De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat vind jij belangrijk tijdens het kerstfeest?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat vind jij belangrijk tijdens het kerstfeest?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat vind jij belangrijk tijdens het kerstfeest?
1

2 December? De herdertjes lagen bij nachte  Zij lagen bij nacht in het veld  Zij hielden vol trouwe de wachte  Zij hadden hun schaapjes geteld.  Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil der wereld bracht, antwoord op ons hopen

3 Hoe komt het dat Kerstmis op 25 december wordt gevierd?
Dat komt door keizer Constantijn de Grote. Hij was een Romeinse keizer en hij was christen. Constantijn de Grote leefde in de 4e eeuw na Christus. Dat was tussen het jaar 300 en 400

4 Kelten

5 Noormannen Kort na het begin van onze jaartelling kwamen de eerste christenen naar west-europa om het christendom te verspreiden. De volkeren die zij tegenkwamen (de latere) Noormannen, de Kelten, Batavieren en Germanen hadden natuurlijk hun feesten, en ze waren slim genoeg om niet alles te veranderen. Zo werd eind december het Zonnewendefeest gevierd - de langste nachten, en dat nu de dagen weer langer en warmer werden.

6 Kerst Jezus werd door de christenen 'Licht van de Wereld' genoemd. Vanaf 25 december worden de dagen weer langer en de zon sterker. Het feest op die dag ter ere van de Romeinse god Mithras ‘onoverwinnelijke zon’ werd naar de achtergrond gedrongen.

7 Vandaar, dat dit feest gevierd werd met groenblijvende takken, en veel licht om de donkerheid minder te maken, en in de hoop op de betere dagen werd er ook even niet geratsoeneerd, maar even in totale overvloed gegeten. Vandaar, dat we ook nog steeds een kerstboom hebben met lichtjes, en een kerstdiner - want dat heeft natuurlijk niets met de geboorte van Christus te maken.

8 Wat weet jij van Kerst? Een paar vragen

9 Wat wordt er met Kerst niet gevierd
Jezus wordt als klein baby’tje geboren in een stal Gezelligheid met vrienden en familie De kerstman ging bij Jezus op bezoek

10 Welke personen kwamen niet op kraamvisite bij Jozef en Maria?
Koning Herodes met zijn vrouw De herders De wijzen uit het Oosten

11 Van welk woord is ons ‘Kerstfeest’ afgeleid?
Van het Christusfeest (de geboorte van Jezus Christus) Van het Germaanse lichtfeest Dit woord staat in de Bijbel enw ordt als eerste genoemd bij de geboorte van Jezus

12 Wanneer vieren we in ons land Kerst?
Op 5 en 6 januari Op 25 en 26 december Op 31 december en 1 januari

13 Waarom kwam God naar de aarde?
13

14 Turning point in de geschiedenis
God werd mens en kwam onder ons wonen. De realtie tussen God en mensen was stukgegaan, doordat de mens niet meer wilde luisteren naar God. Met alle gevolgen van dien. Christus’ boodschap was onomwonden: ‘Ik ben de weg tot God. Door mij kun je weer echt met God gaan leven en vrede ervaren.’

15 700 v. Chr Jesaja profeteerde (beloofde) dat de messias een door God aangestelde koning zal zijn, die een vrederijk zal stichten. 15

16 Het Oude Testament Het bevat meer dan driehonderd profetieën over Jezus Christus. Een voorbeeld uit het boek Jesaja wat ongeveer 700 voor de geboorte van Jezus is opgeschreven. Jesaja 7:14: “Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuël noemen.”  Jesaja 9:5 “Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven; de heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.”  16 16

17 Aäron was een priester en bad voor het volk in de tempel
Elisabet was volgens het Evangelie volgens Lucas een afstammeling van Aaron. De vrouw van Zacharias, de moeder van Johannes de Doper en de tante van Maria. 17

18 Elisabeth was onvruchtbaar en al op late leeftijd
Lukas karakteriseert Zacharias en Elisabeth als rechtvaardig voor God en onberispelijk. Ze leefden naar alle geboden en eisen van de Heer. Zij waren kinderloos, omdat Elisabeth onvruchtbaar was, en ze waren op hoge leeftijd gekomen.

19 Gabriël boodschapper van God

20 Zacharias Hij kon de engel Gabriël niet geloven 20

21 … God de Heilige, leidt de wereldgeschiedenis …
Hij doet wat hij beloofd 21

22 Kinderen werden vroeger vernoemd
Men wilde het al naar zijn vader Zacharias noemen. Maar zijn moeder zei: 'Nee, het moet Johannes heten.' Toen riepen de omstanders verbaasd: 'Maar d'r is in jullie hele familie niemand die zo heet?' Ze wendden zich tot de nog altijd stomme Zacharias. Hij gebaarde dat hij een schrijftabletje wilde, en noteerde: 'Johannes.' Onmiddellijk daarna kon hij zijn stem weer gebruiken en hij zong een lofzang voor God, die dit kind voor zulke grote dingen in de wieg had gelegd.

23 Maria was verloofd met Jozef
Uithuwelijken Maria was verloofd met Jozef Als een meisje 12 jaar werd mocht ze uitgehuwelijkt worden. Ze trouwden vaak op hun 14de.

24 Maria krijgt Gabriël op bezoek
 ’Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.’

25 ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’
Maria ‘De Heer wil ik dienen: laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd.’ 

26 Advent Het is de voorbereidingstijd op het Kerstfeest, de geboorte van Jezus Christus in onze mensengeschiedenis ruim 2000 jaar geleden. Eveneens is de Advent de periode van verwachting van Jezus' wederkomst op het einde der tijden, wanneer God alles in allen zal zijn.

27 Keizer Augustus geeft opdracht tot een volkstelling

28 Koning David woonde in Bethlehem

29 Romeinse Rijk

30 Het ging niet zo makkelijk als nu in Nederland!

31 Jozef en Maria op reis

32 Jezus = offer = genade = vrijheid
In veel religies moet je de hemel verdienen. Offers zijn er voor de vergeving. Jezus = offer = genade = vrijheid

33 Lucas schrijft er uitvoerig over in Lucas (1:26-38) en 2:1-21
Het Kerstverhaal Lucas schrijft er uitvoerig over in Lucas (1:26-38) en 2:1-21 Lees: wat valt je op?


Download ppt "Wat vind jij belangrijk tijdens het kerstfeest?"

Verwante presentaties


Ads door Google