De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden

Verwante presentaties


Presentatie over: "PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden"— Transcript van de presentatie:

1 PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden
Infinitief – Imperfectum - Perfectum

2 Regelmatige werkwoorden Imperfectum
Singularis: STAM + -TE of STAM + -DE Pluralis: STAM + - TEN of STAM + -DEN Wanneer T of D?  Voorbeelden: Dansen  danste Blaffen  blafte Praten  praatte Werken  werkte Kuchen  kuchte Knippen  knipte Bellen  belde Antwoorden  antwoordde SoFTKeTCHuP Als de STAM van het werkwoord eindigt op een consonant van SoFTKeTCHuP  + -TE(N) Andere consonant  -DE(N)

3 Regelmatige werkwoorden Perfectum
Regel: hebben / zijn + participium Hoe maak je het participium? Ge + STAM + T of Ge + STAM + D Wanneer T of D?  Voorbeelden: Dansen  Ik heb gedanst Blaffen  De hond heeft geblaft Praten  Hij heeft luid gepraat Werken  Hij heeft hard gewerkt Kuchen  Hij heeft gekucht Knippen  Hij heeft zijn haar geknipt Bellen  Hij heeft gebeld Antwoorden  Hij heeft de telefoon beantwoord SoFTKeTCHuP Als de STAM van het werkwoord eindigt op een consonant van SoFTKeTCHuP  Ge + Stam + T Andere consonant  Ge + Stam + D

4 Onregelmatige werkwoorden Imperfectum
Heel veel werkwoorden zijn ONREGELMATIG. De vocaal verandert bij deze werkwoorden. Voorbeeld: Lopen – liep Gaan – ging Doen – deed Alle onregelmatige werkwoorden: zie boek blz en slides. Het stuk in purper is het woordaccent.

5 Onregelmatige werkwoorden Perfectum
De werkwoorden met een onregelmatig IMPERFECTUM hebben ook een onregelmatig PERFECTUM. Heel vaak verandert de vocaal. Voorbeeld: Lopen – liep - gelopen Gaan – ging - gegaan Doen – deed – gedaan Alle onregelmatige werkwoorden: zie boek blz en slides. Het stuk in purper is het woordaccent.

6 Aandoen  Zie ‘doen’ Imperfectum: deed aan(S) - deden aan (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft aangedaan Perfectum (Pl) hebben aangedaan

7 Aankomen  Zie ‘komen’ Imperfectum: kwam aan(S) - kwamen aan (Pl)
Kort Lang Perfectum (S) ben – bent – is aangekomen Perfectum (Pl) zijn aangekomen

8 Bakken  Onregelmatig participium
Imperfectum: bakte (S) - bakten (Pl) Perfectum (S) heb – hebt – heeft gebakken Perfectum (Pl) hebben gebakken

9 Beginnen Imperfectum: begon (S) - begonnen (Pl)
Perfectum (S) ben– bent– is begonnen Perfectum (Pl) zijn begonnen

10 Begrijpen Imperfectum: begreep (S) - begrepen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft begrepen Perfectum (Pl) hebben begrepen

11 Behangen Imperfectum: behing(S) - behingen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft behangen Perfectum (Pl) hebben behangen

12 Bewegen Imperfectum: bewoog (S) - bewogen (Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft bewogen Perfectum (Pl) hebben bewogen

13 Bezoeken  zie ‘zoeken’
Imperfectum: bezocht (S) - bezochten (Pl) Perfectum (S) heb– hebt– heeft bezocht Perfectum (Pl) hebben bezocht

14 Bijten Imperfectum: beet(S) - beten(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gebeten Perfectum (Pl) hebben gebeten

15 Blazen Imperfectum: blies (S) - bliezen(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft geblazen Perfectum (Pl) hebben geblazen

16 Blijven Imperfectum: bleef(S) - bleven(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gebleven Perfectum (Pl) hebben gebleven

17 Breken Imperfectum: brak(S) - braken(Pl) kort lang
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gebroken Perfectum (Pl) hebben gebroken

18 Brengen Imperfectum: bracht(S) - brachten(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gebracht Perfectum (Pl) hebben gebracht

19 Denken Imperfectum: dacht(S) - dachten(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gedacht Perfectum (Pl) hebben gedacht

20 Doen Imperfectum: deed(S) - deden(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gedaan Perfectum (Pl) hebben gedaan

21 Dragen Imperfectum: droeg(S) - droegen(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gedragen Perfectum (Pl) hebben gedragen

