De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte en bereikbaarheid maart 2014 Barry Zondag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte en bereikbaarheid maart 2014 Barry Zondag."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte en bereikbaarheid maart 2014 Barry Zondag

2 Inhoud presentatie Introductie Integrale planvorming, instrumentarium en evaluatie Twee voorbeelden Discussie 2

3 3 Historische relatie: Transport en ruimte

4 4 relatie in 1900, afgelopen decennia, en toekomst?

5 De samenhang wordt gezien 5 Eerst twee Ministeries: □ VROM, gericht op ruimtelijke, morfologisch perspectief zoals compacte stad □ VenW, positie in netwerk en verbinden van steden Twee nota’s □ Nota ruimte □ Nota mobiliteit Nu □ 1 ministerie □ 1 structuurvisie infrastructuur en ruimte □ Ruimte toegevoegd aan Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

6 Maar de praktijk is lastig – neem bereikbaarheid Beleidsformulering □ Ruimte decentraal, transport centraal □ Ruimte primair financiering markt, transport financiering overheid Analyse instrumenten □ Transportmodellen -> ruimte als exogene vulling □ Ruimte veelal geen of alleen demografische modellen Beleidsevaluatie □ Indicatoren nemen ruimte vaak niet mee □ Waardering ontbreekt 6

7 Ingrediënten voor een integrale analyse Zowel ruimte als transport □ Regionale strategie □ projectevaluatie Integraal instrument TIGRIS XL Effect berekening en waardering op beide terreinen □ Sector specifiek, bv netwerk (congestie) of bevolkingsgroei □ Maar vergeet ruimte niet bij bereikbaarheid – geografisch en/of economische maat □ Waardering ruimtelijke verandering -> KBA 7

8 TIGRIS XL 8 Arbeids- plaatsen Demo- grafie Beroeps- bevolking Arbeids- markt Transport Markt Huishouden/ personen Arbeids- plaatsen Kantoren/ Bedrijven- terrein woningen Grond markt Woning markt Vastgoed markt

9 TIGRIS XL - zonering 9

10 Bereikbaarheidseffecten 1 – netwerk 10

11 Bereikbaarheidseffecten 2 – geografisch Bereikbaarheid = nabijheid * reissnelheid 11 =X Bron: PBL RV 2011

12 Bereikbaarheidseffecten 3 – geografisch economisch 12 Verandering in consumenten surplus voor de reizigers tussen de variant en referentie – berekening met logit transport models (bijv. LMS, NRM) Exactere bepaling van het consumenten surplus dan rule-of-half Het consumenten surplus bestaat naast de verandering in transportvraag, tijden en kosten ook uit andere aspecten, zoals: Veranderingen in de herkomst zones en opportunities bij bestemmingen, bv. meer of minder arbeidsplaatsen bereikbaar binnen dezelfde reistijd Meewegen kwaliteitsvariabelen uit nut functies

13 Relatie met de evaluatie van plannen (KBA) 13 Netwerk indicatoren moeizaam, normen of boven of onder gemiddeld presteren hoeft niet veel over de baten te zeggen (totale reistijdverliezen veel groter dan congestie plekken) Ruimte doet er zeer beperkt toe (indirect via invloed op transport) Geografische indicatoren Ruimte en transport worden in samenhang meegenomen Waardering van verandering ontbreekt Geografisch- economische indicatoren Ruimte en transport worden in samenhang meegenomen Effectberekening en waardering consistent

14 Voorbeeld bereikbaarheidsindicatoren: compacte stad 14 Combination of densification strategy (50% new houses are built in existing urban area) + new developments in surrounding of existing urban areas Bron: studie Nederland later, PBL

15 Indicatoren bevolking 15

16 Indicatoren bereikbaarheid netwerk 16

17 Indicatoren bereikbaarheid – geografisch economisch 17

18 Verstedelijking en KBA nulalternatief Uitwerking nulalternatief verstedelijking voor de casus schaalsprong Almere (CPB/PBL project, Romijn en Zondag 2012) Resultaten illustratief 18

19 Testen effecten verschillende reikwijdten nulalternatief 19 Nulalternatieven □ In Nederland □ In de Randstad □ In de Noordvleugel □ In Amsterdam □ Op basis woonvoorkeuren Effecten op  Wonen  Werken  Bereikbaarheid  Voorzieningen  Natuur, landschap & open ruimte  …. Waarderen effecten  Wonen  Werken  Bereikbaarheid  Voorzieningen  ….

20 Effecten op wonen 20 NL Randstad Noordvleugel

21 Effecten op wonen 21 Amsterdam Woonvoorkeur

22 Wonen - grondopbrengsten 22 Neder- land Randstad Noord- vleugel Amster- dam Woon- voorkeur Grondopbrengsten 151-160-223-253-202 Grondopbrengsten Schaalsprong Almere bij verschillende reikwijdtes in mln euro, NCW 2012 (pp 2010) Bron: CPB\PBL 2012

23 Mobiliteit (voertuigverliesuren) 23 Randstad Noordvleugel Amsterdam Woonvoorkeur

24 24 Reistijdbaten Neder- land Randstad Noord- vleugel Amster- dam Woon- voorkeur Reistijdbaten woonwerkverkeer -3977-25 43 Reistijdbaten Schaalsprong Almere bij verschillende reikwijdtes (rule-of-half) in mln euro NCW 2012 (pp 2010) Bron: CPB\PBL 2012

25 Conclusies 25 Erkenning samenhang ruimte en transport -> maar in de praktijk stokt het Integrale aanpak nodig in beleidsformulering, analyse en evaluatie fase Integrale instrumenten kunnen bijdragen in analyse fase Vooral verbetering nodig in effectberekening en waardering Ruimte meenemen bij effecten Voorkeur voor effectberekening die ook gewaardeerd kunnen worden Voorkom dubbeltelling – effecten grondprijs/woningen en sector modellen


Download ppt "Ruimte en bereikbaarheid maart 2014 Barry Zondag."

Verwante presentaties


Ads door Google