De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Project BOL*ster; Producten 02 t/m 07 Bram Loog, AOC Raad 12 januari 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Project BOL*ster; Producten 02 t/m 07 Bram Loog, AOC Raad 12 januari 2007."— Transcript van de presentatie:

1 1 Project BOL*ster; Producten 02 t/m 07 Bram Loog, AOC Raad 12 januari 2007

2 2 Keten van contentontwikkeling Vraagarticulatie Zoeken Realiseren Ontsluiten Gebruiken Evalueren Beoordelen Vraag Zoeken Beoordelen Inkopen Ontsluiten Gebruiken Evalueren BewerkenOntwikkelen Rechten Metadateren Realiseren

3 3 Vraagarticulatie Zoeken Realiseren Ontsluiten Gebruiken Evalueren Beoordelen Zoek- opdracht InventariserenConvergeren Vraagarticulatie Beoordelingskader Vraagarticulatie Algemene criteriaBasisprincipesSpecifieke criteria Realisatie- plan Bestaande kennis (open content) Commerciële partijen Zoeken Bestaande kennis op scholen Beoordelingskader Zoeken Technische staatInhoudKosten BewerkenOntwikkelen Realiseren Verwerven / Inkopen Beoordelingskader Resultaat en Beoordelingskader Evaluatie Technische staatInhoudKosten

4 4 Vraagarticulatie Zoek- opdracht InventariserenConvergeren Vraagarticulatie Beoordelingskader Vraagarticulatie Algemene criteriaBasisprincipesSpecifieke criteria Realisatie- plan Bestaande kennis (open content) Commerciële partijen Zoeken Bestaande kennis op scholen Beoordelingskader Zoeken Technische staatInhoudKosten BewerkenOntwikkelen Realiseren Verwerven / Inkopen Beoordelingskader Resultaat en Beoordelingskader Evaluatie Technische staatInhoudKosten Inventariseren De werkgroep onderscheidt drie verschillende niveaus voor het inventariseren van een behoefte: Macro niveau; vragen van een georganiseerde groep gebruikers met beschikking over gezamenlijke middelen voor realisatie (instelling overstijgende samenwerkingsverbanden in het (groen) onderwijs / groen brede projectteams / beroepsgroepen / community); Meso niveau; vragen van een kleinere georganiseerde groep gebruikers met eigen middelen voor realisatie (locatie/ instelling/ docententeams/ opleidingen); Micro niveau; vragen van individuele gebruikers (leerling/ docent). Convergeren Het beoordelen van de vraagformulieren leidt tot convergentie en verdichting van de verschillende vragen van verschillende niveaus. Dit proces beoogt te categoriseren en opschalen tot kritische massa. Daarnaast is er een wezenlijke link naar het businessmodel van de community (zeggenschap, belangen en de beschikbare middelen).

5 5 Beoordelingskader Vraagarticulatie Zoek- opdracht InventariserenConvergeren Vraagarticulatie Beoordelingskader Vraagarticulatie Algemene criteriaBasisprincipesSpecifieke criteria Realisatie- plan Bestaande kennis (open content) Commerciële partijen Zoeken Bestaande kennis op scholen Beoordelingskader Zoeken Technische staatInhoudKosten BewerkenOntwikkelen Realiseren Verwerven / Inkopen Beoordelingskader Resultaat en Beoordelingskader Evaluatie Technische staatInhoudKosten Basisprincipes De werkgroep stelt voor om binnen de community twee basisprincipes in acht te nemen: 1.Het belang van de behoefte is groter als dezelfde (soort) behoefte door meerderen (onafhankelijk van elkaar) is aangegeven; 2.Het belang van de behoefte is groter als deze kan rekenen op een breed gebruik. Algemene criteria De volgende aanvullende criteria worden door de werkgroep voorgesteld om te komen tot een beoordeling: Verwacht gezamenlijk gebruik (volume/oplage/ potentiële interesse) Aansluiting bij beleidsthema Aansluitend op actualiteit Levertijd (ontwikkeltijd) Praktijkrelevantie en innovatie (draagvlak) Specifieke inhoudelijke zaken overeenkomstig de contentvraag, ter beoordeling aan een redactieteam. Specifieke criteria De werkgroep stelt voor om de samenstelling van het redactieteam (en de inhoudelijke beoordelingscriteria) te variëren per vastgestelde behoefte. Dit redactieteam bepaalt de inhoud van de zoekopdracht en voorziet de contentmakelaar van informatie over mogelijk bruikbaar materiaal in het veld.

