De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agrarische revolutie Industriële revolutie Groene revolutie Biotechnologische revolutie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agrarische revolutie Industriële revolutie Groene revolutie Biotechnologische revolutie."— Transcript van de presentatie:

1 Agrarische revolutie Industriële revolutie Groene revolutie Biotechnologische revolutie

2

3

4

5

6

7

8

9 Autonomie-principe Schade-principe Integriteitsprincipe Voorzorgsprincipe "When an activity raises threats of serious or irreversible harm to human health or environment, precautionary measures that prevent the possibility of harm (for example, moratorium, prohibition) shall be taken even if the causal link between the activity and the possible harm has not been proven or the causal link is weak and the harm unlikely to occur" (Soren Holm, John Harris, Nature, 29 July 1999).

10 Kersenjam Een fabrikant van voedingsmiddelen wil een nieuw jammerk op de markt brengen. Deze jam wordt vervaardigd van genetisch gemodificeerde kersen, die niet alleen een veel kortere rijpingstijd hebben dan bestaande kersenvariëteiten, maar die bovendien als voordeel hebben dat alle vruchten vrijwel gelijktijdig rijpen, zodat de oogst minder arbeidsintensief zal zijn. De genetisch gemodificeerde kersen hebben als nadeel dat ze minder rood zijn dan natuurlijke variëteiten. Om dit te compenseren wil de fabrikant een kleurstof toevoegen die chemisch identiek is aan de kleurstof die in natuurlijke kersen aanwezig is. Om die reden wenst hij bij de consumenteninformatie op het etiket geen melding te maken van het feit dat kleurstof is toegevoegd. Op dit etiket, dat voor een belangrijk deel in beslag wordt genomen door een gestileerde reproductie van een traditionele kersenboomgaard in de Moezelstreek, wordt wèl vermeld "dat bij de vervaardiging gebruik is gemaakt van genetisch gemodificeerde vruchten".

11 Casus Het betreft een (toegepast) onderzoek naar synthetisch kunstvet, dat niet kan worden afgebroken of opgenomen door het lichaam van de mens. Het produkt heeft dezelfde eigenschappen als natuurlijk vet of olie, het kan verwerkt worden in maaltijden. Het heeft echter niet de ongezonde effecten van natuurlijk vet. Belangrijkste vraagstelling van het onderzoek: Geeft het synthetische kunstvet een verzadigd gevoel? De bedoeling is het onderzoek uit te voeren bij proefpersonen na een mondeling gesprek waarin de proefopzet wordt besproken en de proefopstelling wordt getoond. De proefpersoon wordt verzocht een informed consent formulier in te vullen. Proefpersonen dienen nuchter te participeren. Er wordt een slangetje via de neus in de dunne darm ingebracht. De ligging wordt met röntgenapparatuur gecontrolleerd. Ook wordt een infuus voor bloedafname ingebracht. De proefpersonen (in de regel studenten) krijgen een financiële vergoeding volgens een landelijk vastgesteld tarief. Het protocol wordt ter goedkeuring aan een ethische commissie voorgelegd. Het protocol wordt door de commissie beoordeeld. De uitkomst luidt dat het onderzoek eerst bij proefdieren moet worden uitgevoerd alvorens op menselijke proefpersonen te worden toegepast.

12 European Food Policies Consumenten hechten veel waarde aan voedselveiligheid. Terwijl nieuwe producten en ingrediënten systematisch op veiligheid worden onderzocht, geldt dit lang niet altijd voor traditionele ingrediënten die van oudsher (soms in zeer geringe hoeveelheden) in voedsel voorkomen. Willen we echter voedselveiligheid garanderen "from farm to table" dan dienen ook bestaande ingrediënten aan zorgvuldige wetenschappelijke screening te worden onderworpen, aldus de European Food Safety Authority, die daarover een "White paper on Food Safety" lanceerde. De EFSA opteert daarin voor een "coherent, comprehensive, seamless approach". Twee Nederlandse critici, die hieraan in een recent nummer van Intermediair een artikel wijdden, schatten dat uitvoering van deze ambitieuze en kostbare plannen tussen de 10 en 50 miljoen proefdieren (het leven) zal gaan kosten. Hun voorstel is de financiële middelen die hiervoor beschikbaar zijn, in genomics-onderzoek te investeren, in de verwachting dat dit onderzoek het in de toekomst gemakkelijker zal maken proefdieronderzoek door in silico-onderzoek te vervangen. Jij (zelf wetenschappelijk onderzoeker) wordt gebeld door een journalist van Intermediair met de vraag om kort en krachtig jouw visie op deze casus te geven. Je belooft per omgaande een e-mail te sturen.


Download ppt "Agrarische revolutie Industriële revolutie Groene revolutie Biotechnologische revolutie."

Verwante presentaties


Ads door Google