22 Drinken Imperfectum: dronk(S) - dronken(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gedronken Perfectum (Pl) hebben gedronken

23 Eten Imperfectum: at(S) - aten(Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gegeten Perfectum (Pl) hebben gegeten

24 Gaan Imperfectum: ging(S) - gingen(Pl)
Perfectum (S) ben– bent– is gegaan Perfectum (Pl) zijn gegaan

25 Genezen Imperfectum: genas(S) - genazen(Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb– hebt– heeft genezen Perfectum (Pl) hebben genezen

26 Geven Imperfectum: gaf(S) - gaven(Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gegeven Perfectum (Pl) hebben gegeven

27 Gieten Imperfectum: goot(S) - gegoten(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gegoten Perfectum (Pl) hebben gegoten

28 Hangen  zie ‘behangen’
Imperfectum: hing(S) - hingen(Pl) Perfectum (S) heb– hebt– heeft gehangen Perfectum (Pl) hebben gehangen

29 Hebben Imperfectum: had(S) - hadden(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gehad Perfectum (Pl) hebben gehad

30 Helpen Imperfectum: hielp(S) - hielpen(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft geholpen Perfectum (Pl) hebben geholpen

31 Houden (van) Imperfectum: hield(S) - hielden(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gehouden Perfectum (Pl) hebben gehouden

32 Inbreken  zie ‘Breken’
Imperfectum: brak in(S) - braken in(Pl) kort lang Perfectum (S) heb– hebt– heeft ingebroken Perfectum (Pl) hebben ingebroken

33 Innemen  zie ‘Nemen’ Imperfectum: nam in(S) - namen in(Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb– hebt– heeft ingenomen Perfectum (Pl) hebben ingenomen

34 Kiezen Imperfectum: koos(S) - kozen(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gekozen Perfectum (Pl) hebben gekozen

35 Kijken Imperfectum: keek(S) - keken(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft gekeken Perfectum (Pl) hebben gekeken

36 Klimmen Imperfectum: klom(S) - klommen(Pl)
Perfectum (S) heb– hebt– heeft geklommen Ook met zijn ben – bent – is geklommen Perfectum (Pl) hebben geklommen

37 Komen Imperfectum: kwam(S) - kwamen(Pl) kort lang
Perfectum (S) ben-bent-is gekomen Perfectum (Pl) zijn gekomen

38 Krijgen Imperfectum: kreeg(S) - kregen(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gekregen Perfectum (Pl) hebben gekregen

39 Kunnen Imperfectum: kon(S) - konden(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gekund Perfectum (Pl) hebben gekund

40 Lachen  Onregelmatig Perfectum
Imperfectum: lachte(S) - lachten(Pl) Perfectum (S) heb – hebt - heeft gelachen Perfectum (Pl) hebben gelachen

41 Laten Imperfectum: liet (S) - lieten (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gelaten Perfectum (Pl) hebben gelaten

42 Lezen Imperfectum: las (S) - lazen (Pl) kort lang
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gelezen Perfectum (Pl) hebben gelezen

43 Liggen Imperfectum: lag (S) - lagen (Pl) Kort lang
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gelegen Perfectum (Pl) hebben gelegen

44 Lopen Imperfectum: liep (S) - liepen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gelopen Ook met zijn: ben – bent – is gelopen Perfectum (Pl) hebben gelopen

45 Meegaan  Zie ‘gaan’ Imperfectum: ging mee(S) - gingen mee(Pl)
Perfectum (S) ben– bent- is meegegaan Perfectum (Pl) zijn meegegaan

46 Meenemen  Zie ‘nemen’ Imperfectum: nam mee(S) - namen mee(Pl) kort lang Perfectum (S) heb – hebt - heeft meegenomen Perfectum (Pl) hebben meegenomen

47 Moeten Imperfectum: moest(S) - moesten(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft gemoeten Perfectum (Pl) hebben gemoeten

48 Mogen Imperfectum: mocht(S) - mochten(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft gemogen Perfectum (Pl) hebben gemogen

49 Nakijken  Zie ‘kijken’
Imperfectum: keek na(S) - keken na(Pl) Perfectum (S) heb – hebt – heeft nagekeken Perfectum (Pl) hebben nagekeken

50 Nemen Imperfectum: nam(S) - namen(Pl) kort lang
Perfectum (S) heb – hebt – heeft genomen Perfectum (Pl) hebben genomen

51 Onderzoeken  Zie ‘Zoeken’
Imperfectum: onderzocht(S) - onderzochten(Pl) Perfectum (S) heb – hebt – heeft onderzocht Perfectum (Pl) hebben onderzocht

