet één volk, maar een groep van stammen. Hun kunst en cultuur vertoonde wel grote eenheid. Over het algemeen waren het boeren. De metaalbewerking stond technisch gezien op een hoog niveau.

9 Tot waar strekt het gebied
synthesekaart Tot waar strekt het gebied Van de Kelten zich uit In het zuiden? Waarom? Nog voor de Romei- nen een groot rijk veroverden hadden de Kelten Een groot deel Van Europa ingenomen

10 VI & V v C

11

12 II E v C

13 Keltische standen- maatschappij
slaven Keltische standen- maatschappij Land- arbeiders Welke beroepen herken je? Ambachts- lui De druïde staat boven Het stamhoofd ! Strijders Druïde Stamhoofd

14 De Kelten kenden een sociale hiërarchie, waarbij de aristocratie, bestaande uit grootgrondbezitters de leiding had. Het koningschap werd geleidelijk aan afgeschaft ten voordele van een raad van ouden, waarin de notabelen zitting hadden. Zij verkoos de voornaamste magistraten en in tijden van oorlog een militaire chef. Elke notabele had een schare gewapende mannen en dichters, die van hem afhankelijk waren via een systeem van "cliëntelisme"..

15 aristocratie Deze soldaten en barden maakten samen met de druïden en ambachtsleiden ook deel uit van de aristocratie

16 Boeren Het meerendeel van de bevolking bestond echter uit boeren, die in dienst stonden van de grootgrondbezitters.

17 Slaven De laagste klasse werd gevormd door de slaven. Dit waren meestal krijgsgevangenen of slachtoffers van razzia's, die veelvuldig werden gehouden..

18 Bronstijd In België begint de Bronstijd rond 1600 v. Chr. Dit is tamelijk laat, omdat er in onze streken geen geschikte grondstoffen waren. Het brons kwam naar België via de handel, die zich reeds in de Nieuwe Steentijd had ontwikkeld. Het brons kon in eerste instantie de vuursteen niet verdringen, maar naarmate de bronstijd vorderde nam het gebruik van het metaal toe. Het brons werd gebruikt voor het vervaardigen van wapens maar ook van juwelen. Onder invloed van immigranten uit Zuid-Engeland ging de bevolking er toe over om de lichamen van de afgestorvenen te verbranden en hun as te verzamelen in potten, urnen genaamd.

19 Landbouw en ijzerverwerking
De landbouwtechnieken waren tegen het einde van de ijzertijd meer geavanceerd. De aarde werd bewerkt met behulp van een een ploeg met een ploegschaar en een rister, die werd getrokken door ossen en die diep in de zware grond kon doordringen. Deze nieuwe technieken zorgden ervoor, dat het leven van de Kelten in de eerste eeuw voor Christus minder zorgwekkend was dan in de Bronstijd

20 Druïdes De druïden, barden en waarzeggers vormden een aparte kaste van godsdienaars met grote geestelijke maar ook wereldlijke macht. Zo waren zij naast priester ook rechter. De druïden deden veel rituelen en voorspellingen. Zij pleegden hierbij meestal dieren- en mensenoffers. De Kelten geloofden in de onvergankelijkheid van de ziel en in reïncarnatie.

21 Fase 1 : Hallstatt Fase 1 : : hallstatt en hallstatt-krijgers in het oosten van de Alpen

22 Wat zijn geometrische figuren?
Ijzertijd-Hallstatt Vanaf de VIIIste eeuw voor Christus kregen de volkeren van West-Europa de ijzerbewerking onder de knie. Zij werd ingevoerd door krijgers afkomstig uit Oostenrijk. Zij maakten zwaarden en beschermden hun lichaam met ijzeren borstplaten. Hun cultuur wordt Hallstatt-cultuur genoemd. Zij werd gekenmerkt door een sterk sociaal onderscheid. De opperklasse was oorlogszuchtig en de graven van haar leden zijn rijkelijk versierd. De gewone lieden werden daarentegen zeer eenvoudig begraven. De voorwerpen uit de Hallstatt-cultuur werden voornamelijk versierd met geometrische motieven. Wat zijn geometrische figuren?

23 Hallstatt Hallstatt periode: De periode van 700 v. Chr. tot 500 v. Chr. Hallstatt is een marktstadje in Oostenrijk aan de oever van een Alpenmeer. Daar vlakbij ligt de Salzberg (zoutberg). Aan het einde van de Bronstijd werd daar veel zout gewonnen. Er was ook veel ijzererts in het gebied.

24 Hallstatt werd mede daarom het centrum van de Keltische wereld
Hallstatt werd mede daarom het centrum van de Keltische wereld. Rond de mijnen ontstond een snelgroeiende nederzetting.

25 De invloed van deze periode strekte zich uit van de Bohemen tot het tegenwoordige Parijs.
Welke kleur is Hallstatt-cultuur?

