De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De school voor kinderen groot en klein!

Verwante presentaties


Presentatie over: "De school voor kinderen groot en klein!"— Transcript van de presentatie:

1 De school voor kinderen groot en klein!
Saltoschool De Bergen De school voor kinderen groot en klein!

2 Algemene ouderavond 2010-2011 Welkom allemaal!

3 Het programma van vanavond:
uur De ontwikkelingen op De Bergen en de toekomstplannen. koffiepauze uur Informatie in de groepen door de leerkracht(en) van uw kind.

4 Waar gaan we het over hebben?
Voorstellen diverse geledingen van de school Spilavond 4 november Opbrengsten schooljaar 09-10 Plannen huidig schooljaar

5 De diverse geledingen van De Bergen:
MR PR OV De Overblijf team Spilpartners (niet aanwezig): BSO (Korein: Inge en Eefje) PSZ (Peuterplaza: Amber, Henny en Rianne. Coördinatie Karin Lammers) O&O (Peggy Arts)

6 Spilavond 4 november: Zicht krijgen op de behoeften en ideeën van ouders m.b.t. ons spilcentrum gekoppeld aan: Veiligheid Gezondheid Inrichting Spil (brief) Een gezellige en interactieve avond! Uitnodiging volgt nog.

7 Opbrengsten schooljaar 2009-2010:
2e jaar van het HGW-traject is afgerond We hebben een taalbeleid voor de hele school In alle groepen zijn klassenconsultaties geweest Techniekonderwijs is uitgevoerd in de groepen 5 t/m 8 In alle groepen is aandacht voor opbrengst gericht werken n.a.v. evaluatie, effectmetingen en (trend)analyses Het tevredenheidonderzoek is gedaan, geanalyseerd en er zijn maatregelen getroffen. Samenvatting is te vinden op de website. Een aantal onderdelen zijn nog in ontwikkeling en worden opgenomen in de meerjarenplanning.

8 Er is 1 kwaliteitskaart vastgesteld
De impuls technisch leesonderwijs heeft geleid tot ruim voldoende leesresultaten (oa groepslezen met leesinstructie) Door alle leerkrachten wordt gewerkt met eduscope (digitale leerlingadministratie) Er is gestart met de invoering taakspel in groep 1 en 2 en 80% van de bovenbouwleerkrachten heeft het taakspelcertificaat behaald Uitvoeren van personeelsbeleid Salto OGB is gebeurd Nog in ontwikkeling: Beleid maken en vaststellen m.b.t. individuele leerlijnen en ontwikkelperspectief voor leerlingen Behalen BVL

9 Plannen schooljaar : Vaststellen van 2 kwaliteitskaarten en uitvoeren van de interne audit Uitvoering van het 3e deel van het traject HGW Beleid formuleren op actief burgerschap en sociale integratie Veiligheidsbeleid vaststellen en uitvoeren Het 2e jaar taakspel onderbouw en certificering van alle bovenbouwleerkrachten Protocol eigen leerlijnen en ontwikkelingsperspectief Behalen BVL

10 Protocol meerbegaafdheid
Verdieping en uitbreiding techniekonderwijs Peilen belangstelling 940 uren model Uitvoeren van vastgesteld beleid en onderwijsverbeteringen zoals: OGB (personeelsbeleid) Taalbeleid Opbrengst gericht werken Technisch lezen etc.

11 Vragen en/of opmerkingen?

12 Bedankt voor uw aandacht en aanwezigheid.

13 En dan…………., is er koffie!


Download ppt "De school voor kinderen groot en klein!"

Verwante presentaties


Ads door Google