De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

02-RIS-04: EN 60204 De norm voor de F. Rubben.

Verwante presentaties


Presentatie over: "02-RIS-04: EN 60204 De norm voor de F. Rubben."— Transcript van de presentatie:

1 02-RIS-04: EN 60204 De norm voor de kastenbouwer @2009 F. Rubben

2 EN 602042 EN 60204-1 1. Toepassing EN 60204-1 2. Inhoud EN 60204-1 1. Netscheidingsinrichting 2. Voeding 3. Beveiliging tegen elektrische schokken 4. Beveiliging van de uitrusting 5. Stuurfunctie in geval van fouten

3 F. RubbenEN 602043 1. Toepassing van EN 60204 EU Richtlijnen Landen Implementeren de richtlijnen in de wet. Normen zijn niet bindend! Het zijn wetten en richtlijnen die ze bindend maken!

4 F. RubbenEN 602044 1. Toepassing van EN 60204 Wat is de EN 60204 De norm is geldig voor: De elektrische en programmeerbare systemen en uitrusting Voor alle machines (geen handgereedschap!) Waarvoor géén productnorm (type C) bestaat. U < 1000 Vacof U < 1500 Vdc f < 200 Hz Ook worden er veiligheidseisen die voorzien in de bescherming van: Mensen Machines Materiaal

5 F. RubbenEN 602045 EN 60204-1: B-Norm

6 F. RubbenEN 602046 1. Toepassing van EN 60204 Een risico-analyse maken is verplicht. Beschreven in EN1050. Invloeden die bekeken moet worden: Storingen & Defecten E-toevoer E-onderbreking E-opslag Storingen & Defecten stuurkring EMC omgeving

7 F. RubbenEN 602047 1. Toepassing van EN 60204 Omgeving: Externe invloeden die de werking van de machine beïnvloeden. Weer (…) Temperatuur Hoogte Vocht EMC Trillingen

8 F. RubbenEN 602048 OPM. betreffende elektrische fouten 3 soorten fouten in een elektrische installatie: Overbelasting Kortsluiting isolatiefout

9 F. RubbenEN 602049 EN 60204-1 1. Toepassing EN 60204-1 2. Inhoud EN 60204-1 1. Netscheidingsinrichting 2. Voeding 3. Beveiliging tegen elektrische schokken 4. Beveiliging van de uitrusting 5. Stuurfunctie in geval van fouten

10 F. RubbenEN 6020410 2.1. Netscheider Handbediend Enkel 2 standen: AAN of UIT. Vergrendelbaar Kleur: Zwart met grijze achtergrond rood met gele achtergrond Hoogte van installatie? Tussen 0,6 – 1,7m van de grond De voeding rechtstreeks op netscheider

11 F. RubbenEN 6020411 2.1. Netscheider 1 netscheider per kast Andere voedingen/spanningen in de kast op te wekken! Uitschakelvermogen: = som van Startstroom van de grootste motor Som van stromen van de actieve delen

12 F. RubbenEN 6020412 EN 60204-1 1. Toepassing EN 60204-1 2. Inhoud EN 60204-1 1. Netscheidingsinrichting 2. Voeding 3. Beveiliging tegen elektrische schokken 4. Beveiliging van de uitrusting 5. Stuurfunctie in geval van fouten

13 F. RubbenEN 6020413 2.2. Eisen aan de voeding Spanning 10% afwijking Frequentie 1% afwijking Harmonischen: <10% voor 2° tot 5° harmonische < 2% voor 6° tot 30° harmonische Spanningsonderbreking: Max 3ms tijd; tussentijd 1sec Kortstondige spanningsdaling: Max. 20% van de topwaarde Max. 1 periode 1 sec tussen

14 F. RubbenEN 6020414 EN 60204-1 1. Toepassing EN 60204-1 2. Inhoud EN 60204-1 1. Netscheidingsinrichting 2. Voeding 3. Beveiliging tegen elektrische schokken 4. Beveiliging van de uitrusting 5. Stuurfunctie in geval van fouten

15 F. RubbenEN 6020415 2.3. Beveiliging tegen elektrische schokken 1. Beveiliging tegen direct aanraken Bescherming door een kast; sleutel nodig Netscheider NIET dwingend te bedienen WEL alle actieve delen tegen aanraking beschermen. 2. Beveiliging tegen indirect aanraken Vermijden ontstaan gevaarlijke aanrakingspanning door een isolatiefout Hoe?  IEC60364 (veiligheidsmaatregelen)  IEC60439-1 (toepassen veiligheidsisolatie)

16 F. RubbenEN 6020416 2.3. Beveiliging tegen elektrische schokken Tegen indirecte aanraking:

17 2.3. Elektrische netten beveiligen Bronnen:  Mommens V., cursus 7EI, GTO Merelbeke  AREI  Vinçotte, ppt 2009-03-25-VTI-Torhout-IEC60204  Knockaert J., cursus KHBO 2002-2004  Yves Thomas, ppt + cursus Samengestelde bundel door F. Rubben @2009

18 F. RubbenEN 6020418 2.3.1. Soorten fouten in elektrisch net: Fout vaak ingedeeld als: Rechtstreekse aanraking Onrechtstreekse aanraking

