De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Een standalone server is een server die zelf geen domeincontroller is en geen lid is van een domein.  Indien een server is opgenomen in een werkgroep,

Verwante presentaties


Presentatie over: " Een standalone server is een server die zelf geen domeincontroller is en geen lid is van een domein.  Indien een server is opgenomen in een werkgroep,"— Transcript van de presentatie:

1

2  Een standalone server is een server die zelf geen domeincontroller is en geen lid is van een domein.  Indien een server is opgenomen in een werkgroep, spreken we daarom van een standalone server.  Een standalone server kan ook dienst doen als werkstation. 2Lidserver

3  De functionaliteiten van een standalone server gaan niet veel verder dan die van Windows Vista.  Een van de kenmerken van een standalone server is dat de eigenschappen van de gebruikers en de groepen lokaal in het register worden opgeslagen. 3Lidserver

4  In hoofdstuk 2 zijn twee servers geïnstalleerd. U gaat deze beide servers (hoofdserver en fileserver) lid maken van de werkgroep met als naam uw voornaam. 4Lidserver

5  Klik op de knop Start en selecteer Control Panel en daarna System. 5Lidserver

6  Klik vervolgens op Change Settings. Het venster System Properties verschijnt. 6Lidserver

7  Klik op de knop Change om de naam van de server en de naam van de werkgroep te wijzigen. 7Lidserver

8  Wijzig de computernaam in de zone Computer name in Hoofdserver en de werkgroep in uw voornaam. Klik vervolgens op OK. 8Lidserver

9  Na het wijzigen van de server- en werkgroepnaam krijgt u een welkomstbericht; de server moet worden herstart zodat de laatste configuratiewijzigingen actief worden. 9Lidserver

10  Maak uw tweede server ook lid van de werkgroep met uw voornaam. Noem deze server Fileserver. Gebruik als vast IP-adres 192.168.1.253. 10Lidserver

11  U gebruikt lokale gebruikers en groepen voor de beveiliging en het beheer van gebruikersaccounts en groepen die lokaal op de computer zijn opgeslagen.  U kunt machtigingen en rechten aan een lokale gebruikers- of groepsaccount op een bepaalde computer toewijzen. De toewijzing geldt uitsluitend voor die computer. 11Lidserver

12  Met lokale gebruikers en groepen kunt u de mogelijkheid voor gebruikers en groepen om bepaalde acties uit te voeren beperken door rechten en machtigingen toe te wijzen.  Met een recht stelt u een gebruiker in staat bepaalde acties op een computer uit te voeren, zoals het maken van backups van bestanden en mappen of het afsluiten van een computer. 12Lidserver

13  Een machtiging is een regel die is gekoppeld aan een object (meestal een bestand, map of printer). De regel bepaalt welke gebruikers toegang hebben tot het object en wat ze met het object kunnen doen. 13Lidserver

14  Indien u werkt in een peer-to-peeromgeving en bijvoorbeeld mappen wilt delen op de hoofdserver, moet u eerst een gebruiker aanmaken. 14Lidserver

15  Open het Control Panel en dubbelklik op User Accounts. 15Lidserver

16  Klik op Manage another account. 16Lidserver

17  Klik op Create new account om een nieuwe gebruiker aan te maken. 17Lidserver

18 18Lidserver  Geef deze de naam Cursist en selecteer het gebruikerstype Standard user type. Klik op Create Account.

19  Een standalone server kent twee soorten gebruikers: ◦ Standard user; ◦ Administrator. 19Lidserver

20  Een standard user kan praktisch alle programma’s gebruiken, maar hij kan ze niet verwijderen. Een standard user kan alleen systeeminstellingen wijzigen die geen effect hebben op de beveiliging. 20Lidserver

21  Een administrator heeft het volledige rechten en toegang tot alle beheerfuncties. 21Lidserver

22  Een map delen is handig wanneer een pc zich in een netwerk bevindt. U kunt bestanden dan plaatsen in een gedeelde map. Wanneer een andere gebruiker op het netwerk naar de map surft  bijvoorbeeld via \\computernaam\mapnaam, dan kan deze bestanden in de gedeelde map plaatsen, ze wijzigen en verwijderen, afhankelijk van de instellingen. 22Lidserver

23  U kunt bestanden en mappen op verschillende manieren delen. De meest gangbare manier om bestanden te delen in Windows, is door ze rechtstreeks vanaf de computer te delen. 23Lidserver

24  Windows biedt twee methoden om bestanden op deze manier te delen: ◦ Vanuit een willekeurige map op uw computer. ◦ Via de map Public (Openbaar). 24Lidserver