52 Ontbijten  Zie ‘bijten’
Imperfectum: ontbeet(S) – ontbeten(Pl) Perfectum (S) heb – hebt – heeft ontbeten Perfectum (Pl) hebben ontbeten

53 Opstaan  Zie ‘staan’ Imperfectum: stond op(S) – stonden op(Pl)
Perfectum (S) ben – bent – is opgestaan Perfectum (Pl) zijn opgestaan

54 Oversteken Zie ‘steken’
Imperfectum: stak over(S) – staken over(Pl) kort lang Perfectum (S) ben – bent – is overgestoken Perfectum (Pl) zijn overgestoken

55 Overvallen Zie ‘vallen’
Imperfectum: overviel(S) – overvielen(Pl) Perfectum (S) heb – hebt - heeft overvallen Perfectum (Pl) hebben overvallen

56 Rijden Imperfectum: reed(S) – reden(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gereden Perfectum (Pl) hebben gereden

57 Roepen Imperfectum: riep(S) – riepen(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft geroepen Perfectum (Pl) hebben geroepen

58 Scheiden  onregelmatig perfectum
Imperfectum: scheidde(S) – scheidden(Pl) Perfectum (S) ben– bent- is gescheiden Perfectum (Pl) hebben gescheiden

59 Schijnen Imperfectum: De zon scheen
Perfectum (S) De zon heeft geschenen

60 Schrijven Imperfectum: schreef(S) – schreven (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft geschreven Perfectum (Pl) hebben geschreven

61 Slapen Imperfectum: sliep(S) – sliepen(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft geslapen Perfectum (Pl) hebben geslapen

62 Sluiten Imperfectum: sloot(S) – sloten(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gesloten Perfectum (Pl) hebben gesloten

63 Snijden Imperfectum: sneed(S) – sneden(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gesneden Perfectum (Pl) hebben gesneden

64 Spreken Imperfectum: sprak (S) – spraken(Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gesproken Perfectum (Pl) hebben gesproken

65 Springen Imperfectum: sprong (S) – sprongen(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gesprongen ben – bent – is gesprongen Perfectum (Pl) hebben gesprongen

66 Staan Imperfectum: stond (S) – stonden (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gestaan Perfectum (Pl) hebben gestaan

67 Steken Imperfectum: stak (S) – staken (Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gestoken Perfectum (Pl) hebben gestoken

68 Stelen Imperfectum: stal (S) – stalen (Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gestolen Perfectum (Pl) hebben gestolen

69 Sterven Imperfectum: stierf (S) – stierven (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gestorven Perfectum (Pl) hebben gestorven

70 Stijgen Imperfectum: steeg (S) – stegen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gestegen Perfectum (Pl) hebben gestegen

71 Strijken Imperfectum: streek (S) – streken (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gestreken Perfectum (Pl) hebben gestreken

72 Treffen Imperfectum: trof(S) – troffen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft getroffen Perfectum (Pl) hebben getroffen

73 Trekken Imperfectum: trok (S) – trokken (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft getrokken Perfectum (Pl) hebben getrokken

74 Uitdoen  Zie ‘doen’ Imperfectum: deed uit (S) – deden uit (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft uitgedaan Perfectum (Pl) hebben uitgedaan

75 Uitgaan  Zie ‘gaan’ Imperfectum: ging uit (S) – gingen uit (Pl)
Perfectum (S) ben – bent – is uitgegaan Perfectum (Pl) zijn uitgegaan

76 Uitsteken  Zie ‘steken’
Imperfectum: stak uit (S) – staken uit (Pl) Kort Lang Perfectum (S) heb – hebt – heeft uitgestoken Perfectum (Pl) hebben uitgestoken

77 Uittrekken  Zie ‘trekken’
Imperfectum: trok uit (S) – trokken uit (Pl) Perfectum (S) heb – hebt – heeft uitgetrokken Perfectum (Pl) hebben uitgetrokken

78 Vallen Imperfectum: viel (S) – vielen (Pl)
Perfectum (S) ben – bent – is gevallen Perfectum (Pl) hebben gevallen

79 Varen Imperfectum: voer (S) – voeren (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gevaren Perfectum (Pl) hebben gevaren

80 Verbieden Imperfectum: verbood (S) – verboden (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft verboden Perfectum (Pl) hebben verboden

81 Vergeten Imperfectum: vergat (S) – vergaten (Pl) kort lang
Perfectum (S) heb – hebt - heeft vergeten ben – bent – is vergeten Perfectum (Pl) hebben vergeten zijn vergeten