19 F. RubbenEN 6020419 2.3.1. Soorten fouten in elektrisch net: Reden Fout? Overbelasting Kortsluiting Isolatiefout

20 F. RubbenEN 6020420 2.3.1. Soorten fouten in elektrisch net: Reden Fout? Overbelasting Te grote stroom gedurende een te lange tijd veroorzaakt schade. Kortsluiting Isolatiefout

21 F. RubbenEN 6020421 2.3.1. Soorten fouten in elektrisch net: Reden Fout? Overbelasting Kortsluiting Een fout tussen twee stroomvoerende geleiders waarbij er een zeer kleine weerstand aanwezig is, (kan) leiden tot grote foutstromen Isolatiefout

22 F. RubbenEN 6020422 2.3.1. Soorten fouten in elektrisch net: Reden Fout? Overbelasting Kortsluiting Isolatiefout Een fout tussen de geleider en de massa/omhulsel. Dit zorgt er voor dat de massa/omhulsel onder spanning komt.

23 F. RubbenEN 6020423 2.3.2. Soorten elektrische netten: TT- net TN- net IT- net TN-C TN-S TN-CS 1° letter: aarding bij het begin van de voeding 2° letter: aarding bij de gebruiker

24 F. RubbenEN 6020424 2.3.2. Fouten bij de verschillende netten? Hoe worden de fouten in elk type net opgevangen?

25 F. RubbenEN 6020425 2.3.3. TT-net

26 F. RubbenEN 6020426 2.3.3. TT-net:Fouten? Fouten? tussen 2 L: Kortsluiting Tussen L en N: Kortsluiting Tussen L en PE Isolatiefout ! Differentieel!

27 F. RubbenEN 6020427 2.3.3. TT-net: isolatiefout

28 F. RubbenEN 6020428 2.3.3. TT-net Bij een TT- net is men verplicht een verliesstroomschakelaar te plaatsen in het begin van de installatie! toegepast in verdeelnetten voor huishoudelijke installaties

29 F. RubbenEN 6020429 2.3.4. TN-S-net T N S

30 F. RubbenEN 6020430 2.3.4. TN-S-net: Fouten Fout tussen : 2 fasen Kortsluiting 1 fase en de nulleider Kortsluiting 1 fase en de massa van een verbruiker Kortsluiting Kortsluiting: installatieautomaat zal de defecte stroombaan uitschakelen. Opm. Gebruik van een differentieelschakelaar (verliesstroomschakelaar) is toegelaten om een fout in een vreemd geleidend deel te detecteren en de stroombaan uit te schakelen..

31 F. RubbenEN 6020431 2.3.4. TN-S-net De massa’s van de verbruikers moeten op een duurzame (via een goede en degelijke mechanische verbinding) wijze met de PE geleider verbonden worden.

32 F. RubbenEN 6020432

33 F. RubbenEN 6020433 2.3.5. TN-C-net T N C

34 F. RubbenEN 6020434 2.3.5. TN-C-net: Fouten Fout tussen : 2 fasen Kortsluiting 1 fase en de nulleider Kortsluiting 1 fase en de massa van een verbruiker Kortsluiting De installatieautomaat zal de defecte stroombaan uitschakelen

35 F. RubbenEN 6020435 2.3.5. TN-C-net: De PEN- geleider NOOIT onderbreken! GEEN enkelfasige toestellen tussen een lijndraad en de PEN geleider!!! Enkelfasig toestel mag wél tussen 2 lijndraden! De massa’s van de verbruikers moeten op een duurzame (via een goede en degelijke mechanische verbinding) wijze met de PEN geleider verbonden worden. Toepassing Industriële installaties

36 F. RubbenEN 6020436

37 F. RubbenEN 6020437 2.3.6. IT-net T I

38 F. RubbenEN 6020438 2.3.6. IT-net: opmerking Verbruikers die tegelijk aangeraakt kunnen worden MOETEN via dezelfde aardingsgeleider met elkaar verbonden worden. Toepassingen: Worden gebruikt waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan zoals bij ziekenhuizen (operatiezalen), chemische industrie, enz…

39 F. RubbenEN 6020439 2.3.6. IT-net: fouten Fout tussen : 2 fasen Kortsluiting 1 fase en de nulleider Kortsluiting 1 fase en de massa van een verbruiker Wat gebeurt er bij een IT-net? Indien er in verbruiker 1 een isolatiefout naar de massa ontstaat, dan gebeurt er niets. Er is geen potentiaalverschil tussen de behuizing en de aarde, er vloeit geen verliesstroom. Indien je de metalen behuizing van het toestel aanraakt dan volgt er geen elektrocutie.

