De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE

Verwante presentaties


Presentatie over: "MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE"— Transcript van de presentatie:

1 MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE
2012 Isabelle Bolluyt

2 WAAR HEBBEN WIJ HET OVER GEHAD?
2012

3 MARKETING & COMMUNICATIE
BELANG VAN EEN STERK MERK FUNCTIES VAN EEN MERK VOOR DE CONSUMENT MERKIMAGO VERANDERINGEN IN MARKETINGCOMMUNICATIE - de consument heeft de macht - steeds meer op zoek naar onderscheid - Grote reclamebudgetten - doelgroep is overal en nergens. 2012

4 KRACHT VAN EEN MERK 2012

5 FACTOREN MARKTLEIDERSCHAP
STABILITEIT AARD VAN DE MARKT INTERNATIONALISATIE TREND ONDERSTEUNING JURIDISICHE BESCHERMING 2012

6 COMMUNICATIE VAN EEN ONDERNEMING
DOELGROEPEN INSTRUMENTEN RECLAME PUBLIC RELATIONS PROMOTIES 2012

7 Communicatiemix van een onderneming
Geen directe verkoopdoel Instrumenten Thematisch en Actiematig Synergie Verschillende doelgroepen? Verschillende aanpak Integratie 2012

8 VRAAG Wat is de clown Ronald McDonald van McDonald's?
een extra element van de huisstijl een huisstijldrager het beeldmerk het logo 2012

9 VRAAG : Waarin uit zich de gewenste identiteit van een organisatie?
de huisstijl de naamsbekendheid het imago het zelfbeeld 2012

10 VRAAG Wat verstaan we onder concerncommunicatie?
communicatie gericht op het verbeteren van het productimago communicatie waarbij wordt samengewerkt met andere organisaties communicatie gericht op het imago van de organisatie als geheel communicatie gericht op het eigen personeel 2012

11 LAATSTE VRAAG Wat is een kenmerk van direct marketingcommunicatie?
Een indirecte invloed op het koopgedrag. Een specifieke doelgroep kan gericht worden benaderd. Het wordt gebruikt om categoriebehoefte te creëren. Een eenmalig contact met doelgroep. 2012

12 MARKETING (VERHAGE) PRINCIPE De P’s En dan…………? 2012

13 Van productieconcept naar marketingconcept
Motto: ‘Als een product goedkoop en volop verkrijgbaar is, verkoopt het vanzelf wel’ • Productconcept Motto: ‘Goed product verkoopt zichzelf’ • Verkoopconcept Startpunt ligt bij bedrijf, afzet wordt gestimuleerd door verkoopinspanning • Marketingconcept Behoefte afnemers centraal stellen Financiëring/organisatie vormgeven Product vervaardigen Marketing van product (meer winst dankzij tevreden klanten) • Societal marketingconcept (maatschappelijk marketingconcept) ‘Ook lange termijnwelzijn van samenleving centraal stellen’, marketeer poogt dus belangen van consument, bedrijf en samenleving met elkaar in overeenstemming te brengen

14 Wensen vs behoeften neiging dit tekort op te heffen.
 Behoefte: heeft te maken met tekort aan iets en met sterke neiging dit tekort op te heffen. Marketeer; creëert dit niet!  Wens: product dat men wenst

15 Taken van marketing De taken van marketing zijn:
• het – door marktonderzoek – in kaart brengen van de wensen en behoeften van de doelgroep; • het beïnvloeden van en inspelen op de vraag met een uitgekiend marketingbeleid; • nazorg, zoals serviceverlening, klachtenbehandeling en onderhouden van contacten.

16 Indeling marketingplan
Titelpagina Executive summary Inhoudsopgave Inleiding Situatie- en SWOT-analyse Ondernemingsstrategie en -doelstellingen Onderdelen van een marketingplan: Titelpagina Executive summary Inhoudsopgave Inleiding Situatie- en SWOT-analyse Ondernemingsstrategie en –doelstellingen Marketing plan:

17 Indeling marketingplan
Strategische opties Marketingdoelstellingen Marketingstrategieën Marketingprogramma’s Implementatie, budgetten en bijsturing Bijlagen Strategische opties Marketingdoelstellingen Marketingstrategieen Marketingprogramma’s Implementatie, budgetten en bijsturing Bijlagen Marketing plan:

