De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VORM- en BETEKENISGEVING

Verwante presentaties


Presentatie over: "VORM- en BETEKENISGEVING"— Transcript van de presentatie:

1 VORM- en BETEKENISGEVING
Wouter Eggink

2 VORM- en Betekenisgeving
introductie Vormgeving - bachelor Vorm en betekenisgeving: Theorie Praktisch Resultaten Vorm- en Betekenisgeving - Onderwijsoverleg

3 VORMGEVING bachelor aanpak
Systematisch; Gebaseerd op het opdelen van het proces in deelwerkzaamheden, om tot een compleet eindresultaat te komen. Het leren van methodes en technieken. Intuïtief; Hierbij is men gericht op het ontwikkelen van de eigen persoonlijkheid en het werken vanuit inspiratie en gevoel. Daarnaast zijn abstracte basisvaardigheden als vorminzicht en gevoel voor kleur, maatvoering en verhoudingen belangrijk. Beschouwend; Hier wordt vormgeving voornamelijk gezien als cultuurverschijnsel. Met de nadruk op betekenisgeving aan de ene kant en menselijk gedrag aan de andere kant.

4 LeerLiJNEN - Specialisatie Systematisch Intuitief Beschouwend bachelor
1e jaar - Basis (Vaardigheden) 2e jaar - Verschillende manieren om doel te bereiken 3e jaar - Theoretisering en abstractie - Specialisatie Basis Verbreding Verdieping

5 LeerLiJNEN bachelor Systematisch
1e jaar - Schetsen en Concepttekenen (SCT) - Product Presentatie Tekenen (PPT) - Technisch Product modeleren 1 2e jaar - Toegepaste tekenvaardigheid (TTV) - Productweergave - Grafische vormgeving 1 - Technisch Product modeleren 2 3e jaar - Sketch Tablet Drawing (STD) minor keuzevak - Grafische vormgeving 2 Basis Verbreding Verdieping

6 LeerLiJNEN Robert, Jan Willem, Remko, Jeroen (5EC) Systematisch
Intuitief Systematisch bachelor 1e jaar - Vormologie - Modelmaken + werkplaats 2e jaar - Raw Shaping Form Finding 3e jaar - Geavanceerde Vormverkenningen Robert, Jan Willem, Remko, Jeroen (5EC) Basis Verbreding Verdieping

7 LeerLiJNEN - Techniekfilosofie Systematisch Systematisch Beschouwend
bachelor 1e jaar - Vormmethodiek 2e jaar - Mens-Product Relaties 3e jaar - Vormgeving en Betekenisgeving - Techniekfilosofie Basis Verbreding Verdieping

8 LeerLiJNEN Systematisch Systematisch Beschouwend bachelor
1e jaar - Vormmethodiek 2e jaar - Mens-Product Relaties 3e jaar - Vormgeving en Betekenisgeving Basis Verbreding Verdieping

9 Mens product relaties Combinatie en interactie
Een product is niks zonder gebruiker Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

10 VORM- en Betekenisgeving
Welke betekenis? Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

11 VORM- en Betekenisgeving
introductie Geometrische vormen Efficiëntie en harmonie Le Corbusier [LC ] Modulor Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

12 VORM- en Betekenisgeving
introductie Ron Arad [Rover Bench – 1981] Opbouw uit bestaande onderdelen Luxe stoel Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

13 VORM- en betekenisgeving
Communicatie Nathan Crilly – 2004 Basic model of product communication Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

14 VORM- en betekenisgeving
Communicatie Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

15 VORM- en betekenisgeving
Communicatie Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

16 VORM- en Betekenisgeving
uitgangspunten Culturele context – vervolg MPR Meer theorie Meer visueel / Minder textueel Zo min mogelijk werk voor docent Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

17 VORM- en Betekenisgeving
Practisch Theorie – Communicatie / Betekenis / Plezier Zes Werkcolleges van twee uur Oefeningen in werkcolleges Individueel toepassen op eigen onderwerp/product Presenteren in Visueel Essay Max 50 slides Max 6 woorden/slide Muziekinstallatie / muziek afspelen Fiets / ongemotoriseerd vervoer over kleine afstanden Grasmaaier / grasveld onderhouden Magnetron / eten opwarmen Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

18 Theorie “Utility” “Significance” Utility & significance
John Heskett: twee soorten van functionaliteit! “Utility” “Significance” Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

19 theorie Utility & significance UTILITY = ‘bruikbaarheid’
Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

20 theorie Utility & significance SIGNIFICANCE = ‘betekenis’
Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

21 theorie Utility & significance SIGNIFICANCE = ‘betekenis’
Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

22 theorie Utility & significance UTILITY = ‘bruikbaarheid’
Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

23 theorie Plezier Patrick Jordan: FOUR PLEASURE MODEL
Vier niveau’s/categorieën: Fysiek Sociaal Mentaal Ideologisch Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

24 Four pleasure framework
voorbeelden Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

25 programma Four pleasure framework
In de werkcolleges steeds aandacht voor 1 categorie Tweede week: oefeningen categorieën + visueel essay 17 Februari: Gastcollege ‘tactiliteit’ – Marieke Sonneveld (TUDelft) 3 Maart: Sociaal ontwerpen 10 Maart: Mentaal plezier 17 Maart: Ideologische ontwerpaspecten [individuele feedbacksessies in groepjes] 25 Maart: Inleveren (uploaden) Essays Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