26 Heel belangrijk aan Hallstatt zijn de zoutmijnen waar aan zoutwinning werd gedaan.
Wat denk je dat deze mensen met die berg zout deden? (3) Beeld je eens in dat je zelf zo een enorme berg zout hebt en dat je enorme overschotten hebt. Wat kan je daar dan mee doen? vers houden van vlees en vis -          leerlooien -          eten op smaak brengen 2) handel voeren

27 Ijzer

28 grafvondsten 2000-tal graven 7de-6e eeuw v C Verschillende
Man / vrouw Rijk / arm ¼ strijders Vrouwen met juwelen Veel gebruiksvoorwerpen waarvan sommige geimpor-teerd.

29 Hallstatt juwelen

30

31 Oostenrijk, 7de eeuw vC-

32 Brons, 5e E v C, Kuffern           Dieses Bronzegefäß mit figuraler Verzierung ist technisch und inhaltlich noch ganz der ältereisenzeitlichen Situlenkunst verhaftet, zeigt jedoch schon deutliche Elemente des neu aufkommenden Latènestiles. Man sieht einen zechenden Mann, von Bedienten umgeben, ein Regal mit gefüllten Eimern, einen Faustkampf mit Kampfrichter und Zuschauern sowie Wettreiten und Wettfahren mit zweirädrigen Streitwagen (nicht im Bildausschnitt). Die Darstellungen sind von höchster künstlerischer Qualität und stellen einen späten Höhepunk der Situlenkunst dar. Das Gefäß wurde im 5. Jahrhundert v. Chr. angefertigt. Ein Mann von Rang sitzt auf einem Lehnstuhl etruskischer Machart und läßt sich von einem kahlköpfigen Schenken nachgießen. Die leeren Gefäße schwenkend geht ein weiterer Diener eben ab. Weinmangel jedoch ist nicht zu befürchten: ist doch rechts ein von bizarr verrenkten Menschenleibern bekröntes Gestell zu erkennen, an dem noch sechs Situlen hängen, die wir uns wohl mit Wein gefüllt vorstellen dürfen. Zwischen der sinnreichen Plastik - die der Tortur des Pfählens die Lust am Rauschtrank so lebensfroh gegenüberzustellen weiß - und der Stuhllehne steht ein Kind, das den Zecher mit staunender Hingabe betrachtet und - wenn wir die Beinstellung recht deuten - mit Ungeduld darauf wartet, es dem Ehrengaste gleichzutun. 

33 Hallstatt- grafvelden
Grafvelden – 1100 graven met grote rijkdom Vrouwen werden begraven (soms gecremeerd) met sierraden Mannen werden begraven met wapens Warriors' graves made up only about a quarter of the Hallstatt cemetery. Women's graves tended to have masses of clanking jewelry and bulky fibulae. Rich graves in the cemetery often contained impressive sets of bronze vessels - buckets, situlae (buckets with rims turned inward), bowls, and cups, presumably imported from the Mediterranean. Hallstatt remains one of the richest known cemeteries of its kind, with a wide range of weapons, brooches, pins, and pottery. From these excavations, we can develop a comprehensive picture of who the early Celts were.

34 Graf rijke Hallstatt 6eEvC

35 Grafinhoud

36 Hallstatt maatschappij
Iedereen wist van de economische weelde te profiteren. De omliggende nederzettingen (en graven) waren armer. Relaties met het zuiden en het noorden Handel => vondsten

37 Reconstructie dorp Hallstatt 9eEvC

38 Handel met Grieken en Etrusken
Hallstatt Leerden tijdens hun contacten met het oosten Ploegschaar paard en wagen kennen Degelijker wapens, in ijzer Voordeel in strijd Handel met Grieken en Etrusken

39 Hallstatt verval Meer handel met zuiden op andere handelsroutes
Op andere plaatsen kon men gemakkelijker aan zout raken => verval Geen rijke grafvondsten meer Vestingen werden verlaten Meer in het westen ontstaan nieuwe bloeiende vestigen. La Tène-cultuur

40 La Tène-cultuur Lake- Neuchâtel in Zwitserland
1857 vondsten op bodem van meer. Kenmerkend typische kunststijl Metaalbewerking-----technisch hoogstaand Spiraalvormen Planten, dieren, ... Rijk dankzij handel met Grieken en Etrusken, en later Romeinen.

41

42 Fase 2 : 600-450 : Keltische prinsen in het westen van de Alpen
Fase 1 : : hallstatt en hallstatt-krijgers in het oosten van de Alpen Fase 2 : : Keltische prinsen in het westen van de Alpen -aristocratische samenleving -prinsen uiten hun sociale positie in hun graven

43 (Baden-Württemberg) Deutschland/Germany
Hochdorf grafheuvel Eberdingen-Hochdorf (Baden-Württemberg) Deutschland/Germany Graf pas in 1970 ontdekt The Hochdorf burial is one of the most important archaeological discoveries of the Century for Celtic studies. Like the Egyptian tombs, most Celtic tombs were pillaged by grave robbers and disturbed by careless amateur archeologists of the modern period. Although farmers had been tilling the ground for centuries, the tomb was only discovered in the 1970s. Archeologists have placed the large, mound burial to about 550 BCE which means it was untouched for 2,500 years. The first investigations of the mound took place in by Jörg Biel. The burial gives us an unprecedented insight into the burial practices of the elite in 6th-century. The Hochdorf burial confirms and summarizes other, less complete burials. This rare archeological find also confirms the legends of the prosperous Celtic past Graf 550vC

