De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eenduidig en verantwoord elektronisch bestuurlijk verkeer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eenduidig en verantwoord elektronisch bestuurlijk verkeer"— Transcript van de presentatie:

1 Eenduidig en verantwoord elektronisch bestuurlijk verkeer
SBR en PKI.Overheid Eenduidig en verantwoord elektronisch bestuurlijk verkeer

2 Bij elektronisch bestuurlijk verkeer worden vertrouwelijke gegevens uitgewisseld
Twee belangrijke bedreigingen: Gegevens worden onterecht als authentiek verwerkt Ontvangen informatie is niet afkomstig van bedrijf A maar wordt wel als zodanig verwerkt. niet authentiek verwerkt. Ontvangen informatie is wel afkomstig van bedrijf A maar wordt niet als zodanig herkend en dus niet verwerkt. Gegevens worden onterecht aan een onbevoegde persoon verstrekt Een onbevoegde persoon krijgt toegang tot een vertrouwelijke mededeling bestemd voor bedrijf A. niet aan een bevoegde persoon verstrekt. Een bevoegde persoon krijgt geen toegang tot een vertrouwelijke mededeling bestemd voor bedrijf A.

3 Voorkomen is beter dan genezen
Jaarlijkse schade als gevolg van identiteitsfraude is aanzienlijk. We praten wereldwijd over vele tientallen miljarden per jaar. Bij identiteiten denkt men vaak aan natuurlijke personen, het kan hier echter ook gaan over rechtspersonen Maatregelen – detectie en herstel- nemen doorgaans hoge kosten met zich mee Goede maatregelen vooraf kunnen De kans op een incident verkleinen De impact van een mogelijk incident verkleinen De beschikbaarheid van de informatie voor bevoegden vergroten

4 Herkenning in twee stappen
Stap 1: zetten van de WS-security header A XBRL A Digipoort A A DP Stap 2: opzetten beveiligde verbinding Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid

5 PKI

6 PKI.Overheid

7 Persoonsgebonden certificaten en services certificaten
Herkennen natuurlijke persoon Uitsluitende controle Herkennen service behorende bij een verantwoordelijke entiteit

8 Voorkomende implementatie met beroepscertificaten
XBRL Digipoort Accountant Transporteur

9 Uitgifte geschiedt door private CSP´s
CSP´s werken conform het stelsel Overheid houdt toezicht Kosten certificaat zit met name in de procedure voor uitgifte en beveiligingsmaatregelen (CRL) Randvoorwaarden voor marktwerking Kosten nu, ongeveer € 300,- per jaar voor een organisatie

10 Vragen? Standard Business Reporting Programma Een initiatief van de Nederlandse overheid


Download ppt "Eenduidig en verantwoord elektronisch bestuurlijk verkeer"

Verwante presentaties


Ads door Google