De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat is de zin van ons leven?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat is de zin van ons leven?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat is de zin van ons leven?
Verschillende religies proberen antwoord te geven

2

3 Ontstaansgeschiedenis van de 5 grote religies

4 Jodendom Wat weet jij er al van?

5 Hebreeuws Oudste taal. Schrijft van rechts naar links.
Alleen maar medeklinkers. Voor klinkers gebruik je klanktekens. Nederlandse woorden die uit het Hebreeuws komen: Goochem = slim Mazzel = geluk Mokum = plaats/ Amsterdam Lef = hart/ durf Tof = goed 5

6 Keppeltje Een rond kapje dat joodse jongens en mannen op hun hoofd dragen. Sommigen dragen het alleen bij het bidden en in de synagoge, anderen dragen het de hele dag. Het keppeltje wordt gedragen uit eerbied voor God. 6

7 'Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.'
Koosjer 'Elk dier dat gespleten hoeven heeft en herkauwt, moogt gij eten. (...) Dit moogt gij eten van al wat in het water leeft: al wat vinnen en schubben heeft, moogt gij eten, maar gij zult niets eten dat geen vinnen of schubben heeft; onrein zal dat voor u zijn.‘ 'Gij zult een bokje niet koken in de melk van zijn moeder.' Koosjer Vlees van koeien Vlees van schapen Alles met vinnen en schubben Niet koosjer Vlees van varkens Schaaldieren Dieren die uit zichzelf dood zijn gegaan Bloed van een geslacht dier Vlees en melk samen in een maaltijd 7

8 Als joods kind word je op je twaalfde (meisjes) of dertiende (jongens)
Bar of bat mitswa Als joods kind word je op je twaalfde (meisjes) of dertiende (jongens) als volwassen beschouwd. Vanaf dat moment ben je verantwoordelijk voor wat je doet. Dit wordt vaak gevierd in de synagoge en het feest heet bar (voor jongens) of bat (voor meisjes) mitswa. 8

9 Aartsvaders Abraham, Izaäk en Jakob
De Israëlieten zijn de nakomelingen van de twaalf zonen waren van Jakob en vestigden zich in Egypte. Hun directe nakomelingen verdeelden zich in twaalf stammen die onder een Egyptische farao dienden. In de joodse religie markeert de emigratie van Israëlieten uit Egypte naar Kanaän (de Exodus), die door Mozes werd geleid, de vorming van de Israëlieten als volk.  Abraham, Izaäk en Jakob Het Joodse volk leefde ongeveer drieduizend jaar in het Land van Israël

10 TeNaCH De Tenach is het boek van het jodendom. T van Thora (wet)
N van Neviim (profeten) CH van Chetoevim (Geschriften) Thora: 5 boeken van Mozes. Neviim: leefregels en wetten van de Thora in het dagelijks leven. Chetoevim: bestaat uit een verzameling van poëzie en verhalen 10

11 Heilige geschriften

12 Rabbijn Een rabbijn is een leraar. Hij weet alles over het Jodendom. Hij leidt de synagogediensten en geeft uitleg bij het voorlezen uit de Tora. Hij weet vooral alles over je joodse wet. 12

13 Synagoge http://www.schooltv.nl/beeldbank/clip/20040315_jodendom06
In veel synagoges worden er 22 diensten per week gehouden. Dagelijkse gebedsdiensten zijn sjachariet (ochtend), mincha (middag) en ma'ariew (avond). Op zaterdagochtend en op vrijdagavond zijn de belangrijkste diensten.

14

15

16 Diaspora In 39 wenste keizer Caligula een standbeeld van zichzelf, dat vereerd moest worden, in alle tempels in het rijk, dus ook in Jeruzalem. De joden weigerden dat, omdat ze het als een aanval op een van de kernpunten van hun godsdienst beschouwden. De opstand ontaardde echter in een oorlog, toen de Romeinen een groot bedrag uit de tempelkas nam, die bestond uit de tienden die iedere Jood jaarlijks afstond voor de instandhouding van de tempeldienst. De Romeinen sloegen ongenadig toe: onderweg naar Jeruzalem brandden ze alles plat. Ze verwoestten de Tempel van Jeruzalem 

17  De Joodse staat werd op 14 mei in 1948 gesticht na bijna 2000 jaar Joodse diaspora

18 Voor de Tweede Wereldoorlog waren er ongeveer 18 miljoen.
Na de massamoord (Holocaust) door de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog waren daar nog ongeveer 12 miljoen van over. Vandaag lopen de schattingen uiteen van 13,0 tot 14,6 miljoen Joden.

19 Je bent alleen joods als je moeder dat is.
Jodendom Je bent alleen joods als je moeder dat is.

20 Kibboets


Download ppt "Wat is de zin van ons leven?"

Verwante presentaties


Ads door Google