6 6 Zoeken Zoek- opdracht InventariserenConvergeren Vraagarticulatie Beoordelingskader Vraagarticulatie Algemene criteriaBasisprincipesSpecifieke criteria Realisatie- plan Bestaande kennis (open content) Commerciële partijen Zoeken Bestaande kennis op scholen Beoordelingskader Zoeken Technische staatInhoudKosten BewerkenOntwikkelen Realiseren Verwerven / Inkopen Beoordelingskader Resultaat en Beoordelingskader Evaluatie Technische staatInhoudKosten Bestaande kennis op scholen Het redactieteam kan de contentmakelaar een (bindend) advies geven over op de AOC’s aanwezig eigen leermateriaal dat mogelijk voldoet. Een andere mogelijkheid is om als redactieteam samen te werken met de contentmakelaar om zo materiaal op scholen te ontsluiten. Bestaande kennis (open content) Het bedrijfsleven of brancheorganisaties beschikken vaak over goed materiaal. Ook open content biedt mogelijkheden. De kosten van het ontsluiten hiervan zijn mogelijk lager dan leermateriaal van commerciële partijen. De contentmakelaar kan aangeven welke inspanningen vereist zijn om het materiaal op het gewenste niveau te brengen Commerciële partijen Indien de bestaande bekende kennisvoorraad geen antwoord biedt op de zoekopdracht, kan worden overgegaan tot aankoop van geschikt materiaal. Ook het tegen betaling realiseren van passend leermateriaal door ontwikkelaars of scholen kan worden overwogen.

7 7 Beoordelingskader Zoeken Zoek- opdracht InventariserenConvergeren Vraagarticulatie Beoordelingskader Vraagarticulatie Algemene criteriaBasisprincipesSpecifieke criteria Realisatie- plan Bestaande kennis (open content) Commerciële partijen Zoeken Bestaande kennis op scholen Beoordelingskader Zoeken Technische staatInhoudKosten BewerkenOntwikkelen Realiseren Verwerven / Inkopen Beoordelingskader Resultaat en Beoordelingskader Evaluatie Technische staatInhoudKosten Technische staat Naast de beoordeling van de inhoudelijke kwaliteit moet het materiaal beoordeeld worden op de technische kwaliteit: (vorm, bestandformaat compatibiliteit, metadata, rechten). Dit zijn zaken die het best door een gespecialiseerde partij kunnen worden uitgevoerd, zoals de contentmakelaar, op basis van vooraf vastgestelde criteria (samenhangend met het gekozen model voor ontsluiting van het leermateriaal). Inhoud Het ligt voor de hand om het redactieteam het zoekresultaat inhoudelijk te laten beoordelen. Inhoudelijke kwaliteit (actualiteit, gebruikswaarde, praktijkrelevantie, juistheid) Daarnaast zijn het van belang Prioriteit aan bestaand (eigen) materiaal, Duurzaam, Kwalitatief hoogwaardig Kosten In het realisatieplan zal een oordeel geveld moeten worden over de kosten van realisatie: Kosten van inkopen, bewerken en/of ontwikkelen Kosten van metadateren en ontsluiten Kosten van gebruik (per welke termijn) Het zoekresultaat zal onder meer worden beoordeeld op de beoordelingscriteria zoals deze zijn aangehouden bij het beoordelen van de vraagarticulatie. De uiteindelijke beslissing om al dan niet over te gaan tot realisatie zal een resultaat zijn van: de inhoudelijke beoordeling door het redactieteam de technische beoordeling van de contentmakelaar de financiële kaders die vanuit de community zijn aangegeven