18 Accenten in het marketingplan
Hoofdingrediënten: Visie Activiteiten Analyse Resultaten Accenten in het marketingplan Mogelijk te benadrukken ingredienten van een marketingplan: Visie (hoe bouwen we een rendabele marktpositie op?) Activiteiten (om de bedrijfspositie verder uit te bouwen en te consolideren) Analyse (van de markt ten behoeve van een nieuwe product/marktcombinatie) Resultaten (welke bijdrage leveren de huidige product-marktcombinaties aan het ondernemingsresultaat?) Ingredients:

19

20 Invloed van Marketingcommunicatie?
Zelfvertrouwen van de consument vs objectieve kwaliteit. (hogere prijs geeft een bepaalde status) of een Superieure productbeleving Calvé communiceert mede om het prijsverschil te rechtvaardigen. traning mcp 2009/10

21 Misleidende marktcommunicatie
Onjuiste productinformatie Weglaten van productkenmerken Vergelijking met irrelevante of niet genoemde alternatieven Suggestie van producteigenschappen die niet aanwezig zijn Nabootsing van elementen uit een boodschap van een concurrent Appelleren Ophoging van prijzen Belediging van intelligentie LODEN LEEUW traning mcp 2009/10

22 UNILEVER

23 ECHINACEA In deze commercial werd betoogd dat recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van echinacea de kans op verkoudheid met 58% verkleint. In combinatie met vitamine C zou de kans zelfs met 86% afnemen. De RCC kwam tot de conclusie dat de genoemde percentages onjuist zijn en dat consumenten op misleidende wijze werden aangemoedigd om een echinaceaproduct te gaan gebruiken.

24 BREAK

25 WETTEN & REGELS DDMA POSTFILTER, BELMENIET-REGISTER
Maandag 12-09 Vandaag stemt de Tweede Kamer over een aanpassing van de Wet op de Kansspelen. De brief van de DDMA-voorzitter richt zich in het bijzonder op het amendementdat PvdA en GroenLinks hebben ingediend om misleidende reclame door loterijen te voorkomen. Het zou loterijen niet meer mogen zijn toegestaan om ongevraagd geadresseerde reclame post te versturen.

26 Wet op de kansspelen TEGEN gokzucht
Deelnemers moeten invloed op de uitslag uitoefenen door een prestatie Prestatie moet jureerbaar zijn Als het gekoppeld is aan een aankoopverplichting moet de prijs een dienst of een geldbedrag zijn. traning mcp 2009/10

27 SWEEPSTAKE Sweepstake zijn folders met ieder een ander nummer en voorafgaand wordt een winnend nummer getrokken. Misleidend karakter van de mailing Consument hoeft niets te doen. De iPod actie van Lays in januari en februari 2006 waarbij codes die te vinden waren in zakken chips. Hierbij gaf Lays ieder uur één iPod weg, niet de code van de potentiële winnaar maakt dat iemand de prijs kan winnen maar het tijdstip waarop een willekeurig code, wel verkregen uit een Lays chipzak, wordt ingevoerd op de website. Zo zijn er van tevoren diverse tijdstippen vastgesteld. De persoon die als eerste op of na dat tijdstip de code invoert wint de prijs traning mcp 2009/10

28 Wet op bescherming persoonsgegevens
Hebben betrekking op opslag en gebruik van de gegevens. Consumenten hebben inzage en correctierecht ten aanzien van hun gegevens Antwoordnummer 666 (uitschrijving en of inzage) traning mcp 2009/10

29 BENELUX Merkenwet Ingeschreven worden bij het merkenregister
Merk heeft een onderscheidend vermogen Modellenwet Handelsnaamwet Auteurswet traning mcp 2009/10

30 Warenwet Geeft regels over aanduidingen bij levensmiddelen
Strekt zich ook uit tot de verpakking en overige vormen van MCM. traning mcp 2009/10

31 Mediawet Het tonen van een merknaam en of merkartikel in een normaal televisie- of radioprogramma. Productplacement Neem soaps, stadions Boetes, berispingen en intrekking zendmachtiging. Sluikreclame – ProductPlacement Product placement werkt alleen als het aan specifieke voorwaarden voldoet. Het merk moet ingebed zijn in het programma en het moet op een logische manier passen. Anders wordt het merk niet onthouden en dat is zonde van al die weggegooide miljoenen. traning mcp 2009/10

32 VERGELIJKENDE RECLAME
Men mag : Alleen vergelijken met soortgelijke producten De reclame mag niet misleidend of verwarrend zijn Geen verwarring tussen concurrent en aanbieder Geen oneerlijk voordeel trekken uit de bekendheid van een merk of concurrent Geen namaak aanbieden IN VS 40% is vergelijkend, in Nederland het MERK X verhaal. 2012

