De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Open Traffic: open source software modellen toolbox

Verwante presentaties


Presentatie over: "Open Traffic: open source software modellen toolbox"— Transcript van de presentatie:

1 Open Traffic: open source software modellen toolbox
Guus Tamminga, Peter Knoppers, Hans van Lint, Alexander Verbraeck, Yufei Yuan Welcome everybody..... Today I am going to tell you about my research on the sensitivity of evacuation time with respect to the time span of departures Grontmij TU Delft

2 Your Application OpenTraffic. OT-network OT-logger OT-meso OT-control
Data Hub Functional Modules OT-network Model free network coding Your Application Tailor made for your problem OT-logger Data logging Middleware OpenTraffic. Traffic Simulation Middleware Simulation Control Analysis OT-meso The in-between OT-control ITS and beyond Logical Modules OT-mobility Individual Persons OT-macro Traffic Streams OT-inspector Decision Support OT-comm V2V - V2I - V2X OT-micro Vehicles & Drivers

3 Your Application OpenTraffic. Vandaag: OT-network OT-logger OT-meso
Data Hub Functional Modules OT-network Model free network coding Your Application Tailor made for your problem OT-logger Data logging Middleware OpenTraffic. Traffic Simulation Middleware Simulation Control Analysis OT-meso The in-between OT-control ITS and beyond Logical Modules OT-mobility Individual Persons OT-macro Traffic Streams OT-inspector Decision Support OT-comm V2V - V2I - V2X Vandaag: OT-micro Vehicles & Drivers

4 Waarom Open Traffic? Er zijn toch al veel pakketten?
Aanbod: een groot aantal meest commerciele pakketten die kant en klare en direct bruikbare modules aanbieden Gebruikers: adviseurs, overheden, wegbeheerders, automotive, ICT/ITS industrie, service providers en onderzoekers Probleem: voor academisch onderzoek en ITS zijn bestaande pakketten vaak te gesloten 4

5 Universitair: huidige gang van zaken
Programmeer je eigen model  … Sluit perfect aan op de vraag Je leert er veel van … maar Er gaat veel tijd zitten in het programmeren Een beperkt deel van de code is “vernieuwend” Geen aandacht voor de software kwaliteit: hergebruik van de code (en daarmee de kennis) komt zelden voor 5

6 Ontwerp filosofie Open Traffic
Modulair: een blokkendoos Toepassing van losse / autonome modules Eerste fase: Overall architectuur (high level) Netwerk ontwerp Microsimulatie voertuigen 6

7 Ontwerp filosofie Open Traffic
Multi scale / multi modal Schaalbare modellen: micro, meso, macro, meta Hybride toepassingen Schaalbare netwerkbeschrijving Meerdere modaliteiten: over weg, water, rail, lucht, paden Ketenmobiliteit 7

8 Ontwerp filosofie Open Traffic
Gedisaggeregeerd Start bij de meest gedisaggregeerde aanpak: aggregeren is vaak gemakkelijker dan andersom Starten met : Activity based model aanpak Micro simulatie Agent based gedragsmodellen 8

9 Planning Implementatie van de TU Delft MOTUS voertuigsimulatie Gereed
Implementatie en integratie van het NFD model en hybride toepassingen micro, macro en NFD Najaar 2014 9

10 Utilities Basic tools voor experimenten Invoergegevens Infrastructuur
Verkeersvraag Grafische editor en viewer Netwerk objecten Simulatie Uitvoer Genereren en visualiseren uitvoerdata 10

11 Representatie van de infrastructuur in verkeersmodellen
Wat zijn de eisen? Welke datastructuur past daarbij? 11

12 Open Traffic: infrastructuur
Eisen aan het ontwerp van de infrastructuur Model omgeving moet kunnen werken op meerdere schaalnivo’s en modaliteiten Van micro naar macro/meta nivo Uitbreidbaar naar een mix van modaliteiten Welke eisen komen daar uit voort? Hoe ontwerpen we de objecten zodanig, dat we bijvoorbeeld de weg-infra met de voetgangersinfra kunnen combineren? 12

13 Het ontwerp hang mede af van de modelaanpak en de onderzoeksvraag
Bijvoorbeeld voor auto’s Modellen gebaseerd op strookgedrag versus Gebrek aan strookdiscipline / / shared space ITS simulatie (zelfrijdende voertuigen) 13

14 Rijden en de omgeving Rijgedrag hangt af van :
Interactie met andere weggebruikers De omgeving en perceptie daarvan Driving seems so easy (Lie, 2003) 14

15 Taxonomy van het rijden
Rijden: Longitudinale en laterale bewegingen (wegennet) Voetgangers: in een ruimte (x,y) 15

16 Rijden / ITS ITS/communicatie: emerging in-car and infra systems
Driver assistance / taking over driving tasks Simulations for testing new systems: road and environment! 16

17 Zowel de weg als de omgeving
Applicaties vereisen gedetailleerde informatie over de geometrie van de objecten Voor multi modale simulaties is het nodige dat de raakvlakken van de infra (hubs) goed aansluiten 17

18 Aansluiten op GIS standaarden: cityGML
Open Geospatial Consortium Vijf “levels of detail” Sluit aan op de topografie van de stedelijke omgeving 18

19 Virtuele 3D stadsmodellen
3D GIS: coherente beschrijving van semantiek en geometrie Modulair (Gebouwen, wegen, wegkantsystemen) 19

20 Eerste ervaringen Afstemming met GIS (open standaarden) kansrijk en werkbaar. Nog weinig aandacht voor kruispuntdetails. Koppeling met simulatie is leerzaam 20

21 Rotterdam 3D model: cityGML
21

22 Bedankt voor jullie aandacht
Vragen? Opmerkingen? Meer weten of feedback geven? Mail naar: 22


Download ppt "Open Traffic: open source software modellen toolbox"

Verwante presentaties


Ads door Google