25  Welke methode u gebruikt om bestanden te delen, is afhankelijk van waar u de gedeelde bestanden wilt opslaan, met wie u de bestanden wilt delen en hoeveel controle u over de bestanden wilt hebben. 25Lidserver

26  Via beide methoden kunt u uw bestanden of mappen delen met iemand die uw computer of een andere computer gebruikt binnen hetzelfde netwerk. 26Lidserver

27  Via deze methode voor het delen van bestanden en mappen, kopieert of verplaatst u bestanden naar de map Public en deelt u ze vanuit die locatie. 27Lidserver

28  Als u bestandsdeling inschakelt voor de map Public, kan iedereen met een gebruikersaccount en wachtwoord op uw computer, alle bestanden in de map Openbaar en de bijbehorende submappen zien. 28Lidserver

29  U kunt niet instellen dat gebruikers slechts bepaalde bestanden in de map Public mogen zien.  U kunt echter wel machtigingen instellen om te verhinderen dat gebruikers toegang tot de map Public hebben, of om te verhinderen dat gebruikers bestanden kunnen wijzigen of nieuwe bestanden kunnen maken. 29Lidserver

30  Via deze methode kunt u bepalen wie wijzigingen mag aanbrengen in de bestanden die u deelt en welke wijzigingen (als wijzigingen zijn toegestaan) mogen worden aangebracht. 30Lidserver

31  Dit doet u door machtigingen voor delen in te stellen.  Machtigingen voor delen kunnen worden toegekend aan afzonderlijke gebruikers of aan een groep gebruikers in hetzelfde netwerk. 31Lidserver

32  U kunt bijvoorbeeld instellen dat bepaalde personen uw gedeelde bestanden uitsluitend mogen weergeven, terwijl anderen uw bestanden mogen weergeven maar ook mogen wijzigen.  Gebruikers waarmee u deelt, zien alleen de mappen die u met hen deelt. 32Lidserver

33  Bestanden die u deelt met anderen, zijn namelijk ook zichtbaar vanaf een andere computer.  Om in een server een map te delen moet u administratorrechten hebben 33Lidserver

34  In de volgende oefening deelt en opent u een map in de fileserver vanuit de hoofdserver. 34Lidserver

35  Meld u aan op de fileserver aan als gebruiker Cursist.  Maak een map aan (in de fileserver) met de naam C:\cursist. 35Lidserver

36  Ga via de knop Start en het Control Panel naar het Network and Sharing Center. 36Lidserver

37  Klik op Public folder sharing. 37Lidserver

38  selecteer Turn on sharing so anyone with network access can open, change and create files. 38Lidserver

39  Klik vervolgens op Apply. 39Lidserver

40  Klik op No, make the network that I am connected to a private network om alleen de bestanden te kunnen gebruiken in het netwerk.  Public folder sharing wordt geactiveerd.  De mappen kunnen nu worden gedeeld. 40Lidserver

41  U gaat nu de map C:\cursist op de fileserver delen en de juiste machtigingen geven. 41Lidserver

42  Ga naar de fileserver.  Meld u aan als Administrator.  Klik met de rechtermuisknop op de map cursist en selecteer Share. 42Lidserver

43  Selecteer de gebruikersnaam Administrator en klik op Add. 43Lidserver

44  De volgende bevoegdheden voor een persoon of groep zijn mogelijk: ◦ Reader (lezer); ◦ Contributor (bijdrager); ◦ Co-owner (mede-eigenaar). 44Lidserver

45  Reader (lezer). De bevoegdheid blijft beperkt tot het weergeven van de bestanden in de gedeelde map. 45Lidserver

46  Contributor (bijdrager). Met deze bevoegdheid kan men alle bestanden weergeven, bestanden toevoegen en toegevoegde bestanden wijzigen of verwijderen. 46Lidserver

47  Contributor (bijdrager). Met deze bevoegdheid kan men alle bestanden weergeven, bestanden toevoegen en toegevoegde bestanden wijzigen of verwijderen. 47Lidserver

48  Als u een bestand deelt in plaats van een map, is het niet mogelijk om het machtigingsniveau in te stellen op Contributor. 48Lidserver

49  Klik op de pijl naast het machtigingsniveau voor de persoon of groep (Administrator) en selecteer Co-owner. Klik op de knop Share. 49Lidserver

50


Download ppt " Een standalone server is een server die zelf geen domeincontroller is en geen lid is van een domein.  Indien een server is opgenomen in een werkgroep,"

Verwante presentaties


Ads door Google