33 HOOFDSTUK 4 ONDERDELEN VAN EEN MCM PLAN 2012

34

35 HOOFDSTUK 5 FASEMODELLEN IN COMMUNICATIEWERKING
EXTERNE EN INTERNE PACING DISSONANTIE ATTRIBUTIE HIERARCHIE 2012

36

37

38

39 VRAGEN 2012 traning mcp 2009/10 39 39

40 HOOFDSTUK 8 POSITIONERING

41 DEFINITIE De positie van een merk ten opzichte van andere merken in de perceptie van de consument. Dat begint bij HOE de consumenten de markt indelen. BUCKLER.

42 MARKT Buckler werd geintroduceerd in de biermarkt als alcoholvrij biertje. Betrof een differentiatiestrategie. Dankzij Youp v h Hek uit de markt gebonjourd. Bavaria Malt werd WEL een succes Lag aan de positionering. Ipv in de biermarkt te komen, werd een subklasse aangeleverd. SubTyperingsstrategie. Latere kwamen ook de andere merken.

43 STAPPEN Eerst Categorisering Concurrentieanalyse
en dan de Benefits formuleren. Welke belofte wordt er aan de consument gemaakt!?!?

44

45 INFORMATIONEEL De voordelen van het gebruiken van het merk worden verbonden aan de functionele eigen schappen van een product. Wordt gebruikt bij NIEUWE producten Ook bij duurzame consumptiegoederen Hard Sell In te zetten tussen producten waarbij duidelijke verschillen aantoonbaar zijn.

46

47 PRIJS KWALITEITSDIMENSIE
HOGE PRIJS IS INDICATIE VOOR KWALITEIT BIJENKORF ZARA ZEEMAN KWANTUM vs IKEA vs LEEN BAKKER

48 TRANSFORMATIONEEL http://www.youtube.com/watch?v=P4iFsDcx4RU
IMAGO of levensstijlpositionering Zwitserleven ; zekerheid en genieten Producten die je voor je plezier koopt Weinig verschillen in productvoordelen Douwe Egberts …Gezelligheid

49

50 Psychosociale Waarden

51 TWEEZIJDIG Zowel de Functionele eigenschappen als de Productvoordelen met WAARDEN verbonden ‘Was schoon en ruikt fris’

52 UITVOERINGSPOSITIONERING
In sterk concurrende markten Advertising Property aka het Communicatiemerk COMMUNICATIE USP

53

54 CONCURRENTIE EN REPUTATIE
Externe en Interne concurrentie belangrijk Reputatie belangrijk

55

56 EXTERNE CONCURRENTIE = positionering t.o.v. de ANDER
Merk probeert het beter te doen Concurrent hoeft niet expliciet genoemd te worden Concurrentiepositionering is vaak informationeel (vergelijk in prijs kwaliteit) Of gekoppeld aan geluk of zekerheid.

57 Wegdrukken Positionering is altijd ten opzichte van andere merken
Eigen positie is dus mede afhankelijk van de posities die de concurrenten in de markt

58 Kannibalisme Merken in één bedrijf
Unilever bracht Bertolli naast de olijfmerk ook margerine ….dat was concurrentie voor BECEL, BlueBand & BONA WAT WAS HET DOEL VAN UNILEVER?

59 INERTIE Het vertraagde effect van in het verleden gekozen positionering Jaguar, kwaliteit ging in de jaren 70 achteruit. Jaren 80 verbeterde de kwaliteit maar t duurde tot eind jaren 90 dat men dat inzag. Paraplumerken hebben vaak baat bij Imago overdrachtseffecten ….

60 Onderscheidend. Consumenten vaak en veel met uitingen geconfronteerd.
Je moet je zien te onderscheiden. Unieke factoren, pluspunten en de juiste positionering. Uitwisselbaarheid van merken ….gaat om producten waarin merken weinig onderscheidend zijn. Welke keuze moet je maken qua positionering?

61

62 BELANG van een Goede strategie…
NEXT WEEK

63 COMBINATIECOMMUNICATIE
Citroen zegt TOTAL te prefereren Hero cassis en Smirnoff …casnoff.

64

65 STRATEGIEEN per fase per product


Download ppt "MARKETING COMMUNICATIE STRATEGIE"

Verwante presentaties


Ads door Google