De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Anders kijken naar HO & HB Hoe selecteren wij de te bezoeken gezinnen en zusters?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Anders kijken naar HO & HB Hoe selecteren wij de te bezoeken gezinnen en zusters?"— Transcript van de presentatie:

1 Anders kijken naar HO & HB Hoe selecteren wij de te bezoeken gezinnen en zusters?

2 Zo maar een paar vragen Hoe selecteren wij uit de totale ledenlijst? Is de HO en HB selectie op elkaar afgestemd? Wat doen wij met de gezinnen en personen die buiten de selectie vallen?

3 Zo maar een paar vragen Moeten wij niet opnieuw nadenken over de selectie van te bezoeken gezinnen en zusters omdat: wij veel meer leden hebben dan wij kunnen bezoeken; er weinig actief bezoekende broeders en zusters zijn; HO en HB opnieuw uitvinden?

4 HO en HB selectie “re-invented” Deze presentatie is een uitnodiging om “out of the box” na te denken deze selectie. 1.Daarvoor kijken wij eerst naar de handboeken en instructies. Wat zijn de achterliggende doelen? 2.Dan kijken wij naar de manier waarop nu geselecteerd wordt, en evalueren dat. 3.Tenslotte bespreken wij of deze selectie ook op een betere manier gedaan kan worden.

5 Wat zeggen de handboeken? Over de broeders (HO: OQ & HP)

6 De opdracht aan de broeders De Schriftuurlijke basis van huisonderwijs is het gebod aan priesterschapdragers om 'altijd over de leden der kerk te waken, en met hen te zijn en hen te sterken' (LV 20:54-55; Moroni 6:4). Door middel van het huisonderwijs verenigen de priesterschapdragers zich met de Heer om over de leden van de kerk te waken en die te sterken. Huisonderwijs is één van de manieren om dit te doen. 'Hen te vermanen overluid en in het verborgen te bidden, en alle huiselijke plichten na te komen' (LV20:51). 'Over [hen] te waken (...) en met hen te zijn en hen te sterken' (LV20:53). 'Te waarschuwen, uit te leggen, te vermanen, te onderwijzen, en allen uit te nodigen tot Christus te komen' (LV20:59). 'Hen te vermanen overluid en in het verborgen te bidden, en alle huiselijke plichten na te komen' (LV20:51). 'Over [hen] te waken (...) en met hen te zijn en hen te sterken' (LV20:53). 'Te waarschuwen, uit te leggen, te vermanen, te onderwijzen, en allen uit te nodigen tot Christus te komen' (LV20:59). 'Hen te vermanen overluid en in het verborgen te bidden, en alle huiselijke plichten na te komen' (LV20:51). 'Over [hen] te waken (...) en met hen te zijn en hen te sterken' (LV20:53). 'Te waarschuwen, uit te leggen, te vermanen, te onderwijzen, en allen uit te nodigen tot Christus te komen' (LV20:59). 'Hen te vermanen overluid en in het verborgen te bidden, en alle huiselijke plichten na te komen' (LV20:51). 'Over [hen] te waken (...) en met hen te zijn en hen te sterken' (LV20:53). 'Te waarschuwen, uit te leggen, te vermanen, te onderwijzen, en allen uit te nodigen tot Christus te komen' (LV20:59).

7 De opdracht aan de broeders aan elk “huishouden”Er worden huisonderwijzers toegewezen aan elk “huishouden” van een wijk. Huisonderwijzers leggen minstens een keer per maand een bezoek af aan de hun toegewezen leden. Leiders wijzen de doeltreffendste huisonderwijzers toe aan leden die dat het hardst nodig hebben. Ervaren MP dragers kunnen met hun echtgenote op huisonderwijs gaan, bij gezinnen waar bezoek van een echtpaar nodig is.

8 De opdracht aan de broeders Brief Eerste Presidium, 2001: “Er zijn plaatsen in de kerk, waar … een bezoek aan elk huis, elke maand, misschien niet mogelijk is als gevolg van te weinig actieve priesterschapdragers of andere locale omstandigheden.” om alle beschikbare mogelijkheden“Als dat het geval is moeten leiders hun best doen om alle beschikbare mogelijkheden te gebruiken om over elk lid te waken en hen te sterken.” samen te werken“Wij moedigen de leiders van de priesterschap- en hulporganisaties aan om samen te werken om alle leden te kunnen bereiken.”

