De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HRM Marketing dagopleiding CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HRM Marketing dagopleiding CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn."— Transcript van de presentatie:

1 HRM Marketing dagopleiding CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

2 Leiderschap: een belangrijk ondersteunend begrip binnen HRM Leiding geven Leiderschapstijlen CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

3 Leiding geven Leiding geven heeft twee functies Natuurlijke leiders Leiderschap en macht CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

4 Leiding geven heeft twee functies Taakgericht leiderschap: gericht op doelen halen. Sociaal-emotioneel leiderschap: gericht op het welbevinden van medewerkers en de samenhang van de groep. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

5 Twee functies van leiding geven Deze leiderschapsfuncties kunnen door een enkeling, maar ook door meerdere personen worden uitgeoefend. In sommige groepen kunnen deze functies afwisselend vervuld door verschillende groepsleden. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketingHRM Pieter De Cleyn

6 Twee functies van leiding geven Hoe herken je een taakgerichte leider (rechtstreeks gericht op het verwezenlijken van de doelen). Wat doet deze persoon? CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

7 Twee functies van leiding geven Hoe herken je een sociaal-emotionele leider (gericht op het menselijke aspect, de bevordering van de samenhang van de groep). Wat doet deze persoon? CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

8 Leiding geven Taakgericht leiderschap – initiatief nemen; – ideeën ontwikkelen, plannen en doelen formuleren; – problemen formuleren, oplossingen voorstellen; – zoeken naar oplossingen, ideeën en voorstellen; – meningen en opinies te weten komen; – informatie zoeken en beschikbaar stellen; – activiteiten coördineren; – sterk sturen; – controleren; – de groep naar buiten toe vertegenwoordigen. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

9 Leiding geven Socio- emotioneel leiderschap – aanmoediging en bevestiging van groepsleden; – vriendelijkheid, hartelijkheid en bereidwilligheid tot contact; – luisteren naar en het aannemen van bijdragen; – sensibiliteit voor gevoelens en groepsprocessen: – bemerken wat er in de groepsleden omgaat; – spanningen verminderen en bemiddelend optreden; – het samen doen staat voorop; – verschillende standpunten accepteren en bevredigende oplossingen zoeken.. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

10 Wie wordt spontaan aanvaard als leider? Stel je een persoon voor die je ‘zo’ als jouw leider wil aannemen. Welke eigenschappen heeft die persoon? CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

11 Wie wordt spontaan aanvaard als leider? 1.Groepsleden moeten zich kunnen identificeren met de leider. 'Hij is net zoals wij'; 'Hij is een van ons'. 2.Groepsleden moeten in de leider hun ideaal belichaamd zien. 'Hij of zij is begaafder dan wij, die heeft meer talent, wat die kan zou ik niet kunnen.’ Hier wordt ook duidelijk hoezeer het van de waarden en normen afhangt wie het leiderschap op zich kan nemen. 3.Personen die het leiderschap op zich nemen zijn in de regel bijzonder actief. 4.Natuurlijke leiders hebben meestal bijzonder veel contact met de groepsleden. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

12 Leiderschap en macht Je kunt macht het beste omschrijven als invloed die je uitoefent of kan uitoefenen op andere mensen. Zo lang in een groep de leidersfunctie in tijd begrensd is, per situatie wisselt, of zich over verschillende personen uitstrekt bestaan er weinig machtsverschillen tussen leider en groep. Het wordt anders als een enkele persoon de leidersfunctie blijvend uitoefent. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

13 Leiderschap en macht Hoe kan je invloed uitoefenen op andere mensen? CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

14 Leiderschap en macht : bronnen van macht 1.de macht om te belonen; 2.de macht om te bestraffen en dwang uit te oefenen; 3.de macht door geliefdheid/populariteit; 4.de macht door deskundigheid (weten/kunnen); 5.de macht door legitimiteit (wettige rechtmatigheid). voorbeelden CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

15 Leiding geven: Leiderschap en macht Machtsprofiel van een niet geliefde en incompetente leider van een groep, die in hoge mate leunt op beroepsautoriteit (legitimiteit) en op het instellen van straffen. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