44 Hochdorf-opgravingen
Die Grabung In der über 100jährigen Forschungsgeschichte der frühkeltischen Fürstengräber ist das Hochdorfer Grabmonument einzigartig. Seine späte Entdeckung erlaubte den Einsatz modernster Forschungsmethoden und es war erstmals möglich, einen Hügel samt einem unversehrten Grab vollständig zu untersuchen. Dies war ein Glücksfall für die archäologische Forschung. Seit 1968 beobachtete die ehrenamtliche Beauftragte des Landesdenkmalamtes Baden- Württemberg, Renate Leibfried, immer wieder ausgepflügte Steinbrocken im Erdboden. Die Untersuchung des Geländes ergab dann die Reste des Grabhügel. Wegen der akuten Gefährdung durch die landwirtschaftliche Nutzung wurde der Grabhügel in den Jahren 1978/79 unter der Leitung von Dr. Jörg Biel vollständig ausgegraben. Spuren menschlicher Tätigkeiten haben sich über Jahrtausende im Boden erhalten. Aus den Informationen, die Funde und Befunde liefern, versuchen Archäologen die Gesellschaft, Lebensweise, Umwelt und Geschichte unserer Vorfahren zu rekonstruieren. Voraussetzung hierfür ist die genaue Dokumentation von Funden und Befunden: exakte Vermessung, fotografische und zeichnerische Aufnahme, präzise Beschreibung und vorsichtige Bergung. Sie allein belegt einen dann nicht mehr vorhandenen Zustand, da jede wissenschaftliche Ausgrabung zugleich auch Zerstörung bedeutet. Die wissenschaftliche Auswertung einer archäologischen Ausgrabung stützt sich heute auf die Dokumentation der Befunde, auf Beobachtungen bei der Restaurierung der Funde und auf verschiedenartige naturwissenschaftliche Untersuchungen. So sind Tierknochen oder botanische Reste oft aussagekräftiger als spektakuläre Goldfunde. Diese zahlreichen Einzelinformationen werden mit Bekanntem verglichen und fügen sich schließlich als Mosaikstein in das geschichtliche Gesamtbild ein, verändern oder bestätigen es. 60 m doorsnede

45 Hochdorf grafheuvel doorsnede
The large, isolated burial gives extraordinary information on tomb construction. The mound measures 60 meters across. The tomb proper was constructed of a masonry perimeter reinforced with timber. The entrance ramp is on the north face of the mound. The tomb proper (where the body was placed) measures 11 meters square, by 2 meters deep, and is constructed of two walls filled with rubble. The rubble between the two walls--designed to withstand robbers is a feature not found in other tumuli, perhaps indicating the importance of the tomb and its occupant 7,5m x 7,5m

46 Hochdorf Inside, the chamber was found lined with textiles that adorned the walls. Although bacteria-killing oxides from the metal artifacts preserved the fabric, the fabric disintegrated when it was exposed to air. The remains of the deceased indicated the occupant was a 45-year-old man who measured 6' in height. He was placed on cloths of wool and badger skin. Since there are no traces of human hair it is assumed that the body was preserved in a vat of salt. Salt mining, of course, was one of the major industries during the Hallstatt period. The flowers in the tomb were the local blooms of late summer and early autumn. In addition to items of personal adornment, the tomb included objects for personal hygiene, a razor and nail scissors. The three fishhooks and a quiver with arrows, though no bow, probably indicate his elite status as hunter/warrior as opposed to a worker. A large drinking service comprised of nine drinking horns and a large cauldron decorated with bronze lions and a dinner set with accessories indicate the Celtic elite's enjoyment of hospitality. The cauldron held 104 gallons of liquid: probably mead, a honeyed wine drink of the elite class. The cauldron was a luxury import item, probably made in a Greek colony in the south of Italy. Graf man 45 j

47 Grafkamer Hochdorf

48 Hochdorf Probeer je de graf- Kamer in te beelden Naast opsmuk
Auf dem Wagen lag - außer dem Joch und Teilen der Schirrung - auch Speisegeschirr gestapelt: 3 Bronzebecken 9 Bronzeteller Die 3 Bronzebecken mit je zwei Horizontalgriffen Durchmesser: um 44 cm. - Die weiten Becken haben einen abgesetzten, leicht ausgebogenen Rand. Der Standboden ist separat eingenietet und bei allen Stücken nachträglich geflickt worden. Die geschwungenen Griffe sind mit punzverzierten Attaschen am Gefäß befestigt; in einige der Griffe sind kleine Bronzeringchen eingehängt. Die Becken gehören zum sogenannten Typus »Hatten« Die 9 Bronzeteller Durchmesser: zwischen 27 und 32 cm. - Die Teller besitzen fast alle einen eingedellten Standboden. Sie haben einen flachen Rand, der durch verschiedenartige Punzen verziert ist. Die Teller gehören zum sogenannten Typus »Hohmichele« und sind wohl durch etruskische Vorbilder angeregt worden. Einige der Teller sind antik geflickt, sie waren also längere Zeit in Gebrauch. Fast alle haben ein eingeritztes Bodenkreuz, auch sind auf der Innenfläche deutliche Gebrauchsspuren zu erkennen. Naast opsmuk Werden ook voorwerpen voor persoonlijke hygiëne gevonden Bv.Scheermes, nagelschaar Grafkamer 5m x 5m