40 F. RubbenEN 6020440 OPGELET Verplicht een isolatiebewakingstoestel te plaatsen Beveiliging: installatieautomaten – verliesstroomschakelaars - isolatiebewakingstoestel Bij 1 fasefout bij verbruiker 1 (isolatiefout) is er geen gevaar voor elektrocutie Bij 2 de fasefout bij verbruiker 2 is er wel gevaar voor elektrocutie

41 F. RubbenEN 6020441 OVERZICHT NETTEN Fout tussen?2 fasen1 fase en N 1 fase en de massa TT-net kortsluiting Kleine verliesstroom IT-net kortsluiting 1° fout: niets 2° fout: ??? TN-C-net kortsluiting Grote verliesstroom  kortsluiting TN-S-net kortsluiting Grote verliesstroom  kortsluiting Kortsluiting:Installatieautomaat Verliesstroom:Verliesstroomschakelaar IT-net:Isolatiebewaking

42 F. RubbenEN 6020442 HOU REKENING MET UW DRAADSECTIE IN FUNCTIE VAN UW BEVEILIGING!!!

43 F. RubbenEN 6020443 EN 60204-1 1. Toepassing EN 60204-1 2. Inhoud EN 60204-1 1. Netscheidingsinrichting 2. Voeding 3. Beveiliging tegen elektrische schokken 4. Beveiliging van de uitrusting 5. Stuurfunctie in geval van fouten

44 F. RubbenEN 6020444 2.4. Beveiliging van de uitrusting Beveiliging tegen spanningsuitval Overstroombeveiliging Thermische beveiliging van motoren

45 F. RubbenEN 6020445 2.4. Beveiliging van de uitrusting Beveiliging tegen spanningsuitval Als spanning terugkeert, mag de machine NIET uit zichzelf starten

46 F. RubbenEN 6020446 2.4. Beveiliging van de uitrusting Beveiliging tegen spanningsuitval Overstroombeveiliging Thermische beveiliging van motoren

47 F. RubbenEN 6020447 2.4. Beveiliging van de uitrusting Beveiliging tegen spanningsuitval Overstroombeveiliging Niet voor de inkomende aansluiting Al aan het begin van de voedende kabel Wél beveiligen van interne stroomcircuits! Door zekeringen vermogensautomaten

48 F. RubbenEN 6020448 2.4. Beveiliging van de uitrusting Beveiliging tegen spanningsuitval Overstroombeveiliging Thermische beveiliging van motoren

49 F. RubbenEN 6020449 2.4. Beveiliging van de uitrusting Thermische beveiliging van motoren Voor motoren met P>0,5kW Voor continu bedrijf Tegen overbelasting Alle andere motoren: thermische beveiliging Motor veel startend en stoppend? Moeilijk te beveiligen  speciale voorziening.

50 F. RubbenEN 6020450 EN 60204-1 1. Toepassing EN 60204-1 2. Inhoud EN 60204-1 1. Netscheidingsinrichting 2. Voeding 3. Beveiliging tegen elektrische schokken 4. Beveiliging van de uitrusting 5. Stuurfunctie in geval van fouten

51 F. RubbenEN 6020451 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten 1. Inleiding 2. Stuurstroomketens: info 3. Besturingsfuncties 4. Nood-uit-inrichting

52 F. RubbenEN 6020452 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten Storingen in de elektrische uitrusting?  géén gevaar leveren  géén schade veroorzaken  géén gevaarlijke situaties Dus geschikte maatregelen nemen! Kan duur en omvangrijk zijn OOK risico van een storing inschatten! EN954-2 (oude norm) IEC______ (nieuwe norm SIL en PL) Beide a.d.h.v. risico-analyse

53 F. RubbenEN 6020453 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten 1. Inleiding 2. Stuurstroomketens: info 3. Besturingsfuncties 4. Nood-uit-inrichting

54 F. RubbenEN 6020454 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten Stuurspanningen: =< max. 277V Beveiligen? Aarden Zekeren In (stroom) zo klein mogelijk!

55 F. RubbenEN 6020455 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten 1. Inleiding 2. Stuurstroomketens: info 3. Besturingsfuncties 4. Nood-uit-inrichting

56 F. RubbenEN 6020456 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten Stopfuncties: Stopcategorie? Cat. 0 Direct stoppenVoeding is niet meer aanwezig Cat. 1 Gecontroleerd stoppen Voeding gedurende een tijdje aanwezig Cat. 2 Gecontroleerd stoppen Voeding blijft aanwezig

57 F. RubbenEN 6020457 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten 2 handenbediening Een aantal eisen 12 bedieningsorganen, gelijktijdig te bedienen Ononderbroken gelijktijdige bediening Stoppen bij loslaten 1 bediening. 2Beide bedieningen loslaten alvorens machine terug start 3Gelijktijdige bediening is vereist: > binnen de 0,5s Anders eerst alles weer loslaten.

58 F. RubbenEN 6020458 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten 1. Inleiding 2. Stuurstroomketens: info 3. Besturingsfuncties 4. Nood-uit-inrichting

59 F. RubbenEN 6020459 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten Nood-Uit-voorziening: Verplicht voor alle machines Doel om machine stil te zetten of gevaar vermijden Met behulp van Nood-UIT-schakelaar (zie netscheider) stuurstroommatig

60 F. RubbenEN 6020460 2.5. Stuurfuncties in geval van fouten


Download ppt "02-RIS-04: EN 60204 De norm voor de F. Rubben."

Verwante presentaties


Ads door Google