26 Vorm- en betekenisgeving
Oefening: utility/significance

27 Utility/significance
oefening Vul hier jullie namen in: Wouter Eggink

28 Utility/significance
Oefening (1) Deel de getoonde ontwerpen in naar de belangrijkste factor van hun functie Links = utility [bruikbaarheid] Rechts = significance [betekenis] Wouter Eggink

29 Utility/significance
Oefening (2) Zoek zelf een aantal producten op en maak dezelfde indeling Links = utility [bruikbaarheid] Rechts = significance [betekenis] Wouter Eggink

30 Utility/significance
Oefening (3) Je zou kunnen spreken van “goede” en “slechte” producten: Producten waarbij utility en significance hoog zijn Producten waarbij utility en significance laag zijn Zoek uit al de plaatjes uit de vorige oefeningen een aantal voorwerpen en zet ze in het schema op de volgende slide. Zorg dat alle vier de vakken gevuld worden. Probeer bij elk van de kwadranten nog een typisch voorbeeld te vinden Wouter Eggink

31 I II IV III Utility/significance Oefening (3) Significance [hoog]
Utility [hoog] Utility [laag] IV III Significance [laag] Wouter Eggink

32 Utility/significance
Oefening (4) Uploaden! Wouter Eggink

33 Visueel essay oefening Six word Stories
'Te koop: Feyenoord-vlag, weinig mee gezwaaid' TOMMY WIERINGA Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

34 Eigen Verhaaltje comprimeren tot 6 woorden
Daarna door andere student laten illustreren Voorgerecht, hoofdgerecht half op, toetje overslaan Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

35 Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

36 Vorm- en betekenisgeving
opdracht Kies één onderwerp/product en analyseer dat. Maak voor iedere categorie uit het model van Jordan een concept-ontwerp. Het belangrijkste is de ideevorming en conceptrichtingen, maar presenteer je ideeën goed in het visueel essay. [tijdsbesteding ongeveer 4 x uur] Probeer het onderwerp zo breed mogelijk te interpreteren en ga uit van het gebruik, de mens-product relatie en het resultaat, in plaats van het product. Inleveren in Blackboard vóór 25 maart, 15uur. Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

37 Visueel essay opdracht
De resultaten van de ontwerp opdracht moeten ingeleverd worden in de vorm van een visueel essay. Dit is een soort presentatie met plaatjes en weinig tekst. [Let op: je bent er zelf niet bij om de plaatjes toe te lichten, het geheel moet voor zichzelf spreken!] Visueel Essay: Veel plaatjes, weinig tekst Plaatjes en tekst versterken elkaar Referenties naar bronnen worden aangegeven Vertelt een “verhaal” Maximaal 50 slides [PPT of PDF], maximaal 6 woorden per slide (ex. referenties) Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

38 Vorm- en betekenisgeving
beoordeling Op basis van Visueel essay. Punten voor opdrachten die behandeld worden én voor de manier waarop ze in beeld gebracht worden. - In hoeverre komen 4 pleasure niveaus terug in verhaal - In hoeverre is het onderscheid tussen utility en significance meegenomen? Kwaliteit van oplossingen: aansluiten bij uitgangspunt, diepgang, afwerking en complexiteit - Congruentie tussen beeld en tekst - kwaliteit van beelden, opmaak en referenties Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

39 resultaten Deelnemers en cijfers
80 studenten ingeschreven Ongeveer 50 regelmatig bij college 39 studenten bij feedback-sessies 68 studenten ingeleverd (!) 52 nagekeken – 4 aanvullingen en 3 negens Gemiddeld 7.2 [Met feedbacksessie Zonder feedback-sessie 6.82] Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

40 resultaten evaluatie Werk van studenten valt niet tegen Visueel essay kijkt lekker na Wel moeite met referenties – na ITO misschien beter Inleveren via Blackboard soms nog problemen Evaluatie studenten afwachten Volgend jaar gewoon één groep Beetje veel theorie Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1

41 referenties literatuur
[1] Crilly, N., J. Moultrie, et al. (2004). "Seeing things: consumer response to the visual domain in product design." Design Studies 25(6): 547–577. [2] Heskett, J. (2002). Toothpicks & Logos. Oxford, Oxford University Press. [3] Jordan, P. W. (2000). Designing Pleasurable Products. London, Routledge. [4] Arthur, L. & P. Martin. (2008) Visualising Academia: How to Make Academia Attractive (A Teaching Case Study highlighting the visual essay as a creative means of teaching academic practice).10th Engineering and Product Design Education Conference; Barcelona [5] Eggink, W. & M. van der Bijl-Brouwer (2010) A multidisciplinary framework for (teaching) human product relations 12th Engineering and Product Design Education Conference; Trondheim [6] Sonneveld, M. & R. Schifferstein (2009) To learn to feel: developing tactual aesthetic sensitivity in design education ;11th Engineering and Product Design Education Conference; Brighton [7] Govers, P.C.M. (2004) Product Personality, in Industrial Design. Delft University of Technology. [8] Diana, C. and A. Enga (2010). Finding Love in Everyday Objects: how a product’s personality connects with women. 7th conference on Design & Emotion. Chicago [9] Eggink, W. (2009). A Chair to Look to the Moon: What We Can Learn from Irrational Design History for Contemporary Design Practice. Design Principles and Practices; 3(1): [10] Eggink, W. (2010). The Reinvention of the Ready Made. 7th conference on Design & Emotion. Design & Emotion Society, Chicago. Vorm- en Betekenisgeving - Werkcollege 1


Download ppt "VORM- en BETEKENISGEVING"

Verwante presentaties


Ads door Google