49 Hochdorf wagen Lengte 4,5m Hallstatt Elite Burials
The burial is the most elaborate to survive of a type termed wagon-wheel burials since they contained either two or four-wheeled wagons. In this case the four-wheeled wagon came with harnesses for two horses, and the wood came from ash, elm, and maple trees. Fast alle Teile des Wagens waren mit Eisenblechen verkleidet, das sich erhalten hat. So konnte seine Form bis ins Detail rekonstruiert werden. An den Eisenblechen haben sich Holzfasern konserviert. Nachweislich wurden damals Ulme, Esche und Ahorn verbaut. Die nur vertikal bewegliche Deichsel war anmontiert, was bei mitteleuropäischen Wagengräbern der gleichen Zeit nur selten beobachtet wurde. Die Räder (Durchmesser: 89 cm) weisen je zehn Speichen, eine zylinderförmige Nabe und eine Biegefelge (aus einem Holzspan zusammengebogene Felge) auf. Die Räder waren auf die Achsen aufgesteckt, nur die Achsnägel lagen auf dem flachen, lang-rechteckigen Wagenkasten. Solche vierrädrigen Wagen wurden wahrscheinlich bei Prozessionen im religiösen Bereich und zur Repräsentation der führenden Oberschicht eingesetzt. Für längere Überlandfahrten oder den Einsatz im Krieg scheinen sie ungeeignet. Lengte 4,5m

50 Grafkamer wagen Welk soort Voorwerpen werden In het graf meege- Geven?

51 Bekijk de fijne afwerking
Hochdorf One of the most elaborate items in the tomb was bronze couch 3 meters long. The leg supports are in the shape of eight bronze women a foot high who balance on functional wheels of bronze and iron. Embossed in bronze on the bench back, stylized figures perform a dance. Bekijk de fijne afwerking

52

53 Hochdorf De muren waren met stof bekleed.

54 Hochdorf - schoenversiering
Uit welk materiaal?

55 Hochdorf

56 Hochdorf -dolk Lengte 42 cm Länge 42 cm; Goldüberzug ca. 100 g
Antennendolch aus Bronze und Eisen mit einem Überzug aus Goldblech Der Dolch hat ein zweischneidiges Blatt und eine Angel aus Eisen, der Griff und die Scheide bestehen aus Bronze. Die Klinge konnte nicht aus der Scheide gezogen werden, doch ist sie im Röntgenfoto zu erkennen. Das Heft und die Scheide sind mit gegossenen Rippen und im Tremolierstich einziselierten Verzierungen ornamentiert. Auf die aus zwei Bronzeblechen zusammengefalzte Scheide ist das gegossene Ortband aufgeschoben. Der Dolch war bei seiner Auffindung fast vollständig mit Goldblech überzogen. Dieses wurde bei der Restaurierung abgenommen und auf eine Kopie des Dolches montiert. Es besteht aus 16 Einzelblechen, die der vorgegebenen Form des Bronzedolches genau angepaßt sind, um Faltungen zu vermeiden. Allein für die Überdeckung des Antennenfortsatzes wurden 10 kleine Goldbleche zugeschnitten. Die Rückseite der Scheide blieb dagegen weitgehend frei, auf sie ist lediglich das Blech der Vorderseite übergefalzt, aber nicht verklebt oder vernietet. Die Schnittränder der Bleche sind frisch, sie zeigen under dem Binokular zahlreiche noch anhängende Späne. Der Goldüberzug war also nie in Gebrauch und ist nur als Verzierung für die Totenbeigabe gefertigt worden.

