De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stemloosptk stemhebbendbdg 1Creolistiek en Taalverandering college 6 Hoe zit het in het Nederlands?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stemloosptk stemhebbendbdg 1Creolistiek en Taalverandering college 6 Hoe zit het in het Nederlands?"— Transcript van de presentatie:

1 stemloosptk stemhebbendbdg 1Creolistiek en Taalverandering college 6 Hoe zit het in het Nederlands?

2  Tot aan de 16e eeuw 6 sibilanten:  stemhebbend: [z] [dz] [ž]  stemloos: [s], [ts], [š] 2Creolistiek en Taalverandering college 6

3  In de loop van de 16e eeuw: 3Creolistiek en Taalverandering college 6

4 4 Vanaf midden 17e eeuw: [3 stemloze sibilanten: [s], [θ], [x]

5 [s] [z] [ts] [dz] [š] [ž] [s] [ts] [š] [ [s] [θ] [x] 5Creolistiek en Taalverandering college 6

6  In de 13 e -16 e eeuw geleidelijk, eerst in Burgos, dan breidt het zich uit naar het zuiden en westen. In de 16 e eeuw is er contrast tussen de uitspraak van Burgos /Ø/ en andere gebieden in Oud-Castilië tegenover Toledo /h/; rond 1560 wordt /Ø/ ook de norm in Madrid. 6Creolistiek en Taalverandering college 6

7  Latijn: ablativus pronomen + cum  mecum > micum > *migo > conmigo  tecum > ticum > *tigo > contigo  secum > sicum > *sigo > consigo  nobiscum > noscum > *nosco > connosco > connusco  vobiscum > voscum > *vosco > convosco > convusco 7Creolistiek en Taalverandering college 6

8  De tendens van items die gelijk in betekenis zijn gelijk te worden in vorm.  Proces waarin morfemen, woorden of constructies worden gecreëerd of veranderd naar het model van andere al in de taal bestaande (grammaticale) patronen. Dit leidt over het algemeen tot meer regelmatigheid in paradigma’s.  Cf. ook rule generalization 8Creolistiek en Taalverandering college 6

9  Habían muchos niños. (= había)  Naar analogie van morfologie van andere werkwoorden 3 e p. meervoud (o.a. Spaans van Chili, Andes, Argentinië). ◦ Cantaban muchos niños.  Yo me gusta pasear mucho. (= a mí me)  Naar analogie van de meerderheid van de werkwoorden (Spaans van Chili). ◦ Yo me levanto a las siete. 9Creolistiek en Taalverandering college 6

10  récord = zelfst.n.w., recórd = werkw.  Verschil in klemtoon is functioneel onderscheidend. 10Creolistiek en Taalverandering college 6

11 11Creolistiek en Taalverandering college 6 Aitchison 2001: 184

12 12Creolistiek en Taalverandering college 6 Aitchison 2001: 184

13  drag chain: ketting(reactie) waarbij een klank een gat opvult; veel voorbeelden  push chain: ketting(reactie) waarbij een klank een andere klank van zijn plaats duwt; weinig voorbeelden 13Creolistiek en Taalverandering college 6

14 14Creolistiek en Taalverandering college 6 Aitchison 2001: 188

15  1. [p], [t], [k] > [pf], [ts], [kx]  2. [d] > [t]  3. [θ] > d  Er is sprake van een drag chain, want [p], [t], [k] vullen een gat op; ze laten daardoor een gat achter en dit wordt gedeeltelijk opgevuld, nl. door [d] > [t]; [θ] vult vervolgens het gat van [d] op.  Engels heeft deze veranderingen niet ondergaan. Hoe zit het met Nederlands? 15Creolistiek en Taalverandering college 6

16 (Aitchison 2001: 190)  push chain: de eerste klinker [ɑ] > [a] die zich beweegt, neemt geen open plek in, maar verdringt een andere klinker van zijn plaats [a] > [ia], enz. 16Creolistiek en Taalverandering college 6

17 [  Hoe kun je [s], [ts], [š] > [s], [θ], [x] classificeren? Is er sprake van een drag chain of push chain? 17Creolistiek en Taalverandering college 6

18  1. [a] > [i] “upwards towards the vowel in six”: sacks > six  [o] > [a]: socks > sacks  2. [e] > [^]: Bess > bus  [^] > [o]: bus > boss  1. = drag chain  2. = push chain 18Creolistiek en Taalverandering college 6

19  Engels en andere talen zijn van OV naar VO gegaan. Bij een dergelijke typologische verandering gaat het niet alleen om een verandering van de plaats van werkwoord en object ten opzichte van elkaar, maar ook om een verandering in andere constructies die horen bij het type (VO: preposities, hulpwerkwoord vóór het hoofdwerkwoord).  Andere voorbeelden? 19Creolistiek en Taalverandering college 6

20  Veranderingen worden op gang gebracht door sociale factoren zoals mode, buitenlandse invloed en sociale behoefte.  Deze factoren kunnen pas hun werk doen als de taal ‘klaar’ is voor een bepaalde verandering; ze maken gebruik van bepaalde (universele) tendensen die al in de taal aanwezig zijn (uitspraakgemak, perceptieproblemen, object bij werkwoord plaatsen, iconiciteit). 20Creolistiek en Taalverandering college 6

21  Talen staan niet toe dat een ontwrichtende verandering het systeem vernietigt. Om het systeem in balans te houden of verstoorde patronen te herstellen, doen zich therapeutische veranderingen voor. Deze kunnen echter (onbedoeld) een keten van veranderingen in gang zetten, die weer tot nieuwe ontwrichtingen van het systeem kunnen leiden. 21Creolistiek en Taalverandering college 6

22 “Language is both a social and a mental phenomenon in which sociolinguistic and psycholinguistic factors are likely to be inextricably entwined.” (Aitchison 2001: 197) 22Creolistiek en Taalverandering college 6


Download ppt "Stemloosptk stemhebbendbdg 1Creolistiek en Taalverandering college 6 Hoe zit het in het Nederlands?"

Verwante presentaties


Ads door Google