16 Leiding geven: Leiderschap en macht Machtsprofiel van een geliefde en beroepsmatig competente leider die nauwelijks straffen instelt. Ook bezit hij beroepsautoriteit, maar hij zal weinig aanleiding hebben zich hierop te beroepen. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

17 Leiderschapsstijl : The Managerial Grid (Hersey en Blanchard, Blake en Mouton) Hier wordt de dimensie weinig taakgericht tov erg taakgericht uitgezet tegenover weinig socio-emotioneel gericht tov erg socio-emotioneel gericht CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

18 Leiderschapsstijl : The Managerial Grid (Hersey en Blanchard, Blake en Mouton) Wat doet een leider die laag taakgericht en laag medewerkergericht is? Wat doet een leider die laag taakgericht en hoog medewerkergericht is? Wat doet een leider die hoog taakgericht en laag medewerkergericht is? Wat doet een leider die hoog taakgericht en hoog medewerkergericht is? CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

19

20 Persoonsgerichte managementsstijlen 1.Will-skill 2.Structureren – ontwikkelingskansen geven 3.Mensgericht-taakgericht tov assertief-niet assertief CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

21 Persoonsgerichte managementsstijlen De bekwaamheid (skill) van een medewerker gaat over de mate waarin de medewerker de taak beheerst: beschikt de medewerker over de juiste competenties? Is iemand in staat om de taak te doen? De bereidheid (will) van een medewerker heeft vaak te maken met de motivatie van een medewerker. Veel zaken kunnen de betrokkenheid of bereidheid in de weg staan. Ook onzekerheid kan een rol spelen. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

22 Will-skill CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

23 overleggen Ondersteunen, coachen Opdragen, instrueren overlaten Welke leiderschapsstijl is nu het meest effectief bij welk type medewerker? CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

24 Persoonsgerichte managementsstijlen Vanuit het leiderschap kan je verschillende zaken proberen te bereiken bij je medewerkers. Dit uiteraard steeds met het doel voor ogen om de organisatiedoelen te bereiken. Zet je de mogelijkheid om ontwikkelingskansen aan medewerkers te bieden uit tegenover het (vanuit het leiding geven) structurerend op te treden naar medewerkers toe, dan kom je tot een andere indeling. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

25 Persoonsgerichte managementsstijlen ontwikkeling van medewerkers- structureren CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

26 Persoonsgerichte managementsstijlen Je hebt een medewerker die weinig bekwaam of ervaren is, een gering zelfvertrouwen heeft en weinig gemotiveerd is. Iemand die enige bekwaamheid en ervaring heeft, van goede wil is maar faalangstig is. Iemand die voldoende ervaring heeft, bekwaam is en zeer gemotiveerd, maar voor wie de opdracht lastig is. Iemand die hoog gekwalificeerd is, successen heeft geboekt, veel ervaring en zelfvertrouwen heeft. CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

27

28 Persoonsgerichte managementsstijlen Leiderschapsstijlen: – mensgericht-taakgericht tegenover – assertief-niet assertief (stellen-eisen tov vragen). Willson CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn

29

30 mensgericht-taakgericht tov assertief-niet assertief Analyticus - Voorzichtig, nauwgezet, taakgericht en systematisch. Maar ook: besluiteloos, betweter, onpersoonlijk en bureaucratisch. De systeemspecialist. Aanjager ('driver') - Resultaatgericht, eerlijk en pragmatisch. Maar ook: slechte samenwerker, onpersoonlijk, kortaf en kortzichtig. De 'control' specialist (Bush als president). Vriendelijk ('aimable') - Diplomatiek, betrouwbaar, ondersteunend en mensgericht. Maar ook: mijden van conflicten, afhankelijk, toegeeflijk en minder daadkrachtig. De 'support' specialist. Expressief - Duidelijkheid, snelle betrokkenheid, visionair en gevoel voor humor. Maar ook: slecht luisteren, ongeduldig, niet praktisch en snel afgeleid. De 'social' specialist (Clinton als president). CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn


Download ppt "HRM Marketing dagopleiding CVO-HIK DAGOPLEIDING marketing HRM Pieter De Cleyn."

Verwante presentaties


Ads door Google