57 Hochdorf-ring diameter 25,3 cm gewicht 144 g goud
»One Ring to rule them all One Ring to find them One Ring to bring them all and in the darkness bind them« J.R.R.Tolkin, Lord of the Rings Eine Besonderheit des Hochdorfer Grabes ist, dass man sehr gut unterscheiden kann, welche Gegenstände schon länger im täglichen Leben des Toten benutzt und welche eigens für die Ausstattung, Aufbahrung und Präsentation der Leiche hergestellt wurden. Zur ersten Kategorie möchten wir einen der hervorragendsten Funde des Grabes rechnen - den Ring aus Goldblech, den der Tote um den Hals trug. Der Ring ist aus einem Stück Goldblech mit einer Stärke von 0,5 mm getrieben und wiegt 144 Gramm. Er hat einen Außendurchmesser von 25,3 cm und gehört damit zu den größten Ringen, die wir kennen. Der Innendurchmesser um 20,5 cm war groß genug, dass der Kelte seinen Ring über den Kopf ziehen konnte Der Halsring ist aus einem breiten Mittelwulst aufgebaut, der von zwei schmaleren begleitet wird; diese Wülste sind in sich durch herausgetriebene Rippen und von innen nach außen gearbeitete Punzreihen verziert. Die nach außen weisenden Seitenpartien zeigen eine Reihe hintereinandergestellter Reiter, die natürlich nur in ihren Umrissen dargestellt sind. Dazwischen sind einfache geometrische Muster aus Parallelstrichen oder S-förmige Punzen angebracht. Der geschlossene Ring ist wohl mit einem Messer grob angeschnitten und dann durchgerissen worden, wobei ein etwa 5 cm langes und 1,3 cm breites Stück ausriß, das sich nicht im Grab fand. Diese Beobachtung kann man verschieden deuten. Es wäre möglich, dass man den Ring als Standes- und Machtsymbol des Fürsten bei seinem Tod zerschnitten hat, um damit auch das Abbrechen seiner Macht zu zeigen. Mit dem abgerissenen Stück könnte man diese Macht an seinen Nachfolger weitergegeben haben. Einleuchtender scheint jedoch eine andere Erklärung zu sein, dass man der totenstarren Leiche den Ring vom Hals geschnitten hat, um den Körper des Verstorbenen bis zur Bestattung zu konservieren, oder aber den Ring aufgeschnitten hat, um ihn dem geschmückten Leichnam um den Hals legen zu können.   Die Flüchtigkeit der Behandlung einzelner Grabbeigaben, vor allem derer aus Gold, zeigt deutlich, dass die »Leichenbesorger« entweder keinen allzu großen Respekt vor dem Toten hatten oder aber aus einer gewissen Scheu ihre Arbeit möglichst schnell verrichten wollten.   Aus dem Kreis der Fürstengräber kennen wir bisher rund 20 Goldhalsringe. Diese verhältnismäßig große Zahl zeigt, dass es sich wohl um Standesabzeichen der damaligen Oberschicht gehandelt hat.

58 Hochdorf-riem Riem lengte 33 cm breedte 8,5 cm gewicht 130 g

59 Hochdorf Wat was de functie Van de hoorns?

60 Lengte 6,5 und 6,1 cm; Gewicht 16,88 en 17,07 g
Hochdorf – fibula Lengte 6,5 und 6,1 cm; Gewicht 16,88 en 17,07 g Zwei Schlangenfibeln aus Gold Die identischen Fibeln, von denen eine etwas zusammengedrückt ist, bestehen aus sieben Teilen. Die Körper bestehen aus massivem Gold, die Bügel sind im Querschnitt rechteckig ausgehämmert. Die Gewandhalter wurden wurden mit einem geripptem Blechröhrchen aufgeschoben. Auf Bügel und Fuß sind punzverzierte Bleche aufgearbeitet, der kugelige Fibelfuß ist aus zwei Teilen zusammengesteckt, in das Ende wurde als Abschluß ein kleines Schälchen eingeklebt. Die Nadeln beider Fibeln sind S-förmig verbogen. Fibula of mantelspeld

61 Hochdorf

62 Hochdorf

63 www.unc.edu/courses/art111/celtic/ topics/burial/outmound.gi
vase-vix.gif

64 Heuneburg – andere grafheuvel
                                                     

65 Heuneburg Waar in het reliëf zijn de grafheuvels te vinden?

66 Heuneburg

67 Heuneburg grafheuvel

68 Heuneburg - graf

69 Heuneburg - grafvondsten

70 Heuneburg

71 Heuneburg

72 Heuneburg

73 Heuneburg

74 Heuneburg Der Schwerpunkt der Besiedlung lag jedoch im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. Dieser Abschnitt der sogenannten Hallstattzeit - benannt nach einem oberösterreichischen Fundort - kann mit den frühen Kelten in Verbindung gebracht werden. Während dieser Zeit bestand auf der Heuneburg eine befestigte Siedlung mit Bauten und Fundstücken, die außergewöhnlich und zum Teil sogar einzigartig sind. Eine nach südländischem Muster errichtete Befestigungsmauer aus luftgetrockneten Lehmziegeln, aber auch der Güteraustausch über weite Strecken - unter anderem mit den Mittelmeerländern - bezeugt die überregionale Bedeutung dieses Zentrums, das nicht nur die Burgsiedlung mit 3,3 Hektar Fläche umfaßte, sondern auch noch eine unbefestigte, sog. Außensiedlung von etwa 20 Hektar. Ergänzend kommt hinzu, daß im engeren Umkreis der Heuneburg zahlreiche Hügelgräber erhalten und teilweise sogar ausgegraben sind. Die monumentale Erscheinung mancher Grabhügel, verbunden mit geradezu luxuriösen Grabausstattungen lassen auf eine herausragende und sozial differenzierte Bevölkerung schließen. Nach einem katastrophalen Brand, dem die frühkeltische Heuneburg zum Opfer gefallen ist, liegen die nächsten Bauspuren erst wieder aus nachchristlichen Perioden vor. Seit dem Beginn des Mittelalters wurde die Heunebnoch dreimal mit jeweils eigenständigen Befestigungen umgeben. Davon haben die Verteidigungsmaßnahmen gegen die Ungarneinfälle zur heutigen Erscheinungsform der Heuneburg mit ihren steilen Burgflanken und tiefen Gräben geführt. Die im Laufe von 30 Ausgrabungsjahren gewonnenen Erkenntnisse werden seit 1985 in der zum Museum umgebauten Zehntscheuer in Hundersingen der Öffentlichkeit präsentiert. Den Besuchern sind die Denkmäler im Gelände im Rahmen eines archäologischen Wanderweges mit ausführlichen Erläuterungen erschlossen worden. Außerdem werden ein Abschnitt der eisenzeitlichen Lehmziegelmauer sowie einige zugehörige Gebäude wiederaufgebaut, die dem Besucher eine klarere Vorstellung vom keltischen Siedlungswesen vermitteln.

