De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderwijsontwikkeling met ict in de bve

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderwijsontwikkeling met ict in de bve"— Transcript van de presentatie:

1 Onderwijsontwikkeling met ict in de bve
VOR themaconferentie Marijke Kral, HAN Dana Uerz, ITS Nico van Kessel, ITS Forum: Ammir Farokhi, Friesland College Peter Hettema, ROC Landstede Jan-Pieter Janssen, AOC Limburg                                                     

2 .......... zelfs in de bve-sector niet !
Het schiet maar niet op met de integratie van ict in het onderwijs zelfs in de bve-sector niet !                                                     

3 Alle investeringen en inspanningen van de afgelopen jaren ten spijt,
stagneert de mate waarin ict bijdraagt aan onderwijsvernieuwing in de richting van flexibel, competentiegericht onderwijs op maat.                                                     

4 Ict-onderwijsmonitor bve
In overleg met Bve Raad, AOC Raad, ROC-i-partners Quick Scan ict-managers Vragenlijst docenten Instellingsmonitoren

5 Stand van zaken ict Kritische factoren (vier in balans)
Bron: ict-onderwijsmonitor ‘03-’04 Kritische factoren (vier in balans) Visie en beleid, centraal + Ict-voorzieningen & beheer Competenties Digitale leermiddelen (content)

6 Stand van zaken ict Onderwijsleerproces ict in rond 30% programma (=)
Bron: ict-onderwijsmonitor ‘03-’04 Onderwijsleerproces ict in rond 30% programma (=) verschillen tussen sectoren groot evenals tussen en binnen instellingen aard gebruik: hulpmiddel, vervangend (tekstverwerken, informatie zoeken) inzet vak- en docentgebonden                                                     

7 dit is geen content- of docent-probleem maar een organisatieprobleem
Hoe komt het dat het meer vernieuwende ict-gebruik in het primaire proces zo achterblijft?  Managers: aansturing, docent, content Docenten: tijd, visie, content Stelling: dit is geen content- of docent-probleem maar een organisatieprobleem

8 Spanningsveld centraal – decentraal sturing – zelforganisatie standaardisatie – autonomie techniek – onderwijs

9 centraal decentraal voorzieningen & -beheer onderwijs- leerproces

10 Innovatiestrategieën tav ict
Planning & control Techniek als hefboom Professionalisering van de beheersorganisatie Digitaliseren informatievoorziening Scholing (basisvaardigheden) Kennisuitwisseling Stimuleren van projecten of experimenten Zorgen voor aanjagers

11 Veranderkleuren (De Caluwé en Vermaak, Twynstra Gudde) Vijf fundamenteel verschillende manieren waarop men tegen veranderen aan kan kijken Elke manier van denken heeft het label van een kleur Handzame taal om veranderstrategieën van organisaties en individuen te duiden

12 Geel: veranderen = machtsspel
Onderhandelingsproces. Neuzen één kant op richten. Gericht op posities en context. Belangen bijeen brengen, coalitievorming. Haalbare oplossing, win-winsituatie. Resultaat is onbekend en verschuivend.

13

14 Blauw: veranderen = rationeel proces.
Eerst denken dan doen. Projectmatig werken. Stappenplan. Complexiteit reduceren. Gericht op kennis en resultaten. Beste oplossing. Resultaat is scherp omschreven.

15

16 Rood: veranderen= ruilexercitie
Mensen op de juiste manier prikkelen. Motiveren, beoordelen en belonen. Iets teruggeven. Gericht op procedures en sfeer. Motiverende oplossing. Resultaat is bedacht, niet gegarandeerd.

17

18 Groen: veranderen = leerproces
Mensen in leersituaties brengen. Bewustmaken van nieuwe zienswijzen. Motiveren tot leren van en met elkaar. Opleiding en coaching. Gericht op setting en communicatie. Oplossing die mensen samen vinden. Resultaat is geschetst, niet gegarandeerd.

19

20 Wit: veranderen= dynamiseren
Blokkades slechten. Ruimte bieden voor spontane evolutie. Zelfsturing. Verandering kan niet worden beheerst maar wel gefaciliteerd. Gericht op patronen en betekenissen. Een oplossing die energie losmaakt. Resultaat is onvoorspelbaar

21 2

22 Ict in de bve: blauwe veranderaanpak dominant: systemen en structuren, beheersbaarheid, projectmatige aanpak, stappenplannen beetje rood: scholing of good practices belonen, GrassRoots beetje geel: bijv. sturen op voorlopers Weinig wit en groen!

23 Resultaat Docenten: voelen zich nauwelijks gesteund door beleid;
hebben andere doelen t.a.v. ict dan beleidsmakers; zijn matig tevreden over technische ondersteuning; worden weinig betrokken bij planning ict; zijn vaak ontevreden over onderwijskundige steun; hebben slecht overzicht over wie wat doet; wisselen niet structureel kennis uit met collega’s.

24 De computers het raam uit?
                                                    

25 Of (eindelijk) het leren zelf centraal:
competentiegericht leren mét ict                                                     

26 Competentiegericht leren met ict
(L)CMS – ELO: studiewijzers, leerbronnen Digitaal portfolio: pops en paps, bewijsmaterialen, reflectie Eventueel elektronisch toetsprogramma  Nodig om competentiegericht leren organisatorisch vorm te geven, maar zegt niets over de manier waarop

27 Ontwikkeling van competentiegericht leren met ict
werken aan onderwijsvisie, op de werkvloer competentiegericht leren van docenten vanuit eigen leervragen, uitbouwen vanuit onderwijs naar techniek blokkades organisatie zoveel mogelijk opheffen groen en wit

28 Investeer in mensen: innoveren = reflecteren, communiceren,
experimenteren, leren                                                     


Download ppt "Onderwijsontwikkeling met ict in de bve"

Verwante presentaties


Ads door Google