De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektromotor H 11 NEWTON.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektromotor H 11 NEWTON."— Transcript van de presentatie:

1 Elektromotor H 11 NEWTON

2 Magnetisme en influentie
Permanente magneet Weekijzer ongeordend

3 Magneet in de buurt van weekijzer

4 Magnetische veldlijnen

5 Magnetisch veld van een spoel

6 Dus:Rechtervuistregel
Volg met de vingertoppen van je rechtervuist de draaiing van de stroom in de spoel, dan wijst je duim in de richting van het noorden

7 Magnetische inductie B in een spoel
Deze formule hoef je niet te kennen!!

8 Magnetische inductie in een stroomdraad

9 Lorentzkracht op een stroomvoerende geleider

10 Grootte van Lorentzkracht
B ┴ I ┴ Fl anders de loodrechte component gebruiken

11 Lorentzkracht in een stroomspoel

12 Bij meerdere windingen

13 Moment van de Lorentzkracht

14 Radiaal veld door vorm statormagneet

15 Toepassing in draaistroommeter

16 Dynamo en transformator
Samenvatting Newton H12 Dynamo en transformator

17 Begrippen Magnetische flux Inductiespanning - inductiestroom Dynamo
werking rendement Transformator werking + rendement elektriciteitstransport

18 Magnetische flux Φ Magnetische flux is een maat voor het aantal omvatte magnetische veldlijnen Hoe meer magnetische veldlijnen de spoel omvat des te groter is de magnetische flux binnen de spoel

19 Magnetische flux Φ Formule niet kennen!

20 Inductiespanning Als binnen een spoel het aantal omvatte magnetische veldlijnen (de flux dus) verandert, ontstaat er een inductiespanning en als je de kring sluit gaat er een inductiestroom lopen, die de oorzaak van zijn ontstaan tegenwerkt. Algemeen: “een spoel probeert te houden wat hij heeft”: wordt het magnetisch veld zwakker dan maakt hij veldlijnen aan in dezelfde richting; wordt het veld sterker dan maakt hij veldlijnen aan die tegenwerken.

21 Inductiespanning Een verandering van de magnetische flux veroorzaakt een inductiespanning (over de spoel)

22 Wet van Lenz De inductiestroom heeft een zodanige richting dat de fluxverandering binnen de spoel wordt tegengewerkt

23 Dynamo

24 Fluxverandering en inductiespanning

25 Effectieve spanning en stoomsterkte

26 Wisselspanningsdynamo
Rotor Stator collector

27 Rendement dynamo Dynamo Pe = Ueff·Ieff Rendement  Afval

28 Formules rendement ()
Of in formule:

29 De transformator

30

31

32

33 De transformator Us Up Primaire spoel Secundaire spoel

34 Op een bepaald moment gaat de stroom volgens de aangegeven richting
Een stroom door een spoel veroorzaakt een magnetisch veld waarvan de richting te bepalen is met de rechtervuistregel

35 Even later draait de stroomrichting om zodat:

36 de richting van het magnetisch veld ook omdraait:

37 Hierdoor verandert het magnetisch veld in de secundaire spoel en ontstaat daar een inductie-spanning

38 inductiespanning Is ook een wisselspanning
de grootte hangt af van de verhouding tussen het aantal wikkelingen primair en secundair waarbij geldt: Maar:

39 Up.Ip=Us.Is Wat je wint aan spanning verlies je aan stroomsterkte:
Want voor een ideale transformator geldt: Eprimair= Esecundair Pprimair= Psecundair Up.Ip=Us.Is

40 Samengevat: werking Transformator
Principe: een wisselstroom door de primaire spoel veroorzaakt een wisselend magnetisch veld in de weekijzeren kern en dus ook in de secundaire spoel. In de secundaire spoel wordt door de veranderende magnetische flux een inductiespanning opgewekt (ook wisselspanning). Als er een gesloten kring is secundair gaat daar ook een inductiestroom lopen. Nu geldt:

41 Energietransport vermogenverlies
Daar waar stroom door een draad gaat is er sprake van energieverlies in de vorm van warmteontwikkeling:


Download ppt "Elektromotor H 11 NEWTON."

Verwante presentaties


Ads door Google