De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART…

Verwante presentaties


Presentatie over: "OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART…"— Transcript van de presentatie:

1 OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART…

2 elkaar heel nabij zijn

3 Bidden is immers als een ademhaling van het hart.
Het kan ons van binnen warm maken. Bidden is menselijke warmte doorgeven langs de onzichtbare kanalen van de geest.

4 We willen hier samen zijn
in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

5 Woordeloos God, woordeloos staan we onmogelijk te vatten hoe het lijden toeslaat zo plots, zo onverwachts, zo hard. in het gewone leven van mensen onderweg…

6 Als wij even stil worden deze dagen, dan spreekt ons hart van Gert… Het vertelt van wat wij nog allemaal willen doen en zeggen en horen van Gert, van de gemiste kansen en erg mooie dagen, de leuke en grappige momenten. dan huilt ons hart om Gert. Het vraagt naar hoe het met hem gaat en verlangt naar herstel en naar een weerzien.

7 Als er deze dagen een stilte valt, dan gaat ons hart uit naar de ouders en familie van Gert en naar allen die een sterke band met hem hebben. Als wij even stil worden in deze dagen… Dan reikt ons hart over de grenzen van dit leven heen dan denken we in het bijzonder aan Ruth… Als wij stil worden vandaag Dan willen we bidden, hopen en vertrouwen… Dat er Iemand is, dat God er is die ons draagt…

8 Brief aan Gert

9 Groter dan ons hart     GROTER DAN ONS HART Gij die geroepen hebt “licht” en het licht werd geboren, en het was goed, het werd avond en morgen, tot op vandaag – Gij die geroepen hebt “o mens” en wij werden geboren, Gij die mijn leven zo geleid hebt tot hiertoe dat ik nog leef. Refrein: Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart, die mij hebt gezien eer ik werd geboren.

10 Gij die liefde zijt, diep als de zee,
flitsend als weerlicht, sterker dan de dood, laat niet verloren gaan één mensenkind. Gij die geen naam vergeet, geen mens veracht – laat niet de dood die alles scheidt en leeg maakt, laat niet de tweede dood over ons komen.

11 Voor allen die gekruisigd worden, wees niet niemand, wees hun toekomst ongezien. Voor mensen die van u verlaten zijn, voor allen die hun lot niet kunnen dragen, voor hen die weerloos zijn in de handen van de mensen. Voor uw naamgenoten in ons midden: vluchtelingen, vreemden, wees niet niemand – Voor hen die kracht uitstralen, liefde geven, recht doen, dat zij staande blijven in ons midden.

12 Gij die, tegen alle schijnbaar noodlot in,
ons vasthoudt, Gij die vreugde schept in mensen, Gij die het woord tot ons gesproken hebt dat onze ziel vervult; laat ons niet leeg en verloren en zonder uitzicht, doe ons open gaan voor het visioen van vrede dat sinds mensenheugenis ons roept.

13 Verhaast de dag van uw gerechtigheid
Verhaast de dag van uw gerechtigheid. Zie het niet langer aan dat her en der in deze wereld mensen gemarteld worden, kinderen gedood; dat wij de aarde schenden en elkaar het licht ontroven.

14 Zoals een hert reikhalst
naar levend water, doe ons zo verlangen naar de dag dat wij, nu nog verdeelde mensen, in uw stad verzameld zijn, in u verenigd en voltooid, in u vereeuwigd. Gedenk uw mensen dat zij niet vergeefs geboren zijn.

15 We ontsteken de paaskaars…
Jezus zegt: ‘Ik ben het licht der wereld. Wie in Mij gelooft, wandelt niet in duisternis, Maar zal het licht van het leven bezitten. (Joh. 8,12) Moge het licht van Jezus ook licht en leven geven voor Gert…

16 Ik stak een kaars aan voor jou…
Dit betekent: ik blijf aan je denken…

17 Gaat het jou Gaat het jou als de bomen in mijn tuin?
Voor Gert Gaat het jou als de bomen in mijn tuin? Afstand alleen van hebben en kruin het zijn diepgeworteld in de grond? Het bladerdek verloren de takken stil gevroren een witte winter door? Vanzelfsprekende vreemde, maar plots gemis nu ’t lijkt of alleen de bast er is? Om aan de andere kant van mist en koude te ontwaken als de oude - maar nieuw - en klaar voor weer een zomer leven? Is dat wonder jou gegeven?

18 Je mag er gerust op wezen:
we zullen je bladeren samenvegen geknakte takken zorgvuldig verplegen harken en bidden rond je stramme stam. En in je lente zullen we knoppen tellen met sterkende gieters snellen en geduldig bloesems verwachten. We zullen wachten. Dat het je gaat als de bomen in mijn tuin. Afstand alleen van hebben en kruin het zijn diepgeworteld, en gezond. AM

19 Slipping away We had that one feeling we’d lost you
You are slipping away so slowly through our fingers. You don’t know it For sure it is so painful. Be strong, be strong We look back on the old days everyday Thinking of all the memories we have We are always laughing about your funny jokes But we know you are not around for a while

20 Sometimes we are thinking about it
And we listen to music Then we can cry for hours long Just sitting, with the fear you might be gone We look back on the old days everyday Thinking of all the memories we have We are always laughing about your funny jokes But we know you are not around for a while You are the reason I am singing now You are the rhythm to my music And we know that you are still around Not by our side but in our heart

21 We look back on the old days everyday Thinking of all the memories we have We are always laughing about your funny jokes But we know you are not around for a while And we miss you so. Yeah we miss you so We miss you, we miss you, we miss you so

22 We lezen uit de Bijbel “…vrees niet, jij bent van Mij…”
“…laten we naar de overkant gaan…” “...heb vertrouwen..." “…vrees niet, jij bent van Mij…”

23 Wees niet bang, heb vertrouwen in Mij

24 Voorbeden Dan nog, dan nog, klamp ik mij, klamp ik mij, vast aan jou
of je wil of niet
 op ongenade of genade ik zal:‘ red mij, red mij!', roepen
 of zoiets als heb mij lief…

25 Onze Vader die in de Hemelen zijt, geheiligd zij Uw Naam.
Uw Rijk kome, Uw Wil geschiede op aarde als in de Hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Onze Vader

26 Indien ik je dragen kan …
dan draag ik je uren- en dagen- en jarenlang.

27 Levende God, blijf bij ons

28 Omdat Gij het zijt, groter dan ons hart…

29 OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART…


Download ppt "OMDAT GIJ HET ZIJT, GROTER DAN ONS HART…"

Verwante presentaties


Ads door Google