De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij."— Transcript van de presentatie:

1 OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij TU Delft

2 2 OT-micro Vehicles & Drivers OT-meso The in-between OT-macro Traffic Streams OT-mobility Individual Persons OpenTraffic. Traffic Simulation Middleware OT-control ITS and beyond OT-inspector Decision Support OT-comm V2V - V2I - V2X Simulation ControlAnalysis Data Hub OT-network Model free network coding OT-logger Data logging Your Application Tailor made for your problem Functional Modules Logical Modules Middleware

3 3 OT-micro Vehicles & Drivers OT-meso The in-between OT-macro Traffic Streams OT-mobility Individual Persons OpenTraffic. Traffic Simulation Middleware OT-control ITS and beyond OT-inspector Decision Support OT-comm V2V - V2I - V2X Simulation ControlAnalysis Data Hub OT-network Model free network coding OT-logger Data logging Your Application Tailor made for your problem Functional Modules Logical Modules Middleware Vandaag:

4 4 Waarom Open Traffic? Aanbod: een groot aantal meest commerciele pakketten die kant en klare en direct bruikbare modules aanbieden Gebruikers: adviseurs, overheden, wegbeheerders, automotive, ICT/ITS industrie, service providers en onderzoekers Probleem: voor academisch onderzoek en ITS zijn bestaande pakketten vaak te gesloten 4 Er zijn toch al veel pakketten?

5 5 Universitair: huidige gang van zaken 5 Programmeer je eigen model  … Sluit perfect aan op de vraag Je leert er veel van  … maar Er gaat veel tijd zitten in het programmeren Een beperkt deel van de code is “vernieuwend” Geen aandacht voor de software kwaliteit: hergebruik van de code (en daarmee de kennis) komt zelden voor

6 6 Ontwerp filosofie Open Traffic Toepassing van losse / autonome modules Eerste fase: Overall architectuur (high level) Netwerk ontwerp Microsimulatie voertuigen 6 Modulair: een blokkendoos

7 7 Ontwerp filosofie Open Traffic Schaalbare modellen: micro, meso, macro, meta Hybride toepassingen Schaalbare netwerkbeschrijving Meerdere modaliteiten: over weg, water, rail, lucht, paden Ketenmobiliteit 7 Multi scale / multi modal

8 8 Ontwerp filosofie Open Traffic Start bij de meest gedisaggregeerde aanpak: aggregeren is vaak gemakkelijker dan andersom Starten met : Activity based model aanpak Micro simulatie Agent based gedragsmodellen 8 Gedisaggeregeerd

9 9 Planning Implementatie van de TU Delft MOTUS voertuigsimulatie Gereed Implementatie en integratie van het NFD model en hybride toepassingen micro, macro en NFD Najaar 2014 9

10 10 Utilities Invoergegevens Infrastructuur Verkeersvraag Grafische editor en viewer Netwerk objecten Simulatie Uitvoer Genereren en visualiseren uitvoerdata 10 Basic tools voor experimenten

11 11 Representatie van de infrastructuur in verkeersmodellen Wat zijn de eisen? Welke datastructuur past daarbij?

12 12 Open Traffic: infrastructuur Model omgeving moet kunnen werken op meerdere schaalnivo’s en modaliteiten Van micro naar macro/meta nivo Uitbreidbaar naar een mix van modaliteiten Welke eisen komen daar uit voort? Hoe ontwerpen we de objecten zodanig, dat we bijvoorbeeld de weg-infra met de voetgangersinfra kunnen combineren? 12 Eisen aan het ontwerp van de infrastructuur

13 13 Het ontwerp hang mede af van de modelaanpak en de onderzoeksvraag Modellen gebaseerd op strookgedrag versus Gebrek aan strookdiscipline / / shared space ITS simulatie (zelfrijdende voertuigen) 13 Bijvoorbeeld voor auto’s

14 14 Rijden en de omgeving Rijgedrag hangt af van : Interactie met andere weggebruikers De omgeving en perceptie daarvan 14 Driving seems so easy (Lie, 2003)

15 15 Taxonomy van het rijden Rijden: Longitudinale en laterale bewegingen (wegennet) Voetgangers: in een ruimte (x,y) 15

16 16 Rijden / ITS ITS/communicatie: emerging in-car and infra systems Driver assistance / taking over driving tasks Simulations for testing new systems: road and environment! 16

17 17 Zowel de weg als de omgeving Applicaties vereisen gedetailleerde informatie over de geometrie van de objecten Voor multi modale simulaties is het nodige dat de raakvlakken van de infra (hubs) goed aansluiten 17

18 18 Aansluiten op GIS standaarden: cityGML Vijf “levels of detail” Sluit aan op de topografie van de stedelijke omgeving 18 Open Geospatial Consortium

19 19 Virtuele 3D stadsmodellen 3D GIS: coherente beschrijving van semantiek en geometrie Modulair (Gebouwen, wegen, wegkantsystemen) 19

20 20 Eerste ervaringen Afstemming met GIS (open standaarden) kansrijk en werkbaar. Nog weinig aandacht voor kruispuntdetails. Koppeling met simulatie is leerzaam 20

21 21 Rotterdam 3D model: cityGML 21

22 22 Bedankt voor jullie aandacht 22 Vragen? Opmerkingen? Meer weten of feedback geven? Mail naar: g.f.tamminga@tudelft.nl


Download ppt "OpenTraffic. Open Traffic: open source software modellen toolbox Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Grontmij."

Verwante presentaties


Ads door Google