8 8 Realiseren Zoek- opdracht InventariserenConvergeren Vraagarticulatie Beoordelingskader Vraagarticulatie Algemene criteriaBasisprincipesSpecifieke criteria Realisatie- plan Bestaande kennis (open content) Commerciële partijen Zoeken Bestaande kennis op scholen Beoordelingskader Zoeken Technische staatInhoudKosten BewerkenOntwikkelen Realiseren Verwerven / Inkopen Beoordelingskader Resultaat en Beoordelingskader Evaluatie Technische staatInhoudKosten Bewerken De contentmakelaar onderhandelt met de leverancier over de voorwaarden van inkoop of gebruik van het materiaal, om vervolgens dit materiaal te bewerken tot het vereiste niveau, overeenkomstig de afspraken met de community. Verwerven/Inkopen De contentmakelaar onderhandelt met de leverancier (dit kan een uitgever zijn, maar ook een AOC, ROC of brancheorganisatie) van de bestaande content over de voorwaarden waarop het materiaal ontsloten kan worden (rechten, kosten) gegeven de kaders die zijn vastgelegd in de Opdracht tot Realisatie. Ontwikkelen De contentmakelaar zoekt een partij die het materiaal kan ontwikkelen. De contentmakelaar voert regie over de ontwikkeling van het leermateriaal en draagt zorgt voor tijdige oplevering van het materiaal overeenkomstig de afspraken met de community.

9 9 Beoordelingskader Resultaat & Beoordelingskader Evaluatie Zoek- opdracht InventariserenConvergeren Vraagarticulatie Beoordelingskader Vraagarticulatie Algemene criteriaBasisprincipesSpecifieke criteria Realisatie- plan Bestaande kennis (open content) Commerciële partijen Zoeken Bestaande kennis op scholen Beoordelingskader Zoeken Technische staatInhoudKosten BewerkenOntwikkelen Realiseren Verwerven / Inkopen Beoordelingskader Resultaat en Beoordelingskader Evaluatie Technische staatInhoudKosten Criteria Technische staat vorm, bestandformaat compatibiliteit, metadata, rechten Criteria Inhoud Inhoudelijke kwaliteit (actualiteit, gebruikswaarde, praktijkrelevantie, juistheid) Daarnaast zijn het van belang Prioriteit aan bestaand (eigen) materiaal, Duurzaam, Kwalitatief hoogwaardig Criteria Kosten Kosten van inkopen, bewerken en/of ontwikkelen Kosten van metadateren en ontsluiten Kosten van gebruik (per welke termijn) Het resultaat en de evaluatie worden beoordeeld op de beoordelingscriteria zoals deze zijn aangehouden bij het beoordelen van de vraagarticulatie en bij de beoordeling van het zoekresultaat. Basisprincipes 1.Het belang van de behoefte is groter als dezelfde (soort) behoefte door meerderen (onafhankelijk van elkaar) is aangegeven; 2.Het belang van de behoefte is groter als deze kan rekenen op een breed gebruik. Algemene criteria Feitelijk gezamenlijk gebruik (volume/oplage/ potentiële interesse) Aansluiting bij beleidsthema Aansluitend op actualiteit Levertijd (ontwikkeltijd) Praktijkrelevantie en innovatie (draagvlak) Specifieke inhoudelijke zaken overeenkomstig de vraag. Specifieke criteria Evaluatie van de samenstelling van het redactieteam (en de inhoudelijke beoordelingscriteria).

10 10 Overzicht te realiseren content Digitale ontsluiting basisboeken en naslagwerken Beeldende begrippen Kunst begrijpen De menselijke maat Korte instructiefilmpjes Papier maché Mozaïek Lassen Solderen Verf mengen Breien Haken Maken van een collage of passe partout Verstek zagen Gezamenlijk (ontsloten) collectie leermateriaal en bronnen voor Instructies en (vak)technieken Materiaaleigenschappen Symbolen (toepassing van symbolen in design)


Download ppt "1 Project BOL*ster; Producten 02 t/m 07 Bram Loog, AOC Raad 12 januari 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google