De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Schakelprogramma en EMAS Alle informatie om je studie goed te organiseren Jordi van Irsen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Schakelprogramma en EMAS Alle informatie om je studie goed te organiseren Jordi van Irsen."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Schakelprogramma en EMAS Alle informatie om je studie goed te organiseren Jordi van Irsen

2 Doel Schakelprogramma en EMAS Doelstelling AI –Actuaris: Up-to-date Leidinggevend en richtinggevend in Risicomanagement Zelfstandige en Volwaardige partner Wat heb je jezelf als doel gesteld?

3 Vakgebied: De ontwikkeling naar een beleidsmaker in Risicomanagement

4 Inleiding Geschiedenis De opleiding in grote lijnen –Schakelprogramma –EMAS Opbouw en inhoud EMAS

5 Waarom een nieuwe beroepsopleiding? A. Ingrijpende veranderingen werkveld van de actuaris B. Claim op integraal risicomanagement C. Bredere instroom in de beroepsopleiding D. Kwaliteitsslag door verdere professionalisering

6 A. Structurele veranderingen in het werkveld Ingezet begin jaren ’90 1.Sterk gewijzigde IT-omgevingen 2.Consolidatie en integratie van financiële markten 3.Economisering van het in financiële instellingen werkzame kapitaal 4.Internationalisering 5.Marktinnovaties risicobeheer 6.Veranderd governance en toezichtsregels

7 B. Claim op integraal risicomanagement Meerjarenplan 2008-2011 AG: De actuaris is dé professional die inzicht biedt in verschillende (financiële) risico’s door het leveren van gespecialiseerde, onafhankelijke adviezen en oordelen. Hij geeft adequate oplossingsrichtingen en oplossingen voor financiële en maatschappelijke vraagstukken op lange termijn, voornamelijk gericht op solidariteitsstelsels zoals pensioenen en verzekeringen. Hiermee worden risico’s efficiënt beheerst en gefinancierd.

8 C. Brede instroom in de beroepsopleiding - Opkomst aanpalende disciplines - Risk niet voorbehouden is aan de actuariële wetenschap - Veel actuarieel relevante research buiten beroepsgroep - Groeiende vraag naar actuarieel breedgeschoolde professionals - Synergie door kruisbestuiving kennisgebieden - Doorbreken ‘duopolie’ UvA en AI

9 D. Kwaliteitsslag door verdere professionalisering 1.Opleiding gebouwd op stevige fundamenten: - Actuaris van de Toekomst - Beroeps- en competentieprofielen - Accreditatie als waarborg voor wetenschappelijke kwaliteit 2.Opleiding gericht op volle breedte van de beroepspraktijk 3.Aansluiting met internationale beroepsontwikkelingen 4.Samenwerking met universiteiten

10 16-1-2009 is een mijlpaal in het vernieuwingstraject! 1998‘Bende van Vier’ 2004 Rapport Actuaris van de Toekomst 2006 Rapport Beroeps- en competentieprofielen 2007 Start Commissie Innovatie Opleiding tot Actuaris Blauwdruk nieuwe beroepsopleiding 2008 Ontwikkeling schakelprogramma & APC Instroomconvenanten met AI, UvA, UT, UM 2009 Start schakelprogramma Academische accreditatie beroepsopleiding Verdere ontwikkeling APC en Specialisatie 2010 Start APC 2011 Start Specialisatie

11 9 kerntaken dé professional managing financial risks autoriteit onafhankelijke en integere oordelen en adviezen oplossingen oplossings- richtingen lange termijn pensioenen verzekeringen

12 De opleiding in grote lijnen Schakelprogramma EMAS –Start september 2010

13 De opleiding in grote lijnen UvA, UvT RuG, UM economt r. Act. Analist Individ. instroom Schakelprogramma 0-2 j Opleiding Actuaris AG 2-2.5j Actuariële basismod ules EMAS – Beroepspr aktijk EMAS - Specialisati e Actuari sAG Beroepsvorming InstroomUitstroom

14 De opleiding in grote lijnen Instroom vanuit –Met naam genoemde universitaire opleidingen –Actuarieel Analist –HBO/andere WO-opleidingen

15 Opbouw en inhoud Het Schakelprogramma –6 modules De EMAS –Theorie –Casussen

16 Opbouw en inhoud Modules Schakelprogramma –KM1, KM2, AB1, AB2, RE, FE

17 Opbouw en inhoud

18 Jaar 1ochtendurenTijdmiddagurenTijd septemberSC 0 Inleiding Beroepsople iding 309.30 - 12.30 uur Sept - novSC 13 Recht508.30 - 13.30 uurSC 1314.00 - 17.00 Nov - janSC 5, 6 en 7508.30 - 13.30 uurSC 1 vervolg314.00 - 17.00 Jan – aprSC 7508.30 - 13.30 uurSC 2214.00 - 16.00 Apr – juniSC 8 en 9508.30 - 13.30 uurSC 2 vervolg214.00 - 16.00 13.30 - 14.00 pauze Jaar 2 ochtend uren Tijd middag urenTijd Sept - novSC 10 en 11408.30 - 12.30 uurSC 3313.00 - 16.00 Nov - janSC 12208.30 - 10.30 uurSC 4510.30 - 16.00 Jan – aprSC 12208.30 - 10.30 uurSC 14 en 15510.30 - 16.00 Apr – juniSC 15508.30 - 13.30 uur De lunch wordt verzorgd door het AG&AI

19 EMAS Teams Casussen Domeinen Kerntaken Competenties Duur Theorie Casussen Mentorschap Examinering

20 EMAS Domeinen Leven Schade Pensioen Inkomen Zorg

21 EMAS Kerntaken Waarderen Vaststellen en toewijzen van kapitaal Risicomanagement Productontwikkeling en – beheer Accounting & control

22 EMAS Kwaliteitszorg Proces- & projectbesturing Communiceren Onafhankelijke oordeelsvorming Competenties

23 PRODUKTONTWIKKE LING EN -BEHEER ACCOUNTING & CONTROL WAARDEREN RISICOMANAGEMENT VASTSTELLEN EN TOEWIJZEN VAN KAPITAAL Opbouw APC MONITOREN OPLOSSENSPECIFICEREN ONAFHANKELIJKE OORDEELSVORMING KWALITEITSZORG COMMUNICEREN PROCES- EN PROJECTBESTURING CASUS

24 EMAS Probleemstelling Onderwerp Casussen

25 EMAS Mentorschap Examinering

26 Hartelijk dank voor jullie aandacht en succes met de opleiding!


Download ppt "Introductie Schakelprogramma en EMAS Alle informatie om je studie goed te organiseren Jordi van Irsen."

Verwante presentaties


Ads door Google