82 Verkopen  Zie ‘kopen’ Imperfectum: verkocht (S) – verkochten (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft verkocht Perfectum (Pl) hebben verkocht

83 Verliezen Imperfectum: verloor (S) – verloren (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft verloren Perfectum (Pl) hebben verloren

84 Verstaan  zie ‘staan’ Imperfectum: verstond (S) – verstonden (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft verstaan Perfectum (Pl) hebben verstaan

85 Vertrekken  zie ‘trekken’
Imperfectum: vertrok (S) – vertrokken (Pl) Perfectum (S) ben – bent - is vertrokken Perfectum (Pl) zijn vertrokken

86 Vervangen Imperfectum: verving (S) – vervingen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft vervangen Perfectum (Pl) hebben vervangen

87 Vinden Imperfectum: vond (S) – vonden (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gevonden Perfectum (Pl) hebben gevonden

88 Vliegen Imperfectum: vloog (S) – vlogen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gevlogen Perfectum (Pl) hebben gevlogen

89 Voorkomen  Zie ‘komen’
Imperfectum: voorkwam (S) – voorkwamen (Pl) Kort Lang Perfectum (S) heb – hebt - heeft voorkomen Perfectum (Pl) hebben voorkomen

90 Vragen Imperfectum: vroeg (S) – vroegen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gevraagd Perfectum (Pl) hebben gevraagd

91 Vriezen Imperfectum: het vroor Perfectum: het heeft gevroren

92 Wassen  Onregelmatig perfectum
Imperfectum: waste (S) – wasten (Pl) Perfectum (S) heb – hebt - heeft gewassen Perfectum (Pl) hebben gewassen

93 Wegen Imperfectum: woog (S) – wogen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gewogen Perfectum (Pl) hebben gewogen

94 Weten Imperfectum: wist (S) – wisten(Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft geweten Perfectum (Pl) hebben geweten

95 Wijzen Imperfectum: wees (S) – wezen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gewezen Perfectum (Pl) hebben gewezen

96 Willen Imperfectum: wilde (S) – wilden (Pl) OF wou (S) - wouden (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt - heeft gewild Perfectum (Pl) hebben gewild

97 Worden Imperfectum: werd (S) – werden (Pl)
Perfectum (S) ben – bent - is geworden Perfectum (Pl) zijn geworden

98 Zeggen Imperfectum: zei (S) – zeiden (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft gezegd Perfectum (Pl) hebben gezegd

99 Zien Imperfectum: zag (S) – zagen (Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb – hebt – heeft gezien Perfectum (Pl) hebben gezien

100 Zijn Imperfectum: was (S) – waren (Pl) Kort Lang
Perfectum (S) ben – bent – is geweest Perfectum (Pl) zijn geweest

101 Zingen Imperfectum: zong (S) – zongen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft gezongen Perfectum (Pl) hebben gezongen

102 Zitten Imperfectum: zat (S) – zaten (Pl) Kort Lang
Perfectum (S) heb – hebt – heeft gezeten Perfectum (Pl) hebben gezeten

103 Zoeken Imperfectum: zocht (S) – zochten (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft gezocht Perfectum (Pl) hebben gezocht

104 Zullen  !!! Geen participium
Imperfectum: zou (S) – zouden (Pl)

105 Zwemmen Imperfectum: zwom (S) – zwommen (Pl)
Perfectum (S) heb – hebt – heeft gezwommen Perfectum (Pl) hebben gezwommen

106 Let op: uitspraak Regel: 1 consonant na vocaal = LANG
2 consonanten na vocaal = KORT

107 Let op Probleem met de klinker a in het imperfectum
In Singularis: kort In Pluralis: lang Voorbeelden: zie volgende slide

108 Imperfectum: kort of lang
Aankomen kwam aan kwamen aan Breken brak braken KLIK op ICOON om Eten at aten alle woorden te horen. Genezen genas genazen Geven gaf gaven Inbreken brak in braken in Innemen nam in namen in Komen kwam kwamen Lezen las lazen Liggen lag lagen Meenemen nam mee namen mee Nemen nam namen Oversteken stak over staken over Spreken sprak spraken Steken stak staken Stelen stal stalen Uitsteken stak uit staken uit Vergeten vergat vergaten Voorkomen voorkwam voorkwamen Zien zag zagen Zijn was waren Zitten zat zaten


Download ppt "PowerPoint : regelmatige en onregelmatige werkwoorden"

Verwante presentaties


Ads door Google