De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektromotor H 11 NEWTON Magnetisme en influentie Permanente magneet Weekijzer ongeordend.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektromotor H 11 NEWTON Magnetisme en influentie Permanente magneet Weekijzer ongeordend."— Transcript van de presentatie:

1

2 Elektromotor H 11 NEWTON

3 Magnetisme en influentie Permanente magneet Weekijzer ongeordend

4 Magneet in de buurt van weekijzer

5 Magnetische veldlijnen

6 Magnetisch veld van een spoel

7 Dus:Rechtervuistregel Volg met de vingertoppen van je rechtervuist de draaiing van de stroom in de spoel, dan wijst je duim in de richting van het noorden

8 Magnetische inductie B in een spoel Deze formule hoef je niet te kennen!!

9 Magnetische inductie in een stroomdraad

10 Lorentzkracht op een stroomvoerende geleider

11 Grootte van Lorentzkracht B ┴ I ┴ F l anders de loodrechte component gebruiken

12 Lorentzkracht in een stroomspoel

13 Bij meerdere windingen

14 Moment van de Lorentzkracht

15 Radiaal veld door vorm statormagneet

16 Toepassing in draaistroommeter

17 Samenvatting Newton H12 Dynamo en transformator

18 Begrippen Magnetische flux Inductiespanning - inductiestroom Dynamo –werking –rendement Transformator –werking + rendement –elektriciteitstransport

19 Magnetische flux Φ Magnetische flux is een maat voor het aantal omvatte magnetische veldlijnen Hoe meer magnetische veldlijnen de spoel omvat des te groter is de magnetische flux binnen de spoel

20 Magnetische flux Φ Formule niet kennen!

21 Inductiespanning Als binnen een spoel het aantal omvatte magnetische veldlijnen (de flux dus) verandert, ontstaat er een inductiespanning en als je de kring sluit gaat er een inductiestroom lopen, die de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt. Algemeen: “een spoel probeert te houden wat hij heeft”: wordt het magnetisch veld zwakker dan maakt hij veldlijnen aan in dezelfde richting; wordt het veld sterker dan maakt hij veldlijnen aan die tegenwerken.

22 Inductiespanning Een verandering van de magnetische flux veroorzaakt een inductiespanning (over de spoel)

23 Wet van Lenz De inductiestroom heeft een zodanige richting dat de fluxverandering binnen de spoel wordt tegengewerkt

24 Dynamo

25 Fluxverandering en inductiespanning

26 Effectieve spanning en stoomsterkte

27 Wisselspanningsdynamo Rotor Stator collector

28 Rendement dynamo Dynamo Rendement  P e = U eff ·I eff Afval

29 Formules rendement (  ) Of in formule:

30 De transformator

31

32

33

34 Primaire spoel Secundaire spoel UpUp UsUs

35 Op een bepaald moment gaat de stroom volgens de aangegeven richting Een stroom door een spoel veroorzaakt een magnetisch veld waarvan de richting te bepalen is met de rechtervuistregel

36 Even later draait de stroomrichting om zodat:

37 de richting van het magnetisch veld ook omdraait:

38 Hierdoor verandert het magnetisch veld in de secundaire spoel en ontstaat daar een inductie-spanning

39 inductiespanning Is ook een wisselspanning de grootte hangt af van de verhouding tussen het aantal wikkelingen primair en secundair waarbij geldt: Maar:

40 Wat je wint aan spanning verlies je aan stroomsterkte: Want voor een ideale transformator geldt: E primair = E secundair P primair = P secundair U p.I p =U s.I s

41 Samengevat: werking Transformator Principe: een wisselstroom door de primaire spoel veroorzaakt een wisselend magnetisch veld in de weekijzeren kern en dus ook in de secundaire spoel. In de secundaire spoel wordt door de veranderende magnetische flux een inductiespanning opgewekt (ook wisselspanning). Als er een gesloten kring is secundair gaat daar ook een inductiestroom lopen. Nu geldt:

42 Energietransport vermogenverlies Daar waar stroom door een draad gaat is er sprake van energieverlies in de vorm van warmteontwikkeling:


Download ppt "Elektromotor H 11 NEWTON Magnetisme en influentie Permanente magneet Weekijzer ongeordend."

Verwante presentaties


Ads door Google