De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proactive Recommendation System Loredana Falone MPC.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proactive Recommendation System Loredana Falone MPC."— Transcript van de presentatie:

1 Proactive Recommendation System Loredana Falone MPC

2 ‘Proactive Recommendation System’? Zoekwerk verlichten Aanbieden relevante informatie Ongevraagd

3 Intelligent TM Gebruikersprofielen Proactief aanbieden van informatie Semi-transparant venster URL’s gerelateerd met tekst

4

5 Hulpmiddel voor schrijvers Professioneel schrijven Complexe en veeleisende taak Onderbrekingen Proactief aanbieden van informatie kan schrijfopdracht beïnvloeden

6 Experiment Doel?  Effecten proactief aanbieden van informatie met Intelligent TM Doorheen verschillende stadia schrijfproces

7 Schrijfproces 3 verschillende stadia 1. Plannen 2. Vertalen 3. Nakijken/bewerken

8 Plannen Ideeën creëren Doelen vooropstellen Kennis uit lange termijngeheugen schrijver Concreet plan

9 Vertalen Uitwerken concreet plan Doelstellingen behaald Zinnen formuleren

10 Nakijken/bewerken Tekst evalueren Nakijken op linguïstische, semantische en pragmatische fouten Nalezen Aanpassen fouten

11 Experiment Onderzoeksvraag:  Wordt het aanbieden van proactieve informatie als een negatieve onderbreking ervaren door de proefpersonen?

12 Experiment Deelnemers: 12 studenten Radboud Universiteit Nijmegen 2 onafhankelijke variabelen:  schrijfopdracht  zoeken naar informatie

13 Verloop van het experiment 2 teksten over 2 verschillende onderwerpen Rekening houden met schrijfproces 2 verschillende situaties  met behulp van ‘Proactive Recommendation System’  met behulp van eigen zoekacties

14 Proactief aanbieden informatie Informatie midden van het scherm Minimum 3 woorden Link en korte beschrijving inhoud Informatie relevant of niet?

15 Einde van het experiment Vragenlijst betreffende werklast Vragenlijst betreffende bruikbaarheid informatie  proactief aangeboden  zelf actief gezocht 15 min per schrijfopdracht

16 Parameters experiment De totale tijd van het schrijfopdracht De tijd die besteed is aan het zoeken/controleren van nieuwe informatie Tekstlengte Tekstkwaliteit De perceptie van de proefpersonen - Bruikbaarheid - Onderbreking - Tijdsdruk - Werklast

17 Resultaten experiment Aanbieden proactieve informatie  GEEN negatief effect op proefpersonen Schrijfopdracht sneller voltooid

18 Resultaten experiment Totale tijd  GEEN invloed van ‘Proactive Recommendation System’ Geen verschil tussen 2 schrijfopdrachten

19 Resultaten experiment Tijd besteed aan zoeken naar nieuwe informatie  Minder tijd  Proactieve systeem nuttig in planningsfase Zoeken naar informatie vergemakkelijkt door ‘Proactive Recommendation System ’

20 Resultaten experiment Tekstlengte  Observatie in 3 stadia schrijfproces  Korter in planningsfase  Met behulp van ‘Proactive Recommendation System’

21 Resultaten experiment Kwaliteit schrijfopdracht  Beter indien gebruik ‘Proactive Recommendation System’

22 Resultaten experiment Perceptie proefpersonen  Verrassende resultaten! Informatie ZELF gezocht met zoekmachine nuttiger dan informatie proactief aangeboden Meer controle over tekst

23 Resultaten experiment Perceptie proefpersonen: onderbrekingen Proactief verschijnen van informatie = vervelende onderbreking? Storend tijdens vertalingfase/herzieningfase

24 Resultaten experiment Perceptie proefpersonen: tijdsdruk  In planningfase nog geen focus op schrijven  Proactieve verschijning van informatie uiterst nuttig!

25 Resultaten experiment Perceptie proefpersonen: werklast  Mentale werklast zwaarst tijdens vertalingfase  Proactieve informatie aanbieden tijdens planningfase

26 Opmerking Proefpersonen slecht één keer onderbroken Meer onderbrekingen  andere resultaten Stadia schrijfproces respecteren

27 Conclusie experiment Intelligent TM nuttige schrijfinstrument Kwaliteit opmerkelijk bevorderen Belovende resultaten, maar toch meer onderzoek!

28 Discussie ‘Proactive Recommendation System’: voor – of tegenstander?

29 Andere invalshoek Aanbevelingssystemen Inspelen op informatienood Attent maken op interessante items

30 Andere invalshoek Goede kennis van gebruiker vereist Sociale netwerken

31 Discussie Eigen ervaringen met zulke aanbevelingssystemen?

32 Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "Proactive Recommendation System Loredana Falone MPC."

Verwante presentaties


Ads door Google