De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk"— Transcript van de presentatie:

0 Hét Nationale Energiebesparingsplan in de Gebouwde Omgeving
AMO_AM3293_ _Document_v6 Meer met Minder Hét Nationale Energiebesparingsplan in de Gebouwde Omgeving Annelies Kronenberg – van der Loo Programmamanager ‘Meer met Minder’ 22 april 2008, Utrecht

1 Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk 2007 - 2011
Artikel 11.5 De gemeenten actief meewerken aan de uitvoering van het programma Meer met Minder door in samenspraak met de partijen van Meer met Minder: ondersteuning te geven aan de lokale uitvoering van het plan Meer met Minder bijvoorbeeld door een coördinerende rol van gemeenten bij een wijkgerichte aanpak; afspraken te maken met projectontwikkelaars en woningcorporaties over te realiseren ambities voor energiebesparing en toepassing van duurzame energie; het organiseren van doelgroepgerichte communicatie en voorlichtingscampagnes en andere lokale stimulansen te organiseren ten einde particuliere eigenaren en bedrijven energiebesparende maatregelen aan hun panden te laten treffen;

2 Wat is Meer met Minder? Meer met Minder is een samenwerkingsverband tussen overheid, markt en gebouweneigenaren Doelstelling 100PJ extra energiebesparing te realiseren in de gebouwde omgeving gedurende de periode 2008 – 2020. Strategie Minimaal 2,4 miljoen woningen en andere gebouwen middels energie-besparende maatregelen naar tenminste energielabel B (*) brengen door Het formuleren en implementeren van heldere ambities en kaders Het creëren van een markt voor energiebesparende en ondersteunende maatregelen Het wegnemen van belemmeringen Het organiseren van een langdurige draaggolfcampagne (*) of 2 niveaus in energielabel indien niet lastenneutraal

3 Wat is de Meer met Minder aanpak?
Doelgroepspecifieke aanpak gericht op gebouweigenaren (en soms gebouwgebruikers), waarbij gebruik gemaakt wordt van katalysatoren. Gericht op twee sporen: ‘verleiden’ op natuurlijke momenten om te investeren en te ‘ontzorgen’ wat de feitelijke uitvoering betreft. Verleiden informeren over voordelen: Energielabel. Verhoging wooncomfort. Eenvoudige realisatie (één loket) Lastenneutraliteit. Additionele financieringsmogelijkheden. Verlaging voorschotnota. Prioriteituitrol slimme meter. Maandelijkse informatie energiegebruik. Energie bewustwordingspakket Waarborging kwaliteit Binnenklimaatprestatielabel. Mogelijke (lokale) subsidies. Ontzorgen één loket voor: Maatwerkadvies. Energielabel. Aanbod voor realisatie (offertes) Controle over realisatie. Kwaliteitscontrole. Aanvraag financiering. Aanvraag subsidie. Aanmelding bij energiebedrijven.

4 Attractiviteit voor woningeigenaren – een voorbeeld
Een Oxxio-klant in Noord-Brabant met een Fortis-hypotheek De voordelen uit de MmM-deelname dwz o.a. € 300 stimuleringssubsidie Ontzorging door 1-loket functie + € 500 subsidie van de provincie + € 300 loyaliteitssubsidie van Oxxio + gratis maatwerkadvies van Fortis Voor een investering van € – die in veel gevallen zich al terugbetaald zonder bovenstaande voordelen. Andere voorbeelden: Klimaathypotheek van Rabobank. Financiering van de investeringen via de voorschotnota van Nuon. Investeringssubsidie in de provincie Noord-Holland Maatwerksubsidie door de provincie Flevoland Financieringsfondsen in verschillende gemeenten. Een grote, langdurige draaggolfcampagne zal deze en andere voorbeelden onder de aandacht van gebouweneigenaren brengen.

5 MmM Proefprojecten Wat is een MmM proefproject? MmM bijdrage:
MmM Ambities – energielabel B of 2 sprongen. MmM Aanpak – verleiden en ontzorgen. Dimensies van een proefproject – 100 tot 750 woningen. Monitoring van de resultaten – aanpak en proces. Inspelen op een natuurlijk moment. Lokaal projectmanagement. Resultaten zichtbaar in 2008. (Selectie o.b.v. diversiteit.) MmM bijdrage: Meedenken in opstellen projectplan Makelaarsfunctie, bijv. partners voor loket, financiering Delen van kennis en ervaringen vanuit andere projecten Programma elementen, bijv. stimuleringssubsidie, energiebewust-wordingspakket, verlaging voorschotnota, etc. (Financiële) bijdrage aan communicatie Monitoring, evaluatie en rapportage Aanmelden via zie notitie op de site

6 Voorbeelden van Proefprojecten
Eneco / NVM In Rotterdam zullen 300 eengezinswoningen, die in de komende maanden te koop worden gezet, een maatwerk advies krijgen over de maatregelen de genomen kunnen worden om de woning energiezuiniger te maken. Potentiële kopers krijgen via de betrokken makelaars toegang tot deze adviezen. Tevens krijgen ze de mogelijkheid om een onafhankelijke bouwregisseur in de arm te nemen, die geïnteresseerden van advies kan voorzien, offertes kan aanvragen, toezicht kan houden op de werkzaamheden en een controle van de oplevering kan uitvoeren. Apeldoorn / Ons Huis In Apeldoorn zal onder leiding van een woningcorporatie een volledige buurt met ca. 600 voornamelijk jaren'70-woningen worden benaderd met voorstellen voor energiebesparende maatregelen. Ook in deze test zal de één-loket functie beschikbaar zijn. De gemeente participeert actief in dit proefproject. Deze test is gericht op een wijkaanpak en benut het natuurlijke moment waarop een woningcorporatie in haar woningbestand wil investeren. MKB / Branche Aan de hotel-sector van de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland wordt een pakket aan energiebesparende maatregelen aangeboden dat zich met name richt op ventilatie, verwarming, verlichting en perslucht. Tenminste 100 ondernemers zullen worden benaderd. Deze test is gericht op de utiliteit en op het natuurlijk moment van verbouwing.

7 Vragen?


Download ppt "Klimaatakkoord Gemeenten en Rijk"

Verwante presentaties


Ads door Google