De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werkconferentie Begeleiding en professionalisering van startende docenten Rob Fens Wolfert van Borselen scholengroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werkconferentie Begeleiding en professionalisering van startende docenten Rob Fens Wolfert van Borselen scholengroep."— Transcript van de presentatie:

1 Werkconferentie Begeleiding en professionalisering van startende docenten Rob Fens Wolfert van Borselen scholengroep

2 Vraag Bij benadering: 1. 1. Hoeveel leraren heeft u bij benadering op school in dienst? 2. 2.Hoeveel leraren zijn de afgelopen 3 jaar vertrokken met ontslag op eigen verzoek? 3. 3.Bij hoeveel van hen was dat besluit gebaseerd op teleurstelling over het lerarenberoep en/of het salaris en/of de werkdruk?

3 Programma’s en subsidies BevoegdheidInductie Behoud van bevoegde leraren ITDidaktiek School en omgeving Overig Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en scholen 2013-2016 (OSR project) Begeleiden startende docenten Omgaan met verschillen Opbrengstgericht werken (incl. pesten en ouderbetrokken- heid) Leiden, Delft, Rotterdam en scholen (ICLON) Begeleiding startende leraren Knelpuntenaanpak Rijnmond Versterken VMBO en Pro: van PO naar VO 2 e graad Combitraject 1 e gr. bevoegdheid en vakmaster: Educatieve minoren behouden Digitale didactiek Knelpuntenaanpak Regiegroep Rotterdam Maatwerk in Opscholing (on- en onder- bevoegd) Begeleiding startende leraren Digitale didactiek Lerarenagenda Beter Presteren : extra Inventarisatie 1 e graads lero Sectorplan VO VOION ( eerste tijdvak ingetrokken) Loopbaanontwikkeli ng: scan voor werknemers Meer handen in de school en vacatureruimte voor jonge docenten Ruimte voor de regio: 7 thema’s en 50% cofinanciering

4 STANDAARDONTWIKKELING EN TYPOLOGIE VAN KENNISWERKERS vrij naar Prof. Dr. Ir. Matthieu Weggeman STER High potential Bijdragen: innovatie en productie TRAINEE Al dan niet getalenteerde probleemmaker Bijdragen: innovatie en het voortdurend stellen van de waarom-vraag PRODUCTIETIJGER Gestabiliseerd Bijdrage: routinematige productie VERTELLER Einde loopbaan als professional Bijdragen: non-core en weet alles van vroeger

5 Weggeman Leiding geven aan professionals: niet doen!!! niet doen!!! …… OF TOCH?

6 Weggeman Leidinggevenden moeten: Samen met de mensen een collectieve ambitie ontwikkelen (beroep gekozen uit passie, passie kun je ook verliezen)Samen met de mensen een collectieve ambitie ontwikkelen (beroep gekozen uit passie, passie kun je ook verliezen) Medewerkers inspireren en betrekken bij strategieMedewerkers inspireren en betrekken bij strategie Op tijd en eerlijk communiceren; er zijn en luisterenOp tijd en eerlijk communiceren; er zijn en luisteren Outputduidelijkheid geven en feedbackOutputduidelijkheid geven en feedback Assertief optreden naar mensen die niet meer goed zijn in hun vakAssertief optreden naar mensen die niet meer goed zijn in hun vak Functioneren als hitteschild voor de ruis van “boven”Functioneren als hitteschild voor de ruis van “boven” Een gezaghebbende maar dienende en bescheiden attitude hebbenEen gezaghebbende maar dienende en bescheiden attitude hebben

7 Inductie InductiefaseInductiefase –Jaar 1-5 –Is dat het dan? LoopbaanontwikkelingLoopbaanontwikkeling –4 fasen van Weggeman –Interventiemomenten –Heldere visie op leiderschap en organisatieontwikkeling –Vertalen naar leraarloopbanen

8 Leraarloopbanen Leraren als excellente specialisten in basiskennisLeraren als excellente specialisten in basiskennis Leraren als specialisten in brede opvoedingsvraag- stukkenLeraren als specialisten in brede opvoedingsvraag- stukken Leraren als docentopleiderLeraren als docentopleider Leraren als onderzoekerLeraren als onderzoeker Leraren als coördinatoren in staffunctiesLeraren als coördinatoren in staffuncties Leraren als leidinggevende in lijnfunctiesLeraren als leidinggevende in lijnfuncties Leraren als (inter-)nationaal expertLeraren als (inter-)nationaal expert ……………………………………………… vrij naar Prof. Dr. Marc Vermeulen

9 Weggeman: triple ladder managementlijn account mgt lijn professionele lijn managementlijn account mgt lijn professionele lijn eindverantwoordelijk directeur directeur stafbureau eindverantwoordelijk directeur directeur stafbureau locatiedirecteur locatiedirecteur (wetenschappelijk) adviseur (wetenschappelijk) adviseur stafcoordinator stafcoordinator teamleider topspecialist / onderzoeker teamleider topspecialist / onderzoeker teamleider teamleider projectleider projectleider senior senior medior medior junior junior trainee trainee START START


Download ppt "Werkconferentie Begeleiding en professionalisering van startende docenten Rob Fens Wolfert van Borselen scholengroep."

Verwante presentaties


Ads door Google