75 Welk soort motieven op de potten?
Heuneberg Welk soort motieven op de potten?

76 Heuneburg Ken je nog de naam van dit voorwerp? Waarvoor diende het?
Zie je hoe het werkt?

77 Heuneburg - grafvondst
Charakteristisch für die Heuneburg sind außerdem eine ganze Reihe importierter Güter. Besonders griechische bemalte Keramik, aber auch andere Tongefäße stehen stellvertretend für weitreichenden Güteraustausch. Den Rundgang beschließt ein Überblick über den zeitgenössischen Grabbrauch, angefangen von den monumentalen Grabhügeln mit aufwendig gestalteten Grabkammern bis zu den einfacheren Körpergräbern und Brandbestattungen im Umkreis der Heuneburg. Vorgestellt werden in diesem Zusammenhang einzelne Kategorien von Grabausstattungen wie etwa Waffen, Schmuck und Trachtbestandteile, Wagen oder Bronzegefäße. Die ständige Ausstellung wird ergänzt durch eine Lichtbildschau (ca. 15 Minuten). Vermittelt wird der Siedelgang, der sich aus den archäologischen Zeugnissen erschließen läßt, sodann die Stellung der Heuneburg im Kontext vergleichbarer Anlagen. Das Dachgeschoß des Heuneburg-Museums Hundersingen ist meist jährlich wechselnden Sonderausstellungen vorbehalten. Der Verein Heuneburg-Museum e. V. erhielt für seine Tätigkeit den Württembergischen Archäologiepreis 1985 Griekse keramieken vazen werden in De graven gevonden. Wat leren we daar uit?

78 Andere vindplaats Mont Lassois

79 Vix, Bourgogne, Frankrijk Ander graf

80 Vix Mont Lassois

81 Vix- Frankrijk

82 Graf van prinses Deze prinses was ook begraven met een wagen en bronzen vaatwerk, Attisch vaakwerk en goud.

83 Vix Tumulus vondsten 60 m diameter 4 m hoog
Grafkamer met 4-wielige wagen Grafvondsten oa. Bronzen Etruskisch pot Wat kunnen we hier uit leren?

84 Graf van Vix Ontdekt in 1953 Boven : zo werd alles
In het graf gevonden. Dans le tumulus de Vix découvert en 1953, se trouvait une des plus importantes sépultures princières de la fin du premier âge du fer, et celle qui a livré le plus grand nombre d’importations méditerranéennes (grecque et étrusque).  Le mobilier de la tombe date du V e s. av. J.-C. (vers 500). Le corps de la princesse défunte est paré de ses plus beaux bijoux et sa dépouille a été déposée sur la caisse d’un char dont les roues avaient été démontées et alignées le long de la paroi; on n’a retrouvé que les parties métalliques (moyeux des roues, agrafes de jantes, bandages), le bois s’étant décomposé. Wat valt op i.v.m. de wagen?

85 Vix krater Bronzen mengvat die tot 1100 liter kan bevatten.
Diameter 1,27 m Hoogte 1,64 cm Deksel : zeef Wanddikte 1 à 1,3 mm Gewicht : 208,6 kg (116 kg in handvaten) Un énorme cratère à volutes, en bronze, originaire de Grande Grèce (le fameux vase de Vix); haut de 1,64 m, avec un diamètre maximum à la panse de 1,27 m, il peut contenir un volume de 1100 litres; sa cuve est épaisse de 1 à 1,3 mm, d’où une masse relativement modeste de 208,6 kg kg sans les anses, qui représentent des gorgones effrayantes. Elles pèsent donc chacune un peu plus de 46 kg, pour une hauteur maximale de 0,55 m. Le pied, qui possède un diamètre à la base de 0,74 m, pèse 20,2 kg. Hoe vind je het gewicht t.o.v. grootte?

86 WAT werd gemend in dit mengvat?
Vix krater Bronzen mengvat die tot 1100 liter kan bevatten. Diameter 1,27 m Hoogte 1,64 cm Le couvercle du cratère, ayant servi de passoire (peut-être à l’occasion du banquet funèbre); ce chef-d’oeuvre de la chaudronnerie pèse 13,8 kg. WAT werd gemend in dit mengvat?

87 Let op de afbeeldingen :
Van waar komt de krater? Vix

88 Vix-grafvondsten Etruskisch; eind 6e E v C Attisch 530 vC
d’une cruche à vin (oenochoé), en bronze, à bec tréflé, et qui est considérée comme la plus ancienne connue; cet objet étrusque date en effet de la fin du VI e s. av. J.-C.; d’une coupe dite de Droop, céramique à figures noires figurant un combat entre guerriers grecs et amazones. Ce travail provient d’Attique ( avant J.-C.); Wat leren we uit de grote Hoeveelheid aan vondsten uit Griekenland En Etrurië?