9 De opdracht aan de broeders “De UPC en de wijkraad bieden een ideale gelegenheid om alle beschikbare middelen te coördineren.” Kijk naar de behoeften van de leden. Selecteer vervolgens: nieuwe leden, minder actieve families die het meest ontvankelijk zijn en families die het meeste behoefte hebben aan huisonderwijs. Bezoek daarna andere leden, als dat mogelijk is.

10 Wat zeggen de handboeken? Over de zusters (HB: ZHV)

11 De opdracht aan de zusters De doelen zijn: banden smeden, met elke zuster en steun, troost en vriendschap bieden. Elke zuster behoort maandelijks contact te hebben met haar huisbezoeksters. Zo mogelijk een bezoek thuis. Als dat niet mogelijk is: een telefoontje of een brief. Tenminste één maal per kwartaal een bezoek thuis.

12 Hoe is nu geselecteerd voor HO en HB? Algemeen beeld zoals het nu in de meeste units te vinden is.

13 Hoe is nu geselecteerd voor HO en HB? Een beperkt deel van alle leden is ingedeeld. Meestal minder dan 1/3 deel. Alle actieve leden zijn ingedeeld. Alle minder actieve leden zijn ingedeeld (leden die zo af en toe komen). Een zeer beperkt aantal inactieve leden is ingedeeld. Trefwoorden: Behoefte aan sociaal contact, eenzaam; Hulpbehoevend (fysiek en/of geestelijk); Recent inactief geworden.

14 Actief Minder-Actief Niet-Actief HO/HB Selectie

15 Evaluatie & Conclusies De opdracht is overweldigend en er zijn weinig “werkers”. Er gaat veel tijd en aandacht naar “high maintenance members”. Lang niet alle actieve leden hebben behoefte aan HO/HB Actieve leden die er wel behoefte aan hebben (veel ouderen) worden vaak te weinig bezocht. Wij komen nauwelijks/niet toe aan reactivatie.

16 Zouden wij anders kunnen selecteren? We worden aangemoedigd om alle beschikbare middelen creatief in te zetten.

17 Zouden wij anders kunnen selecteren? Wie heeft er ideeën, nieuwe ideeën …

18 Zouden wij anders kunnen selecteren? Ideeën: Andere prioriteiten in de selectie van gezinnen. Voorrang voor: Nieuwe leden; Minder/niet actieve leden (ontvankelijke high potentials); Leden die behoefte hebben aan bezoek (ouderen, etc.). (Het gevolg is dat sommige actieve “huishoudens” niet ingedeeld worden.) Sommige leden alleen door de broeders, en andere alleen door de zusters laten bezoeken.

19 Actief Minder-Actief Niet-Actief HO/HB Selectie OUD

20 Actief Minder-Actief Niet-Actief High Potential Niet-Actieven Behoeftige Leden Nieuwe Leden Nieuw

21 Hoe kan HO / HB beter worden georganiseerd? HO en HB nauw(er) op elkaar afstemmen: De selectie van gezinnen; Het inzetten van goede teams op een afgesproken deel van de selectie. Full-time zendelingen beter gebruiken voor reactivatie en bezoek aan actieve families met niet-leden. Meer echtparen inzetten. Regelmatig de tijd nemen om te trainen in de ZHV en de Quorums (o.a. werken via het hoofd van het gezin, werken met de geest, wat is echt belangrijk en wat niet).

22 Hoe kan HO / HB beter worden georganiseerd? Tenminste maandelijkse gesprekken met de HO en HB teams (telefonisch of aan tafel). Spreken over het ondersteunen en stimuleren van leden, niet over aantallen bezoeken (dat is slechts één van de middelen). Goede rapportage en doorkoppeling (ZHV, OQ, HP, Bisschop) leidt tot betere gesprekken met de teams en specifieke instructies of tips voor de betreffende gezinnen / zusters. In het welzijnscomité en de wijkraad tijd reserveren voor coördinatie van het “sterken van de leden van de kerk” (o.a. door HO en HB).

23 Afsluiting: De macht der gewoonte Als olifanten klein zijn worden ze geketend met een ketting aan een paaltje in de grond. Ze proberen de eerste jaren steeds om vrij te komen. Volwassen olifanten hebben alleen een ketting om hun poot. Die zit nergens meer aan vast. Toch lopen ze niet weg. Ze denken dat ze nog steeds vastzitten. Waarin zitten wij vast of worden wij beperkt in ons denken?

24 EINDE Betere ideeën? Laat het weten !!


Download ppt "Anders kijken naar HO & HB Hoe selecteren wij de te bezoeken gezinnen en zusters?"

Verwante presentaties


Ads door Google