De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname"— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname
Dr. Joyce Sylvester Directeur stichting d’ONS, senator

2 Geschiedenis 1987: Our Common Future van de Wereld Commission on Environment and Development van de VN (Brundtland-rapport) verschijnt 1992: Conferentie Rio inzake milieu en ontwikkeling (duurzame ontwikkeling) 2002: VN conferentie duurzame ontwikkeling Johannesburg, Zuid Afrika

3 Definities Duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling waarbij de huidige wereldbevolking in haar behoeften voorziet zonder de komende generaties te beperken om in hun behoeften te voorzien Triple P: people (mensen/samenleving), planet (planeet/natuur), en profit (winst/welvaart/economie) in harmonie met elkaar

4 Amazonia/Suriname Wat heeft dit alles te maken met Suriname?
Suriname maakt onderdeel uit van Amazonia Ook wel het Amazone regenwoud (vochtige broadleaf bos in het Amazonegebied van Zuid-Amerika) Het gebied omvat zeven miljoen vierkante kilometer, hoewel het bos zelf neemt ongeveer 5,5 miljoen vierkante kilometer, gelegen binnen negen landen: Brazilië (met 60 procent van het regenwoud), Colombia, Peru, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname en Frans-Guyana Amazonia vertegenwoordigt meer dan de helft van de planeet van de resterende regenwouden en bestaat uit de grootste en meest soorten-rijke luchtwegen van tropisch regenwoud in de wereld.

5 Economische ontwikkeling/Suriname
Suriname is trots op haar deel van Amazonia, en ook op de economische ontwikkeling die het land de laatste jaren door maakt Onlangs maakte Stichting Planbureau Suriname bekend, dat de groei van de reële economie gemiddeld 5% à 6% bedraagt De groei is het resultaat van gunstige exportprijzen in de mijnbouw sector en toegenomen exportvolumes van met name goud, toerisme en rijst Inflatie is stijgende: 8,3% door stijgende olieprijzen en voedselcrisis.

6 Enkele bedreigingen voor Suriname
Kwik in de rivieren bij goudwinning Ontginning regenwoud door houtkap Erosie, woestijnvorming Aantasting biodiversiteit Stijgende zeespiegel Verzilting rivieren door landinwaartse stijging waterpeil Veranderende klimaat brengt instabiliteit; kouder, natter, droger, heter

7 Duurzame ontwikkeling in Suriname
Wat verstaat stichting d’ONS onder duurzame ontwikkeling in Suriname? Een economische ontwikkeling die niet ten koste gaat van het milieu De ontwikkeling moet ten goede komen aan de Surinamers en het lokale ondernemerschap in Suriname bevorderen Kennis en ervaring moet behouden blijven in Suriname zodat de ook volgende generatie baat heeft bij de economische ontwikkeling

8 Behoud productie in Suriname
Duurzame ontwikkeling betekent ook productie in eigen land Suriname ontwikkelt zich in de richting van een import en exportland (kleine binnenlandse afzetmarkt, winst maken) De toerist die naar Suriname komt wil echter geen concentraatsap, maar verse sap uit Suriname. Men wil de Surinaamse scharrelkip, bij ziekte bij voorkeur genezen worden met medicijnen die zijn gemaakt volgens eeuwenoud recept etc. Duurzame ontwikkeling leidt zo tot een push voor de productie. De producten en diensten zullen door een relatief kleine groep kunnen worden afgenomen (hoge prijzen)

9 Suriname/Nederland Achtergronden oprichting d’ONS/geschiedenis van mijn familie en mijn persoonlijke drijfveren Eind 2006 ontstond het idee om Suriname een impuls te geven in de richting van economische ontwikkelingen met een duurzaam karakter Nederland en Suriname hebben eeuwen oude banden. De taal verbindt. Nederland beschikt over kennis en over fondsen om Suriname een impuls te geven van betekenis

10 Stichting d’ONS Stichting De Onze
D’ONS is een Nederlands-Surinaamse netwerkorganisatie D’ONS is initiator en makelaar Doel: uitwisseling van kennis en ervaring

11 Fasering De stichting heeft 3 fasen doorlopen en is bezig om de 4e uit te rollen: Fase 1 Oprichting en structuur Fase 2 Onderzoek, 5 potentiële sectoren Fase 3 Werkbezoek Fase 4 Congres Fase 5 Opbouw netwerk

12 Succesvol samenwerken met Suriname
Uitgangspunt: de vraag vanuit Suriname is leidend Van belang is dat de betrokkenen in Suriname de handen in een slaan: Bedrijfsleven Overheid NGO’s De politiek Civil Society etc.

13 Hoe gaat het nu verder? Werkwijze Partners in Suriname VSB
Produktieve Eenheden/werkarm ATM Investeren?


Download ppt "Duurzame Ontwikkeling Nederland Suriname"

Verwante presentaties


Ads door Google