89 Vix Torques Torques = halsring Let op het vakmanschap
un torque (collier) de la princesse, et que l’on considérait naguère comme étant un diadème; ce travail indigène en or, qui n’a pu être daté avec précision (VI e - début V e s. av. J.-C.), est très influencé par des traditions grecques et orientales; Torques = halsring Let op het vakmanschap

90 Fase 3 Fase 1 : : hallstatt en hallstatt-krijgers in het oosten van de Alpen Fase 2 : : Keltische prinsen in het westen van de Alpen -aristocratische samenleving -prinsen uiten hun sociale positie in hun graven Fase 3 : : Keltische krijger-gemeenschappen en Grote Keltische migraties.

91 Fase 3 De Keltische krijgergemeenschappen gaan migreren
Naar het Oosten (Griekenland & Anatolië) Naar het Zuiden (Italië) Naar het Westen (Spanje, Britse eilanden) De nieuwe gemeenschappen langs de nieuwe handelsroutes zijn niet zo zeer handels- maar wel krijgsgemeenschappen. Dit zien we aan de graven : de mannen worden met zwaard, lans en schild begraven. De top wordt met een tweewielige strijdwagen begraven. Grafvondsten : ook Etruskische producten.

92 Fase 3 migraties Stichtten Koninkrijk galatië Rome verwoest 390vC
Delphi geplunderd in 279 Let op de zwarte pijlen

93 Nog steeds geen één volk Migraties
Op zoek naar gronden Op zoek naar fortuin via raids (zucht naar luxe) De aard van het volk ... Handel bemoeilijkt tussen Mid. Zee en Kelten)

94 In kerk : Brief van apostel Paulus
Veroveringen Keltisch Koninkrijk in Turkije In kerk : Brief van apostel Paulus Aan de Galaten... Voetbalclub ...

95 Fase 4 Fase 1 : : hallstatt en hallstatt-krijgers in het oosten van de Alpen Fase 2 : : Keltische prinsen in het westen van de Alpen -aristocratische samenleving -prinsen uiten hun sociale positie in hun graven Fase 3 : : Keltische krijger-gemeenschappen en Grote Keltische migraties. Fase 4 : : Urbanisatie van Gallië, tot ....veroveringstochten van Caesar.

96 Fase 4 Nieuwe veranderingen Meer handel Markteconomiesysteem
Gevolg : naast krijgers en landbouwers nu ook meer handelaars en ambachtslui. Sterk hiërarchische samenleving.

97 Fase 4 De eerste staten (ten noorden van de Alpen) ontstaan
Hoofdstad (politiek, economisch, ambachtelijk, religieus, militair) centrale functie ... “oppidum” = hoogteversterkingen Honderden oppida ..(geen in België)

98 Oppidum Grote oppervlakte (vele 10-tallen ha) Strategisch ingeplant
Op hoogtes Op verkeersassen .. Handelswegen (rivieren!!) Verschillende wijken (wonen, ambacht, handel, godsd) dichtbevolkt

99 Oppidum bibracte 135ha groot

100 Milseburg

101 Wat was het voordeel van zowel hout als
Murus Gallicus Versterkte steden Wat was het voordeel van zowel hout als steen te gebruiken?

102 Manching 380 ha, 7 km lange muur in Aarde en steen (murus gallicus v
60000 bomen, 7,5 ton ijzer voor nagels, m3 aarde voor wal) Nederzetting zelf slechts 80 ha

103 Geld werd belangrijker
Goudschat, Geld werd belangrijker Goldschatz von Großbissendorf

104 Bibracte                                              

105

106 Alesia Zie later

107 Waren ROND, op het vasteland rechthoekig
Maiden Castle De Keltische Huizen in Engeland Waren ROND, op het vasteland rechthoekig Covering an area of some 47 acres, Maiden Castle is the largest hill fort in Britain and lies 2 miles south of Dorchester in the county of Dorset. The dimensions of the fort are truly immense, and must have presented a formidable obstacle to any attacking force. Even today, after 2000 years of erosion, the ramparts in some areas rise to a height of 20ft (6m). Flint tools and bone implements found at the site suggest that the hill was first occupied c3000BC when it would have afforded protection to late Stone Age/early Bronze Age people. At some stage during this early period of occupation a Bank Barrow was constructed, east to west across the site, reaching a length of 1800ft (546m). Around 1200BC the site appears to have been abandoned, but the reason remains a mystery. The present hill fort was started in the latter part of the Iron Age c300BC, comprising a much smaller arrangement at the eastern end of the site, and this was slowly extended in a westerley direction as the population grew. Three concentric rings of ditches formed the defences, with the spoil heaped on the inner side of the ditch to create an earthern rampart, effectively doubling the height from the bottom of the ditch to the top. A wooden pallisade would have extended along the top of the rampart in a similar fashion to a castle battlement. Large wooden gates would have blocked the entrances, the weakest point of the defences, with the pallisade continuing along the top. At Maiden Castle the entrances through each defensive ring were offset, possibly causing an attacking force to be concentrated into a relatively small area within the ditch, and making attack from above far more effective. 'Maiden' derives from the Celtic ‘Mai Dun’, which means ‘great hill’. It was known to have been the stronghold of the Durotriges tribe, until it fell to the 2nd Legion Augusta, under Vespasian, during the Roman invasion in AD43. The battle for the fort was a bloody one, and centered on the eastern entrance. Excavations carried out in the 20th century uncovered the bodies of 38 Iron Age warriors, who had been laid to rest by their Roman victors, along with food and drink for their journey into the after life. After the Roman occupation the history of the fort becomes unclear, although a Roman Temple was constructed in the 4th century AD the foundations of which remain. It is feasible that the hill continued to be inhabited during early Saxon times, but appears to have been deserted for the last 1400 years. Many hill forts can be found in the ‘Wessex’ (an old Anglo-Saxon county) area but Maiden is by far the most impressive, and commands some breathtaking views across the county.

108 Keltische vondsten 1e eeuw

109 Schilde battersea 77cm

110 Keltische motieven

111 Gergovia Zien later

112 Keltische munten dorf/kelten/k-gschmuck.jpg

113 ambachtslui

114

115 landbouw

116 Keltische runderrassen Manching
het Przewalski- paard Keltische paarden Manching Huidige paard Wat kan je Zeggen over De grootte Van de dieren Vroeger (ten tijde Van de Kelten)                                                        Oerkoe                  Keltische runderrassen Manching Huidige runderen

117 Werd die helm voor De strijd gemaakt? Prunkhelm von Agris

118 Manching

119 Uitgeroeid door Romeinen
Samenvatting Plaatselijke Bevolking (bekervolk) Volk uit Oosten Nieuw volk BRONS Zout ijzer 1) Hallstatt IJZER Verschuiving Naar Westen Over heel N.Europa Één Keltische cultuur 2) Prinsen 3) Veroveraars 4) oppida, eerste staten La Tène IJZER Uitgeroeid door Romeinen

120 La Tène De periode van La Tène: Deze periode volgde direct op de Hallstatt periode en kwam 400 jaar later ten einde toen Julius Ceasar Gallië had veroverd. In deze periode was het gebied waar de Kelten leefden het grootst. Het strekte zich uit van Ierland tot in Klein Azië

121 La Tène de "La Tène"-cultuur. Artistiek uit dit zich door het afbeelden van gestileerde mensen- en dierenhoofden. België werd op dat moment bewoond door Kelten.

122 La Tène Die onderhielden handelsbetrekkingen met de Mediterrane wereld en vooral met de Etrusken. Deze leverden aan de Kelten wijn, vaatwerk en luxeproducten. De Kelten bouwden versterkte burchten, die meestal enkel een defensieve bedoeling hadden. Sommige nederzettingen vormden echte stedelijke centra, waar de Kelten hun rijkdommen en hun nijverheid concentreerden.

123 La Tène Vanaf 150 v. C. werden in de Belgische gebieden de eerste Keltische munten geslagen. Zij waren gebaseerd op Griekse en Macedonische voorbeelden, maar de Kelten pasten de afbeeldingen van Griekse goden of van Macedonische koningen al gauw aan, aan hun eigen wereldbeeld. Het Keltische geld wijst op een stevige integratie van de Keltische gebieden in de economie van de oudheid.

124

125 Hallstatt Tumulus Hallstatt 530vC Duitsland

126 Reconstructie dorp Hallstatt 9eEvC

127 Keltische boerderij De muren waren van hout of leem :
Een mengsel van aarde+stro werd op Een houten vlechtwerk gesmeerd.

128 Keltische woning Let op de Keltische Ketel.. Gekend Van de verhalen
Van Asterix. Hoe voorkomt men brand?

129 Keltische woning Welke meubelen Kenden de Kelten Reeds (toen Caesar)
Onze streken Binnenviel?

130 Keltische boerderij Waarom Werd de Voedsel- Voorraad- Kamer op
Palen gebouwd? Waarvoor Dient de opening Bovenaan In het dak?

131 Keltische Hallstattboerderij

132 Keltische La Tène boerderij

133 oppidum

134 oppidum

135 oppidum                

136

137 wapens

138 wapens          

139 helm

140 schild

141 carnyx

142

143 oogstmachine

144 houthakker

145

146 Keltisch kruis

147

148

149

150

151

152 Stervende galliër

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163 Julius Caesar De verovering van Gallië door Caesar maakte een einde aan de Ijzertijd in de Belgische gewesten

164 La Tène De Kelten woonden oorspronkelijk in het gebied van Noord-Zwitserland, Zuid-Duitsland en West-Oostenrijk. Ze veroverden steeds meer gebieden en van de zesde tot de eerste eeuw voor Christus domineerden ze een groot deel van Europa. Deze bloeiperiode van de Kelten wordt de La Tène cultuur genoemd, naar een archeologische vindplaats in Zwitserland. Gallië werd in de vijfde eeuw voor Christus al veroverd.


Download ppt "Waar vind je de afbeelding terug?"

Verwante presentaties


Ads door Google